Menu

Twitter feed Reindonk

Gemeente weinig invloed op de Floriade

De vijf deelnemende gemeenten aan de Floriade hadden te weinig invloed op de wereldtuinbouwtentoonsteling in 2012. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport dat donderdag wordt gepresenteerd. 

 
Uit het rapport onder leiding van Jan Hendrikx, oud-commissaris van de Koningin in Overijssel, blijkt dat het definitieve tekort van de Floriade 5.453.652 euro is. Dit zal opgehoest moeten worden door de vijf gemeenten (Venlo, Venray, Gennep, Horst aan de Maas en Peel en Maas). Eerder was nog een tekort van 9 miljoen genoemd, maar de gemeenten hebben ruim 4 miljoen euro betaald aan investeringen voor het terrein, zoals riolering, wegen en elektriciteit.

Flink tekort
De Floriade zelf heeft om en nabij de 90 miljoen euro gekost. De spin off op de langere termijn zal aanzienlijk zijn, meerdere tientallen en wellicht honderden miljoenen euro’s. De doelstelling om de Floriade te organiseren zonder tekort is echter niet gerealiseerd.

Spin off
Toch weten internationale delegaties ook na de Floriade nog steeds de weg naar Greenport Venlo te vinden. En de toeristiche spin-off heeft 25% meer omzet opgeleverd. Ook de horeca in de regio heeft geprofiteerd van de Floriade. Bij bedrijven die een omzetverhoging realiseerden,was dit gemiddeld 13%.

Aanbevelingen
De commissie geeft in het rapport aan de vijf gemeenten 10 aanbevelingen. De commissie, waaronder Anthony van Baal (SP) en Rudy Tegels (CDA) voor Horst aan de Maas in deelnamen, zegt dat de afstand tussen de politiek en de Floriade-organisatie te groot was. “De statuten en overeenkomsten boden onvoldoende inzicht in de rolverdeling, rechten en plichten van de verschillende partijen, en onvoldoende grip op de gewenste informatieverstrekking. Gevolg is onder meer geweest dat niet alle mogelijkheden tot (bij)sturing zijn benut of ingezet. Betrokkenen waren onvoldoende bekend met de bevoegdheden die ze hadden en hoe ze deze konden en mochten inzetten. Mede door de moeizame informatievoorziening hebben de gemeenteraden hun controlerende taak onvoldoende kunnen uitoefenen. De vijf gemeenteraden stonden garant voor eventuele tekorten, zonder maximering, maar hadden onvoldoende zicht op de cijfers, ontwikkelingen en tussentijdse resultaten.”

Ook de dossieroverdracht is niet altijd optimaal geweest. Het rapport zegt daarover: “Ambtelijke adviseurs en gemeentecontrollers waren over het algemeen niet formeel en structureel bij het Floriadeproject betrokken. Soms werd er informatie gevraagd en werd deze niet verstrekt, dan weer werd er aanvullende informatie aangeboden en werd daar geen gebruik van gemaakt.”

“Het exploitatieresultaat van de Floriade was rechtstreeks gekoppeld aan de winst van Venlo GreenPark. Dat heeft zaken gecompliceerd. Het was al snel zichtbaar dat de exploitatie van Venlo GreenPark onvoldoende zou zijn om eventuele tekorten van de Floriade te dekken” aldus het eindrapport dat woensdag al uitlekte.

Het onderzoek naar de eindresultaten zelf heeft zo’n 70.000 euro gekost.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)