Menu

Twitter feed Reindonk

Pro­vin­ci­a­le we­gen wor­den stil­ler

15 mei 2018

De Provincie Limburg gaat de komende jaren meer provinciale wegen voorzien van geluid verminderend asfalt.

Met het nieuwe actieplan ‘omgevingslawaai provinciale wegen’ wordt de drempel voor de geluidbelasting waarbij geluid verminderend asfalt wordt overwogen verlaagd van 63 decibel naar 55 decibel. Ook is een nieuw type asfalt opgenomen in het plan. Dit asfalt is minder kwetsbaar, gaat langer mee, en is goedkoper in aanleg en beheer. De voorstellen in het actieplan leiden ertoe dat circa twee keer zoveel woningen in aanmerking komen voor een merkbare verlaging van de geluidbelasting.

De Provincie Limburg beheert circa 440 kilometer provinciale weg. Circa 90 km daarvan is op dit moment voorzien van geluid verminderend asfalt. Op basis van het actieplan wordt de komende vijf jaar op nog eens circa 41 kilometer provinciale weg nieuw stil asfalt aangebracht. Net als in voorgaande actieplannen wordt het geluid verminderend asfalt pas aangebracht op het moment dat het bestaande asfalt aan vervanging toe is.

(Bron: Provincie Limburg)


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)