Menu

Twitter feed Reindonk

Rapport Meldpunt Werkgroep WMO

De Werkgroep Meldpunt WMO heeft een rapport opgesteld. Hierin staan signalen met betrekking tot de WMO en ook de nieuwe taken in de Jeugdzorg beschreven. Er zijn vijf klachten bij de gemeente Horst aan de Maas met betrekking tot de uitvoering van de (gedecentraliseerde) Wmo, jeugdzorg en deels het PGB binnengekomen. Daartegenover staan 67 meldingen van gebruikers van de zorg bij het Meldpunt 2015, vooral over de jeugdzorg en het PGB.

Dat blijkt uit het rapport van de Werkgroep Wmo Alert, die tussen april en juli 2015 een meldpunt openstelde voor gebruikers van WMO, Jeugdzorg en PGB.

Wethouder Birgit Op de Laak: “De werkgroep Meldpunt WMO is, evenals de Burgeradviesraad (BAR), een extern orgaan, dat net als de gemeente begaan is met de ontwikkelingen na 1 januari 2015. Ook de gemeente houdt op regelmatige basis cijfers bij van de ontwikkelingen. Het rapport laat vergelijkbare signalen zien die eerder ook door de lokale Burgeradviesraad (BAR) zijn afgegeven.

De BAR is het onafhankelijk platform van zorgvragers uit onze gemeente. We zijn dankbaar voor alle signalen die we over de uitvoering van de omvangrijke zorgtaken krijgen en roepen daar zelf ook toe op. Al die signalen dienen een gezamenlijk doel, namelijk de nieuwe taken steeds beter invullen voor en met onze inwoners."

Mensen worden in dit kader ook uitgenodigd actief mee te denken en hun mening te uiten. "Dit kan in het vraagverhelderingsgesprek en eventueel ook anoniem via een korte klant-enquête", zo geeft de wethouder aan.

Het rapportcijfer dat de gemeente Horst aan de Maas krijgt is een ruime voldoende. Wethouder Op de Laak is trots op het resultaat: "De reacties zijn na ingang van de decentralisaties flink gestegen. De klanttevredenheid krijgt op basis van de anonieme enquêtes een 8,5. Het is een gemiddelde en dat betekent dat er uiteraard ook weleens een onvoldoende wordt gescoord. Juist daarom blijven we hier aandacht voor houden en zijn we voortdurend alert op verbeteringen."

De gemeente Horst aan de Maas maakt regelmatig analyses van de ontvangen signalen om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij de zorgvragers.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)