Menu

Twitter feed Reindonk

Bouwkundige staat woningen Griendtsveen

20 juli 2016

Direct na de zomervakantie wordt in Griendtsveen gestart met het inventariseren van de bouwkundige staat van een zeventigtal woningen en andere gebouwen.

Deze inventarisatie, de zogeheten nul-meting, wordt uitgevoerd door twee bouwkundige adviesbureaus die in gezamenlijk overleg zijn uitgezocht door de Dorpsraad van Griendtsveen en de Provincie Limburg. De inventarisatie zal begin september starten en een week of zes in beslag nemen. Er wordt vooral gekeken naar aanwezige vocht- en natschade. Er wordt een rapport opgemaakt, dat ook naar de eigenaar/bewoner wordt gestuurd.

De Mariapeel vormt samen met de Deurnsche Peel en Groote Peel een uniek gebied op de grens van Brabant en Limburg. Het gebied is door de EU aangewezen als een zeer waardevol natuurgebied, met de noodzaak om het te behouden en te beschermen (Natura 2000). De belangrijkste natuurdoelstelling voor de Peelgebieden is herstel van het hoogveen.
Om het hoogveen te herstellen is het belangrijk om een stabiel waterpeil te krijgen in de natuurgebieden. Hiervoor zal Staatbosbeheer een aantal inrichtingsmaatregelen in de Mariapeel uitvoeren. Uitgangspunt hierbij is dat grondwaterstandveranderingen in het natuurgebied niet mogen leiden tot natschade in het dorp Griendtsveen.

Om in de toekomst mogelijke schadelijke gevolgen van de stijging van het grondwater door de inrichtingsmaatregelen in de Mariapeel te kunnen vaststellen wordt bij een aantal gebouwen en tuinen in Griendtsveen een (bouwkundige) opname uitgevoerd. Dit is door de Provincie Limburg besloten in nauw overleg met de Adviescommissie Mariapeel en de Dorpsraad.

Projectleider en bouwkundige Theo Janssen is betrokken geweest bij de voorbereiding van de bouwkundige opnames. Uit de gesprekken met de Dorpsraad en de Provincie Limburg is gebleken dat de zorgen omtrent woningen en grondwaterpeilen zeer serieus moeten worden genomen. De inventarisatie die zijn bureau en de mensen van Ingenieursbureau Wareco zullen uitvoeren zal zeer zorgvuldig zijn. “Wij weten uit ervaring waar en waarop grondwater een negatieve uitwerking kan hebben. We zullen dan ook kijken naar een groot aantal bouwkundige aspecten en deze met foto’s vastleggen. Zo’n onderzoek vraagt de nodige tijd en daarom zullen wij met de bewoners tijdig afspreken wanneer wij bij hen op bezoek komen."


De gegevens van de inventarisatie worden verwerkt in een rapport dat zal worden aangeboden aan de opdrachtgever en de eigenaren en huurders.
Alle bewoners bij wie een inventarisatie zal plaatsvinden worden nog nader geïnformeerd middels een brief.


© 2018 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)