Menu

Twitter feed Reindonk

  • Minimum 12 à 14°. Overdag is het opnieuw zonnig en droog met hooguit wat dunne sluierbewolking. Het wordt met 31° t… twitter.com/i/web/status/1…

Onderwijshuisvesting basisscholen HadM

Het gemeentebestuur van Horst aan de Maas heeft van Scholengroep Dynamiek een meervoudig verzoek gekregen voor aanpassing van onderwijshuisvesting. Het gaat over de basisscholen in America, Meterik en Tienray/Swolgen.

Het college heeft besloten de plannen uit te werken om basisschool “Onder de Wieken” te gaan huisvesten in het voormalige klooster in Meterik.

In basisschool De Wouter in America wordt de luchtkwaliteit aangepast volgens het project Frisse Scholen. Daarnaast worden het gebouw en de buitenruimten aangepast aan de eisen van modern onderwijs.

Voor Tienray en Swolgen wordt bekeken om een nieuwe basisschool te realiseren voor beide dorpen, nabij de locatie van Sporting ST tussen Swolgen en Tienray in, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Voor de gemeente is behoud van goede basisscholen in de dorpen van essentieel belang, met name voor de leefbaarheid. Op dit moment is de gemeente samen met de dorpen en Scholengroep Dynamiek in gesprek om te komen tot een toekomstplan per dorp. Doel hiervan is een antwoord te krijgen op de vraag welke voorzieningen, waaronder schoolgebouwen, er in de toekomst voor de dorpen behouden moeten blijven (Herijking Accommodatiebeleid). Bovengenoemde plannen passen in de herijking van het accommodatiebeleid in de dorpen America, Meterik, Tienray en Swolgen.

Daarnaast blijft de gemeente de ontwikkelingen en trends op het gebied van onderwijshuisvesting goed volgen. Samen met Scholengroep Dynamiek, Stichting Accoord, Dendron College en Citaverde wordt zo optimaal mogelijk aansluiting gezocht bij het accommodatiebeleid op korte en lange termijn. Hiervoor stellen zij samen een Integraal Huisvestings Plan (IHP) op met een langere doorlooptijd (2018-2030) om zo beter de regie op de noodzakelijke behoefte voor onderwijshuisvesting te houden.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)