Menu

Twitter feed Reindonk

  • Minimum rond 11°. In de ochtend zon, na de middag ook enkele stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog.… twitter.com/i/web/status/1…

LLTB: Geen zonnepanelen ten koste van landbouwgronden

12 oktober 2017

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is groot voorstander van meer duurzaam opgewekte energie, maar wil niet dat dit ten koste gaat van vruchtbare landbouwgrond. Zonnepanelen horen volgens de belangenbehartiger van Limburgse boeren en tuinders thuis op daken of op gronden die niet landbouwkundig in gebruik zijn.

De LLTB pleit daarom voor het opschalen van meervoudig ruimtegebruik op niet-agrarische bestemmingen en wil dat er onderzoek wordt verricht naar meervoudig ruimtegebruik op landbouwgronden. Dit schrijft de LLTB in een brief aan alle Limburgse gemeenten en de provincie Limburg. “De land- en tuinbouwsector in Nederland is nu al de grootste producent van duurzaam opgewekte energie”, zegt LLTB-bestuurslid en portefeuillehouder ruimtelijke ordening Thijs Rompelberg in een eerste reactie. “We zijn en blijven koploper op het gebied van duurzaamheid, maar er zijn gerede twijfels over de effecten van grootschalige zonne-akkers. Daar is onderzoek naar nodig. Wat ons betreft wordt er gestart bij bestaande gebouwen. Leg waar mogelijk alle daken in Nederland vol met zonnepanelen.”

Gemeenten ontvangen in toenemende mate aanvragen voor het realiseren van zonneparken op landbouwgrond. Vaak is er een positieve grondhouding aangaande duurzame energie, maar ontbreekt het aan een gemeentelijk en provinciaal afwegingskader om een dergelijk initiatief te toetsen. Grondeigenaren worden door ontwikkelaars benaderd om hun grond voor 20 of 25 jaar te verhuren voor interessante bedragen.

De gemeenteraad van Horst aan de Maas gaf deze week al aan het plan voor een zonnepark in Melderslo niet te zien zitten. Het bedrijf Kronos Solar uit München heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van een zonnepark van 13 hectare aan de Lottumseweg in Melderslo.

De visie van de LLTB en LTO Nederland is dat het ongewenst is om landbouwgrond voor zonnepanelen op te offeren. Rompelberg: “Voor individuele grondeigenaren kan het weliswaar een interessant verdienmodel zijn, voor de sector is dit een ongewenste ontwikkeling. Zo leggen zonne-akkers een claim op landbouwgrond en verhogen ze daarmee de druk op de landbouwgrond. In de Verklaring van Roermond die de LLTB met de provincie Limburg in 2009 heeft afgesloten is ook afgesproken zuinig om te gaan met landbouwgrond.” Daarbij past het wel om serieus te kijken naar de mogelijkheden om agrarisch gebruik en zonne-energie te combineren.

Door de zonne-akkers neemt ook de grondprijs en de pachtprijs van grond toe. “Hoogproductieve Nederlandse landbouwgrond wordt uit productie genomen, waardoor deze productie ergens anders in de wereld veelal onder minder goede omstandigheden plaatsvindt”, aldus Rompelberg. Hij zegt dat elders op de wereld vaak veel meer landbouwgrond beschikbaar moet zijn voor dezelfde productie. “Het is maar de vraag hoe efficiënt het is en hoe dat op de langere termijn uitpakt voor de portemonnee van de BV Nederland.”


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)