Menu

Twitter feed Reindonk

Geen lastenverhoging burgers en bedrijven in 2015

De gemeentelijke belastingen voor burgers en ondernemers worden in 2015 niet verhoogd. Dit blijkt uit de belastingvoorstellen voor 2015 die burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas voorlegt aan de gemeenteraad.

Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen (oplopend tot ruim 18 miljoen euro in 2018) blijft de lastendruk voor burgers en ondernemers (ozb, rioolheffing, afvalstoffenheffing) gemiddeld genomen gelijk. Voorgesteld wordt de gemeentelijke belastingen alleen aan te passen met de inflatiecorrectie. Op 16 december stelt de raad de definitieve tarieven vast.

Voorgesteld wordt om de kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning met ingang van 2015 wel meer dan de inflatiecorrectie te laten stijgen. Gemiddeld tussen de 5 en 10 procent. De redenen voor deze stijging zijn, dat de huidige tarieven niet kostendekkend zijn en in de regiogemeenten de tarieven gemiddeld behoorlijk hoger liggen.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)