Menu

Twitter feed Reindonk

  • Minimum rond 11°. In de ochtend zon, na de middag ook enkele stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog.… twitter.com/i/web/status/1…

Kadernota Horst a/d Maas: financieel op koers

De gemeente Horst aan de Maas koerst aan op een positief rekeningsaldo in 2018. Maar de begroting voor de jaren 2017 t/m 2019 staat wel onder druk. De gemeente staat nog voor de uitdaging een bezuiniging van € 3,2 miljoen te realiseren. Daarvoor zijn al maatregelen in gang gezet. De gemeente komt tot dit resultaat zonder meer dan trendmatige verhoging van de lastendruk voor inwoners. Dit blijkt uit de Kadernota 2016 die op 12 juli aan de raad wordt voorgelegd.

De basis voor de kadernota wordt gevormd door de meerjarenbegroting 2016-2019 en nieuwe besluiten die college en raad tot 1 april 2016 hebben genomen. Dan blijkt dat de begroting voor 2017 op dit moment nog een tekort laat zien. Dat komt onder andere door minder inkomsten uit de Algemene Uitkering (van het Rijk). Daarnaast kan een aantal geplande bezuinigingen in 2017 nog niet worden gerealiseerd. Het college doet de komende maanden onderzoek om de raad dit najaar toch een sluitende begroting voor 2017 voor te kunnen leggen. Vanaf 2018 verwacht de gemeente een positief saldo. Om tot dat resultaat te komen, moet de gemeente nog wel een bezuiniging van € 3,2 miljoen realiseren. Bijvoorbeeld door samen te werken en te bezuinigen op de ambtelijke organisatie. 
 
De begrote bezuiniging op het sociaal domein is vanaf 2017 gerealiseerd. Dat komt onder andere omdat de nodige zorg en ondersteuning samen met inwoners wordt bepaald in vraagverhelderingsgesprekken.
 
De gemeente wil creatieve en innovatieve ideeën van ondernemers ondersteunen via een stimuleringsfonds. Een bijdrage uit het fonds helpt innovatieve ondernemers om van idee naar uitvoering te komen; een belangrijke stap naar groei van werkgelegenheid. De gemeentelijke bijdrage kan bovendien leiden tot cofinanciering door andere partijen. Het fonds en de spelregels worden dit jaar uitgewerkt en meegenomen in de begroting voor 2017.
 
Ontwikkelingen als revitalisering C.C. ’t Gasthoês, sportzone, zwembad en accommodatiebeleid zijn nog niet meegenomen in het financiële overzicht. Over deze projecten besluit de raad naar verwachting later dit jaar. Waarschijnlijk heeft dit dan gevolgen voor de meerjarenbegroting.
 
De OZB wordt in 2017 slechts geïndexeerd met het landelijke prijsindexcijfer.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)