Menu

Twitter feed Reindonk

Gemeente gaat plastic afval controleren

n de gemeente Horst aan de Maas worden plastic verpakkingen apart ingezameld van ander huishoudelijk afval. Hierbij wordt volgens de gemeente regelmatig restafval in de plasticcontainer gevonden. Daardoor kan het plastic niet meteen gerecycled worden maar is extra nascheiding nodig. En dat kost extra geld.

Reden voor de gemeente om de plasticcontainers te gaan controleren. Zit er restafval in de plasticcontainer? Dan wordt er eerst een waarschuwing aan de container gehangen. Als er vaker restafval in dezelfde container zit, kan de eigenaar een boete krijgen van minimaal 90 euro.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)