Menu

Twitter feed Reindonk

Nieuwe huisvesting voor........?

4 januari 2019

Op 1 januari zijn Karolina Swoboda en Frank van Gool de nieuwe onderneming KAFRA gestart. Het bedrijf wil een nieuwe standaard zetten voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland. KAFRA komt voort uit OTTO Work Force.

Swoboda en Van Gool, mede aandeelhouders van OTTO, hebben het initiatief genomen voor de realisatie van huisvestingsprojecten. Inmiddels gaat het om ruim 1.200 bedden, waarvan de helft in 2018 werd gerealiseerd. De komende maanden komen er nog eens accommodaties voor circa 1.400 personen. De ambitie is om vanaf 2019 jaarlijks 3.000 tot 4.000 bedden te realiseren, zodat over vijf jaar circa 20.000 bedden zijn gecreëerd. OTTO Work Force is de launching customer, maar KAFRA staat ook open voor andere bedrijven die professionele huisvesting voor hun arbeidsmigranten zoeken. 

De gekozen oplossing van KAFRA, goed georganiseerde tijdelijke huisvesting, kan ook voor andere doelgroepen een alternatief zijn, zoals studenten en statushouders. KAFRA zorgt voor huisvesting die ruimschoots aan alle normen voldoet. Nieuw, aantrekkelijk geoutilleerd en energiezuinig. Service en beheer zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden, evenals een intensief en open contact met de omgeving. Dat is belangrijk voor de omwonenden, maar ook voor de bewoners van een complex. Arbeidsmigranten zijn keihard nodig voor de BV Nederland en zij hebben dus recht op een correcte behandeling en op goede huisvesting.

Bron: WijLimburg     Foto: iStock


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)