Menu

Twitter feed Reindonk

Krediet voorbereiding aanbestedingstraject zwembad

13 september 2017

De gemeenteraad stelt krediet beschikbaar voor de voorbereidingen van het aanbestedingstraject voor nieuwbouw en exploitatie van zwembad binnen Afslag 10.

Onderzoek moet duidelijk maken wat nodig is voor een nieuw te bouwen zwembad in Horst binnen de door de raad gestelde kaders. Daarna beslist de gemeenteraad tussen nieuwbouw en het bestaande zwembad De Berkel.

Het college van B&W geeft, zoals eerder door de raad besloten, de voorkeur aan nieuwbouw van een zwembad binnen Afslag 10. Dit omdat het zwembad De Berkel nog maximaal 15 tot 20 jaar te gebruiken is, als er tenminste een aantal noodzakelijke verbeteringen worden gedaan.

De gemeenteraad heeft in 2015 de kaders vastgesteld voor een ‘toekomstbestendig’ zwembad. Een ‘denktank’ van gebruikers van het zwembad heeft een advies uitgebracht. Dit advies is getoetst door een aantal marktpartijen. Conclusie hiervan was dat het mogelijk is om een nieuw zwembad te bouwen binnen de inhoudelijke en financiële kaders van de raad, maar dat uitvoering van het advies van de denktank in de volle breedte niet haalbaar is binnen deze kaders. Over de vorm en omvang van het zwembad lopen de meningen uiteen.


© 2018 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)