Menu

Twitter feed Reindonk

  • Minimum 12 à 14°. Overdag is het opnieuw zonnig en droog met hooguit wat dunne sluierbewolking. Het wordt met 31° t… twitter.com/i/web/status/1…

Lintjesregen in Horst aan de Maas

Burgemeester Kees van Rooij mocht woensdag acht inwoners van zijn gemeente feliciteren voor de benoeming tot Lid in de orde van Oranje-Nassau, en één tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij bezocht de heer Hay Emons uit Horst, mevrouw Koos Hermans-Mooren uit Broekhuizenvorst, de heer Geert Huijs uit Lottum, de heer Huub Jeucken uit Broekhuizen, de heer Lei Keijsers uit America, de heer Ruud Meijers uit Grubbenvorst, mevrouw Miep Philipsen-Keijsers uit Horst en de heer Dre Vaessen en zijn vrouw Toos Vaessen-Donners uit Melderslo woensdagmorgen, om hen de de versierselen op te kunnen spelden.

De heer Hay Emonts (62) uit Horst: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Emonts was bijna 12 jaar raadslid voor het CDA in drie verschillende gemeenten, te weten de voormalige gemeente Horst, de voormalige gemeente Horst aan de Maas en de huidige gemeente Horst aan de Maas. Tevens was hij bijna 17 jaar lid van de commissie Samenleving van de gemeente Horst aan de Maas (en diens voorgangers) en is hij vanaf 2014 voorzitter van die commissie.

Daarnaast heeft de heer Emonts zich op maatschappelijk gebied verdienstelijk gemaakt onder meer in diverse functies binnen voetbalvereniging RKsv Wittenhorst gedurende meer dan 30 jaar, als lid van de medezeggenschapsraad van Basisschool Meuleveld Horst (1996-2005), voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Katholiek Onderwijs Overkwartier tijdens de fusieperiode van 2003 tot 2005 en secretaris van Stichting WinterZon Festival vanaf 2012.

Mevrouw Koos Hermans-Mooren (76) uit Broekhuizenvorst: Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Mevrouw Hermans-Mooren is vanaf 1963 lid, en enkele jaren voorzitter van ZijActief Broekhuizenvorst. Eind jaren ’60 tot midden jaren ’70 was zij bestuurslid van de Jeugdraad Broekhuizenvorst. Al vele jaren poetst zij twee keer per jaar de kerk en het koper in de kerk en zij was 30 jaar lid van de avondwakegroep bij Parochie H. Naam Jezus Broekhuizenvorst.

Van 1980 tot 1996 was mevrouw Hermans-Mooren bestuurslid van Fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen. Zij was actief bij de organisatie van feesten en het organiseren van HaFaBra lessen en uitvoering. Zij was bijna 15 jaar vrijwilliger bij De Zorggroep locatie Horst, waar ze hielp bij diverse activiteiten en wekelijks een bezoek bracht aan cliënten. Mevrouw Hermans-Mooren is vanaf 2001 lid van de uitvoeringscommissie van Gemengde Zangvereniging Con Brio Broekhuizen-Broekhuizenvorst. Zij draagt mede zorg voor het aankleden en versieren van de zaal als er voorstellingen zijn en helpt namens de vereniging bij het tweejaarlijkse Rozenfestival in Lottum. En sinds november 2015 is mevrouw Hermans-Mooren maandelijks gastvrouw bij de Dorpsdagvoorziening Broekhuizen / Broekhuizenvorst.

De heer Geert Huijs (56) uit Lottum: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Huijs heeft zich als lid van de vrijwillige brandweer gedurende ruim 35 jaar met hart en ziel verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Hij startte zijn carrière in 1981 als repressief vrijwilliger. In 1995 werd hij benoemd tot bevelvoerder en in 1998 volgde de benoeming tot brandmeester. Uiteindelijk heeft hij zich opgewerkt tot postcommandant van de vrijwillige brandweer post Lottum (gemeente Horst aan de Maas) vanaf 2001.

Niet alleen heeft de heer Huijs een zeer ruime kennis en ervaring op het vakgebied, hij beschikt ook over de nodige kennis van organisatorische en functionele verhoudingen. Vakinhoudelijk heeft de heer Huijs zich tijdens zijn loopbaan sterk ontwikkeld, hetgeen blijkt uit de indrukwekkende lijst van gevolgde opleidingen. Ook is hij vanaf 1998 werkzaam als brandweerinstructeur en leidt hij op die manier nieuwe manschappen op, zowel intern als in het brandweertrainingscentrum te Weeze. Bovendien heeft de heer Huijs in de afgelopen jaren bijzondere initiatieven genomen die ook het maatschappelijk belang dienen. Zo was hij in 2005 mede-initiatiefnemer van de actie ‘Brandveilig wonen’, een initiatief waarbij mensen geïnformeerd worden over de noodzaak van rookmelders in huis. Ook probeert de heer Huijs met verschillende wervingsactiviteiten nieuwe vrijwilligers te werven voor ‘zijn’ brandweerteam.

De heer Huub Jeucken (69) uit Broekhuizen: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jeucken is vanaf 1981 als vrijwilliger actief voor voetbalvereniging SVEB in diverse functies, onder meer bestuurslid (1981-2015), onderhoud groen op en rond velden en coördinatie vrijwilligers groen (1991-2013) en coördinatie onderhoud en beheer gebouwen en facilitaire zaken (2013-2015). Tot op heden verzorgt hij nog steeds de entreeheffing bij thuiswedstrijden en de tweewekelijkse loterij.

Daarnaast was de heer Jeucken in 1998 een van de stuwende krachten bij de oprichting van ‘Vrienden van de Fanfare’ St. Nicolaas Broekhuizen en sindsdien voorzitter. Met niet aflatend enthousiasme zorgt hij dat de vriendenkring blijft groeien en zo de vereniging financieel kan ondersteunen.

De heer Lei Keijsers (65) uit America: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Keijsers maakt zich vanaf 1979 onafgebroken verdienstelijk op maatschappelijk gebied. Hij was onder meer bestuurslid van voetbalvereniging AVV America (1979-1984), hoofdtrainer van de selectie van AVV America (1987-1990 en 2004-2007), hoofdtrainer van de selectie van voetbalvereniging RKsv Melderslo (1990-1992) en vanaf 2011 actief als jeugdcoördinator bij voetbalvereniging SV Melderslo, waar hij een coördinerende en coachende functie vervult en verantwoordelijk is voor het voetbaltechnische beleid en bijbehorende bewaking.

Tussen 1980 en 2007 was de heer Keijsers trainer bij VV Griendtsveen (4 jaar), VV Blitterswijck (2 jaar), VV Meterik (1 jaar), RKsv Wittenhorst (2 jaar), SV Leunen (4 jaar), VV Haelen (2 jaar) en RKDEV Arcen (3 of 4 jaar).

De heer Keijsers heeft een prominente vrijwilligersrol vervuld ten tijde van de organisatie van de KNVB Jeugdvoetbaldagen in Horst als leider/coach (1990-1995) en stafhoofd (1996-2003). In 2003 werd op initiatief van de heer Keijsers besloten voor de voetbalweek een eigen stichting op te richten die de week ging organiseren op dezelfde wijze als de KNVB. Daardoor kon men zelfs groeien tot 540 deelnemers. Vanaf 2004 is de heer Keijsers bestuurslid van Stichting Jeugdvoetbaldagen. Eerst in de functie van secretaris/penningmeester en vanaf 2006 als penningmeester/deelnemersadministrateur.

Ook was de heer Keijsers van 2009 tot en met 2014 secretaris in het districtsbestuur van Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland (VVON) district Zuid 2 (ongeveer 500 leden). Zijn inzet, betrokkenheid en nauwgezetheid zijn voor zijn medebestuursleden een blijvende herinnering.

Tot slot heeft hij ruim 20 jaar de boekhouding en financiën bijgehouden van Toneelvereniging De Vrije Spelers America.

De heer Ruud Meijers (69) uit Grubbenvorst: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1987 tot 1998 was de heer Meijers voorzitter van Judovereniging Samourai Grubbenvorst. In deze periode heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. Vanaf 1988 is hij voorzitter van Stichting Jeugd Judocompetitie Limburg (JJCL). Hij is in die hoedanigheid een belangrijke schakel in het bestuur: regelneef, coördinator, probleemoplosser en schakel tussen de judoclubs en het bestuur van Stichting JJCL.
Bovendien is de heer Meijers sinds 2011 voorzitter van Dorpsraad Grubbenvorst en heeft in die hoedanigheid een leidende rol gespeeld bij vele projecten van en voor de dorpsgemeenschap.

Mevrouw Miep Philipsen-Keijsers (69) uit Horst: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1990 tot 2016 was mevrouw Philipsen-Keijsers voorzitter van Kantkring ’t Klöske. Verder is zij ruim 20 jaar lid van diverse werkgroepen van IVN De Maasdorpen en binnen IVN district Limburg is zij actief als lid van de werkgroep Districtskadervorming (vanaf 2011). Daarnaast was zij een aantal jaren vrijwilliger bij de Kasteeltuinen Arcen waar ze deel uitmaakte van het bloemschikteam en hielp in de Oranjerie bij het verzorgen van de planten en bloemen en verkoopwerkzaamheden.

Sinds 2007 is mevrouw Philipsen-Keijsers vrijwilliger bij de Zonnebloem afdeling Horst. Wekelijks gaat zij op bezoek bij gasten van de Zonnebloem, zij helpt bij het organiseren van activiteiten, gaat één keer per jaar mee met een boottocht als verpleegkundige en één keer per twee jaar gaat ze mee met een vakantieweek. Bovendien is mevrouw Philipsen vanaf 2013 vrijwilliger bij Stichting SamenUitBus waar ze één keer per maand senioren en mensen met een beperking begeleidt bij uitstapjes.

De heer Dré Vaessen (72) uit Melderslo: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Samen met Rotor AirCleaning BV (RAC) en constructiebedrijf Christaens heeft de heer Vaessen tussen 1990 en 1995 gewerkt aan de ontwikkeling en verfijning van een mestdroog-/verwerkingsinstallatie voor de pluimveehouderij. De heer Vaessen was hiermee hét voorbeeld van een innovatieve agrariër die meedacht over bescherming van het milieu.
Van 1994 tot 2000 was de heer Vaessen lid van een werkgroep van Centrum Landbouw en Milieu (CLM) met deelnemers van de sector intensieve veehouderij, waar werd gesproken over problemen en mogelijke oplossingen in de sector met betrekking tot milieu.

Vanaf 2003 is de heer Vaessen vrijwillig senior expert bij Stichting PUM Nederlandse senior experts. Deze stichting heeft als doel armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling van de sociale economie op vier continenten. De heer Vaessen heeft zich met de uitgevoerde missies ingezet om de pluimveehouderij in diverse landen te verbeteren, waarmee hij een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan duurzame armoedebestrijding. Hij heeft 17 missies voor PUM verricht naar onder meer Uganda, Nepal, Turkije, Malawi en Sierra Leone.

Maar ook op lokaal niveau maakt de heer Vaessen zich verdienstelijk. Hij zet zich onder meer vanaf 2013 in als Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) voor de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Melderslo. En ook vanaf 2013 is de heer Vaessen een dagdeel per week als vrijwilliger actief voor Dagvoorziening De Zwingel / Stichting Welzijn Melderslo.

Mevrouw Toos Vaessen-Donners (69) uit Melderslo: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tussen 1990 en 2012 is mevrouw Vaessen-Donners ongeveer 25 keer met de Stichting Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken (NLZ) mee geweest naar Lourdes als vrijwilliger. Gedurende acht dagen per bedevaart heeft zij zich ingezet voor de verzorging van de zieken.

Van 1991 tot 2008 was mevrouw Vaessen-Donners bestuurslid van De Zonnebloem afdeling Melderslo, met als aandachtspunt het bezoekwerk. Tevens was zij twintig jaar vrijwilliger deze afdeling. Als vrijwilliger bezocht zij zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen en hielp zij bij Zonnebloemactiviteiten. Vanaf 2014 gaat zij jaarlijks als vrijwillig verpleegkundige een week mee met een regionale Zonnebloemvakantie.

Daarnaast heeft mevrouw Vaessen-Donners van 2004 tot 2010 mantelzorg verricht voor een mevrouw met een ernstige vorm van de ziekte MS. En tot slot is zij vanaf 2013 vrijwilliger bij de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Melderslo, waar zij het bestuur ondersteunt bij het bezoekwerk van mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen of ernstig ziek zijn.

Naast al deze verdiensten heeft mevrouw Vaessen-Donners haar echtgenoot bijgestaan in de ontwikkeling van een mestdroog-/verwerkingssysteem voor kippen. Het systeem wordt inmiddels wereldwijd gebruikt, zonder dat de heer en mevrouw Vaessen-Donners hier financieel voordeel van hebben.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)