Menu

Twitter feed Reindonk

  • Minimum rond 9°. Overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wat sluierbewolking of stapelwolken. Het blijft… twitter.com/i/web/status/1…

Beëindiging arbeidsovereenkomst directeur

Omroep Reindonk heeft het dienstverband met directeur Pieter Janssen per direct beëindigd. Uit het onderzoek naar zijn functioneren is gebleken dat het in Dagblad de Limburger geschetste beeld van de directeur van de omroep in belangrijke mate juist is.


Uit de krantenartikelen komt het beeld naar voren van een directeur, die onbevoegd handelingen verricht en rekeningen achterhoudt. Uit het ingestelde onderzoek heeft het bestuur van Reindonk vastgesteld dat er inderdaad onbevoegd en achter de rug van het bestuur om een arbeidsovereenkomst gesloten is. Ook is komen vast te staan dat de directeur informatie heeft verzwegen en tal van facturen achtergehouden heeft, waardoor deze onbetaald bleven.

Het bestuur heeft de afgelopen weken benut om te achterhalen wie er nog openstaande vorderingen heeft op Omroep Reindonk. Inmiddels zijn bijna alle achterhaalde schuldeisers betaald.

Het bestuur heeft de directeur altijd veel vertrouwen gegeven, niet in de laatste plaats omdat het buitengewoon goed gaat met de omroep. De programmering is sinds de indiensttreding van Pieter Janssen fors uitgebreid en verbeterd. De jaaromzet van Reindonk groeide van € 80.000 in 2013 naar € 184.000 in 2015. Het bestuur stelt zich, gegeven de uitkomsten van het onderzoek, niettemin de vraag of het te veel vertrouwen heeft gegeven en zal daarom de komende maanden alles nog eens goed tegen het licht houden.
Waar nodig zullen procedures en het directiestatuut aangescherpt worden.

Omroep Reindonk heeft een bestuur op afstand. Dit betekent dat de directeur de nodige handelingsvrijheid heeft, wat is vastgelegd in het directiestatuut. Dat betekent niet dat er geen goed toezicht is. Integendeel, maandelijks is er een bestuursvergadering, waarin alle belangrijke zaken worden doorgenomen met de directeur. Bovendien verricht de penningmeester alle betalingen en heeft mede daardoor continue inzicht in de financiën. De voorzitter heeft naast die bestuursvergadering maandelijks tussentijds overleg met de directeur over de gang van zaken. Ook de portefeuillehouder commerciële zaken heeft een maandelijks overleg met de directeur, samen met de verkoper van reclame.

De uitkomsten van het onderzoek zijn van dien aard dat het vertrouwen in Pieter Janssen ernstig is geschaad. Om die reden beëindigt het bestuur de arbeidsovereenkomst met hem. Omtrent de beëindiging zelf worden op dit moment geen nadere mededelingen gedaan, enerzijds om het overleg over de beëindiging open te houden en anderzijds omdat het niet uitgesloten is dat een en ander aan de rechter zal worden voorgelegd.
Het bestuur zegt deze dip snel achter zich te willen laten en weer voortvarend te gaan werken aan de verdere uitbouw van de diensten van de omroep.

Reindonk zal op korte termijn de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur opstarten.
Vele vrijwilligers spannen zich nu extra in om de nieuwsvoorziening en uitzendingen op een zo goed mogelijke wijze te continueren.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)