Menu

Twitter feed Reindonk

In­pas­sings­plan Wind­park Greenport

25 augustus 2018

Dinsdag 21 augustus heeft het College van Gedeputeerde Staten unaniem besloten het inpassingsplan Windpark Greenport Venlo ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten. Gelet op de urgentie en omvang van de energieopgave besloot het College tevens versneld het beleidskader inzake (wind)energie ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden. In dit afzonderlijke Statenvoorstel worden de kaders en criteria voor de regionale en ruimtelijke inpassing van de Limburgse energietransitie-doelstellingen nader uitgelegd.

Het plan voor het windmolenpark in de gemeente Venlo, met negen windmolens voor circa 30 MW, levert een belangrijke bijdrage in het behalen van de afgesproken minimale taakstelling windenergie 2020 die Limburg met het Rijk heeft gemaakt. 


Gedeputeerde Hans Teunissen: “Het windpark past niet binnen de diverse bestemmingsplannen binnen de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas en er is voor de realisatie een omgevingsvergunning nodig. De procedures hiervoor liepen spaak, waardoor de ontwikkeling van de windturbines tot stilstand leek te komen. Dat wil het provinciebestuur niet laten gebeuren. Limburg wil immers aan de afgesproken taakstelling die provincies met het Rijk hebben gemaakt kunnen voldoen.”

Het is aan de volksvertegenwoordigers van Provinciale Staten om in het najaar een te besluit te nemen over het opgestelde inpassingsplan. De Provincie Limburg sluit niet uit om vaker een Provinciaal Inpassingsplan in te zetten om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige taakstellingen op het gebied van energie en klimaat.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)