Menu

Twitter feed Reindonk

PvdA-PK: Samenwerking onder de loep

De PvdA-PK fractie van Horst aan de Maas kan zich in grote lijnen vinden in de aanbevelingen van de commissie Hendrikx. De fractie geeft aan te willen leren van de fouten die bij de Floriade zijn gemaakt en zal daarom het college de opdracht geven om alle Publiek-Private samenwerkingsverbanden tegen het licht te houden en waar nodig verbeteringen door te voeren. Hiertoe wordt dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een amendement ingediend.

Volgens de PvdA-PK hebben de participerende gemeenten en hun bedrijven in meer of mindere mate de vruchten geplukt van de Floriade 2012. Het miljoenentekort is volgens de partij een zure en dure domper op een geslaagde Floriade. De Floriade heeft onder andere voor veel werkgelegenheid gezorgd. Op het terrein zelf maar ook ver daarbuiten. Ruim 100 medewerkers zijn vanuit een uitkeringssituatie aan de slag gegaan bij de Floriade. Alleen al tijdens de Floriade is een bedrag van € 1,4 miljoen aan uitkeringen bespaard. Circa 60 medewerkers zijn inmiddels doorgestroomd naar een andere baan. De Regio Venlo staat daarnaast volgens de partij op de wereldkaart en is klaar voor het ontvangen van nieuwe bedrijven.

Na een zorgvuldige behandeling van het onderzoeksrapport in de afzonderlijke raden moet dit Floriade hoofdstuk volgens de PvdA-PK afgesloten worden, de voorgaande hoofdstukken koesteren en werk maken van de hoofdstukken die nog volgen.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)