Menu

Twitter feed Reindonk

Horst aan de Maas Onderdak van start

De gemeente Horst aan de Maas wil inventariseren hoe men in de toekomst om moet gaan met de accommodaties in de gemeente. Op zaterdag 27 juni vindt in het Dendron College in Horst een brainstormsessie over de toekomst van de accommodaties plaats, georganiseerd door de gemeente.

Burgemeester Kees van Rooij: "In de zestien dorpen vinden we vele voorzieningen voor sport, spel, onderwijs en ontmoeting: sportaccommodaties, scholen, kinderdagverblijven, gemeenschapshuizen, zorgcentra, kerken en horeca. Maar we krijgen steeds meer signalen dat het huidige aanbod niet altijd meer zo goed aansluit op de veranderende vraag en behoeftes van alle inwoners. Zo hebben we te maken met steeds minder jongeren en meer ouderen, een aantal verouderde voorzieningen, verschuivingen bij gebruikers en een toegenomen mobiliteit. De afstand tot voorzieningen speelt niet meer zo’n grote rol als voorheen."

Tijdens de brainstormsessie kan iedereen uit Horst aan de Maas meepraten. Niet alleen besturen van verenigingen, eigenaren, uitbaters en dorpsraden, maar óók de gebruikers van accommodaties. Vele communicatiekanalen zijn hiervoor ingezet. Op Facebook heeft men een aparte community aangemaakt onder de naam 'onderdak' om mensen op de hoogte te houden.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)