Menu

Twitter feed Reindonk

Gemeentelijke samenwerking WMO

Zeven gemeenten in Noord-Limburg werken samen om ervoor te zorgen dat hun inwoners volgend jaar ook nog de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Door samen te werken kunnen specialistische voorzieningen beter worden georganiseerd. Bovendien kunnen er betere afspraken over kwaliteit en prijs gemaakt worden.

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Jeugdzorg en de Participatiewet. De meeste taken voeren de gemeenten afzonderlijk van elkaar uit. Een aantal taken kan of moet echter op regionaal niveau worden uitgevoerd. Denk hierbij aan specialistische ondersteuning in de jeugdhulp, gespecialiseerde dagbesteding of het benaderen van werkgevers om ervoor te zorgen dat er voldoende banen zijn. Daarnaast gaat de regio gezamenlijk afspraken maken met zorgaanbieders over prijs en kwaliteit.

Tot op heden hebben gemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zelf opdrachten gegeven aan zorgaanbieders. De nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten stellen echter veel zwaardere eisen aan dit proces dat voor gemeenten ‘nieuw’ is. In Noord-Limburg gaan zeven gemeenten gezamenlijk in gesprek met (potentiële) aanbieders om te komen tot algemene en maatwerkoplossingen voor ondersteuningsvragen van burgers. De gemeenten streven naar gezamenlijke inkoop in de vorm van raamcontracten, waarbij het aan iedere gemeente afzonderlijk is welke producten en diensten worden afgenomen. En zij vragen gezamenlijk een subsidie aan de provincie voor externe ondersteuning bij dit complexe proces.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)