Menu

Twitter feed Reindonk

Kapwerkzaamheden voor dijkversterking

13 september 2017

Op 18 september wordt gestart met het kappen van de bomen en het struikgewas in Grubbenvorst en Lottum.

Waterschap Limburg heeft de aannemerscombinatie Ploegam - Dura Vermeer opdracht gegeven voor het versterken van de dijkringen van Lottum en Grubbenvorst. Om te kunnen voldoen aan de geldende veiligheidsnorm is het noodzakelijk dat de dijken worden versterkt. Een deel van die versterking dient te worden gerealiseerd door het ophogen en verbreden van de bestaande dijken. Met het versterken van de dijken is Limburg veiliger voor hoogwater.

Vanwege de dijkversterking is het noodzakelijk dat de aanwezige bomen en het struikgewas binnen het dijkprofiel worden gekapt. In Grubbenvorst vinden kapwerkzaamheden plaats aan:
• De Dorpstraat
• De Kerkstraat
• Ter hoogte van de Doolingsbemden

In Lottum worden de aanwezige bomen en het struikgewas, die binnen het dijkprofiel liggen, verwijderd aan:
• De Veerweg
• De Opperdonkseweg
• Op het perceel ter hoogte van de Opperdonkseweg

Naar verwachting duren de werkzaamheden circa 1 tot 2 weken.


© 2018 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)