Menu

Twitter feed Reindonk

Belevingsonderzoek over handhaving

De gemeente Horst aan de Maas heeft een onderzoek laten verrichten naar de beleving van ondernemers en inwoners over handhaving. De gegevens uit het onderzoek vormen de input voor een nieuw handhavingsbeleid dat in 2016 moet komen. De algemene uitkomst is dat zowel de inwoners als de ondernemers tevreden zijn over de inzet van handhaving zoals het in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.

 

De ondernemers (92%) gaven aan dat als omwonenden overlast ondervinden van het bedrijf, dat ze de ondernemer daar persoonlijk op moet aanspreken. Ook inwoners (68%) vinden dat ze elkaar er vaker op moeten aanspreken wanneer zij zien dat iemand bijvoorbeeld afval laat slingeren. Zowel het merendeel van de ondernemers als de inwoners vinden dat bij een conflict tussen buren allereerst de buren dit onderling op moeten lossen. Als dat niet lukt, dan de gemeente of politie. Op de stelling: “Mensen/bedrijven zijn zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een prettige woon- en werkomgeving” geven zowel de inwoners (85%) als de ondernemers (79%) aan het hier ‘(zeer) mee eens’ te zijn. 

De ondernemers (63%) en de inwoners (44%) gaven aan het (zeer) eens te zijn met de stelling: “De gemeente moet handhavend optreden, ook als een bedrijf daardoor in de financiële problemen komt”.

Ook werden de inwoners gevraagd naar zogenaamde “kleine ergernissen” zoals zwerfvuil, poep op de stoep, parkeerproblemen, onveilig verkeer, hinder van horeca, (geluids)­overlast van hangjongeren etc. De inwoners gaven aan het meeste last te hebben van poep op de stoep (54%) en gevaarlijk rijgedrag of gevaarlijke verkeerssituaties (54%). Van alle andere “kleine ergernissen” gaf een ruime meerderheid aan geen overlast te ervaren.

Het onderzoek geeft aan waar inwoners en ondernemers de prioriteiten leggen bij handhaving. De uitkomsten sluiten op de meeste onderdelen aan bij de door de gemeente gehanteerde prioritering. Op sommige plaatsen wijkt het af van waar nu op ingezet wordt, zoals bij parkeren. Deze had in ons beleid de laagste prioriteit en zowel inwoners als ondernemers vinden dat hier meer prioriteit aan gegeven mag worden.

Met de informatie uit het onderzoek kan de gemeente een betere invulling geven aan het nieuwe handhavingsbeleid.

In de commissie Ruimte wordt woensdag 24 februari om 20.00 uur de evaluatie van het handhavingsbeleid besproken. Ook komt het onderzoek aan bod.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)