Menu

Twitter feed Reindonk

Infoavond dijkversterking verplaatst

4 september 2017

De informatieavond over dijkversterkingen in Grubbenvorst en Lottum is verplaatst van het voormalig gemeentehuis naar Gemeenschapshuis ’t Haeren in Grubbenvorst. Dinsdagavond worden bewoners bijgepraat over de plannen en werkzaamheden van Waterschap Limburg langs de Maas.

In Lottum en Grubbenvorst komen de versterkte dijken te liggen op en nabij het huidige tracé. Omdat de bestaande dijken niet stevig en hoog genoeg zijn wordt de huidige dijk tot een bepaald niveau afgegraven. Vervolgens wordt deze opnieuw opgebouwd met onder andere vrijgekomen materiaal en geleverde klei. Vanaf het maaiveld zullen de dijken tussen de 2 en 2,5 meter hoog worden, dat is zo’n 70 tot 85 centimeter hoger dan nu het geval is.

De voorbereidende werkzaamheden hebben inmiddels plaatsgevonden. Binnenkort start de kap van de bomen die in het toekomstig dijktracé staan. Vervolgens wordt gestart met het verleggen van kabels en leidingen. In het voorjaar en zomer van 2018 wordt het daadwerkelijke grondwerk uitgevoerd.

Waterschap Limburg opent in het voormalig gemeentehuis in Grubbenvorst een informatiepunt waar bewoners terecht kunnen met vragen.

foto: Waterschap Limburg


© 2018 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)