Menu

Twitter feed Reindonk

  • Minimum rond 11°. In de ochtend zon, na de middag ook enkele stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog.… twitter.com/i/web/status/1…

Lasten voor inwoners niet hoger

Het college van de gemeente Horst aan de Maas presenteert een sluitende meerjarenbegroting 2017-2020 met gelijkblijvende lastendruk voor haar inwoners.

 

De gemeente werkt aan een solide financiële basis. Ze blijft binnen beschikbare budgetten zoals de gelden die zij van het rijk ontvangt voor ondersteuning en zorg. Naast het invullen van lopende bezuinigingen is er beperkt ruimte voor de uitvoering van nieuw beleid. Bijvoorbeeld een stimuleringsfonds waarmee de gemeente creatieve innovatieve initiatieven een stap verder wil helpen. Ook op het terrein van huisvesting worden nieuwe initiatieven gestart voor jongeren, ouderen en nieuwkomers. Daarnaast zet de gemeente onverkort in op de verdere ontwikkeling van overheidsparticipatie.

In 2017 is eenmalig een onttrekking aan de algemene reserve nodig om de begroting voor de jaarschijf 2017 sluitend te maken. Dit komt onder andere doordat een aantal voorgenomen bezuinigingen nog niet in 2017 gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast heeft het rijk de voorgeschreven rekenrente verlaagd. Dit leidt tot lagere inkomsten. Ten slotte valt de Algemene Uitkering van het rijk in 2017 lager uit dan in de jaren daarna. Vanaf 2018 heeft de begroting weer een positief saldo. 

Ook in 2015 en 2016 hield de gemeente in de begroting rekening met een onttrekking aan de algemene reserve. Dat is toen niet nodig geweest door eenmalige meevallers. Het college streeft er ook in 2017 naar het tekort naar beneden te brengen en de algemene reserve op peil te houden. Temeer omdat de raad de komende tijd een aantal belangrijke keuzes krijgt voorgelegd, bijvoorbeeld op het gebied van de accommodaties in de dorpen. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen waarbij de gemeente oog blijft houden voor de dynamiek en het initiatief in de samenleving van Horst aan de Maas.

De gemiddelde lastendruk voor inwoners blijft in 2017 gelijk aan die van 2016, behoudens een inflatiecorrectie van 0,9%.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)