Menu

Twitter feed Reindonk

Bezwaarbehandeling gemeente persoonlijker

De gemeente Horst aan de Maas heeft het jaarverslag bezwaren en klachten in 2014 uitgebracht. Dit laat zien dat het aantal bezwaren op het gebied van sociale zekerheid gelijk is gebleven en het aantal tegen WOZ en belastingen met bijna de helft is afgenomen. Het totaal aantal bezwaren behandeld door de commissie is toegenomen, maar deze zijn wel sneller afgehandeld. Daarnaast zijn klachten beter geregistreerd en herkend, waardoor het aantal ontvangen klachten is toegenomen ten opzichte van het vorige jaar. Het merendeel is snel opgelost.

Vergeleken met 2013 is sprake van een stijging van het aantal bezwaren behandeld door de commissie. Deze stijging komt onder andere door de invoering van het Damocles beleid. Hierbij maakt de burgemeester gebruik van zijn bevoegdheid om een woning of lokaal tijdelijk te sluiten nadat drugs is aangetroffen. Bij deze besluiten wordt bijna altijd bezwaar gemaakt. Het streven voor 2014 was bezwaren nog sneller af te handelen. De doorlooptijden van bezwaren behandeld door de commissie zijn inderdaad verbeterd, maar vragen wel nog steeds aandacht. De doorlooptijden bij het team WOZ/belastingen zijn toegenomen als gevolg van het vaak indienen van bezwaren op ‘no cure no pay’- basis. No cure no pay bedrijven dienen vaak pas vijf maanden na het indienen van een bezwaarschrift een motivering in. Voor 2015 zijn maatregelen genomen om de doorlooptijden in te korten.

Vanaf 2015 is er meer aandacht voor de persoonlijke aanpak bij de behandeling van bezwaren door de commissie. Er wordt voortaan standaard na ontvangst van een bezwaar zo snel mogelijk telefonisch contact opgenomen met de bezwaarmaker. In onderling overleg wordt vervolgens gekeken hoe dit bezwaar behandeld gaat worden. Bij het team Werk, Inkomen en Zorg wordt al langer gewerkt met deze persoonlijke aanpak. Gezien het grote aantal bezwaren bij WOZ/belastingen, nodigt het team de bezwaarmaker uit om te bellen als ze bezwaar willen maken. Het aantal rechtszaken is gering op alle gebieden.

De klachten die de gemeente ontvangt, worden steeds beter geregistreerd. Ook is er meer aandacht voor klachtherkenning. Ook wanneer een klant minder duidelijk vertelt dat hij of zij een klacht heeft, moet de klacht herkend worden. Hierdoor is het aantal ontvangen klachten gestegen van 24 in 2013 naar 46 in 2014. Het merendeel is snel en in onderling overleg opgelost. In 2015 zal er nog meer aandacht zijn voor klachtbehandeling en –registratie. Zo kan de gemeente de dienstverlening naar inwoners en bedrijven verder verbeteren.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)