Menu

Twitter feed Reindonk

  • Het aftellen naar het WK vierspannen Limburg2020 is begonnen bit.ly/2KPX4Xj

Identificatie graag!

14 september 2018

Aan het begin van de 2e wereldoorlog kwam er een nieuwe regel: iedereen moest een identificatiebewijs hebben. De Nederlandse rijksambtenaar Jacob Lentz nam deze taak op zich. En zorgde voor een persoonsbewijs dat beter was dan dat in Duitsland zelf werd gebruikt. Het was moeilijk te vervalsen. En hij zorgde er ook voor iedereen die voorkwam in de bevolkingsadministratie op de Nederlandse gemeentehuizen zo’n persoonsbewijs kreeg. Zo waren er dus al snel acht miljoen persoonsbewijzen in omloop.

Het verzet deed zijn uiterste best om voor onderduikers, maar ook voor Joodse Nederlanders en andere risicogroepen, dit soort documenten te vervalsen. De bezetter trad hier natuurlijk hard tegenop en bedacht allerlei tegenmaatregelen.

De geschiedenis van dit soort documenten, zeker in een tijd van strenge privacy-wetgeving, is dus erg interessant. Het Oorlogsmuseum in Overloon wil hierover meer gaan vertellen. Het heeft al enkele honderden persoonsbewijzen in de collectie, zowel originele als vervalste. Maar voor de presentatie in de nieuwe tentoonstelling wil het museum dit aantal graag uitbreiden. Die gaan straks dus blijvend getoond worden.

Omdat veel mensen nog persoonsbewijzen hebben van vroeger, bijvoorbeeld van zichzelf of van ouders of grootouders, roept het museum iedereen op om die te schenken aan het museum. Dan blijven de persoonsbewijzen ook voor de toekomst bewaard.

Voor elk ingeleverd persoonsbewijs wordt een gratis entreekaartje geboden. En vanaf volgend voorjaar gaan die dan tentoongesteld worden. zie ook webpagina: https://www.oorlogsmuseum.nl/nl/nieuws/actie-persoonsbewijzen/


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)