Menu

Twitter feed Reindonk

  • Minimum rond 14°. Overdag zonnige perioden, afgewisseld door wat stapelwolken of sluierbewolking. Het blijft droog.… twitter.com/i/web/status/1…

Kindcentrum STip vanaf 2021 in gebruik

26 juni 2019

De bouw van het nieuwe kindcentrum STip voor de leerlingen van de voormalige basisschool De Klimboom in Swolgen en de Mariaschool in Tienray start na de zomervakantie 2020. KC STip opent de deuren voor haar leerlingen met aanvang van het schooljaar 2021-2022.

De kinderen krijgen nu onderwijs aangeboden in verouderde gebouwen die niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen. Deze scholen gaan als één nieuw kindcentrum STip, verder in een nieuw, op zichzelf staand gebouw dat bij sportpark Kerkebos in Swolgen wordt gerealiseerd.

De gemeente Horst aan de Maas wil dat de nieuwe school zo energie-neutraal mogelijk wordt. Het gebouw gaat in ieder geval voldoen aan de normen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Scholenkoepel Dynamiek, waar de scholen onder vallen, neemt dit mee in de aanbestedingsprocedure.

Oorspronkelijk zou de bouw augustus 2019 starten. Om verschillende redenen is het jaar vertraging ontstaan. Hierbij hebben we te maken gehad met het doorlopen van een groencompensatieprocedure tussen provincie en gemeente. Daarnaast heeft Dynamiek Scholengroep de aanbestedingsstukken extra laten toetsen. De scholengroep wil als risicodragend bouwheer van de school er zeker van zijn dat de nieuwbouw voldoet aan hun onderwijsvisie en te realiseren is binnen het beschikbare krediet.

De prijsontwikkeling binnen de bouw en de door de gemeenteraad gestelde duurzaamheids-doelstelling hebben invloed op de bouwkosten. Er wordt gewerkt aan een nieuw ontwerp passend binnen de financiële ruimte en met behoud van de elementen die borgen dat de onderwijsvisie van KC STip intact blijft.

Tot de start van de bouw in 2020 wordt achter de schermen druk doorgewerkt. Het ontwerp wordt aangepast, zodat het qua functionaliteit en duurzaamheid past bij de huidige ambitieniveau. Vervolgens worden het aangepaste plan en de duurzaamheidsvarianten voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna kan het werk worden aanbesteed. Zowel de gemeente Horst aan de Maas als Dynamiek scholengroep zijn er op gebrand om in te lopen op deze planning en zo snel mogelijk te beginnen aan de bouw van de nieuwe school.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)