Menu

Twitter feed Reindonk

Lottummers praten mee over uitstraling buurt

13 januari 2018

De dorpsraad van Lottum is door de gemeente benaderd om mee te denken over onderhoud en renovatie van openbare bestratingen en beplantingen. Directe aanleiding is de bestrating die omhoog gedrukt wordt door bomen.

Op sommige plekken is de asfaltverharding aan onderhoud toe. Het gaat met name om het plein bij Quirinushof, de groenstrook, speelterreintje en asfaltkruising/bocht oostzijde Van Wylickshove en het pleintje aan de Van Darthlaan. Al deze locaties hebben momenteel niet de uitstraling die wenselijk of mogelijk is volgens buurtbewoners.

De bewoners wordt gevraagd mee te denken om de locaties attractiever en vriendelijker te maken. Er worden de komende tijd tienminutengesprekken gehouden aan de keukentafel waarbij de meningen en ideeën van aanwonenden worden geïnventariseerd. Aan de hand van deze input stelt de dorpsraad een conceptplan op dat aan de gemeente wordt aangeboden.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen de verbeteringswerkzaamheden dit jaar nog uitgevoerd worden.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)