Menu

Twitter feed Reindonk

Minder kans op overstromingen

In de week van 26 september vindt onderhoud plaats in de uiterwaarden van Houthuizen (Lottum). Door bomen en struiken weg te halen op plaatsen waar de rivier bij hoogwater het snelst stroomt, blijft de rivier ook bij hoogwater goed doorstromen. Dit onderhoud vermindert de kans op overstromingen.

Werkzaamheden die hierbij te verwachten zijn: het verwijderen en afvoeren van begroeiing, takhout versnipperen en stobben frezen. In het kader van duurzaam beheermaatregelen worden onder andere mogelijk oevers vergraven of raster geplaatst. De uitvoering van het werk gebeurt zorgvuldig: vlak voor de start van het werk bekijken de ecoloog van de aannemer en een onafhankelijk gespecialiseerd ecologisch bureau de situatie ter plekke. Treffen zij beschermde soorten aan, dan wordt het werk stil gelegd, of blijft er begroeiing staan. Werklocaties en rijroutes zullen tijdig en goed worden aangegeven. Het verwijderen, en eventueel versnipperen en afvoeren van de begroeiing wordt zo uitgevoerd dat de overlast tot een minimum beperkt blijft.

De exacte planning is onder andere afhankelijk van de aanwezigheid van broedvogels, de begaanbaarheid van de uiterwaarden in verband met hoogwater, en wanneer de vergunningen zijn verleend. De werkzaamheden langs de Maas zijn eind dit jaar klaar.


© 2018 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)