Menu

Twitter feed Reindonk

Mogelijk nieuw sportpark tussen America en Meterik

11 december 2017

Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de Schiksedijk/Eickhorsterweg tussen Meterik en America de meest geschikte locatie is voor een gezamenlijk sportpark voor de voetbalclubs van America en Meterik en de tennisclub van America. Het college van B&W van Horst aan de Maas wil nu 155.000 euro beschikbaar stellen om de locatie verder te onderzoeken.

De twee voetbalclubs zijn voornemens te gaan fuseren om de toekomst van het voetbal in beide dorpen te kunnen garanderen. Door de huidige en de te verwachten ledenaantallen van beide clubs zien zij fuseren als de beste optie. Gesprekken hierover zijn in een vergevorderd stadium en de jeugd van beide clubs spelen al een tijdje samen. Voorwaarde voor een succesvolle fusie is volgens de verenigingen een nieuw sportpark tussen America en Meterik. Dit om een nieuwe frisse start te kunnen maken op neutraal terrein.

Naast de bestaande locaties van de clubs, zijn er ook drie andere locaties onderzocht, namelijk aan de Meteriksebaan Noord, de Meteriksebaan Zuid en aan de Schiksedijk/Eickhorsterweg. Deze laatste locatie biedt dus nu de beste optie omdat het het meest centraal gelegen is en de meeste ruimte heeft. Financieel is dit ook de voordeligste keuze van de drie nieuwbouwlocaties.

Dat is de reden dat het college nu deze locatie verder wil laten onderzoeken voor planvorming en een bestemmingsplanprocedure. De gemeenteraad beslist op dinsdag 19 december over het voorstel.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)