Menu

Twitter feed Reindonk

Gemeente sluit 2014 positief af

De gemeente Horst aan de Maas sluit de jaarrekening 2014 af met een positief saldo. Een resultaat waar we tevreden over kunnen zijn, zeker als we bedenken dat de afgesproken bezuinigingen doorgevoerd zijn en dat de lastendruk voor inwoners en bedrijven niet toegenomen is. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening op 26 mei.

De jaarrekening laat uiteindelijk een positief resultaat zien van 22.000 euro, hetgeen nagenoeg overeenkomt met de begroting. 
 
Het resultaat ontstaat door diverse mee- en tegenvallers. Meevallers deden zich voor bij de budgetten in het sociale domein, bij het leerlingenvervoer en ook viel de algemene uitkering van het rijk hoger uit. In deze economisch moeilijke tijd was het noodzakelijk om tegenvallers te verwerken voor Venlo Greenpark en Villa Flora.

De gemeenteraad heeft een opdracht gegeven om tot en met 2014 drie miljoen euro per jaar te bezuinigen op de ambtelijke organisatie. Deze taakstelling is met de jaarrekening 2014 volbracht. Tot aan 2018 staat nog een aanvullende taakstelling van één miljoen euro open.I

In 2014 heeft Horst aan de Maas op diverse gebieden mooie resultaten geboekt. De meest in het oog springende ontwikkeling was de voorbereiding van de drie decentralisaties in het sociaal domein. Met ingang van 2015 zijn belangrijke zorgtaken door het rijk overgedragen aan de gemeenten. Verder is in 2014 een goede aanzet gemaakt met de realisatie van de doelstellingen uit het collegeprogramma en werd een heel scala aan projecten uitgevoerd.

In de Jaarrekening 2014 in één oogopslag staat een samenvatting van de zaken die de gemeente in 2014 voor elkaar heeft gekregen. Deze samenvatting is aangevuld met de belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2014. Op de website van de gemeentel kunt u alle stukken inclusief de samenvatting downloaden. De Jaarstukken 2014 worden op 26 mei in de gemeenteraad behandeld.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)