Menu

Twitter feed Reindonk

Dorpen aan de slag met accomodaties

In de gemeente Horst aan de Maas zijn in elke kern werkgroepen van start gegaan om te bekijken wat de toekomst is van verenigingen en accommodaties.
Dit is gebeurd naar aanleiding van de grote brainstormsessie op 27 juni 2015 in het Dendron. De werkgroep meldt in haar nieuwsbrief dat inmiddels bijna elke kern heeft geinventariseerd of en welke behoeften er zoal bestaan.
De vertegenwoordigers van de werkgroepen komen 1x in de 6 weken bij elkaar en dan wordt bekeken wat de stand van zaken is. Informatie over de voortgang vindt u op www.horstaandemaas.nl/HadMonderdak.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)