Menu

Twitter feed Reindonk

  • Minimum rond 14°. Overdag zonnige perioden, afgewisseld door wat stapelwolken of sluierbewolking. Het blijft droog.… twitter.com/i/web/status/1…

HadM aan de slag met accommodaties

Op dit moment zijn de diverse dorpen in Horst aan de Maas bezig met het maken van een blauwdruk met als centrale vragen: hoe ziet mijn dorp er over 10 jaar uit, welke ontwikkelingen zien we op ons afkomen en wat betekent dat voor de diverse activiteiten/verenigingen met daaraan gekoppeld de behoefte aan accommodaties. Naast het opstellen van deze blauwdrukken is de gemeente aan zet om beleid te maken op een vijftal onderwerpen: eigendom, beheer, onderhoud en exploitatie; duurzaamheid; verhuur- en tarievenbeleid; verbreding gebruik maatschappelijke accommodaties; kaders voor investeringssubsidies.

De gemeente streeft naar de aanwezigheid van kwalitatief goede en duurzame maatschappelijke accommodaties. Heldere afspraken over eigendom, beheer en onderhoud van deze gebouwen en de rol van de gemeente en de dorpen daarin passen daarbij. Het gaat dan zowel om gemeentelijke panden als panden in eigendom van een vereniging of stichting. 
 
De gemeente kan een voorbeeldfunctie vervullen door de manier waarop zij duurzaam en verantwoord met het eigen vastgoed en met de aanwezige maatschappelijke accommodaties omgaan. Zij kan concrete duurzaamheidsdoelstellingen toepassen op haar vastgoed en op de maatschappelijke accommodaties door deze maximaal te ontwikkelen in het belang van onze inwoners en verenigingen en tegelijk door zuinig om te gaan met energie, met grondstoffen, met water en met het hergebruik van haar vastgoed.
 
In het kader van herijking van het accommodatiebeleid wordt ook de verhuur van onze accommodaties onder de loep genomen. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld verhuurvoorwaarden, tariefstelling en de wijze van verhuur van ruimten. 
 
Nagenoeg elk dorp heeft een multifunctionele accommodatie. Sommige beheerders (of eigenaren) van deze accommodaties zien mogelijkheden om de exploitatie van hun pand te verbeteren maar voelen zich beperkt door regelgeving. De komende tijd gaan we de mogelijkheden tot verbreding van het gebruik van deze multifunctionele accommodaties verder uitdiepen. 
 
In juni worden de verschillende kaders besproken binnen de commissie en vervolgens de gemeenteraad. Na de besluitvorming over deze onderwerpen zal de gemeente over de verdere uitwerking in gesprek gaan met alle betrokkenen.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)