Menu

Twitter feed Reindonk

2018 gezonde basis voor toekomst Horst a/d Maas

15 mei 2019

2018 was voor het college van Horst aan de Maas een jaar van versterken en verbinden. Bijvoorbeeld als partner binnen de beweging Gezondste Regio 2025, Maasgaard en de Campus BV. Financieel is het jaar afgesloten met een positief resultaat van bijna € 2,6 miljoen.

Een deel daarvan wordt ingezet voor de ambities uit het coalitieakkoord in de jaren 2019-2022. Daarnaast wordt budget overgeheveld naar 2019 om werkzaamheden af te ronden.


De jaarrekening kent onder de streep een dikke ‘plus’. Toch zijn er financiële uitdagingen. Zo waren er in 2018 binnen het sociaal domein (zorg en ondersteuning) zowel financiële meevallers als tegenvallers. Vooral de kosten voor jeugdzorg zijn flink toegenomen. Meer kinderen en jongeren hebben hulp nodig. Daarnaast is hun hulpvraag complexer en daardoor duurder. Een ontwikkeling die we zien we in heel Nederland. Het geld dat de gemeente van de Rijksoverheid krijgt voor jeugdzorg, is niet toereikend. Driekwart van de gemeenten geeft daarom meer uit aan jeugdzorg dan begroot.

Op 2 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de jaarstukken 2018.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)