Menu

Twitter feed Reindonk

Raad tegen uitbreiding varkenshouderij Sevenum

13 september 2017

De voltallige gemeenteraad wil dat het college van B&W geen medewerking meer verleent aan de plannen voor een mega varkensstal aan de Kleefsedijk in Sevenum. Een motie van alle partijen tegen de plannen werd dinsdagavond aangenomen.

Ondernemer Pieter Haenen kreeg in juni nog de kans van het gemeentebestuur zijn plannen voor vergroting van zijn huidige bedrijf naar ruim 8.000 varkens door te zetten. De raad vindt nu dat Horst aan de Maas niet kan meewerken aan de plannen omdat de gemeente in een eerdere fase de voornemens voor een megastal van Haenen aanvocht bij de Raad van State. Het argument was dat intensieve veehouderij niet paste in de omgeving.

Verantwoordelijk wethouder Bob Vostermans stelde dat de situatie nu anders was als toen. Volgens hem gaat het nu niet om nieuwbouw, maar om herbestemming. CDA-fractievoorzitter Marcel Beelen stelde echter dat met het standpunt met betrekking tot de eerdere plannen van Haenen kleur bekend was. Eric Beurskens van van coalitiegenoot Essentie sloot zich daarbij aan.

Voorafgaand aan het debat in de raad maakte onder andere Behoud de Parel gebruik van het recht om in te spreken. Daarbij hield Teus Hagen namens de vereniging een algemeen betoog dat het gemeentebestuur in de regel de grote ondernemers steunt en de belangen van omwonenden naast zich neerlegt. De medewerking aan Klevar BV (het bedrijf van Pieter Haenen) noemde hij daarbij als duidelijk voorbeeld. Hagen wees er op dat een eerder toegezegde thema avond van de gemeenteraad over de gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij op de bevolking nog steeds niet nagekomen was. Wethouder Birgit op de Laak meldde naar aanleiding van die opmerking dat de thema avond ‘Gezondheid en IV’ in oktober gepland staat.


© 2018 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)