Menu

Twitter feed Reindonk

  • Minimum 12 à 14°. Overdag is het opnieuw zonnig en droog met hooguit wat dunne sluierbewolking. Het wordt met 31° t… twitter.com/i/web/status/1…

Jaarrekening HadM positiever dan geraamd

De gemeente Horst aan de Maas heeft niet de begrote € 1,6 miljoen maar € 295.000 uit de Algemene Reserve nodig om de jaarrekening 2015 sluitend te krijgen. Ook de financiële situatie op het gebied van werk, ondersteuning en zorg valt mee. Waar de gemeente een fors tekort verwachtte, is een positief resultaat te zien.


 
In de begroting 2015 had de gemeente rekening gehouden met een tekort van € 1,6 miljoen. Om de begroting sluitend te maken, was het nodig dit bedrag bij te passen uit de Algemene Reserve.

Uit de jaarrekening blijkt dat 2015 is afgesloten met een plus van € 1,3 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Dat is dan inclusief een beroep op de Algemene Reserve van € 295.000. 

Het positieve saldo is het resultaat van een aantal incidentele en structurele ‘plussen en minnen’. Daarnaast is een aantal uitgaven uitgesteld, bijvoorbeeld voor investeringen in de automatisering en informatisering. Bovendien lopen sommige projecten door in 2016. Het geld dat hiervoor was begroot, is daardoor nog niet uitgegeven. In totaal gaat het om € 1.325.000. Het college stelt de raad voor dit bedrag door te schuiven naar 2016 om lopende projecten en uitgesteld werk af te kunnen ronden.
 
Voor het totale takenpakket op het gebied van werk, inkomen, ondersteuning en zorg, het ‘sociaal domein’, hield de gemeente rekening met een tekort van € 1,9 miljoen. Bij de jaarrekening is echter een positief resultaat te zien van € 894.000. Bij het opstellen van de begroting konden gemeenten zich alleen baseren op verouderde informatie over de doelgroepen voor de nieuwe taken op het gebied van ondersteuning en zorg. Pas in de loop van 2015 kregen zij actuele gegevens. 
 
Daarnaast had Horst aan de Maas te maken met een een daling van het aantal bijstandsuitkeringen. Bovendien zijn er minder uitgaven geweest voor ondersteuning bij huishoudelijk werk. Dat komt omdat de nodige zorg en ondersteuning samen met inwoners wordt bepaald in vraagverhelderings-gesprekken. De daling in die kosten is in 2013 ingezet en lijkt zich in de komende jaren te stabiliseren.
 
Het college stelt voor de helft van het positieve saldo binnen het sociaal domein beschikbaar te houden in een Transformatiebudget. Dat wordt besteed aan de innovatieve doorontwikkeling van ondersteuning en zorg.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)