Menu

Twitter feed Reindonk

Burgemeester: 'We maken het verschil'

De titel van de nieuwjaarstoespraak van Burgemeester Kees van Rooij was dit jaar 'We maken het verschil'. Tijdens een druk bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari in 't Gasthoês sprak de burgervader de aanwezigen toe.

Van Rooij sprak lof uit voor de vele vrijwilligers die betrokken waren bij diverse projecten, zoals de IJsbaan, Ut Glaze Hoês, kerstconcerten, wandelingen, Herberg de Troost, en zo meer. "Honderden vrijwilligers die dag in dag uit bezig zijn, ondernemers die bijdragen in natura of als sponsor, jong en oud die zich inzetten voor andere mensen dichtbij of ver weg. Het lijkt zo normaal maar is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Een participatiemaatschappij pur sang hier in Horst aan de Maas, een participatie die er al was en werd beleefd voordat de term werd uitgevonden", aldus de burgemeester.

De burgemeester stond stil bij het eerste lustrum van de gemeente Horst aan de Maas. "Ik ben van mening dat het gelukt is om met behoud en zelfs versterking van de eigen gemeenschapszin in de 16 dorpen één nieuwe gemeente Horst aan de Maas te bouwen met een bestuur dat staat voor het geheel en niet verdeeld is in dorpsfracties. Ik hoor voornamelijk positieve geluiden over de nieuwe gemeente en hoe die zich in de 5 jaren die achter ons liggen, heeft ontwikkeld."

Over het sociaal domein sprak de burgemeester: "De overgang van zorgtaken van Rijk en provincie naar gemeenten heeft ons het afgelopen jaar in het bijzonder bezig gehouden. Onze gemeente heeft zich goed voorbereid en is er klaar voor om de nieuwe taken uit te voeren. Maar dat is niet het enige: we zijn op allerlei terreinen de contacten met de burger aan het digitaliseren, van baliecontacten, vergunningen tot gemeentelijke informatievoorziening. Minder fysiek bezoek aan het gemeentehuis en meer diensten van huis uit. Dat was de lijn. De nieuwe zorgtaken vragen daarentegen om meer direct contact met de individuele burger en maatwerk. Dat contact zal meer in de wijk plaatsvinden."

Aan de economie werd ook aandacht geschonken: "Er blijft reden om bezorgd te blijven over de economische situatie in de agribusiness in onze gemeente en regio. Het is immers de grootste werkgever."

De burgemeester keek ook vooruit naar de komende vijf jaar: "Ik voorzie dat trends die de afgelopen periode zijn ingezet zullen doorgaan. In de afgelopen periode zijn de Iphone en Ipad opgekomen en niet meer weg te denken. Ook die zullen over 5 jaar weer ingehaald zijn door nog verdergaande digitalisering. Wie weet lopen we dan allemaal met een Google-glass bril rond. Ook de groei van social media is duidelijk van de afgelopen paar jaren. Wie weet hoe we over 5 jaar met elkaar communiceren."  
Op lange termijn werd ook vooruit gekeken. "In 2020 willen we een gemeente zijn waar we nog steeds naar elkaar omkijken, met een Gasthoês als bruisend centrum van de (boven)lokale volkscultuur, de ontwikkeling van een kenniscampus in Noord-Limburg, nationale en internationale bekendheid op het gebied van paardensport, het station in Grubbenvorst dat zorgt voor een extra impuls voor bedrijvigheid en tot slot de groei van de regionale samenwerking waarbij Horst aan de Maas een belangrijke rol is blijven spelen."


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)