Menu

Twitter feed Reindonk

  • Minimum rond 11°. In de ochtend zon, na de middag ook enkele stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog.… twitter.com/i/web/status/1…

Nieuwe stimulans beweging woningmarkt

De gemeente Horst aan de Maas presenteert in haar woonvisie nieuwe stimuleringsmiddelen om voor iedereen goed wonen te realiseren. Met name aan de woningen (huur en koop) voor jongeren, starters en senioren wordt extra aandacht besteed. Zo wil de gemeente starters stimuleren om een bestaande woning te kopen. Voor senioren wil de gemeente graag dat ze zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En in elke kern wil de gemeente graag voldoende huurwoningen realiseren. Vandaar dat ingezet wordt op levensloopbestendige en daarmee ook duurzame woningen.

De gemeente Horst aan de Maas blijft nog groeien tot 2032. Om te voorzien in de behoefte van huurwoningen wordt gezocht naar innovatieve oplossingen, zowel bij woningcorporaties als bij particuliere verhuurders. Denk hierbij aan tijdelijke woningen (bijvoorbeeld de Heijmans One). Na 15 jaar kunnen deze woningen worden verplaatst. Daarnaast zijn er ook al particuliere initiatieven om in de behoefte van huren te voorzien. Op deze wijze wordt voorkomen dat er na 2032 te veel woningen zijn.

De stimuleringsmaatregelen die in 2013 in het leven geroepen zijn om met name de bouw te stimuleren hebben goed gewerkt. Maar gebleken is dat de bestaande stimulansen onvoldoende zijn afgestemd op de huidige en nieuwe uitdagingen, zoals bestaande woningen toekomst bestendig en/of duurzaam maken. 


Stimuleringsmaatregelen van deze tijd zijn onder andere subsidies voor starters om bestaande woningen te verduurzamen, koopsubsidies voor nul op de meter nieuwbouwwoningen en stimulansen voor tijdelijke huurwoningen.

De woonvisie van Horst aan de Maas wordt behandeld in de raad van 14 juni. Wanneer de raad instemt met de visie wordt in het najaar een voorstel gedaan voor de definitieve stimuleringsmaatregelen.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)