Menu

Twitter feed Reindonk

Horst zet nog meer in op verkeersveiligheid

21 oktober 2017

De gemeente Horst aan de Maas gaat de komende jaren als eerste gemeente vol inzetten op gedragsbeïnvloeding in het verkeer. Met de langlopende campagne ‘Veilig op weg’ wordt gefocust op de belangrijkste veroorzaker van ongevallen; de mens.

De officiële start van de campagne was vandaag op het Lambertsuplein in Horst tijdens de DriveXperience, een praktijkdag voor jonge automobilisten.

Volgens de gemeente heeft verkeersveiligheid hoge prioriteit binnen in Horst aan de Maas. Infrastructurele maatregelen worden gecombineerd met verkeerseducatie en voorlichting. Door deze mix van maatregelen is het aantal ernstige verkeersongevallen binnen de gemeente de laatste jaren sterk gedaald zegt de gemeente.

Horst aan de Maas sluit zich nu aan bij de Limburgse doelstelling ‘Maak van de 0 een punt’ waarmee gestreefd wordt naar nul verkeersslachtoffers per jaar. De komende jaren wordt daarom ingezet op de beïnvloeding van het gedrag van verkeersdeelnemers. De meeste ongevallen gebeuren namelijk door het tekortschieten van de weggebruiker. Verkeerssituaties worden verkeerd ingeschat, de snelheid is onvoldoende aangepast of er wordt onvoldoende rekening gehouden met ander verkeer of de omgeving.

Veilig op weg wordt een langlopend project waarbij campagnes gevoerd worden en themadagen georganiseerd worden. Daarnaast wordt aangehaakt wordt bij bestaande thema’s en acties. Vanwege de duidelijke link tussen veiligheid en gezondheid, wordt ook nadrukkelijk verbinding gemaakt met de visie Gezondste regio 2025. De laatste maanden van het jaar wordt alvast een start gemaakt met een snelheidscampagne die zich voornamelijk richt op 60 km-zones. Het jaar 2018 staat geheel in het teken van de fiets. Hierbij kan gedacht worden aan veilig met de fiets naar school, senioren en gebruik van e-bikes, afleiding op de fiets, maar ook stimulering van fietsgebruik.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)