Menu

Twitter feed Reindonk

  • Minimum 13°. Overdag zonnige perioden en stapelwolken. Tegen de avond vanuit het Z.W. enkele regen- of onweersbuien. Max. 26°. Wind: O 2-3

Protest tegen vergunning varkensdeel megastal

13 mei 2017

Vereniging Behoud de Parel vraagt het college van B&W om de verleende bouwvergunningen van het varkensdeel van het 'Nieuw Gemengd Bedrijf' (NGB) in Grubbenvorst te vernietigen.

Volgens de actiegroep heeft de exploitant van de te bouwen varkensstallen niet voldaan aan voorwaarden die staan in de overeenkomst die in 2011 is gesloten met de gemeente Horst aan de Maas. Daarin staat dat het bedrijf binnen drie maanden na het verkrijgen van alle vergunningen moet starten met de bouw.

Behoud de Parel verzet zich al bijna tien jaar tegen de komst van een megastal voor zo'n 30.000 varkens en een kuikenhouderij voor meer dan 1 miljoen kippen. In juridische procedures is tot aan de Raad van State toe bezwaar gemaakt tegen de bouw van het bedrijf waar ook een slachterij, composteerderij en een mestverwerkingsinstallatie moet komen.


Volgens tegenstanders zou het bedrijf niet voldoen aan milieuvoorwaarden en de gezondheid van omwonenden in gevaar brengen. Binnenkort doet de Raad van State uitspraak over het hoger beroep van de vereniging tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de kippentak van de megastal.

Behoud de Parel vraagt het college van B&W hun verzoek ook voor te leggen aan de gemeenteraad en verwacht binnen twee weken een reactie. Dinsdag werd in de raad nog gediscussieerd over de wijze waarop de intensieve veehouderij opgenomen kan worden in het bestemmingsplan buitengebied. Maar omdat er te weinig tijd was brak burgemeester Kees van Rooij de discussie af. De raad moet aan het einde van het jaar het bestemmingsplan vaststellen.


© 2018 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)