Menu

Twitter feed Reindonk

  • Minimum rond 11°. In de ochtend zon, na de middag ook enkele stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog.… twitter.com/i/web/status/1…

Regio

Horst aan de Maas stimuleert juiste woning op juiste plek


Hoe kunnen we er voor zorgen dat het woningaanbod in de dorpen beter aansluit bij de plaatselijke vraag? Onder het motto ‘De juiste woning op de juiste plek’ stimuleert de gemeente woningbouwplannen die daadwerkelijk inspelen op de plaatselijke vraag. En de bouwers die hiermee aan de slag gaan, komen in aanmerking voor een aanzienlijk financieel voordeel.

Bij de nieuwe beoordelingsmethode worden nieuwe aanvragen voortaan beoordeeld op vier onderdelen, waarbij het aspect kwalitatieve behoefte nieuw is. Aan de hand van een afwegingskader wordt bepaald of er behoefte is in de betreffende kern naar het voorgestelde woningtype. In de kleine kernen zijn vaak voldoende woningen aanwezig, maar er is toch behoefte aan bepaald type woningen zoals huurwoningen. De nieuwe aanpak kan hier beter op inspelen. Des te meer een bouwplan scoort in het afwegingskader, des te meer is dit een juiste woning op de juiste plek.

Een extra stimulans om mee te werken aan dit gevarieerde woningaanbod: Bouwplannen die hoog scoren in het afwegingskader betalen geen gemeentelijke kwaliteitsbijdrage. Deze kosten bedragen momenteel € 40.000 per woning.

De aanpassing van de beoordelingsmethode is onderdeel van de herziening van het Masterplan Wonen; goed wonen voor iedereen. Het Masterplan is in 2016 vastgesteld en loopt tot 2021. Omdat de woningmarkt flink verandert wordt het Masterplan Wonen in 2019 al verder doorontwikkeld. Andere zaken die dit jaar verder uitgewerkt worden in relatie tot wonen zijn bijvoorbeeld alle dorpen in beeld brengen, en de kansenkaart corporaties.

Burgemeester en Wethouders hebben op 5 augustus ingestemd met de nieuwe aanpak en in september behandelt de gemeenteraad het voorstel.

Lees verder

Kijk- en luisteronderzoek Omroep Reindonk


Per 1 september 2019 zal Omroep Reindonk worden omgedoopt tot Omroep Horst aan de Maas. Om u optimaal te kunnen bereiken met louter nieuws en mooie programma’s uit en over Horst aan de Maas, is uw mening en wijze van mediaconsumptie voor ons van grote waarde.

Lees verder

Gewoon goed samenleven!


Voel jij je thuis in je dorp of wijk? Ja? Dat gunnen we iedereen. Of je nu al je hele leven hier woont, of nog maar nét. We willen ons allemaal thuis voelen. In een fijne omgeving, veilig en vertrouwd, met leuke sociale contacten. Heb jij een wens om jouw buurt of dorp mooier, hechter of veiliger te maken voor iedereen? We helpen je graag om je wens uit te laten komen! Kijk op www.gewoongoedsamenleven.nl. Want goede ideeën zijn geld waard!

De mooiste voorbeelden vinden we gewoon om de hoek. Bijvoorbeeld in Tienray, waar de kinderen de bestaande speeltuin saai en klein vinden. Daarom wordt het nabijgelegen bosje getransformeerd tot een stoer speelbos, met een klimbos, huttenbos en kabouterbos. Gegarandeerd plezier voor iedereen die zich in Tienray thuis voelt, van jong tot oud! Zo luidde de wens van Ellen Verstraelen. “Bij het project proberen we zoveel mogelijk groepen uit onze samenleving te betrekken, waaronder ook de arbeidsmigranten en buitenlandse gezinnen die in ons dorp zijn komen wonen. Het speelbos moet een speelplek worden waar iedereen samen speelt en plezier heeft.” Goed Samenleven steunt deze wens met €750,-

Jij weet wat er in jouw buurt leeft en wat er nodig is om goed samen te leven! Misschien heb jij een wens voor jouw buurt of dorp. We helpen je graag een handje! Door een financiële bijdrage te leveren willen we je stimuleren om jouw wens voor een fijne gemeenschap waar iedereen zich thuis kan voelen uit te laten komen. Heb jij een wens of goed idee? Meld je dan aan op www.gewoongoedsamenleven.nl

Lees verder

Taxus aanmelden kan tot en met 22 augustus


De jaarlijkse inzamelingsactie van stichting Taxus Taxi verloopt voorspoedig. Op dit moment zijn al meer dan 2050 chemo therapieën gerealiseerd door het ophalen van het taxus snoeisel. Uit de eenjarige naalden van de taxus wordt dé basisgrondstof voor chemo therapieën gehaald. De inzamelingsactie loopt door tot en met 23 augustus. Uw snoeisel aanmelden kan nog tot en met donderdag 22 augustus.

Wie zijn of haar taxushaag gaat snoeien, kan via www.taxustaxi.nl/afspraak een ophaalverzoek indienen. Snoeisel is aan te bieden vanaf een volle kruiwagen of een halfgevulde Taxus Taxi Tas. Heeft u minder? Dan kan het worden gebracht naar één van de inzamelpunten. Deze staan vermeld op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Lees verder

Kijk- en luisteronderzoek Omroep Reindonk


Per 1 september 2019 zal Omroep Reindonk worden omgedoopt tot Omroep Horst aan de Maas. Om u optimaal te kunnen bereiken met louter nieuws en mooie programma’s uit en over Horst aan de Maas, is uw mening en wijze van mediaconsumptie voor ons van grote waarde.

Lees verder

Boeren en beregenen, hoe zit dat eigenlijk?


Het blijft voor velen een herkenbaar beeld. De zon aan een strakblauwe lucht en sproeiers die dagelijks hectaren landbouwgrond vochtig houden. Maar er was toch een onttrekkingsverbod? Geldt dat dan niet voor boeren?

“Jawel, maar dat onttrekkingsverbod geldt voor oppervlaktewater”, vertelt Léon Faassen, voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. “En dan nog niet eens al het oppervlaktewater”, nuanceert hij. “Er zijn beken die altijd voldoende afvoer hebben, daarvoor geldt het verbod niet. Het waterschap geeft op haar website aan, welke beken en situaties zijn uitgezonderd.”

Beregening uit oppervlaktewater in Noord- en Midden-Limburg gebeurt nu vooral met water dat via een distributiesysteem uit de Maas wordt aangevoerd. Dit systeem is mede door boeren betaald. Dit aanvoersysteem is nu ingericht om vernatting van natuurgebieden te realiseren, waarbij er toch voldoende water is voor natuur en landbouw. In het zomerhalfjaar wordt zo’n 20 miljoen kubieke meter Maaswater aangevoerd. Door gebruik te maken van het aangevoerde water voor beregening, wordt op natuurlijke wijze het grondwaterpeil verhoogd en wordt er minder beslag gelegd op het regionale grondwatersysteem.

Om hun gewassen te voeden, kunnen boeren naast oppervlaktewater ook uit grondwater onttrekken, mits ze een geregistreerde put en pomp hebben. In Limburg is dat goed geregeld. Al in 2008 zijn afspraken gemaakt met provincie en waterschap over het aantal putten en pompen en zijn extra beperkende regels vastgesteld over onttrekkingen nabij natuurgebieden. Limburg was een voorloper in het beperken van beregening. Sinds 2008 is bijvoorbeeld het aantal putten gelijk gebleven. Daarbij is afgesproken om zoveel mogelijk water in het watersysteem te houden. De boeren hebben hiervoor geïnvesteerd in aanleg van regelbare drainage en boeren stuwen, waarmee ze meer water onder de akkers kunnen bufferen. Afgelopen winter hebben de boeren hun stuwen in drainage in de zomer stand laten staan om zoveel mogelijk water dat is gevallen vast te houden.

Daarbij moeten we niet vergeten dat grondwater hoofdzakelijk afkomstig is van neerslag. Zo’n 1,1 miljard kubieke meter daarvan valt jaarlijks op Limburgse landbouwgrond (130.000 ha landbouwgrond waarop per vierkante meter gemiddeld 825 mm neerslag valt). Daarvan gebruiken de boeren in een regulier jaar zo’n 2 procent om onder meer voedselgewassen te beregenen en dieren te verzorgen.

Helaas moeten we in tijden van droogte constateren, dat bij de recente herinrichting van beken bestaande stuwen uit het systeem zijn gehaald. Hiermee is regelbaarheid van het watersysteem verloren gegaan. Dit heeft onder meer tot gevolg gehad dat de peilen in de zomer gedaald zijn, met als resultaat de huidige verdroging van zowel natuur als landbouw. “Overigens onttrekt de agrosector jaarlijks een fractie van wat bijvoorbeeld de industrie onttrekt, maar dat is niet zo zichtbaar als de beregeningsinstallaties op de akkers”, aldus Faassen. “Overigens komt het grootste deel van wat we onttrekken weer terug in het grondwater.”

We blijven als agrarische sector in gesprek met het waterschap en terrein beherende organisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap) om gezamenlijk zo goed mogelijk om te gaan met de effecten van de huidige droogte en afspraken te maken over hoe we in de toekomst met een veranderend klimaat om kunnen gaan.

Lees verder

Luchtverdedigingssysteem Patriot vernieuwd


Met de aankomst van een vernieuwd wapensysteem op haar thuisbasis in De Peel tekent zich ook bij de Nederlandse luchtverdediging weer herstel af. Twee grote kranen hijsen afgelopen weekend zware wapensysteemdelen op militaire voertuigen. Het is het PATRIOT wapensysteem, dat na revisie en modificatie tot 2040 weer ‘up-to-date voorbereid’ is op dreiging vanuit de lucht, zoals vliegtuigen en raketten.


Lees verder

‘Maak jij het verschil voor een kind’


Eén op de vier kinderen groeit thuis op met zorgen. De redenen voor de zorgen lopen sterk uiteen: een psychisch of lichamelijk ziek gezinslid, een verslaving in het gezin, een (v)echtscheiding, geldproblemen… De impact van problemen thuis is vaak groot en ieder kind gaat daar anders mee om. Helaas zijn die zorgen niet altijd duidelijk af te lezen van het gezicht van een kind. Juist daarom is het belangrijk om alert te zijn op signalen van kinderen en hen te helpen. Een klein gebaar kan al een groot verschil maken.

Doe mee aan de campagne ‘Maak jij het verschil voor een kind’

Wanneer een hulpverlener, welzijnswerker, docent, trainer, vrijwilliger of opa, oma, oom, tante, buren een kind regelmatig ziet, kunnen veranderingen in gedrag en wellicht zelfs signalen dat er iets mis is, opgemerkt worden. Voor een kind is hulp en ondersteuning bij zorgen zeer welkom; een beetje aandacht, begrip en hulp zijn van onschatbare waarde.

Het initiatief ‘Maak jij het verschil voor een kind’ helpt iedereen die regelmatig te maken heeft met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Op de website www.maakhetverschilvooreenkind.nl is meer informatie te vinden over signalen van kinderen met zorgen thuis, gesprekstips, en tips over hoe je zelf het verschil maakt voor een kind. Tevens is op de website meer informatie te vinden over professionele welzijns- en hulpverleningsorganisaties in de regio. Zij kunnen verdere hulp en advies geven als dat nodig is. Zo staat een volwassene er niet alleen voor.

Op de website is ook een toolbox ingericht. In de toolbox zijn alle campagnematerialen gratis te downloaden, zoals o.a. een animatie, posters en social mediapost. Verspreiden en delen hiervan wordt gewaardeerd.

‘Maak jij het verschil voor een kind’ is een initiatief van meerdere organisaties: MET ggz, Centrum voor Jeugd en Gezin Midden Limburg, Vincent van Gogh, GGD Limburg-Noord, Synthese, Wel.kom, Punt Welzijn en Menswel. De campagne is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de zeven Midden-Limburgse gemeenten.

Lees verder

Toverland zet pendelbus in


Provincie Limburg en Toverland zetten deze zomervakantie een speciale pendelbus in vanaf treinstation Horst-Sevenum. Door deze pendelbus, die dient als aanvulling op de reguliere busdienst van Arriva, is het attractiepark deze zomer elke dag bereikbaar per openbaar vervoer. De nieuwe dienstregeling start per 1 juli. Via ns.nl/spoordeelwinkel kunnen reizigers een voordelige combinatiedeal voor trein, bus en entree Toverland bestellen.

In de weekenden en avonden is Attractiepark Toverland momenteel niet per bus bereikbaar vanaf het dichtstbijzijnde treinstation Horst-Sevenum. Vanaf 1 juli komt hier echter verandering in. De reguliere doordeweekse busdienst (Arriva lijn 79) rijdt ’s avonds een uur langer door. De laatste bus vertrekt dan om 19.47 uur naar station Horst-Sevenum. Hierdoor kunnen zowel de bezoekers als de medewerkers van Toverland het attractiepark beter met de bus bereiken en ook de terugreis beter inzetten. In de weekenden rijdt een speciale pendelbus (lijn 179).

De pendelbus rijdt in de weekenden van zaterdag 6 juli tot en met zondag 1 september, twee weken langer dan vorig jaar. In deze periode is Toverland elke dag geopend van 10.00 uur tot minimaal 18.00 uur. De dienstregeling van de pendelbus is aangepast aan de openingstijden van het attractiepark. Tijdens de Midzomeravonden, die van 17 juli tot en met 17 augustus elke woensdag en zaterdag plaatsvinden, is Toverland geopend tot 23.00 uur. Ook op die avonden rijdt de pendelbus. De dienstregeling is terug te vinden in de reisplanners van Arriva en NS en via 9292.nl.

Lees verder

Horst ad Maas gastheer Kids Climate Conference


Van 20 tot en met 22 september organiseren Center Parcs, Het Wereld Natuur Fonds en de gemeente Horst aan de Maas de Kids Climate Conference. Het is de zesde editie van de Kids Climate Conference en dit jaar in De Heere Peel in Horst aan de Maas. Het thema van de klimaattop voor kinderen is “een voedingsbodem voor een betere aarde”.

Tijdens de kinder klimaattop buigen ruim 150 Nederlandse en Belgische kinderen zich over belangrijke duurzaamheidsvraagstukken. De Kids Climate Conference begon zes jaar geleden als een klimaattop voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Het succesvolle initiatief groeide al snel uit tot het grootste duurzaamheid event voor kinderen. De komende editie staat in het teken van de rol die de aarde kan vervullen als voedingsbodem voor goede ideeën.

De kinderen buigen zich tijdens zeven workshops onder meer over thema’s als ‘Hoe voeden wij de wereld?’, ‘De energie van de zon’, ‘De bijdrage van een gezond bos aan een beter leefklimaat’ en ‘Van Limburgse bodem tot wereldmenu’. De ideeën worden na afloop van de Kids Climate Conference door de kinderen aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer in Nederland en aan de burgemeesters van de woonplaatsen van de kinderen.

De gemeente Horst aan de Maas is medeorganisator van de Kids Climate Conference. De gemeente heeft duurzaamheid al jaren hoog op de agenda staan en won dit jaar de European Green Leaf Award, een internationale duurzaamheidsprijs voor gemeenten ingesteld door het Europees Parlement. Zij kreeg deze prijs vanwege de grote rol die inwoners spelen tijdens initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Eén van de partners van de Kids Climate Conference is de Missing Chapter Foundation, een organisatie die een gelijkwaardige dialoog tussen verschillende generaties wil stimuleren. Deze stichting is door prinses Laurentien in 2009 op persoonlijke titel opgericht.

Lees verder

Risico’s voor Limburg: hoe blijven we veilig?


De recente onweersbuien en extreme regenval die zorgden voor code oranje in heel Limburg zullen we de komende jaren vaker zien, net als droogte en natuurbranden. Extreem weer is één van de risico’s die zijn benoemd in het risicoprofiel dat door de twee Limburgse veiligheidsregio’s is vastgesteld.Lees verder

Venray sluit drie panden in verband met drugs


Burgemeester Hans Gilissen van Venray heeft in de eerste maanden van 2019 (tot half april) drie panden gesloten omdat er drugs in de panden gevonden zijn. Het gaat om panden in de dorpen Vredepeel en Heide en in de wijk Brukske. De panden zijn gesloten voor een periode van zes maanden.

Lees verder

Laatste deel brugdek Blitterswijck gestort


Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum realiseert drie nieuwe hoogwatervrije bruggen. Eind 2018 is gestart met de bouw van de brug in Blitterswijck. Onlangs is het laatste deel van het brugdek gestort.

Lees verder

Glasvezel buitengebied


De (graaf)werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas gaan nu, na een aanloopperiode van intensieve voorbereidingen, echt van start.


Op dinsdag 12 maart wordt door initiatiefnemer en opdrachtgever BuitenGewoonBereikbaar, samen met vertegenwoordigers van de gemeente Horst aan de Maas, de aannemer Spitters en adviseur Intertec Consultancy, de eerste schop in de grond gezet. Dit gebeurt tussen 15.00 en 16.00 uur nabij de Wouterstraat 21 in America.

Lees verder

Nieuwe bedden in VieCuri Venlo


VieCuri Medisch Centrum, locatie Venlo vervangt in de maand februari nagenoeg al haar bedden, inclusief matrassen, kussens, rescuesheets en nachtkastjes.

Lees verder

Trouwen in Kasteel Huys ter Horst


Kasteelhuys Ter Horst is sinds 1 februari een officiële trouwlocatie. Bruidsparen hebben nu nog meer keuze in hun zoektocht naar de perfecte plek voor hun jawoord. Naast de gemeentelijke trouwzaal en de raadszaal zijn er negen andere ‘vaste’ trouwlocaties in de gemeente.

Lees verder

Arriva past dienstregeling niet aan bij voorspelde winterse neerslag


De weersvoorspelling van morgen is voor Arriva geen reden om haar dienstregeling op voorhand aan te passen.

Lees verder

Rabobank steunt documentaire Ruud Lenssen over het thema dementie


Het Rabobank coöperatiefonds Horst-Venray steunt de bijzondere documentaire die filmmaker Ruud Lenssen uit Horst maakt over het thema dementie. De filmmaker volgt de verandering van zijn dementerende vader Jac en de worsteling van zijn moeder Ria als mantelzorgster en echtgenote. De Rabobank financiert de documentaire met een bedrag van € 3.337.

Lees verder

Topklinische erkenning voor VieCuri zorgproducten


VieCuri Medisch Centrum heeft voor twee zorgproducten Topklinische erkenning gekregen. Voor het Centrum voor Metabole botaandoeningen, dat unieke kennis en vaardigheden beschikt op het gebied van botziekte, botsterkte en osteoporosezorg (botontkalking). En voor de behandeling van ouderen met colorectaal carcinoom (darmkanker).

Lees verder

260 kinderen in gezinnen met bijstandsuitkering


In onze gemeente leven 260 kinderen in een gezin dat rond moeten komen van een bijstandsuitkering. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Vergeleken met het jaar daarvoor is dat een lichte stijging.

Bij de qua inwoners-aantal vergelijkbare gemeente Venray (43263 inwoners) zijn dat er 550 en de gemeente Peel en Maas met 43309 inwoners telt 240 kinderen in deze situatie.
De grootste buurgemeente Venlo met 101.155 inwoners, telt 1560 kinderen. De gemeente Bergen, met 13104 inwoners de kleinste, zijn dat er 110.

Gemiddeld had een bijstandsgezin met kinderen in 2017 ongeveer 22.000 euro te besteden. Het inkomen van kinderen van ouders met een betaalde baan is het dubbele. 

Lees verder

Fietsers tevreden over fietsknooppuntennetwerk


Routebureau Noord- en Midden-Limburg deed voor de derde keer onderzoek onder gebruikers van het fietsknooppuntennetwerk. Ruim 90% van de gebruikers is zeer tevreden over de bewegwijzering, de routing en het onderhoud.

Lees verder

Nieuwe documentaire Marijn Poels


Marijn Poels liet zich voor zijn nieuwste documentaire PARADOGMA inspireren door de consequenties die hij ervoer na het uitbrengen van The Uncertainty Has Settled. De documentairemaker uit Swolgen werkte een jaar lang aan de opvolger van zijn controversiële klimaat en energie film.

Lees verder

Politie ontvangt Poolse onderscheiding


Ger Cox en Tiny Verhaegh van basisteam Horst / Peel en Maas hebben onlangs uit handen van de Poolse vice-Minister van Binnenlandse en Interne aangelegenheden Jarosław Zieliński een ministeriële onderscheiding ontvangen.

Lees verder

13 en 14 oktober geen treinen tussen Nijmegen en Venray


Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober werkt ProRail aan het spoor. Daardoor is er op die dagen geen treinverkeer mogelijk op de Maaslijn (S1) tussen Nijmegen en Venray (v.v.). Arriva zet bussen in.

Lees verder

Stijging brandweerkosten door extreem weer


Door de westerstorm in januari en met name de extreme droogte vanaf medio mei stijgen de brandweerkosten in Limburg-Noord dit jaar naar verwachting met bijna een half miljoen euro.

Lees verder

Polen aangehouden met gestolen spullen


De politie van het district Horst/Peel en Maas is op zoek naar de eigenaren van sleutels, rackets, tentstokken en een kantjesmaaier. Deze spullen werden door de politie op 9 augustus gevonden in een auto toen zij twee Poolse mannen aanhielden in de buurt van de Napoleonsbaan in Kessel. De zwarte Skoda waarin ze reden bleek in Sevenum gestolen te zijn. De Duitse kentekenplaat op die auto waren in Broekhuizenvorst gestolen.

Mocht u voorwerpen herkennen, kunt u contact opnemen met de afdeling opsporing van de politie Horst/Peel en Maas via 0900-8844.

Lees verder

Zoektocht naar technisch personeel


Door de aangetrokken economie is de vraag naar werk veranderd in de vraag naar personeel. 'Gedreven en geschoolde technici zijn schaars', aldus Paul Versleijen van Versleijen Oirlo.

Lees verder

Kap van lindebomen


Gisteren en vandaag worden enkele afgekeurde lindebomen aan de Venrayseweg in Horst gekapt. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een hoogwerker. Het verkeer wordt door verkeersregelaars aangestuurd en de weg wordt dus niet afgesloten.

Lees verder

Schutterijen in race om titel OLS


De drie schutterijen van Horst aan de Maas, te weten Schutterij St. Jan Grubbenvorst, schutterij St. Sebastianus Sevenum en Schutterij St. Lucia Horst zijn nog in de race voor de overwinning op het OLS 2018. 

Zaterdag 7 juli vanaf 11.00 uur zullen zij samen met nog 24 andere schutterijen in het Belgische Raam-Ophoven uit gaan maken wie dit jaar met d'n UM naar huis gaat en volgend jaar het Oud Limburgs Schuttersfeest mag organiseren.
 
Uniek dat alle drie de schutterijen uit onze gemeente nog in de strijd zijn, dus drie kansen op het OLS 2019 in Horst aan de Maas.

Lees verder

Fase ‘extra alert’ door aanhoudende droogte


'Het is al langere tijd droog in onze regio. Dat betekent dat we met z’n allen extra alert moeten zijn op natuurbranden. Zeker in grote natuurgebieden is het belangrijk om goed op te letten,' aldus Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Lees verder

Werkzaamheden aan het spoor


In verband met het Project Vervanging Treinbeveiliging door ProRail wordt er de komende tijd aan de Maaslijn gewerkt. Tijdens deze werkzaamheden rijden er op delen van de Maaslijn dan geen treinen. Op 5, 7, 8, 11 en 12 juli wordt er gewerkt op het traject tussen Boxmeer en Venlo. Arriva zet bussen in op het deel van de Maaslijn waar op deze dagen geen treinverkeer mogelijk is.

Lees verder

Lintje voor Eric Beurskens


De heer Eric Beurskens is dinsdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau. De onderscheiding werd hem uitgereikt doorburgemeesterLeppink-Schuitema van de Gemeente Horst aan de Maas, voorafgaand aan de raadsvergadering.


De heer Beurskens is, met een korte onderbreking in 2001, bijna 20 jaar raadslid geweest. In de voormalige gemeente Horst en Horst aan de Maas voor de VVD en in de huidige gemeente Horst aan de Maas tot voor kort voor Essentie. 

Vorige maand heeft hij het raadslidmaatschap verruilt voor het wethouderschap. 

Eric Beurskens heeft zich gedurende zijn raadslidmaatschap bewezen als een bekwaam , gedreven en integer bestuurder met een grote mate van verantwoordelijkheidsbesef en maatschappelijke betrokkenheid.

Lees verder

Horster dj komt met dansplaat


De Horster dj en producer Ron van den Beuken lanceert samen met het samenwerkingsproject Dancin Saull een nieuwe dansplaat, genaamd House of the King.

Lees verder

Gebruik groene emmer voor keukenafval


In onze gemeente gebruiken we al enige jaren het groene emmertje voor het inzamelen van ‘groen’ keukenafval zoals etensresten, aardappelschillen en koffiefilters. 


De afvalinzamelaars zien steeds vaker dat dit afval in plastic zakjes aan de straat wordt gezet, zonder de emmer.
De zakjes worden door vogels, katten of andere dieren kapot getrokken. Dit zorgt voor vervuiling en overlast.

Bent u verhuisd, is uw emmer beschadigd of wilt u een ander formaat keukenemmer? U kunt gratis een nieuwe emmer halen of omruilen bij Openbare Werken aan de Americaanseweg 43 in Horst. Openbare Werken is elke werkdag geopend tussen 7.30 en 16.00 uur.

Foto: HorstSweetHorst.nl

Lees verder

Aanpassing landbouwroutenetwerk


Zware landbouwvoertuigen in woonkernen en op smalle binnenwegen gaan niet samen. Provincie, gemeenten, Cumela en de LLTB kijken hoe en waar het beter kan. Leudal neemt het voortouw en past het landbouwroutenetwerk aan voor doorgaand landbouwverkeer.

Lees verder

Hegelsom nieuwe Baas van Horst aan de Maas


Hegelsom is afgelopen zaterdag de winnaar geworden van baas van Horst aan de Maas, op de tweede plek eindigde America en de derde plek was voor Tienray.

Lees verder

coalitie-onderhandelingen in Horst aan de Maas:


D66/GroenLinks sluit aan bij coalitiebespreking Horst aan de Maas.


Na het afbreken van de onderhandelingen tussen CDA, PvdA en D66/GroenLinks zijn CDA, PvdA en Essentie - op advies van informateur Arie Stas - gestart met verkennende gesprekken. Daar heeft D66/GroenLinks zich nu bij aangesloten. Na intensieve gesprekken is er voldoende vertrouwen bij deze vier partijen om tot een coalitie te komen.
De komende tijd wordt daarover onderhandeld.

Lees verder

Recreatieplan Peelvenen gereed


Staatsbosbeheer heeft afgelopen maanden aan een recreatieplan voor de hoogveengebieden in de Peel (Peelvenen) gewerkt. Dit zijn met name Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel, maar ook de Heitrakse Peel, de Bult en ’t Zinkske.

Lees verder

Verduurzaming Limburgse glastuinbouw


Het project ‘Verkenning energie en verduurzaming glastuinbouw Limburg’ is van start gegaan. Met het project worden de huidige en toekomstige vraag aan energie, de mogelijkheden en randvoorwaarden voor verduurzaming in beeld gebracht. De LLTB-vakgroep Bedekte Teelten is initiatiefnemer van het project. Samen met LTO Glaskracht Nederland, het ministerie van LNV en met ondersteuning van de provincie Limburg geeft de LLTB hiermee een impuls aan de regionale energieverduurzaming van de glastuinbouw.

Concreet wordt met ondernemers het huidige energiegebruik in beeld gebracht, de toekomstige behoefte aan warmte, CO2 en elektra en de verduurzamingskansen. Samen analyseren en verkennen van mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen, zoals geothermie, biomassa, all electric of restwarmte. Ook de mogelijkheden op het gebied van elektra en CO2, noodzakelijke infrastructuur worden verkend. Denk dan aan warmtenetten en CO2-voorzieningen.

De gegevens worden verzameld, geanalyseerd en met ondernemers gebiedsgericht besproken. Ondernemers kunnen op basis van de resultaten makkelijker een positie en koers bepalen. Vergelijkbare trajecten in West-Nederland hebben geleid tot warmtecoöperaties.

De LLTB heeft de leden in de vakgroep Bedekte Teelten op de hoogte gesteld van het project. LLTB-leden ontvangen een uitnodiging per gebied, niet-leden kunnen tegen vergoeding meedoen. Er wordt gestart met glastuinbouwgebieden waar snelheid geboden is, vanwege actuele investeringsbeslissingen. In het najaar worden solitaire bedrijven via een eigen aanpak benaderd. De planning is dat alle gebieden tussen mei en uiterlijk september opstarten.

Lees verder

Jaarrekening Horst aan de Maas 2017


De gemeente Horst aan de Maas heeft 2017 afgesloten met een positief saldo van € 4,7 miljoen. Dit is het resultaat van meerdere financiële meevallers. Zo waren de inkomsten uit pacht, grondverkoop en leges voor vergunningen hoger dan begroot en waren er extra incidentele budgetten van het rijk. Ook zijn enkele uitgaven, die gepland stonden in 2017, uitgesteld naar 2018. Daarom wordt € 1,8 miljoen overgeheveld naar 2018.

Er waren ook financiële tegenvallers. Net als andere gemeenten in Nederland ziet Horst aan de Maas de uitgaven van (jeugd)zorg toenemen, terwijl het budget dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt sterk daalt. Zo is er in 2017 een tekort van € 1,2 miljoen ontstaan op het budget van het sociaal domein. Dit wordt opgevangen door de reserve ‘sociaal domein’, die speciaal hiervoor is ingesteld. Omdat het college verwacht dat het budget ook in 2018 niet voldoende zal zijn, stelt zij de raad voor eenmalig € 2 miljoen van het rekeningresultaat 2017 toe te voegen aan die reserve.

In de 'Jaarrekening 2017 in één oogopslag' leest u meer over de projecten en ontwikkelingen waar de gemeente in 2017 mee aan de slag is geweest. U vindt daar ook een handig plaatje met feiten en cijfers over de dienstverlening van de gemeente én een selectie van projecten die in Horst aan de Maas zijn uitgevoerd. De 'Jaarrekening 2017 in één oogopslag' is te vinden op www.horstaandemaas.nl.

Lees verder

Grote buxus rupsplaag


Liefhebbers van buxushagen kunnen binnenkort te maken krijgen met een allesvernietigende rups. De hagen worden in enkele dagen tijd volledig kaalgevreten door de Buxusrups.

Lees verder

Aangepaste dienstregeling Arriva


De bussen en treinen van Arriva rijden tijdens de meivakantie en bijzondere dagen volgens een aangepaste dienstregeling. De vervoerder adviseert voorafgaand aan de reis de reisplanner te raadplegen.

Lees verder

Vorderingen informatieronde


Na de eerste informatieronde van 24 maart 2018 is er een formatieproces gestart tussen CDA, D'66,/GroenLinks en PvdA.

Op 12 april werd door de onderhandelingsdelegaties een akkoord gesloten over een collegeprogramma. D'66/GroenLinks heeft het bereikte akkoord ter goedkeuring voorgelegd aan de achterban.
Op 17 april heeft D'66/GroenLinks aan de beoogde coalitiepartners laten weten, dat de achterban de vereiste goedkeuring niet heeft gegeven en dat zij uit het formatieproces stappen.D'66/GroenLinks gaf aan, dat zij er van af zagen om nog wijzigingsvoorstellen op het bereikte akkoord in te brengen. Daarmee werd de breuk onherroepelijk.
 
Bob Vostermans, de politiek leider van het CDA, heeft vervolgens Arie Stas verzocht om als informateur te willen optreden.
De opdracht voor Arie Stas is beperkt: in beeld brengen, hoe de fracties in de gemeenteraad het vervolg van het formeren van een college zien en een advies geven over de wenselijke vervolgstappen om tot een nieuw college van B&W te komen.

Lees verder

Lintje voor Wilma Hendrix uit Meerlo


Tijdens de algemene ledenvergadering van volleybalclub Set Up, is Wilma Hendrix-Claessens uit Meerlo, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 59-jarige mevrouw Hendrix, kreeg de koninklijke onderscheiding op 16 april in zaal 't Brugeind in Meerlo, uitgereikt door mevrouw C. Leppink-Schuitema, burgemeester van de Gemeente Horst aan de Maas.

Mevrouw Hendrix zet zich inmiddels bijna 25 jaar onafgebroken in voor Volleybalclub Set Up, in diverse functies. Zij heeft aangegeven aan het eind van dit seizoen een stapje terug te doen. Een mooi moment om haar te bedanken voor haar verdiensten. (Foto: Hayke Hendrix )

Lees verder

De Peel decor voor theaterstuk


Een theaterproductie gebaseerd op het boek 'Weg uit de Peel' van Jacques Vriens wordt vanaf mei zeventien keer opgevoerd op vier bijzondere plekken in de Limburgse en Brabantse Peel. De cast bestaat uit ruim tachtig Brabantse en Limburgse spelers en muzikanten, waaronder mensen uit Horst aan de Maas.

Lees verder

Reindonk verder zonder hoofdredacteur


Hoofdredacteur Gerard Pansier vertrekt per 1 juni bij Omroep Reindonk. De omroep moet bezuinigen en is daarom genoodzaakt de personele formatie in te krimpen. De functie van hoofdredacteur wordt daarom opgeheven.

Lees verder

Brandweerkazerne Horst op nieuwe locatie


Gemeente Horst aan de Maas heeft een locatie gevonden voor een nieuwe brandweerkazerne in Horst. Het is het perceel aan de Westsingel nabij de rotonde Stationsstraat. Brandweer Limburg- Noord is al enige tijd in gesprek met de gemeente over een nieuwe brandweerkazerne op een locatie die centraal gelegen en goed bereikbaar is. De mogelijke verhuizing van de brandweer biedt voordelen voor de structurele huisvesting van het gemeentelijk personeel van Openbare Werken aan de Americaanseweg in Horst.

Lees verder

Bijzondere mijlpaal Toneelvereniging De Vrije Spelers


Toneelvereniging De Vrije Spelers heeft te maken gehad met een bijzondere mijlpaal. 


Afgelopen jaarvergadering hebben zij een van de leden Hay Poels (87) in het feestelijk middelpunt gezet door zijn 60 jarig jubileum binnen de vereniging. Hay is vele jaren toneelmeester geweest achter de schermen. 

Deze avond werd ook Perry van Rens gehuldigd voor zijn 25 jarige lidmaatschap. Ook hij heeft al deze jaren achter de schermen gefungeerd als licht/geluid technicus.

85 jaar aan ervaring achter de schermen. Tijdens de huldiging was ook een afvaardiging van Toneelhuis LFA (koepelorganisatie voor het amateurtoneel in Limburg) aanwezig om deze jubilarissen persoonlijk een insigne op te spelden.

Lees verder

Dode bij bedrijfsongeval in Blitterswijck


Een man is donderdagochtend om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval in een bedrijf aan de Veerweg. Het slachtoffer raakte bekneld bij een heftruck. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het niet zo dat persoon onder de heftruck terecht kwam. De heftruck is niet omgevallen.


Lees verder

SamenLoop voor Hoop in Meerlo in 2019


Door heel Nederland zijn al meer dan 150 SamenLopen voor Hoop georganiseerd: 24-uurswandelestafettes voor KWF Kankerbestrijding waarin het leven wordt gevierd. Ook in Meerlo wordt in 2019 een SamenLoop georganiseerd.

Lees verder

Toename aantal aanmeldingen Dendron College


Het Dendron College verwacht in augustus 383 leerlingen voor het nieuwe schooljaar. Het aantal aanmeldingen ligt hiermee hoger dan verwacht.

Lees verder

Voorlopige verkiezingsuitslag gemeente Horst aan de Maas


De stemmen zijn geteld. De voorlopige einduitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Horst aan de Maas is daarmee bekend. Het CDA is dit jaar de grootste partij met 36.9% van de stemmen. Nieuwkomer VVD behaalde 7.2% van de stemmen. Op vrijdag 23 maart om 10.00 uur wordt op het hoofdstembureau de officiële einduitslag vastgesteld.

Lees verder

Alle 19216 stemmen in Horst aan de Maas zijn geteld!


Alle stemmen van de 24 stembureau's in Horst aan de Maas zijn geteld. De voorlopige uitslagen per partij staan weergegeven in onderstaande tabel. Van de 34179 stemgerechtigden brachten 19216 mensen hun stem uit. Hiervan waren 98 stemmen blanco en 44 personen brachten een ongeldige stem uit. De totale opkomst is uitgekomen op 56,64 %.

Een eerste indruk laat zien dat het CDA en de combinatie D66/Groen Links goed gescoord hebben. SP en Essentie moeten een heel aantal zetels inleveren zoals het er nu naar uitziet. Nieuwkomer VVD komt uit op 7,2% van de stemmen.

Lees verder

De resultaten na telling bij 21 stembureaus


Op een aantal locaties wordt nog koortsachtig geteld! Dit zijn de resultaten van de telling bij 21 stembureaus in Horst aan de Maas. In vergelijking met de vorige tussenstand zijn hier inmiddels de resultaten van Sporthal de Berkel in Horst, Sevenheym in Sevenum, OJC Niks in Horst, Meerlo en La Providence in Grubbenvorst aan toegevoegd. Wist U trouwens dat in Horst aan de Maas alle stembureau's rolstoeltoegankelijk zijn, met uitzondering van OJC Niks?

Lees verder

Tussenstand na telling bij 16 van de 24 lokaties


De resultaten van de eerste 16 stembureaus in Horst aan de Maas. Nog 8 stembureau's te gaan! In vergelijking met de vorige tussenstand zijn hier de resultaten van De Leste Geulde in Horst, Swolgen, Melderslo, Kruisweide in Sevenum, ’t Haeren in Grubbenvorst, Meterik en America aan toegevoegd.

De gemiddelde opkomst tot nu toe stijgt iets, naar 57, 88%. Dat is wat hoger dan in 2014. Toen was het gemiddelde percentage in Horst aan de Maas 54,4%.

Lees verder

Tussenstand na telling bij 9 stembureau's


Deze grafiek laat de voorlopige resultaten zien, van de telling bij de eerste 9 stembureaus in Horst aan de Maas.
Het gaat om de stembureau's Griendtsveen, het mobiel stembureau station Horst-Sevenum en Evertsoord, Broekhuizenvorst, Broekhuizen, sporthal Dendron in Horst, Tienray, Kronenberg, Apollo in Sevenum en Lottum.
De gemiddelde opkomst bij deze bureau's is 56,26%.

Lees verder

De eerste voorlopige uitslagen zijn binnen.


 De eerste uitslagen komen binnen. Dit zijn de voorlopige uitslagen van Griendtsveen.

Lees verder

De stembussen zijn gesloten!


De kiezer heeft gesproken: de stembureaus in Horst aan de Maas zijn dicht. Het tellen van de stemmen kan beginnen.

Voor de eerste uitslagen en de reacties kun je zo meteen terecht bij de live uitzending vanuit het Gasthoes op Reindonk Televisie. Uiteraard houden wij je ook via onze andere media op de hoogte van de ontwikkelingen. We presenteren de voorlopige uitslag per partij zo snel mogelijk.

Lees verder

Verkiezingsopkomst stijgt


Om 14.00 uur zijn er 7794 Horstenaren naar de stembus geweest. 

Het voorlopige opkomstpercentage voor de gemeenteraadsverkiezingen in Horst aan de Maas lag daarmee op dat
moment op 22,8%. 
Net als andere jaren is het stembureau op het gemeentehuis in Horst druk bezocht, daar is inmiddels ruim 27% van de kiesgerechtigden met een oproep voor dat bureau langs geweest. Ook bij de Lèste Geulde in Horst en in Sporthal de Kruisweide in Sevenum is het druk met percentages boven de 28%.

Lees verder

Appelflappen bij de stembureau`s


Burgemeester Leppink bezocht vanmorgen een aantal stembureau’s. Om de vrijwilligers tijdens deze lange werkdag een hart onder de riem te steken trakteerde ze op appelflappen

Lees verder

14e klassering in A-klasse voor HZPC


Op zondag 18 maart werd de laatste wedstrijd in de Nationale Zwemcompetitie gezwommen. De wedstrijdzwemmers van HZPC waren te gast in Sittard. Deze vierde van vier wedstrijden wordt door alle verenigingen in Nederland gezwommen. HZPC komt dit seizoen uit in de A-klasse.

Lees verder

Zilveren medaille bij Skills wedstrijden


Aniek Albers van MBO van Citaverde College Horst haalt zilveren medaille bij Skills wedstrijden.  Albers, (dierenverzorger in opleiding) heeft tijdens de landelijke vakwedstrijden (Skills Heroes) op donderdag en vrijdag haar vaardigheden mogen laten zien in Zwolle bij collegaschool AOC De Groene Welle.

Lees verder

Broodbezorger Peter Bos stopt


Na 33 jaar komt er een einde aan de broodbezorging van Peter en Mia Bos uit Baarlo. Zij bezorgden hun broodproducten in enkele dorpen in onze gemeente.

'De gezondheid van ons beiden laat het niet meer toe om door te gaan' schrijft het ondernemersduo aan hun vaste klanten. Door de duizeligheidsziekte BPPD en rugklachten bij Peter en hartproblemen bij Mia hebben zij de zware beslissing genomen met onmiddelijke ingang te stoppen.
 
Ook de visie en de veranderingen bij hun broodleverancier zijn hier mede oorzaak van.
 
Helemaal met de stille trom wil het echtpaar niet vertrekken: 'Zodra de tijd en de gezondheid te toelaat komen we persoonlijk even aan om jullie persoonlijk te bedanken voor de geweldige jaren die we met jullie mochten delen'.
 
Foto: Henk Naus, omroep P&M

Lees verder

Wellerlooise Aspergekoningin 2018


Angela Habraken uit Wellerlooi is de aspergekoningin 2018. Ze presenteerde zich zondag tijdens het Lentefestijn van de Confrérie de l’Asperge Limbourgondië, een feestelijke happening in Hostellerie De Hamert in Wellerlooi.

Lees verder

Het ommetje ‘dwars door Horst’


Om ervoor te zorgen dat iedereen, inwoners van Horst en bezoekers, van markante plekken en bomen kunnen genieten heeft de werkgroep Groen van de dorpsraad Horst een wandeling ontwikkeld.

Lees verder

Gérard Mertens 100 jaar


Voormalig boerenvoorman Gérard ‘Sjra’ Mertens is 100 jaar geworden. Namens de Limburgse Land- en Tuinbouwbond bracht voorzitter Léon Faassen een speciale verjaardagstaart ter ere van deze uitzonderlijke mijlpaal. Mertens is erevoorzitter van de LLTB en geldt als één van de meest invloedrijke Nederlandse boerenleiders van de vorige eeuw.

Lees verder

Vlag Plaggenhouwers wappert in Venlo


Een opmerkelijke vlag op de Nedinscotoren in buurgemeente Venlo. Op het markante gebouw aan de Maas wappert namelijk al weken de vlag van gekke maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers.

Lees verder

Twee leerlingen naar finale voorleeswedstrijd 


Chizaram Ukanwa van basisschool de Weisterbeek in Horst en Rens Gommans van de Mariaschool in Tienray zijn twee van de winnaars van de regionale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. In de Schouwburg van Venray lazen dinsdag acht kinderen voor uit een door hen zelf gekozen boek.

Lees verder

Landelijke Compostdag


De gemeente Horst aan de Maas doet dit jaar weer mee aan de Landelijke Compostdag. Op zaterdag 17 maart kunnen de inwoners van de gemeente gratis compost ophalen. Hiermee wil de gemeente inwoners bedanken voor hun inspanningen om het keuken- en tuinafval gescheiden aan te leveren.

Lees verder

Swimkick-Minioren deel 3 in Horst


Zondag 11 maart 2018 was voor HZPC de laatste Swimkick-Minioren wedstrijd van dit seizoen in het eigen zwembad in Horst. Voor enkele Minioren, Isis van Kuijk, Ilse Versteegen en Lars Hagens, was dit de laatste wedstrijd binnen het KNZB Minioren circuit. Zij gaan vanaf volgend seizoen over naar de Junioren.

Er deden 8 zwemmers mee met de Swimkick wedstrijd, Hier werden in totaal 11 medailles gewonnen en in totaal 13 nieuwe PR’s gezwommen. De grootste verbeteringen (PR’s) werden behaald door Ard Sprunken op de 50 meter schoolslag en de 50 meter vrijeslag, en verder op de 50 meter vrijeslag door Noa Bartelds, Joris Rongen en Niels Rongen.

Bij de Minioren kwamen 6 zwemmers aan de start op de verschillende afstanden. Lars Hagens moest zich helaas afmelden wegens ziekte. Hier werden 6 PR’s gezwommen en in totaal 5 medailles gehaald.

Als ‘kers op de taart’ werden er op de estafettenummers ook mooie prestaties neergezet. Bij de swimkick zwommen Fleur, Julia, Ard en Sten Versteegen op de 4 x 25 meter vrijeslag naar een mooie 3e plek en dus een Bronzen medaille.

Bij de Minioren zwommen Jorn, Ilse, Isis en Jesse bij de 4 x 50 meter wisselslag naar een mooie eerste plaats, waarna ze de Goude medailles kregen omgehangen.

Lees verder

Wout Poels wint tijdrit Parijs-Nice


Wout Poels heeft de 4e etappe van Parijs-Nice gewonnen, een individuele tijdrit over 18 kilometer van La Fouillouse naar Saint-Étienne.

Poels kwam tot een tijd van 25.33 minuten. De Spanjaard Marc Soler werd 2e op 11 seconden, de Fransman Julian Alaphilippe 3e op 16 seconden van de Sky-renner.

De voormalige inwoner van Blitterswijck en Meerlo klom van de 17e naar de 2e plaats, tot op 15 seconden van de Spanjaard Luis Léon Sanchez. De renner van Astana behield de gele leiderstrui.

Poels vertelt: “Gisteren had ik pech en moest ik wat tijd toegeven. Dat kan gebeuren. Vandaag ging het prima! Ik ben erg blij met deze overwinning”.

Donderdag volgt een 165 kilometer lange bergrit van Salon-de-Provence naar Sisteron. Parijs-Nice duurt nog vier dagen en wordt zondag afgesloten met een rit die start en eindigt in Nice. Het is nog ver, maar Wout toont zijn goede vorm. Waar dit eindigt? Vanuit Nice kan hij in ieder geval op de fiets naar huis, in Monaco.... (Foto: Instagram Wout Poels)

Lees verder

Sporters met beperking maken promotour


Een groep sporters met een beperking maakt woensdag met een buddy een promotour door Noord-Limburg om aandacht te vragen voor de X-triathlon die in juni plaatsvindt. Aan het begin van de middag werd de groep in Horst ontvangen door wethouder Bob Vostermans.

Lees verder

Doorzoeking Sevenum inzake Hells Angels-actie


In Sevenum is dinsdagavond een huis doorzocht in verband met een Belgische politie-actie tegen de Hells Angels. Dat melden Vlaamse media.

Lees verder

Rook- en geuroverlast door smeulbrand


Het smeult nog steeds in natuurgebied 't Zinkske tussen Neerkant en Helenaveen. Dit zorgt voor rook- en geuroverlast in de omgeving, ook in Limburg-Noord.

Lees verder

Toverland zoekt nieuwe naam voor familieachtbaan Boomerang


Attractiepark Toverland is op zoek naar een nieuwe naam voor de familieachtbaan Boomerang en vraagt de pretparkfans om hulp. "We hopen dat onze trouwe fans een goede suggestie hebben", vertelt een woordvoerster aan Looopings.

Lees verder

BiblioNu kleurt groen


Het thema voor de Boekenweek van dit jaar is `Natuur`. BiblioNu bruist tijdens de Boekenweek volop. 


In samenwerking met Stichting Natuurlijk Gezond Noord-Limburg zijn diverse stands ingericht en worden er activiteiten georganiseerd om bezoekers te informeren en te inspireren over natuurlijke gezondheid. In de bibliotheek liggen literaire landkaarten, growing paper ansichtkaarten en het Boekenweekmagazine klaar.

De Boekenweek is dit jaar van 10 maart tot 18 maart. Gedurende deze week zijn er diverse activiteiten. Uitgebreide informatie is te vinden in het programmaboekje en na te lezen op www.biblionu.nl

Lees verder

Quinty Roeffen Nederlands kampioen


Quinty Roeffen is Nederlands kampioen 18 meter indoor geworden bij de aspiranten 11 en 12 jaar. De jeugdschutter uit Horst bleef de concurrentie ver voor met een score van 286 van de 300 punten.

Lees verder

Storing met alarmsirenes


Door een technische storing zijn de sirenes in de regio niet afgegaan. In geval van nood zal de Veiligheidsregio Limburg-Noord NL Alert inzetten om de burgers te informeren.

Lees verder

Man door ijs gezakt in Maasbree


Hoewel de temperaturen weer oplopen en de dooi heeft ingezet, wagen zich nog mensen op het ijs. Politie- en brandweerkorpsen waarschuwen voor de slechte staat van het ijs.

Bij Recreatiepark de Breebronne in Maasbree zakte zondagmiddag een man door het ijs. Hij wilde zijn hond, die eerder door het ijs was gezakt, redden. Zowel de hond als de man zijn weer veilig op het droge gekomen al voordat de brandweer aanwezig was.

De man liep kleine verwondingen op en had lichte onderkoelingsverschijnselen.

Lees verder

Opnieuw brand uitgebroken in De Peel


In natuurgebied De Peel is donderdagavond een nieuwe brand uitgebroken. Het vuur laaide nu op in Helenaveen, ter hoogte van 't Zinkske, net op de grens tussen Noord-Brabant met Limburg.

Lees verder

Uitbreiding brand Deurnese Peel voorkomen


Door optreden van Staatsbosbeheer en de brandweer is een uitbreiding van de brand in natuurgebied de Deurnese Peel voorkomen. De brand woedt sinds dinsdagavond tussen Griendtsveen en het Kanaal van Deurne en is vermoedelijk door menselijk handelen ontstaan.

Lees verder

Gemeente stapt over op duurzame brandstoffen


De bedrijfsvoertuigen van de dienst Openbare Werken van de gemeente Horst aan de Maas gaan over op duurzame brandstoffen. Dit doet de gemeente om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoveel mogelijk te beperken. Door het gebruik van deze nieuwe brandstoffen wordt een forse vermindering van de CO2 uitstoot gerealiseerd.

Lees verder

Studenten maken kennis met Mushroom Valley


Vijfentwintig studenten International Farm Management van de HAS Venlo hebben afgelopen week kennis gemaakt met de paddenstoelensector in ‘Mushroom Valley’. Ze brachten in het kader van een opdracht voor de minor ‘Internationalisation’ een bezoek aan MushComb en Monaghan Mushrooms in Horst.

Lees verder

Plannen voor coffeeshop


Een Venlonaar heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een coffeeshop in Horst aan de Maas, dat meldt HALLO Horst aan de Maas. Deze coffeeshop moet in samenwerking met de gemeente worden geopend en onder andere de drugsoverlast in de regio verminderen.

Lees verder

Oxalis komt net tekort


Zondag 18 februari stond voor SV Oxalis de wedstrijd tegen De Horst 1 op het programma in Groesbeek. Dit beloofde een zeer spannende wedstrijd te worden om in de overgangsklasse te kunnen blijven. Na het goede voorbeeld van de Senioren 2 was het voor Oxalis 1 de opdracht om hetzelfde waar te maken.

Lees verder

Record aantal bands voor Canix Allstars


OJC Canix organiseert Canix Allstars met record aantal bands op zaterdag 24 februari. Vanwege het groot aantal bands dat Lottum telt was dit een reden voor OJC Canix om het concept 'Canix Allstars' in het leven te roepen.

Lees verder

Voorlichtingsmiddagen brandweer voor senioren


Omdat senioren relatief vaak zijn betrokken bij woningbranden, gaat de Brandweer Limburg-Noord meewerken aan een project om ouderen te wijzen op risico's.

Via dit project wil men samen met de KBO Limburg in de komende twee jaar interactieve voorlichtingsmiddagen geven bij alle 134 lokale Limburgse KBO-afdelingen.


Daar worden de meest voorkomende oorzaken van brand in huis besproken en zal men voorlichting geven over mogelijke verbeterpunten in het hele huis.

Het project is nu in een voorbereidende fase: binnenkort wordt bekend waar en wanneer de voorlichtingsmiddagen worden gehouden.

Lees verder

Einzelganger-optocht naar Geijsteren


Carnavalsvereniging de Keieschieters uit Geijsteren heeft diep in de buidel moeten tasten, maar ze hebben het voor elkaar gekregen: de Einzelgängeroptocht wordt in 2019 gehouden in Geijsteren.

De optocht is elk jaar met Halfvasten. Dus op zondag 31 maart 2019 is Geijsteren de plek voor einzelgängers, éénlingen en faatse.

Voorzitter Rob Gielen zegt tegen gesprek op 1Limburg dat het een cervelaatworst heeft gekost om de L11 Alaaf-redactie over te halen, De optocht wordt dan ook live uitgezonden op L1-TV


Dit jaar is de optocht in Kessel-Eik op zondag 11 maart.

Lees verder

Wijziging afvalinzameling vanwege Carnaval


Op maandag 12 februari en dinsdag 13 februari wordt er geen afval opgehaald.

Inwoners die normaal gesproken hun afval op 12 februari zouden aanbieden, kunnen PMD en restafval op zaterdag 10 februari (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

Inwoners die normaal gesproken hun afval op 13 februari zouden aanbieden, kunnen PMD en restafval op zaterdag 17 februari (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

Lees verder

Flitsen in Limburg gedaald


De flitspalen in Limburg hebben vorig jaar ruim 430.000 keer geflitst. Dat is flink minder dan in 2016. Toen gingen automobilisten nog meer dan 470.000 keer op de bon. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Justitieel Incassobureau woensdag publiceerde meldt de Limburger.

Lees verder

Man aangehouden voor diefstal kippenmest


Een 39-jarige man uit Horst aan de Maas is aangehouden omdat hij betrokken zou zijn voor diefstal van containers met kippenmest.

Lees verder

Nieuw uitleenpunt Medipoint


Een aantal maanden geleden heeft Medipoint bekend gemaakt dat de winkel in Horst zou gaan sluiten. Inmiddels hebben zij een oplossing gevonden voor alle inwoners van de gemeente Horst aan de Maas.

Lees verder

Subsidie en garantstelling voor Horst a/d Maas 800


De raad stelt krediet beschikbaar voor de verlening van een projectsubsidie van 150.000 euro aan de stichting 800 jaar Horst aan de Maas. Samen met de al verstrekte 50.000 euro, is er dan in totaal 200.000 euro subsidie voor de viering van 800 jaar Horst aan de Maas. Nog belangrijker is dat er een garantiestelling wordt gegeven voor eventuele tekorten van maximaal 326.000 euro.

Lees verder

IJssalon Clevers genomineerd voor beste IJssalon van Nederland


IJssalon Clevers in Grubbenvorst is genomineerd voor beste IJssalon van Nederland 2018. Dat is dinsdag bekend gemaakt tijdens het IJsVak-Event 2018, georganiseerd door het Ambachtelijk IJscentrum meldt Nieuws uit Horst aan de Maas.

Lees verder

Prinsenparade van start op televisie


Na het succes van vorig jaar brengt Omroep Reindonk ook dit jaar weer een PrinsenParade op televisie. Presentator Louis Vullings ontvangt daarin alle carnavals-prinsen, adjudanten en vorsten uit onze gemeente.

Lees verder

Voorleeskampioenen Horst aan de Maas


Rens Gommans van de Mariaschool uit Tienray, Lieke Joppen van basisschool de Samensprong uit Grubbenvorst en Chizaram Ukanwa van basisschool De Weisterbeek zijn de winnaars van de lokale voorleeswedstrijd van de Bibliotheek Horst.

Lees verder

Hockeyclub Horst organiseert dit jaar de Boorebrullef


Dit jaar organiseert Hockeyclub Horst de Boorebrullef van carnavalsvereniging D’n Dreumel. De grote Boorebrullef 2018 vindt plaats op dinsdag 13 februari in de Mèrthal in Horst.

Lees verder

Roek van Verdienste voor Wilbert Ingenpass


Carnavalsvereniging de Ruuk uit Blitterswijck heeft zaterdagavond de 'Roek van Verdienste' postuum uitgereikt aan Wilbert Ingenpass. De vereniging eert hiermee hun dorpsgenoot en lid van de vereniging.

De toen 50-jarige Wilbert Ingenpass werd op 3 maart van het vorig jaar dood in huis gevonden. Het is nog steeds onduidelijk wat er zich die dag in het huis in Blitterswijck heeft afgespeeld.

Zaterdagavond werd hij postuum geëerd tijdens de jaarlijkse revueavonden, waar zijn vrouw Joze de onderscheiding voor het vele werk voor alle verenigingen in Blitterswijck in ontvangst mocht nemen.
Lees verder

Een zorgmaatje voor het goede gesprek


Kerken in Horst en Venray zijn de werkgroep Zorgzame Kerk begonnen, die zich bezighoudt met een project voor zorgmaatjes. De werkgroep organiseert op vrijdag 2 februari een introductieavond voor potentiële zorgmaatjes en geïnteresseerde betrokkenen.

Lees verder

Laatste halve finale LVK


De laatste twee van de vijf halve finalisten uit Horst aan de Maas zullen vanavond meedoen aan de derde halve finale van het LVK 2018. De laatste halve finale is van 18:00 tot 20:00 uur te zien en te beluisteren via L1-TV, -radio en internet.

Lees verder

Grote boom omgewaaid voor het gemeentehuis


Er komen veel meldingen binnen van omgewaaide bomen door de storm die over onze gemeente raast.

Lees verder

Bakker Gommans beste bakker van Nederland


Bakker Gommans in Sevenum is uitgeroepen tot de beste Echte Bakker van Nederland 2018. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Echte Bakkersgilde werd dit bekendgemaakt.

Lees verder

Nominatie Beauté de Prestige voor Beauty Award


De genomineerden voor de Beauty Awards 2018 zijn bekend. Na het traject van inzendingen, het bezoek van Mystery Guests en grondig beraad door de vakjury, zijn in zeven categorieën 24 schoonheidssalons genomineerd.

Lees verder

Martens Asperges opent nieuw pand


Martens Asperges mag zich de nieuwe eigenaar noemen van "De Overbeek"in Vierlingsbeek. Het pand zal dezelfde uitstraling krijgen als dat in Tienray.


De aspergewinkel en het restaurant in Vierlingsbeek met de nieuwe naam "Poort van Loon" worden heropend op zaterdag 24 maart.

Lees verder

Onderzoek naar vervoer op afroep


Het is een hype op het platteland om vraaggestuurd openbaar vervoer aan te bieden, maar het moet natuurlijk wel aansluiten bij de reizigers.” Dat zegt student Sjors de Ridder. Hij doet onder andere in de Peel-regio onderzoek naar de behoeften van reizigers op het gebied van vervoer op afroep. Lees meer hierover in HALLO Horst aan de Maas deze week.

Lees verder

Zorgen over geplande mestverwerkingsfabriek Grubbenvorst


Er zijn plannen voor een mestverwerkingsfabriek langs de A73 bij Grubbenvorst. Dit zou de grootste dergelijke installatie van Nederland moeten worden. De fracties van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn bezorgd over deze ontwikkeling en hebben daarom vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Lees verder

College: nieuw zwembad beste optie


Een nieuw zwembad binnen Afslag 10 heeft de voorkeur van het college van B&W. Nieuwbouw van een bad kent op de lange termijn meer voordelen dan behoud van het huidige bad De Berkel, onder andere op het financiële vlak volgens Horst aan de Maas.

Lees verder

Pluim verdiend


Mevrouw de Graaf uit Tienray en de familie Rutten uit Lottum verdienen een Pluim. Ze vielen in de prijzen door mee te doen aan de landelijke campagne “Lege batterijen? Lever ze in en WIN!” van Stibat. Met hun deelname bewijzen ze zichzelf en het milieu een uitstekende dienst.

Met de Pluim kiest de ontvanger zelf een cadeau uit de honderden bestedingsmogelijkheden, bestaande uit belevenissen, producten en goede doelen. Om zelf van te genieten of samen met vrienden en familie. Winnaars krijgen een Rode Pluim die bij besteding € 25,- waard is.

Lees verder

Horst nieuwe halte Brand Beer Venlo Express


Voor editie 2018 wordt het aantal halteplaatsen van de Brand Beer Venlo Express uitgebreid met Horst-Sevenum. Nadat de trein al vastelaovesvierders heeft opgepikt in Maastricht (vertrek om 06:55), Valkenburg, Heerlen, Sittard, Roermond, Weert en Eindhoven is hij om 9.34 uur op station Horst-Sevenum.

Lees verder

Binnenkort aanmelden chauffeurs Truckrun


Op zaterdag 20 januari kunnen chauffeurs zich vanaf 8.00 uur weer aanmelden voor de Truckrun. De jaarlijkse toertocht voor mensen met een beperking is op zondag 8 april 2018.

Lees verder

Jumping Indoor Leunen verhuist naar Kronenberg


In het eerste weekend van januari vindt de negende editie van Jumping Indoor Leunen (JIL) plaats. Het jaarlijks terugkerend evenement verhuist van Merselo naar het Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg.

Lees verder

Imkerij Agro Bestuivingen starter van het kwartaal


Imkerij Agro Bestuivingen uit Sevenum is de vierde winnaar in 2017 van Starter van het Kwartaal. Zoals de naam al doet vermoeden is het bedrijf van Thijs Wijnen en Sjaak Buyssen vooral werkzaam in de agrarische sector en betrokken bij de groente- en fruitteelt.

Lees verder

Deel dal Groote Molenbeek opnieuw ingericht


De gemeente, provincie, Waterschap Limburg, en Ontwikkelbureau Greenport Venlo hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de herinrichting van een gedeelte van het dal van de Groote Molenbeek. Gezamenlijk doel is een multifunctioneel, aangenaam landschap om in te wonen, werken, recreëren en prettig te verblijven voor inwoners en recreanten.

Lees verder

Derde editie Horster Kwis bijna van start


De derde editie van de Horster Kwis gaat donderdag 28 december van start. De inschrijvingen zaten dit jaar binnen een week vol. Ruim 1800 deelnemers verdeeld over 111 teams doen mee.

Lees verder

Nieuwjaarsduik Back to Basic


De Nieuwjaarsduik Horst aan de Maas heeft in 2017 een nieuwe organisatie gekregen en start anno 2018 Back to Basic. De organisatie wil de tijden van de echte helden weer gaan herbeleven met een nieuwe locatie met tenten bij de Kasteelse Bossen.

Lees verder

Vermiste 87-jarige dood aangetroffen in Sevenum


De bejaarde scootmobiliste uit Helden die sinds donderdagmiddag werd vermist is dood aangetroffen in het het buitengebied van Sevenum. Donderdag werd groot alarm geslagen nadat de 87-jarige vrouw niet terugkeerde van een controlebezoek aan de Regiopoli van VieCuri in Panningen.

Lees verder

Lintje voor Cees van der Ploeg


Cees van der Ploeg is woensdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Ina Leppink-Schuitema na afloop van de onthulling van een kunstwerk op het monument van het Regiment Limburgse Jagers op legerplaats Oirschot.

Lees verder

Fijnstof meten met jaarwisseling


Om extra aandacht te vragen voor het fenomeen fijnstof organiseert het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) elk jaar een publieke fijnstofmeting rond oud en nieuw. Dit jaar doen in Limburg de vereniging Behoud de Parel en GreenTechLab (technisch kenniscentrum van Hogeschool Fontys Venlo) hier aan mee.

Lees verder

Minder treinverkeer Venlo-Eindhoven


Tussen Eindhoven en Venlo rijden veel minder treinen als gevolg van een kapotte bovenleiding. Reizigers moeten rekening houden met vertraging.

Lees verder

Voorbereidingen ‘Oêt d’n Tiêd’ in volle gang


Na de revues van 2007 en 2012 staat volgend jaar in Horst de volgende revue op stapel: ‘Oêt d’n Tiêd’. Deze productie van eigen bodem zal in april en mei 2018 te zien zijn tijdens zeven voorstellingen in de Mèrthal te Horst.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Bij deze productie van eigen bodem zijn een groot aantal toneelspelers, zangers, zangeressen, dansers en danseressen betrokken. Ze worden professioneel ondersteund door een team van mensen op de achtergrond, betrokken bij het decor, het verhaal, de grime, kap, kleding, logistiek en organisatie. Er zijn ruim 200 mensen betrokken bij deze productie die in de Mèrthal zal worden opgevoerd.

In deze revue wordt het verleden van Horst met een grote knipoog naar de vaderlandse geschiedenis herschreven. Momenteel wordt er al flink gerepeteerd in OJC Niks te Horst onder leiding van regisseuse Esther Koenen-Jacobs. De kaartverkoop voor de revue start in het begin van het nieuwe jaar. De precieze datum wordt nader gecommuniceerd via de website van de Horster Revue.

Lees verder

Basisscholen dicht voor derde staking


De meeste basisscholen in het land zijn weer dicht dinsdag. Leerkrachten leggen het werk voor de derde keer dit jaar neer om te protesteren tegen de volgens hen te lage salarissen en te hoge werkdruk.

Lees verder

Kans op station in Grubbenvorst klein


De kans dat het station Greenport in Grubbenvorst alsnog wordt aangelegd wordt steeds kleiner. Volgens 1Limburg heeft een overleg tussen CDA-gedeputeerde Hubert Mackus en D66-staatssecretaris Stientje van Velthoven over het ontstane tekort van ruim tien miljoen euro op de elektrificatie van de Maaslijn niet tot een akkoord geleid.

Lees verder

Wijziging wijkagenten in Horst aan de Maas


De wijkagenten in het werkgebied van de politie Horst aan de Maas gaan wijzigen. Vertrouwde gezichten in de buurt gaan in een andere omgeving of functie aan de slag met een nieuwe uitdaging. De wijkagenten werken in koppels om op die manier maximaal bereikbaar te kunnen zijn voor de burgers en zo snel mogelijk acties te kunnen ondernemen.

Lees verder

15.000 euro voor Het Beukenhof in America


Tien projecten uit Horst aan de Maas en Venray hebben een cheque ontvangen uit het Rabobank Coöperatiefonds. Stichting Het Beukenhof mocht een cheque van maar liefst 15 duizend euro in ontvangst nemen voor het realiseren van openluchttheater, speeltuin, dierenweide en park 'Het Beukenhof' in America.

Lees verder

Start opbouw schaatsbaan


Momenteel wordt er volop gebouwd aan de overdekte schaatsbaan op het Wilhelminaplein in Horst. Vanaf eind volgende week kan er weer naar hartelust geschaatst worden.

De opening van de schaatsbaan vindt plaats op donderdag 14 december en is vanaf vrijdagochtend 15 december geopend voor het publiek.


Lees verder

Buurtbuslijnen tijdelijk als lijntaxi van start


Arriva gaat op drie nieuwe buurtbuslijnen in de regio eerst gebruik maken van een lijntaxi. Het gaat om lijn 789 (Evertsoord - Lottum), lijn 798 (Merselo - Blitterswijck) en lijn 799 (Veulen - Geijsteren).

Lees verder

Grote kerstboom in Horst geplaatst


Woensdagochtend is op het Lambertusplein in Horst de grote kerstboom geplaatst. In bijna elke kern van onze gemeente staat er nu een. De boom in Horst is afkomstig van voormalig wethouder Leon Litjens.

Bij zijn nieuwe woning was geen plaats meer voor de grote Nordman en daarom moest deze gekapt worden. Met behulp van de medewerkers van de gemeente en een grote kraanwagen werd de boom verplaatst.

Lees verder

Drie Europese topcampings in Limburg


Limburg telt komend jaar drie Europese topcampings. Het gaat om de Schatberg, de Leistert in Roggel en het Leukermeer in Well. Dit zijn campings met vijf sterren.

Lees verder

Ina Leppink beëdigd tot waarnemend burgemeester


Gouverneur Theo Bovens heeft Ina Leppink-Schuitema vandaag in het Gouvernement in Maastricht beëdigd tot waarnemend burgemeester van Horst aan de Maas. Ze gaat op 6 december officieel aan de slag. De dagen ervoor zal Kees van Rooij het werk aan Leppink overdragen.

Lees verder

Fenne Smits ook volgend seizoen hoofdtrainer SV United


Fenne Smits staat ook volgend seizoen aan het roer bij SV United. De 26-jarige Venraynaar is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van de voetbalclub van Meerlo en Wanssum.

Lees verder

Station Grubbenvorst nog niet van tafel


D66-staatssecretaris Stientje van Velthoven gaat op korte termijn met de provincie om de tafel om te bekijken of station Grubbenvorst alsnog kan worden gerealiseerd, zo meldt 1Limburg.

Lees verder

Angelique Jansen directievoorzitter Rabobank


Angelique Jansen-Swinkels volgt Rob Knoops op als directievoorzitter van Rabobank Horst Venray. In oktober werd bekendgemaakt dat Knoops op 1 januari 2018 de bank in Horst na bijna negen jaar gaat verlaten.

Lees verder

Nominatie Wout Poels voor Limburgse sportprijs


Wielrenner Wout Poels is genomineerd voor de titel Limburgs sporter van het jaar. Hij neemt het bij de mannen op tegen collega Tom Dumoulin en formule 1-coureur Max Verstappen.

Lees verder

Rabobank steunt clubs met 125.000 euro


Dinsdagavond vond in de Merthal in Horst de finale-avond plaats van de Rabobank Clubkas Campagne. Tijdens deze feestelijke avond kregen alle aanwezige verenigingen en stichtingen een cheque uitgereikt. De grootste bedragen waren voor KBO Horst (988,85 euro), Speeltuin Mart Roeffen Grubbenvorst (1.403,86 euro) en Hospice Zenit Venray (1.665,16 euro). Deze clubs hebben de meeste stemmen weten te verzamelen.

Lees verder

Burgerhulpverlening Horst aan de Maas


De gemeente Horst aan de Maas heeft samen met AmbulanceZorg Limburg-Noord een netwerk voor burgerhulpverlening opgezet. Vrijwilligers in het netwerk worden bij melding van een circulatiestilstand gealarmeerd met een sms of app. 


Er zijn 2 groepen waar je bij kunt horen. Eén groep ontvangt een sms om de basale reanimatie op te starten. De andere groep krijgt de oproep om een nabije Automatische Externe Defibrillator (AED) op te halen. Er is een groot netwerk van AED’s in Horst aan de Maas. Vele AED’s hangen ook al buiten maar niet altijd in een kast die geschikt is voor de buitenlucht.

Met het project van de Hartstichting en de Vriendenloterij worden 24 kasten in het netwerk binnenkort vervangen door een geschikte buitenkast. In overleg met de beheerders/eigenaren van de AED’s maken ze de keuze welke kasten vervangen worden.

Om burgers van de gemeente Horst aan de Maas, maar ook mensen die niet in Horst aan de Maas wonen, maar hier wel werkzaam zijn, de kans te geven zich te laten informeren en eventueel als vrijwilliger op te geven voor het project, wordt een informatieavond georganiseerd. Deze infoavond vindt plaats op 13 november om 19.30 in het gemeentehuis in Horst.

Lees verder

Rowwen Hèze oefent in geheim in Blerick


Achter gesloten deuren wordt in ‘t Raodhoes in Blerick de laatste hand gelegd aan de theatershow van Rowwen Hèze. Morgen is de première van de nieuwe theatertour.

Lees verder

Schooldirecteur uit Meerlo vertrekt in Blerick


Het contract van de directeur van het Blariacumcollege in Blerick Jan Jenneskens wordt definitief beëindigd. Dat schrijft De Limburger.

Lees verder

Gebiedsontwikkeling bijna van start


De uitvoeringswerkzaamheden van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum gaan op 20 november van start. Bewoners in het gebied worden dinsdag 14 november in een algemene informatieavond in 't Brugeind in Meerlo geïnformeerd hierover.

Lees verder

Dag van de mantelzorg


In het kader van de Dag van de Mantelzorg worden op 10 november de mantelzorgers in Horst aan de Maas in het zonnetje gezet.

In samenwerking met veel lokale vrijwilligers, leerlingen van scholen en ondernemers worden er drie activiteiten georganiseerd om zo de mantelzorgers te verrassen.

De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om je waardering uit te spreken voor de mantelzorgers.

Lees verder

Ideeën gezocht voor wateroverlast en droogte


Waterschap Limburg stimuleert mensen in een prijsvraag om mee te denken over oplossingen tegen wateroverlast en droogte. Het beste idee wint een tegoedbon van 500 euro.“We krijgen steeds meer te maken met extremer weer”, zegt waterschapsbestuurder Har Frenken. Daarom is het actieprogramma Water in Balans opgezet. Met dit programma gaat Waterschap Limburg aan de slag om wateroverlast en droogte aan te pakken.

Met de prijsvraag wil het waterschap mensen bewuster maken en stimuleren om zelf met ideeën te komen en maatregelen te nemen. Deelnemers kunnen hun idee inleveren tot 15 november bij Waterschap Limburg.

Lees verder

Rowwen Hèze brengt soundtrack uit voor museum


De nieuwe single DNAVL van Rowwen Hèze is sinds woensdag uit. Het nummer is speciaal geschreven door Jack Poels als soundtrack bij de nieuwe doe-tentoonstelling DNA van Limburg.

Het liedje wordt zondag feestelijk gepresenteerd tijdens de opening van de tentoonstelling in het Limburgs Museum in Venlo.

Inmiddels is er ook een groot onderzoek gehouden naar de Limburgse identiteit. Dit gebeurde in opdracht van het museum. Een van de uitkomsten is dat volgens 60 procent van de Limburgers Rowwen Hèze zelfs bepalend is voor die identiteit. Bepalender nog dan bijvoorbeeld het katholieke geloof.

Lees verder

Vrienden van Amstel Live in Lottum


Cesar Zuiderwijk, drummer van de Golden Earring verzorgt op 5 november een masterclass in Lottum. Tijdens deze show zal Cesar samen met Slagwerkgroep Drums & Roses het openingsnummer van de concertreeks Vrienden van Amstel Live 2017 ten gehore brengen.

Tijdens de opening van de concerten in Ahoy speelden de drummers van bekende Nederlandse bands een nummer waarbij Cesar met drumstel vanuit het dak naar beneden kwam en een indrukwekkende solo weggaf. Deze show zal in Lottum nagebootst worden. 


Bob Obers, voorzitter van Drums & Roses licht toe: “De opening van Vrienden van Amstel Live was een mooie inspiratiebron voor de show die wij met Cesar in Lottum neer willen zetten. Uiteraard zal het hier niet lukken om hem vanuit het dak te laten zakken, maar we gaan er wel voor zorgen dat iedereen hoort dat Cesar in huis is.”

Kaarten zijn te koop bij Harmonie Eten & Drinken of via drums-roses.nl

Lees verder

Geslaagde 32ste editie van Zomaarpop


Afgelopen weekend vierde Zomaarpop zijn 32ste editie. Het tweedaags evenement, georganiseerd door circa 100 vrijwilligers van OJC Watjang was hiermee twee dagen goed bezocht.

Bezoekers konden genieten van meer dan twintig acts verdeeld over drie podia. Op de vrijdag trapte Andy and the Antichrist uit horst af. Later deze avond zorgde F1rstman voor een nog groter feestje. Met onder andere hits als “Round & Round” samen met Lil’ Kleine, en “Overal” brak deze hitmachine de Mainstage af. Verder verzorgde The Village voor een overvolle Soos-stage met een Spaans tintje.

“Het succes van de 32e editie is een goede motivatie voor de vrijwilligers om volgend jaar weer een mooi festival neer te zetten. ” zegt Laurens Hellegers, voorzitter van het Zomaarpop festival. Volgend jaar zal Zomaarpop wederom plaatsvinden op de vrijdag en zaterdag in het traditionele weekend, respectievelijk op 12 en 13 oktober.

Lees verder

Predilection en Sparks naar de Beatleskelder in Liverpool


De bekende Horster coverbeatbands Predilection en de Sparks zijn door het management van de Cavern Club in Liverpool uitgenodigd om in de kelder te spelen waar de Beatles ooit begonnen zijn. 

Dit zal plaatsvinden in het weekend van 25 t/m 29 april 2018.

Voor fans van de Beatles, maar ook voor andere sixties/seventiesmuziekliefhebbers is dit een heilige plaats. Duizenden bezoekers over de hele wereld hebben deze kelder, waar de Beatles voor het eerst optraden, al bezocht.

Helemaal vreemd is het voor de Horster bands niet om uitgenodigd te worden in Engeland om op te treden. In het voorjaar van 2017 nog werd er voor enkele optredens een gezamenlijke tour georganiseerd naar Folkestone aan de Zuidkust. Maar liefst 3 grote bussen met fans begeleidden de Sparks en Predilection op die tour.

Ook op de reis naar liverpool mogen fans mee. Naast een bezoek aan de optredens van Predilection en de Sparks op de donderdagavond en de vrijdagmiddag wordt er op zaterdag een Magical Mystery Tour georganiseerd en kan het Beatlesmuseum worden bezocht. Fans die mee willen dan kunnen alvast een optie nemen op de reis.

Lees verder

LLTB: Geen zonnepanelen ten koste van landbouwgronden


De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is groot voorstander van meer duurzaam opgewekte energie, maar wil niet dat dit ten koste gaat van vruchtbare landbouwgrond. Zonnepanelen horen volgens de belangenbehartiger van Limburgse boeren en tuinders thuis op daken of op gronden die niet landbouwkundig in gebruik zijn.

Lees verder

Station America is terug


De dialectband Station America presenteert op 22 oktober het eerste album. “Gestart in 2006 als coverband van Rowwen Hèze zijn we toe aan onze volgende stap”, zeggen de heren.

Lees verder

Deze week onderhoud aan N556


Op de N556 tussen Sevenum en Venlo vinden deze week werkzaamheden plaats. De provincie doet dit in het kader van het jaarlijkse onderhoud aan provinciale wegen en fietspaden.

Lees verder

A73 dit weekend deels afgesloten


De verbindingsweg tussen de A73 en de A67 bij knooppunt Zaarderheiken is dit weekend afgesloten wegens werkzaamheden. Weggebruikers worden van vrijdag 21.00 uur tot en met maandag 5.00 uur ter plaatse met borden omgeleid.

Lees verder

Renée van Wegberg geniet van première


Renée van Wegberg geniet nog na van de première van de musical over het leven van Liesbeth List. 


De uit Horst afkomstige actrice vertolkt de hoofdrol in de musical, die zondagavond in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam voor het eerst te zien was.

Wat een bijzondere avond bij de première van Liesbeth List, schrijft Van Wegberg op Facebook. Ik ben langzaam weer aan het landen. Dank aan alle collega's op en achter het toneel, het warme publiek in de prachtige Carré zaal, en natuurlijk Liesbeth List, voor deze onvergetelijke ervaring, aldus Van Wegberg.

Lees verder

KinderVakantieWerk Horst bestaat 65 jaar


Kindervakantiewerk Horst viert haar 65 jarig jubileum op zondag 15 oktober met een groot kinderfeestje voor alle kinderen uit Horst en omgeving.

De Merthal is die dag omgetoverd als speelparadijs en kinderen mogen dan gratis binnen treden. Terwijl de kinderen kunnen spelen mogen de ouders genieten van een drankje.

De organisatie hoopt dat vele kinderen weer van de partij zijn bij kindervakantiewerk 2018, die plaatsvindt van 9 t/m 13 juli.

Lees verder

Inschrijving derde Horster Kwis geopend


De inschrijving voor de derde editie van de Horster Kwis is vanaf heden geopend en zal dit jaar plaatsvinden op 28 december. Bij de vorige editie deden 1500 personen mee, verdeeld over 111 teams.

Het is leuk om te zien dat er steeds meer Dorpskwissen om ons heen verschijnen. Wij hebben onze organisatie dit jaar weer uitgebreid met nieuwe vragenmakers. Zo houden we de Kwis afwisselend en voor iedereen toegankelijk aldus de organisatie van de Horster Kwis.

Inschrijven kan tot 10 december via dehorsterkwis.nl

Lees verder

Horstenaar ontwerpt uitbreiding Wereldpaviljoen Steyl


Gidi Roosen van GIX Interiors & Exhibitions Horst heeft de uitbreiding van het Wereldpaviljoen in Steyl ontworpen. Volgend jaar moet er een nieuw inleefatelier in Afrikaanse sfeer komen met aandacht voor Ghana en de vluchtelingenproblematiek.

Lees verder

Woningbrandoefening in Horst in november


De geplande woningbrandoefening van de brandweer in Horst is opnieuw verplaatst. Er is namelijk nog steeds geen geschikte locatie gevonden.

Met ‘Oefenen in jouw Wijk’ laat de brandweer zien hoe ze bij een woningbrand te werk gaat. De oefening in Horst zou in eerste instantie plaatsvinden in juli. Eerder werd een zelfde soort oefening gehouden in Sevenum en Meerlo.

Het vinden van een geschikte locatie blijft lastig volgens een woordvoerder van Brandweer Limburg-Noord omdat bijvoorbeeld niet iedereen brandweerslangen door zijn hele gebouw wil. Daarnaast moet er op de oefenlocaties ook genoeg ruimte zijn voor publiek.

De eerstvolgende oefening van de brandweer is zaterdag 14 oktober om 14.00 uur in Basisschool De Bottel in Lottum. De oefening in Horst staat wel al gepland op 29 november.

Jaarlijks worden veel mensen verrast door brand in hun woning. Statistisch gezien krijgt één op de 65 bewoners te maken met brand in huis. Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen het eigen gedrag een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de brand. Om mensen hiervan bewust te maken zijn de lokale posten van Brandweer Limburg-Noord samen met team Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio gaan oefenen in de wijken.

Lees verder

Uitbreiding Toverland


Vanaf volgend jaar kunnen bezoekers van het Limburgse attractiepark Toverland kennismaken met de almachtige tovenaar Merlijn. Het nieuwe themagebied Avalon, dat in de zomer van 2018 opengaat, staat in het teken van de bekende tovenaar. Naast een heftige wing coaster komt er een bootjesattractie met de naam Merlin's Quest.

Lees verder

Toverland verhoogt entreeprijs


Attractiepark Toverland verhoogt volgend jaar de entree met vier euro per persoon. Aan de kassa betaal je dan 32,00 euro voor een kaartje en een online ticket kost dan 29,50 euro.

Lees verder

Kick Off Mushroom Valley in Melderslo


Bij museum de Locht vindt vandaag een Kick Off bijeenkomst plaats van het platform Mushroom Valley. Zestien champignonbedrijven in de regio willen met het platform de wereldwijd opgebouwde economische positie van de regionale paddenstoelenbranche behouden en versterken.

Lees verder

Dendron: digitale lesmethode voor vak ckv


Het Venlose cultureel projectbureau Kunst uit het Vuistje heeft een digitale ckv-methode ontwikkeld voor havo en vwo. Interactie met de leerling staat centraal, meldt Omroep Venlo. Het Dendron College in Horst, Valuas College in Venlo en Raayland College in Venray werken nu met deze nieuwe lesmethode.

Lees verder

Lottumse kapster tweede bij Trendvision Award


Hairstyliste Imke te Baerts uit Lottum heeft de tweede plaats behaald bij de nationale WELLA Trendvision Awards 2017. Tijdens deze competitie kunnen getalenteerde haarstylisten hun vaardigheden meten met de beste stylisten en kleurspecialisten van het land.

Lees verder

Horster Mannenkoor organiseert Volkorenfestival


Het Horster Mannenkoor organiseert zondag (24 september) een festival voor koren. Onder de noemer Volkorenfestival zullen vier koren optreden bij Herberg de Lindehoeve in Grubbenvorst.

Lees verder

Strengere controles op kermisattracties


De gemeente gaat strenger controleren of kermisattracties de juiste papieren hebben. Elke exploitant die op een kermis in Horst aan de Maas staat, moet voortaan van tevoren een recent keuringsrapport kunnen overhandigen.

Lees meer hierover in HALLO Horst aan de Maas.
Lees verder

Waterstoring in deel van gemeente


Een deel van Grubbenvorst heeft sinds het middaguur te maken met een waterstoring. Het waterbedrijf WML werkt momenteel aan een oplossing voor het probleem.

Lees verder

Fanclubdag Wout Poels


De jaarlijkse fanclubdag van SKY wielrenner Wout Poels vindt plaats op zondag 17 september op het dorpsplein te Blitterswijck en in het clublokaal café De Zwart. Er zal die dag een Meet en Greet zijn met Wout Poels en toertochten voor jong en oud samen met Poels.

Lees verder

Wout Poels zesde in Vuelta


Wout Poels heeft een sterke Ronde van Spanje bekroond met de zesde plek in het eindklassement. Zijn Sky-kopman Chris Froome won de Vuelta.

Lees verder

Opening fietstunnel Stanleyweg


Maandagochtend wordt de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor ter hoogte van de Heierhoeveweg en aansluitend op de Stanleyweg geopend.

Lees verder

Exploitatie gemeenschapshuizen onder druk


De gemeenschapsaccommodaties in de gemeente hebben moeite de exploitatie rond te krijgen, dat blijkt uit de perspectievennota. De gemeente gaat daarom op zoek naar mogelijkheden om de exploitatie voor de 16 accomodaties te verbeteren.

Lees verder

Sevenum krijgt dorpskwis


Naar het idee van de Horster Kwis komt nu ook Sevenum met een dorpskwis: Zaerum Kwist. Een dorpskwis die gespeeld wordt in teams, waarbij vragen, puzzels en opdrachten over Zaerum aan bod komen.

Lees verder

Jan Linders Sevenum gaat verbouwen


Jan Linders in Sevenum gaat verbouwen. Vanaf 9 september gaat de supermarkt een korte tijd dicht. Jan Linders wil in tien dagen de verbouwing gerealiseerd hebben tot geheel vernieuwde supermarkt.

Lees verder

Boels Ladies Tour door gemeente


Boels Ladies Tour komt vrijdag door Horst aan de Maas. Om 14.00 uur vertrekt het wielerpeloton vanuit Gennep, rond 14.45 uur worden de wielrensters in Meerlo verwacht.

Lees verder

Speciaal jaar voor toneelvereniging Poespas


Voor toneelvereniging Poespas uit Hegelsom is het een speciaal jaar. De amateurtoneelvereniging viert haar 40-jarig jubileum met speciale uitvoeringen in het al enkele jaren gesloten tuincentrum Jenniskens aan de Kogelstraat in Hegelsom.

Lees verder

Chantilly Lace viert 20-jarig jubileum


Rock-’n-rollband Chantilly Lace viert dit jaar het feit dat ze twintig jaar geleden voor het eerst optraden. Op zaterdag 2 september geven ze daarom een speciaal jubileumconcert in het Mafcentrum in Maasbree.

Lees verder

Met het veer naar Geulpop


Op de dag van Geulpop in Lomm op zaterdag 2 september zal er vanaf 21.30 uur een fietsveer varen tussen Lottum en Lomm. De bezoekers van het festival kunnen gratis tot 1.00 uur ‘s-nachts met het veer terug naar Lottum.

Lees verder

BiblioNu doet mee aan Week van de Alfabetisering


Tijdens de Week van de Alfabetisering van 4 tot en met 10 september wordt er aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid in Nederland. Ook de bibliotheken in Horst en Venray organiseren die week activiteiten rondom dit thema.

Lees verder

Jan Linders haalt wafels uit de schappen


De Limburgse supermarktketen Jan Linders heeft de mini-eierwafels en sneeuwwafels van het huismerk uit de schappen gehaald omdat daar fipronileieren in verwerkt zijn. Het gaat om een voorzorgsmaatregel volgens een woordvoerder van het concern.


Jan Linders is aangesloten bij de Superunie, dat de huismerkproducten levert. De wafels worden op initiatief van deze fabrikant teruggehaald, meldde het Algemeen Dagblad donderdag. De verwachting is dat er meer producten worden teruggeroepen waarin eieren verwerkt zijn met het insecticide fipronil.

Lees verder

LLTB start met anti-wietvluchten


De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is woensdag gestart met het anti-hennepproject. Daarbij vloog LLTB-voorzitter Léon Faassen eigenhandig een rondje over de provincie op zoek naar hennep in maïspercelen.

Lees verder

Wensbus voor omliggende dorpen


Van omliggende dorpen van Horst aan de Maas krijgen dit najaar ook Wanssum en Ysselsteyn een Wensbus. Met deze vorm van openbaar vervoer kunnen mensen op oproep bijvoorbeeld naar de huisarts, ziekenhuis of dagbesteding.

Lees verder

Incident te water in Blitterswijck


Hulpverlening uit de gemeentes Horst aan de Maas en Bergen werden zondagmiddag rond half 6 opgeroepen voor een incident op het water aan de Maasweg in Blitterswijck. Ook een ambulance, een traumahelicopter en het duikteam uit Weert werden ingezet.

Het bleek te gaan om een ongeval met een jetski.

Twee personen zijn door de hulpverleners uit het water gehaald.

Lees verder

Alan Daud op wereldreis


Alan Daud uit Horst begint zaterdag aan zijn wereldreis waar hij lang naar uit heeft gekeken. Zijn reis zal beginnen in Irak, waar hij tot zijn twaalfde jaar heeft gewoond.

“Ik zal tijdens mijn reis video`s maken van verschillende plekken waar ik naartoe ga en als afsluiting van het desbetreffende land maak ik een after movie. Aangezien Horst mijn vertrek locatie is, heb ik hier een video over gemaakt. Al zeg ik het zelf, het is een hele leuke geworden” aldus, Alan Daud.

Je kunt Alan volgen via Facebook, Instagram en Youtube onder de naam: SOMOF.

https://www.facebook.com/SoldierOfMyOwnFreedom/videos/1843346829327883/

Lees verder

School blijft voorlopig open


Ondanks de sluiting van het asielzoekerscentrum in Blitterswijck, per 1 november blijft de internationale schakelklas Taalrijk in Hegelsom open.

Taalrijk is vorig jaar geopend als dependance van de overbevolkte school in Venlo. Na het vertrek van de kinderen van asielzoekers, blijven er nog vijf lesgroepen over. 


Dit zijn kinderen van statushouders en arbeidsmigranten uit de gemeenten Horst aan de Maas en Venray. Het is voldoende om de school in Hegelsom voorlopig in stand te houden.

Leerlingen van 12 tot 18 jaar volgen hier vakken als Nederlands en maatschappijleer. Als ze de taal voldoende beheersen, kunnen ze doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs of naar een MBO- opleiding. Er is ook aandacht voor de sociale en emotionele begeleiding van de jongeren.

Eerder dit jaar was de school nog tijdelijk dicht vanwege gezondheidsklachten.

Lees verder

WK vierspannen 2020 in Horst aan de Maas


De internationale hippische sportfederatie FEI heeft het Wereldkampioenschap voor vierspan paarden 2020 toegekend aan de organisatie van de internationale menwedstrijd in Horst aan de Maas. Het WK wordt gehouden van 2 tot en met 6 september 2020 op de terreinen van de hippische evenementenzone Grandorse in Kronenberg.

Lees verder

Sigaretten gestolen, politieauto in puin


Bij een supermarkt aan de Steenstraat in Horst zijn in de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 augustus sigaretten gestolen. De politie kreeg hiervan een melding, maar de politieauto die naar het incident op weg was kwam in botsing met een paal op de Krefeldseweg in Venlo.

Lees verder

Thijs Pauwels voltooid Ironman


Thijs Pauwels uit Sevenum heeft afgelopen zondag meegedaan aan het evenement Ironman in Maastricht. Hij heeft moest hierbij 3,8 km zwemmen, 178 km fietsen en 42,2 km hardlopen.

Het 3,8 km lange parcours bestaat uit een ronde zwemmen in de rivier de Maas. Het parcours is bijzonder, je start vindt plaats omgeven door publiek. Het 178 km lange fietsparcours bestaat uit twee rondes van 89 km door Maastricht en het Limburgse land. Je fiets in het walhalla van het wielrennen en het 42,2 km lange loopparcours bestaat uit vier rondes van 10,5 km door de stad Maastricht. Het parcours omvat circa 280 hoogtemeters en er zijn zeven hulpposten.

Thijs heeft Ironman evenement helemaal voltooid. Wethouder Bob Vostermans feliciteert hem op Twitter met deze knappe prestatie.

Lees verder

De Nederlandse voetbalsters strijden om een plek in finale EK


De Nederlandse voetbalsters spelen donderdag in Enschede tegen Engeland om een plek in de finale van het EK. Hiermee kunnen de Nederlandse voetbalsters geschiedenis schrijven.

Lees verder

Uitkomsten marktconsultatie zwembad geven helder beeldDe marktconsultatie heeft waardevolle informatie opgeleverd over de haalbaarheid van een nieuw zwembad in de gemeente Horst aan de Maas. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad nu om het aanbestedingstraject te mogen opstarten voor de nieuwbouw van een zwembad binnen Afslag 10.

Wethouder Ger van Rensch is tevreden: “Na een lang voortraject hebben we nu voldoende informatie om een volgende stap te zetten in dit dossier.”

Een denktank van gebruikers en betrokkenen adviseerde de gemeente Horst aan de Maas vorig jaar om te kiezen voor een zwembad voor alle doelgroepen en de mogelijkheid om het bezoekersaantal te verhogen. De gemeente Horst aan de Maas vroeg aan zes commerciële partijen of dit advies haalbaar is. Dat blijkt niet mogelijk voor het bedrag dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld. Bovendien geven de marktpartijen aan dat het concept van de denktank een te uitgebreide voorziening is voor Horst aan de Maas.

Het is wel mogelijk om een minder uitgebreide zwemvoorziening te realiseren. Dit concept is haalbaar voor een jaarlijkse last van € 460.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met mogelijke opbrengsten bij de herontwikkeling van de locatie van het huidige Zwembad De Berkel. In de berekening van de marktpartijen is ook nog geen rekening gehouden met eenmalige kosten voor bijvoorbeeld de aankoop van grond en aanpassingen aan de omgeving. Daarvoor zoekt het college naar een aparte financiering.

Het huidige Zwembad De Berkel kent ook een jaarlijkse exploitatielast van € 460.000. Het zwembad is nog maximaal 15 tot 20 jaar te gebruiken, als er tenminste een aantal noodzakelijke verbeteringen worden gedaan. Vanwege strengere veiligheidseisen zijn er bovendien meer investeringen te verwachten. Wethouder Van Rensch: “Door nu te kiezen voor nieuwbouw, verzekeren we ons van een goed zwembad voor de komende 40 jaar. Bovendien biedt de locatie binnen Afslag 10 straks veel kansen voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden”. De gemeenteraad besluit op 12 september a.s. over het voorstel van het college.

Lees verder

Poolse man is tegen een boom gereden


Een Poolse automobilist is zondagavond rond 20.45 uur tegen een boom gereden op de Stationsstraat in Hegelsom. De man, die nog een bijrijder in zijn auto had zitten, is door de politie meegenomen omdat er vermoedelijk alcohol in het spel was.

Lees verder

Landelijke subsidie voor Afslag10


Samenwerkingsverband Afslag10 heeft voor de komende twee jaar een subsidie van €71.500 ontvangen. Met de subsidie Sportimpuls wordt de doelgroep volwassenen en ouderen gestimuleerd om meer te gaan bewegen.

Lees verder

LoopCentrum breidt uit


Hardloopzaak het LoopCentrum uit Hegelsom heeft een nieuwe vestiging geopend in Venlo. Op deze nieuwe locatie ligt de focus naast hardlopen op hockey.

Lees verder

Talent gezocht en aangeboden


Het is vakantietijd. Een periode van rust, ontspanning en vaak genieten van het weer.
Maar... er zijn ook mensen die wegens omstandigheden niet op vakantie kunnen gaan.

Lees verder

Heterdaad?


Op een hete dag kun je beter heel vroeg de handen uit de mouwen steken. Dat doen deze vrijwilligers van het dorp ook. Gewapend met gereedschappen.

Lees verder

Birgit op de Laak lijsttrekker PvdA Horst a/d Maas


Birgit op de Laak is door de ledenvergadering van de PvdA unaniem gekozen tot lijsttrekker van de PvdA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op de Laak, inmiddels 8 jaar verantwoordelijk voor de succesvolle overgang van de zorg van de landelijke en provinciale overheid naar de gemeente Horst aan de Maas, werd in 2017 door de inwoners gekozen tot ‘Politicus van het Jaar’.

Lees verder

Zoektocht naar E-sporter voor VVV in Horst


Vrijdag is de vierde en laatste voorronde voor de werving van de E-sporter van VVV bij De Lange Horst. Bijzonder aan dit FIFA-toernooi is dat spelers Vito van Crooij en Clint Leemans meedoen.

Lees verder

Magische Midzomeravonden in Toverland


Op 6 woensdagavonden in de zomervakantie presenteert Attractiepark Toverland de Midzomeravonden. Tijdens dit evenement is het park geopend tot 23:00 uur en kan men in de avonduren genieten van live entertainment en extra shows. 

 
De Midzomeravonden worden op spectaculaire wijze afgesloten met een vuurwerkshow.

Lees verder

Opleiding asbest in Horst


In Horst komt er een opleiding asbest, dat meldt 1limburg. Die moet zorgen dat er genoeg werknemers zijn om voor 2024 alle asbestdaken te kunnen verwijderen van woningen, bedrijven en stallen.

Lees verder

Wout Poels krijgt een hoofdrol in de Vuelta


De renner van Sky werd nog gepasseerd voor de Tour de France, maar mag zich straks laten gelden in de Ronde van Spanje. Dat zegt teammanager Dave Brailsford tegen De Telegraaf. "Samen met Chris Froome zal Wout daar normaal gesproken als belangrijke renner van onze ploeg van start gaan."

Lees verder

Inwoners tevreden over inzameling afval


Inwoners van Horst aan de Maas zijn tevreden over het afvalbeleid van de gemeente. Dat blijkt uit een enquête die de NOS en de regionale omroepen waaronder L1 hielden over de afvalinzameling.

Lees verder

Alle Horster schutterijen uitgeschakeld op OLS


Alle drie de schutterijen uit de gemeente Horst aan de Maas zijn tijdens de eerste dag van het Oud Limburgs Schuttersfeest uitgeschakeld. Het OLS gaat zaterdag verder met 42 schutterijen.

Lees verder

Zingend met het veer heen en weer


De Gemengde Zangvereniging Arcen (GZA) en het gemengd koor Con Brio uit Broekhuizen/Broekhuizenvorst zullen 13 juli ter afsluiting van het seizoen gezamenlijk een miniconcert geven. De Maas en de veerpont zijn hierbij de verbindende factoren.

Lees verder

Start laatste werkseizoen hoogveenherstel


Na een periode van rust tijdens het broedseizoen zullen de inrichtingswerkzaamheden op 17 juli weer hervat worden in de Mariapeel en de Groote Peel. Doel van het project is het behouden van het hoogveen voor de toekomst.

Lees verder

Stoffenbedrijf De Greef definitief dicht


De winkels van stoffenhandel De Greef gaan definitief dicht. Vorige maand werd het 80 jaar oude familiebedrijf uit Stiphout door de rechtbank failliet verklaard.

Lees verder

Paok Saloniki en Lierse naar Horst


Opnieuw komen er twee buitenlandse profclubs naar Horst om zich voor te bereiden op het nieuwe voetbalseizoen. Vanaf zondag is de Griekse topclub PAOK Saloniki in de gemeente en daarna komt de Belgische tweedeklasser Lierse SK.

Lees verder

De nieuwe Stradivarius met Tren van Enckevort


Accordeonist Tren van Enckevort boekt grote successen met Rowwen Hèze. Zijn wens is een kleine accordeon met de mogelijkheden van een grote.  In het tv-programma “De nieuwe Stradivarius” dat vanaf morgen te zien is leert hij de kneepjes van het bouwersambacht in het Italiaanse Castelfidardo.

Lees verder

WK modelhelikoptervliegen


In Kronenberg vindt het wereldkampioenschap modelhelikoptervliegen Global 3D plaats. Deze wordt mede georganiseerd door Modelvliegclub Jupiter Venlo. De wedstrijden vinden plaats op het evenemententerrein in Kronenberg.

Lees verder

Hit voor Grubbenvorster gelegenheidsformatie


Via sociale media verspreidt het clipje ‘Wetse waat ik lekker vind’ zich momenteel razendsnel over Limburg. Het nummer van de Grubbenvorster gelegenheidsformatie Plotje and Friends past dan ook perfect bij het weer van deze week.

Lees verder

Internationale Maasfietsroute officieel geopend


De internationale fietsroute langs de Maas, La Meuse-à-Vélo, is officieel geopend. De totale fietsroute telt meer dan duizend kilometer aan bewegwijzerde wegen, van de bron tot de monding. De route loopt ook door Horst aan de Maas.

Lees verder

Werkgroep opgericht voor station Grubbenvorst


Een aantal inwoners van Grubbenvorst heeft de werkgroep Station Grubbenvorst-Greenport-Venlo.NU! opgericht. Zij gaan zich inzetten om toch een station in Grubbenvorst te realiseren en zijn hiervoor onder andere gestart met een petitie.

Lees verder

Laat je hond niet achter in een snikhete auto


Voor de komende dagen worden zomerse temperaturen voorspeld. Dat is lekker genieten natuurlijk, maar als je met huisdieren op pad gaat moet je toch extra opletten.

Lees verder

Hitteplan van kracht in Limburg


Het Nationaal Hitteplan, dat gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen moet beperken als het erg warm wordt, is maandag voor een groot deel van Nederland ingegaan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte bekend dat naast Limburg, het gaat om de provincies Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant.

Lees verder

Finn Timmermans 27e op eerste EK triatlon


Finn Timmermans heeft in het Oostenrijkse Kitzbühel de 27e plaats gepakt bij de junioren op het EK triatlon (korte afstand). De atleet uit Arcen finishte in een tijd van 55 minuten en 46 seconden.

Lees verder

Regio kijkt terug op goede meivakantie


Recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum heeft een goede meivakantie gehad. De omzet was ruim acht procent beter dan vorig jaar.

Lees verder

Corpus vernield van het kruisbeeld in Tienray


Het corpus van het kruisbeeld op de Donkerhofsteeg in Tienray is in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 juni vernield.

Er zijn mensen aan de armen van het kruisbeeld gaan hangen waardoor deze zijn afgebroken. Hierdoor is ook het hoofd afgebroken. Het is nog niet bekend wie de dader(s) zijn.

De corpus wordt gerepareerd en teruggeplaatst.

Lees verder

Koninklijke onderscheiding voor Wout Hermans


Wout Hermans uit Broekhuizenvorst heeft vanmiddag uit handen van burgemeester Kees van Rooij een koninklijke onderscheiding gekregen.

Lees verder

Vrouw uit Horst overleden na aanrijding Middenpeelweg


De vrouw die zaterdagavond bij een verkeersongeluk op de Middenpeelweg ernstig gewond raakte, is in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een 69-jarige vrouw uit Horst.

Lees verder

Rabobank komt met nieuwe pinautomaten


De Rabobank zegt binnen enkele weken nieuwe pinautomaten te plaatsen in America, Grubbenvorst en Sevenum. De oude automaten werden onlangs om veiligheidsredenen gesloten.

Lees verder

Volleybalster Ilvy Sanders naar VC Weert


Ilvy Sanders uit Melderslo vervolgt haar carrière bij VC Weert. De 20-jarige volleybalster maakt na vijf jaar Peelpush de overstap naar de kersverse eredivisionist.

Lees verder

Verbod op beregenen met water uit beken


Met ingang van maandag 12.00 uur geldt er een beregeningsverbod met water uit beken en rivieren in een groot deel van Noord- en Midden-Limburg.

Lees verder

Honderden oude brommers door de regio vanuit Kronenberg


De jaren ’70 herleven vandaag in Kronenberg met keurig gepoetste Zündapps, Kreidlers, Puchs en Solexen. Voor de 23e keer vindt hier op Hemelvaartsdag de start en aankomst van de Hemelrit plaats.

Lees verder

Politie bekeurd 33 ‘jaknikkers’ op A67


De politie heeft dinsdag op A67 bij de start van extra controles op de snelweg tussen Venlo en Eindhoven 35 mensen bekeurd. 33 bestuurders gebruikte hun mobieltje achter het stuur.

Lees verder

Plannen themahotel Toverland


Toverland wil een groot hotel gaan bouwen. Over enkele jaren moet het Sevenumse attractiepark uitgebreid worden met een speciaal themahotel, zodat bezoekers ook kunnen blijven slapen. Dat staat in het nieuwe bestemmingsplan van Toverland meldt pretparkwebsite Looopings.

Lees verder

Dubbel feest voor Lottum bij judocompetitie


Pierre Repping heeft op de slotdag van de Jeugd Judocompetitie in Belfeld een koninklijke onderscheiding ontvangen. De 81-jarige Venlonaar is erelid en oud-trainer van Judoclub Lottum.

Lees verder

Motorcoureur Koen Zeelen mikt op snellere tijd


Koen Zeelen begint dit weekend aan het nieuwe seizoen. De motorcoureur komt nu nog uit in het IDM, het internationale Duitse kampioenschap, maar wil volgend jaar de overstap maken naar het Europees Kampioenschap.

Lees verder

Citaverde College wint smokefreechallenge


Klas 1A van het Citaverde College heeft de wedstrijd smokefreechallenge gewonnen. Mentor Jolanda Welles nam samen met haar klas deel aan deze klassikale niet-roken wedstrijd.


De leerlingen hadden elkaar beloofd niet te roken of te stoppen met roken in de periode van 1 november tot en met 1 mei. In die periode is er drie maal een screening geweest.

De klas moest ook een filmpje maken met daarin tien voordelen van niet roken. Er waren 24 deelnemende scholen in deze regio en het filmpje van Citaverde College werd verkozen tot beste in de regio.

Dinsdag heeft de landelijke jury Citaverde tot winnaar van alle drie de regio’s uitgeroepen. De leerlingen uit klas 1A mogen nu een dag naar pretpark Walibi in Biddinghuizen.

Lees verder

A Belle niet gekozen als beste terras van Limburg


A Belle wijnbar en restaurant is niet gekozen als beste terras van Limburg. De Gerardushoeve in Epen mag zich het beste terras van Limburg noemen.

De horecazaak in Epen ging maandagavond aan de haal met de publieksprijs. De zaak moest het in de finale opnemen tegen de Bernardushoeve in Voerendaal, Hagerhof in Venlo, 't Zoete Genot in Arcen en A Belle in Horst.


Lifestyleblad Chapeau en 1Limburg gingen samen op zoek naar het beste, mooiste of origineelste terras van de provincie. Uiteindelijk kreeg de Gerardushoeve de meeste stemmen.

Lees verder

Vijf keer goud voor zwemmer van HZPC


Dennis Brouwers van zwemvereniging HZPC heeft vijf gouden medailles behaald tijdens de Nederlandse Kampioenschappen voor Masters. Daarnaast pakte hij een zilveren medaille op de 400 meter vrije slag.

Lees verder

Arriva staat stil bij Nationale Dodenherdenking


Donderdag 4 mei staan alle treinen en bussen van Arriva om 20.00 uur twee minuten stil tijdens de Nationale Dodenherdenking.


Alle buschauffeurs en machinisten hebben de instructie gekregen het voertuig, indien mogelijk, op een veilige plaats stil te zetten.

Bij de Nationale Dodenherdenking worden alle oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het hele land door middel van twee minuten stilte herdacht. Uit respect hiervoor staan alle bussen en treinen van Arriva waar mogelijk van 20.00 tot 20.02 uur stil.

Lees verder

Fietsen gedumpt in bos Blitterswijck


De politie is op zoek naar de eigenaren van enkele fietsen die zijn aangetroffen in een bos in Blitterswijck.

Lees verder

Gewapende overval Venray


In de nacht van zondag op maandag is een gewapende overval gepleegd op een café in Venray.

Dat gebeurde even na middernacht bij een horeca-zaak aan de Grote Markt.
De cafébaas werd daarbij bedreigd met een mes. Vervolgens graaide dader in de kassalade en ging hij er met een onbekend geldbedrag vandoor.

De politie was met meerdere voertuigen ter plekke om de overval te onderzoeken. Daarbij werd ook een politiehond ingezet. In een burgernetbericht werd gevraagd uit te kijken naar een man van 1,90 meter.

Lees verder

COA: AZC Roekenbosch binnenkort dicht


Het COA wil vier asielzoekerscentra in Limburg binnenkort sluiten. Daarbij zit ook het het AZC Roekenbosch in Blitterswijck met ruim 470 plaatsen en het AZC aan de Weselseweg in Venlo met een kleine 500 plaatsen.

Lees verder

Lintjesregen in Horst aan de Maas


Burgemeester Kees van Rooij mocht woensdag acht inwoners van zijn gemeente feliciteren voor de benoeming tot Lid in de orde van Oranje-Nassau, en één tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij bezocht de heer Hay Emons uit Horst, mevrouw Koos Hermans-Mooren uit Broekhuizenvorst, de heer Geert Huijs uit Lottum, de heer Huub Jeucken uit Broekhuizen, de heer Lei Keijsers uit America, de heer Ruud Meijers uit Grubbenvorst, mevrouw Miep Philipsen-Keijsers uit Horst en de heer Dre Vaessen en zijn vrouw Toos Vaessen-Donners uit Melderslo woensdagmorgen, om hen de de versierselen op te kunnen spelden.

Lees verder

Plannen voor de bouw van stations van de baan


De plannen voor de bouw van stations in Grubbenvorst, Baexem en Haelen zijn van de baan.

Dat schrijft gedeputeerde Hubert Mackus aan Provinciale Staten.

Het station in Grubbenvorst wordt geofferd om geld te besparen bij de aanpassingen van de Maaslijn. Die spoorlijn tussen Roermond, Venlo en Nijmegen krijgt een elektrische bovenleiding zodat er vanaf 2020 niet meer uitsluitend dieseltreinen overheen kunnen. Die klus valt bijna vijftien miljoen euro duurder uit dan gedacht. Door station Grubbenvorst te schrappen hoopt de provincie aanzienlijk op kosten te besparen.

Provinciale Staten moeten nog instemmen met de plannen.

Lees verder

Optredens Predilection en Sparks groot succes


Zo'n 150 fans en de bandleden van Predilection en The Sparks togen met 3 volle touringcarbussen naar het Engelse Folkestone voor een optreden in het Grand Burstin Hotel. De bussen vertrokken vrijdagochtend vroeg richting Calais, om daar met de Ferry naar Dover te varen.

De twee Horster bands stonden die avond al meteen op de buhnemet veel enthousiaste Nederlandse fans, maar ook liefhebbers uit Engeland.

Lees verder

Horst maakt zich op voor Truckrun


Bijna driehonderd vrachtwagens doen zondag mee aan de 18e Truckrun. De jaarlijkse toertocht voor mensen met een beperking gaat door verschillende dorpen van Horst aan de Maas en Venray.

Lees verder

Documentaire Wandern op televisie


Omroep Reindonk zal op zaterdag 22 april de film Wandern uitzenden op televisie. De Horster filmmaker Ruud Lenssen volgt in dit muzikaal document pianist-componist Egbert Derix.

Lees verder

Egbert Derix neemt cd op in Concertgebouw


Pianist Egbert Derix uit Horst en bariton Sef Thissen uit Venlo hebben samen een cd opgenomen in het Concertgebouw in Amsterdam. Later deze maand is de presentatie.

Lees verder

Wietfarm op Greenport Venlo


Als het aan de PvdA Horst aan de Maas ligt komt er een wietfarm op Greenport Venlo. De partij heeft dit voorstel gepresenteerd tijdens de themabijeenkomst kadernota 2018.

Lees verder

Open dag Vitelia: € 3630,00 voor Big Challenge


Tijdens de opening van de nieuwe grondstoffen op- en overslag van Vitelia in Wanssum is door de bezoekers een bedrag van € 3630,00 gedoneerd. Het geld gaat naar de stichting BIG Challenge / Farmers against Cancer: het collectief probeert zoveel mogelijk geld op te halen voor het onderzoek tegen kanker.

De medewerkers van Vitelia deden in 2016 zelf actief mee aan Alpe d’HuZes/KWF, samen de stichting. 'Met deze bijzondere ervaring in ons achterhoofd vonden wij het een mooi doel om ook dit jaar hieraan een financiële bijdrage te kunnen leveren ', zegt Stefan Kuijpers directielid Coöperatie Vitelia. 


'Met het bedrag worden BIG Challenge shirts, caps en mokken aangeschaft, die onze deelnemers in kunnen zetten om hun sponsorbedrag voor Alpe d’HuZes /KWF bij elkaar te krijgen', vertelt Marian Claessens namens BIG Challenge. 'De waarde van dit bedrag zal hierdoor zelfs verdrievoudigen'.

Lees verder

Technische innovatie uit Horst: de IO-tracker


Vier Horster heren van begin dertig hebben vorige week hun technische innovatie bekend gemaakt aan het grote publiek - de ioTracker.

Onder het genot van een drankje in het Gasthoes in Horst is het idee tot stand gekomen.
 
Na een klein jaar ontwikkelen is deze unieke GPS-tracker klaar om verkocht te worden.
 
De ioTracker blinkt uit door zijn lange batterijduur en de nauwkeurige locatiebepaling door het gebruik van een A-merk GPS module, aldus Bert Tilmans.

Lees verder

Gevonden munitie tot ontploffing gebracht


De afgelopen weken is in Wanssum met speciale meetapparatuur tot 4 meter onder de grond gezocht naar explosieven. Tussen Ooijen en Wanssum wordt de grond nog tot november onderzocht voor de aanleg van de rondweg en de hoogwatergeul. 


Tijdens de oorlog is in dat gebied stevig gevochten, en zouden er nog explosieven in de grond kunnen liggen.

In de afgelopen weken heeft men enkele kleinere granaten en 2 Russische 10-ponders gevonden, die in een speciale bunker zijn opgeslagen, dat vrijdagmiddag door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie tot ontploffing is gebracht. 


Lees verder

't Nest: 'trash-art' met ingezamelde afval


Kinderopvang ’t Nest heeft samen met gemeente Horst aan de Maas meegedaan aan de Landelijke Opschoondag, die zaterdag 25 maart is gehouden. ’t Nest wil de kinderen op een speelse wijze kennis laten maken met afval. Op verschillende locaties zijn er thema’s en projecten ontstaan. Kinderen leren goed en kritisch te kijken wat er wel en wat er niet thuishoort in de natuur.

De gemeente Horst aan de Maas zorgde de afgelopen weken al voor alle benodigde materialen om de straten van de gemeente schoon te maken; prikkers, grijpers, handschoenen en veiligheidshesjes.

Lees verder

Brug naar Werk in Venray


De gemeente Venray zet een traject op om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een ‘brug naar werk’ te bieden. Zij krijgen een opleidingstraject, een stageplaats en een leer-werkovereenkomst bij de uitvoerders van het werk in de openbare ruimte.

Lees verder

Directrice bieb neemt na ruim 40 jaar afscheid


Marian van Leth heeft vandaag haar afscheidsreceptie bij de bibliotheek in Horst. De oud-directrice van de bieb gaat met pensioen en heeft onlangs het stokje overgedragen aan Jimmy Hendriks.

Van Leth heeft sinds 1975 in bibliotheek Horst, en later ook in Venray, gewerkt. “Het waren spannende, interessante, vaak hele creatieve en mooie jaren. De bibliotheek leeft ook nu nog volop! Nu ga ik als een nieuwsgierige dame kijken wat er nog meer te doen is op mijn reis in het leven buiten de bibliotheek”, aldus de oud-directrice.

Trouwe klanten kunnen Van Leth de hand schudden tussen 15.00 en 16.00 uur. De officiële afscheidsreceptie voor genodigden is van 16.00 tot 18.00 uur.

BiblioNu, de bibliotheekorganisatie voor Horst aan de Maas en Venray, biedt haar activiteiten aan vanuit twee vestigingen en ondersteunt negentien schoolbibliotheken in Horst aan de Maas. Jaarlijks bezoeken ruim 220.000 bezoekers de vestigingen in Venray en Horst.

Lees verder

Inzaaiactie voor bloemrijke akkerranden


Stichting Landschap Horst aan de Maas start half april met de jaarlijkse inzaaiactie voor bloemrijke akkerranden. Particulieren en bedrijven die een strook van 3 tot 6 meter of een overhoek ter beschikking willen stellen kunnen zich hier voor aanmelden. De grondgebruiker maakt de grond zaaiklaar en Landschap Horst aan de Maas stelt het kleurrijk eenjarig bloemenzaadmengsel beschikbaar en zaait het in.

Het inzaaien van akkerranden is een belangrijke voedselbron voor allerlei bijen, insecten, zangvogels, patrijzen en fazanten. Insecten zorgen voor een biologische bestrijding van bijvoorbeeld luizen op de aangrenzende akkers en tuinen, en voor een kleurrijk Horst aan de Maas.


Voor meer informatie kunt u terecht bij Ton Hoeijmakers tel. 077-3982552 en Louis van de Goor tel. 077-4671990.

Lees verder

AZC-peuters naar peuterspeelzaal Blitterswijck


Een groep van 10 peuters start op 3 april in een speciale azc-groep op peuterspeelzaal Hummelburg in Blitterswijck. Om te voorkomen dat de kinderen met een taalachterstand aan het basisonderwijs beginnen, gaat de gemeente Venray, het COA, basisschool St. Anna en Spring Kinderopvang peuterspeelzaalwerk met voorschoolse educatie aanbieden voor de peuters die op het azc in Blitterswijck wonen.

Lees verder

Minimale huurverhoging bij Wonen Limburg


Huurders van Wonen Limburg beperkt de jaarlijkse huurverhoging dit jaar tot 0,3% voor haar huurders. Dat is gelijk aan het inflatiecijfer over 2016 en daarmee een stuk lager dan wettelijk is toegestaan (2,8%).

Om het huren van een huis betaalbaar te houden, houdt Wonen Limburg vast aan haar beleid om 14% van haar bezit onder de huurgrens van € 414,- per maand te houden. Ook door te investeren in energiezuinige nieuwbouw en energiebesparende maatregelen worden de woonlasten van huurders beperkt. Men wil in 2020 voor alle 26.000 woningen gemiddeld energielabel B hebben.

Lees verder

Volleybalsters uit Broekhuizenvorst en Meerlo pakken titel


Volleybalsters Stephanie van Dijck uit Broekhuizenvorst en Emma Jenneskens uit Meerlo zijn er met hun club Peelpush in geslaagd de nationale titel te veroveren bij de jeugd.

Het landskampioenschap voor A-jeugd werd zaterdag afgewerkt in Omnisport Apeldoorn. De beste 64 jeugdteams van ons land streden daar om de prijzen.

In de eerste wedstrijd in de poulefase werd met 1-1 gelijk gespeeld tegen Voltena. Daarna won Peelpush van VC Zwolle en Devoko. In de kruisfinale was Peelpush met 2-0 te sterk voor Rivo Rijssen.

In de finale werd Voltena uit het Westbrabantse Werkendam met 2-1 geklopt. De eerste set ging naar Voltena. Set twee en drie waren voor Peelpush: 25-21 en 15-5.

De 18-jarige Stephanie van Dijck is bezig aan haar tweede seizoen bij het belofteteam van eredivisionist Peelpush uit Meijel. De 1.81 meter lange spelverdeelster speelde daarvoor bij Set Up in Meerlo. De 17-jarige Emma Jenneskens speelt voor het eerste jaar bij Peelpush. Ook zij komt van Set Up.

 
foto: Peelpush

Lees verder

Passantenonderzoek in Blitterswijck


De politie heeft vrijdagochtend een passantenonderzoek gehouden in Blitterswijck. Agenten hopen op die manier informatie te krijgen in het onderzoek naar de dood van de 50-jarige Wilbert Ingenpass.


Het onderzoek vond plaats op verschillende kruisingen aan de doorgaande Oude Heerweg in het dorp.
Volgens 1Limburg spraken agenten voorbijgangers in het dorp aan in de hoop nieuwe informatie over de zaak te krijgen.

Het lichaam van de man werd op vrijdag 3 maart in zijn woning aan de Jan Franssenstraat gevonden. De politie zit nog met veel onduidelijkheden, maar houdt wel rekening met een misdrijf. 


Lees verder

Nieuwe onderzoekslocatie Cultus Agro Advies


Cultus Agro Advies uit Lottum opent op vrijdag 17 maart haar nieuwe onderzoekslocatie nabij de Brightlands Campus Greenport Venlo. Cultus Agro Advies doet onderzoek in alle sectoren binnen de land- en tuinbouw. Daarnaast levert ze advies in de agri-business, met name in de boomkwekerij.

De nieuwe onderzoekslocatie van Cultus Agro Advies is een onderdeel van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Het bedrijf heeft daar een glaslocatie van 1700m2 en de mogelijkheid voor een containerveld buiten. Zo kunnen alle specifieke wensen op onderzoeksgebied ingevuld worden.

Lees verder

CDA grootste in Horst aan de Maas


Het CDA heeft op basis van de voorlopige uitslag in onze gemeente de meeste stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen behaald. De VVD volgt op de voet, de SP blijft de PVV nipt voor als derde partij.

Na een teleurstellende uitslag bij de vorige verkiezingen in 2012 is het CDA nu (5879 stemmen) weer terug aan kop in Horst aan de Maas. De PvdA verloor in Horst aan de Maas net als in de rest van het land fors. Verder zijn D66, GroenLinks en 50Plus grote stijgers. De opkomst was een stuk hoger dan in 2012: 82,5 procent nu om 74,6 procent in 2012.

Lees verder

TK2017: Opkomst 44% rond 16:00 uur


De opkomst van stemgerechtigden in Horst aan de Maas voor de Tweede Kamerverkiezingen was rond 16:00 uur zo'n 44 procent. Dat ligt in de landelijke lijn: rond dat tijdstip had 43% van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht.

De gemeente hoopt voor middernacht alle stemmen geteld te hebben en de uitslag voor Horst aan de Maas te kunnen melden.


Lees verder

Uitvoering Ooijen-Wanssum kan van start


De Raad van State heeft woensdag uitspraak gedaan over de beroepen tegen het inpassingsplan van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Van de 30 beroepen die bij de hoogste bestuursrechter zijn ingediend, is er één gegrond verklaard.

De provincie had ter zitting al aangegeven dat het beroep terecht was. De gegrondverklaring heeft geen consequenties voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling. Met de uitspraak van de Raad van State is het inpassingsplan voor de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum onherroepelijk geworden en kan gestart worden met de uitvoering ervan.

Lees verder

TK2017: Opkomst in gemeente 27 procent


De opkomst van stemgerechtigden in Horst aan de Maas voor de Tweede Kamerverkiezingen is tot nu toe 27 procent. Dit percentage is tussen 11.00 en 11.30 uur gemeten.

Dat laat gemeente Horst aan de Maas weten. Landelijk gezien ligt dit percentage lager, op zo'n 15 procent. Een kanttekening daarbij is wel dat het landelijke cijfer ongeveer een uur eerder is bepaald. Rond 16.00 uur wordt een nieuwe tussenstand verwacht.

De gemeente hoopt voor middernacht alle stemmen geteld te hebben en de uitslag voor Horst aan de Maas te kunnen melden.

Lees verder

Twee tips rondom dood Blitterswijckse man


De politie heeft twee tips gekregen rondom de dood van de 50-jarige Wilbert Ingenpass uit Blitterswijck. Het levenloze lichaam van de man is vrijdagochtend 3 maart gevonden in zijn woning aan de Jan Franssenstraat.


De twee tips kwamen bij de politie binnen na een getuigenoproep die mogelijk iets verdachts hebben gezien rond de woning van het slachtoffer, in de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 maart. Dat was enkele dagen na de carnaval.

De politie is met een team van 25 rechercheurs en politiemedewerkers bezig met het onderzoek. 'In het kader van het lopende onderzoek' kan de politie niet meer informatie geven, omdat het ‘mogelijk’ om een misdrijf gaat.

Lees verder

Dertien aanhoudingen bij hennepkwekerij


Bij een inval in een hennepkwekerij op de Kranestraat in Horst vrijdagmorgen zijn dertien personen aangehouden. In een loods vond de politie 175 kilo hennep en 38 kilo henneptoppen.

De politie kwam de drugshandel op het spoor na langdurig onderzoek.

De personen die zijn aangehouden waren in het pand aanwezig tijdens de inval. Het gaat om hennepknippers uit Oekraïne en Polen. Daarnaast werden de vier verantwoordelijken van de knipperij, vier mannen uit Venlo, aangehouden. Twee van de vier werden gearresteerd bij een huiszoeking in een woning aan de Minister van Hallstraat in Venlo. De andere twee mannen waren in de loods aanwezig.

Naast een professionele hennepknipperij trof de politie veel materiaal aan om grootschalige hennepkwekerijen in te richten zoals koolstoffilters, waterreservoirs, elektronica en droognetten. Er zijn ook twee Mercedessen in beslag genomen.


foto: politie.nl

Lees verder

Omroep Reindonk bouwt verder aan toekomst


Met het binnenhalen van een nieuwe directeur en het intern aanstellen van een hoofdredacteur wil Omroep Reindonk de komende jaren doorontwikkelen.

Het bestuur van Stichting Omroep Reindonk wil de vrijwilligers meer betrekken bij het aansturen van de omroep en heeft om die reden een coördinatorenoverleg ingesteld. Ook gaat de omroep mede investeren in de beoogde streekomroep, samen met de lokale omroepen in Bergen, Gennep, Venray, Venlo en Peel en Maas, waarvoor Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) haar plannen heeft geconcretiseerd.

Lees verder

Onderzoek in woning dode man afgerond


De politie heeft het onderzoek in de woning van de dode man aan de Jan Franssenstraat in Blitterswijck afgerond. Er wordt nog steeds rekening gehouden met een misdrijf, maar ook een andere toedracht is niet uit te sluiten volgens de politie.

De weg bij de woning is vrijgegeven voor verkeer en de woning is inmiddels weer overgedragen aan de nabestaanden.

Maandag is er sectie op het lichaam van de 50-jarige man verricht. In het kader van het lopende onderzoek doet de politie over de uitslag van de sectie en doodsoorzaak geen uitspraken.

De politie is specifiek op zoek naar getuigen die in de nacht van donderdag 2 maart op vrijdag 3 maart, of vrijdag 3 maart in de vroege ochtend voor 10.00 uur iets hebben gezien. Tips kunnen worden doorgegeven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook wijkagent Jan Krouwel is bereikbaar voor het doorgeven van informatie vanuit inwoners uit het dorp.

Lees verder

Truck Run Horst zoekt verkeersregelaars


Zondag 23 april wordt voor de 18e keer de Truck Run Horst gereden. Op deze dag rijden 275 trucks door de omgeving met iemand met een beperking als bijrijder. Om dit in goede en veilige banen te leiden zijn minimaal 90 motorrijders nodig die als verkeersregelaar kunnen en willen fungeren.

Lees verder

Dorp in diepe rouw


Verdoofd en verslagen, zo ligt Blitterswijck er bij. 

Een paar dagen na het bericht van de onverwachte dood van een van haar geliefde inwoners is het dorp in diepe rouw.
Het is het gesprek van de dag, mensen ontmoeten elkaar om de gevoelens te delen en om troost te zoeken bij elkaar.

Hij was populair en geliefd bij diverse verenigingen.
Vandaar dat in deze dagen het gilde-vaandel, de carnavals-vlag en de dorpsvlag  naast elkaar hangen. 
Gebroederlijk en halfstok.Lees verder

Grootschalig onderzoek in woning dode man Blitterswijck


Het politieonderzoek bij de woning in Blitterswijck, waar het lichaam van een 50-jarige dode man is gevonden, is nog in volle gang.

Het lichaam van de man werd vrijdag rond 10.00 uur aangetroffen in een woning aan de Jan Franssenstraat. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf, maar de doodsoorzaak is op dit moment nog niet duidelijk.

Ongeveer 25 rechercheurs en politiemedewerkers onderzoeken de zaak. De politie roept getuigen op zich te melden.

Het Sint Antonius Abt Gilde van Blitterswijck heeft een herdenkingsplek ingericht voor de man. Het slachtoffer was eerste gildemeester bij de schutterij.

Lees verder

Dode man in woning Blitterswijck


De politie heeft vrijdagochtend een dode man aangetroffen in een woning in Blitterswijck. Het onderzoek naar de doodsoorzaak is nog in volle gang.

Rond 9.50 uur kreeg de politie de melding. Bij aankomst bij de woning in de Jan Franssenstraat werd het lichaam van de man aangetroffen. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het pand.

Omdat niet duidelijk is hoe de man is overleden is er een onderzoek gestart.

Lees verder

Noord-Limburg in de bres voor Straatkinderen Rio


De Noord-Limburgse stichting Sint Martinus zet zich al jaren in voor de straatkinderen in Rio de Janeiro. Omdat Brazilië in een diepe crisis verkeert , staat het project hiermee onder druk.

Lees verder

Berden Voorjaarsloop, Venloop in de benen?


De vastelaovend is achter de rug en daarmee komt de lente in zicht. Voor sportliefhebbers het teken om de veters te strikken, want de lente trap je pas echt af met de Berden Voorjaarsloop (12 maart) en de Venloop (26 maart). Veel hardlopers uit Horst a/d Maas gaan de uitdaging aan. De twaalfde editie van de Berden Voorjaarsloop is dé ultieme test voor de fanatieke deelnemers aan de Venloop. Om vertrouwen op te doen of om doelen nog verder aan te scherpen. Inschrijven voor de Berden Voorjaarsloop kan nog tot zondag 5 maart.

Lees verder

4000 carnavalsvierders op Horster Parade


Op de "Horster Parade" welke door zo'n 4000 vastelaovend vierende personen werd bezocht zat de stemming er goed in.
De diverse artiesten, waarvan velen van eigen Horster bodem zorgden daar wel voor.
Ook waren er veel mooi verklede en geschmickte "maskes".

Lees verder

Harde carnavalswind op komst


Horst aan de Maas krijgt op maandagmiddag te maken met harde windstoten . Die kunnen zelfs oplopen tot 75 kilometer per uur.

Dat meldt Meteo Limburg. De wind kan aanhouden tot aan het begin van de avonduren.


Lees verder

Bekroonde documentaire Marijn Poels in Venlo


De meermaals bekroonde documentaire The Uncertainty Has Settled van de uit Meerlo afkomstige regisseur Marijn Poels wordt vrijdag 3 maart om 19.00 en 21.15 uur vertoond in Theater de Nieuwe Scene Venlo. De documentairemaker, die tegenwoordig in Berlijn woont, is zelf aanwezig bij de vertoningen en gaat onder andere in discussie met de wethouders Birgit op de Laak (Horst a/d Maas) en Wim van den Beucken (Venlo).

Lees verder

Nieuwe organisatie spoedzorg in Noord-Limburg


De acute huisartsenzorg tussen 23.00 en 8.00 uur wordt vanaf maandag 3 april anders geregeld in Noord-Limburg. Vanaf deze datum worden alle acute zorgvragen tijdens de nachtelijke uren behandeld vanuit de spoedpost in Venlo.

Lees verder

Sem, Jonna en Rens winnaars voorleeswedstrijd


Sem Colbers, Jonna Direx en Rens Gommans zijn de winnaars van de Horster voorrondes van de voorleeswedstrijden van de Bibliotheek Horst aan de Maas.

Sem Colbers van basisschool De Kameleon in Grubbenvorst las voor uit het boek Waanzinnige wens van Brandson Robshaw, Jonna Direx uit groep 8 van basisschool de Wouter in America las voor uit Juffrouw Pots van Tosca Mente.

Rens Gommans van de Mariaschool uit Tienray won de voorronde door voor te lezen uit het boek De Griezels van de schrijver Roald Dahl.

Lees verder

Film Marijn Poels wint award in Berlijn


De documentaire The Uncertainty Has Settled van Nederlands regisseur Marijn Poels heeft in de nacht van 12 februari in Berlijn de film award gewonnen voor beste documentaire.

Lees verder

Brand in restaurant in Grashoek


De brandweer van Helden is dinsdag kort voor middernacht opgeroepen voor een brand in restaurant Beej Wilmach Antiek aan de Helenaveenseweg in Grashoek. De brand ontstond volgens de woordvoerder van de brandweer op de eerste verdieping en sloeg snel om zich heen.

Het pand zal voor een groot deel als verloren moeten worden beschouwd. De oorzaak is nog onbekend.

Lees verder

Ruuk van Verdienste voor Jan Willem Franssen


Tijdens de 'Blitterswikse revue' van zaterdag 4 februari is de Roek Van Verdienste toegekend aan Jan Willem Franssen. De onderscheiding is bedoeld voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de carnaval in het dorp, voor de dorpsgemeenschap en het verenigingsleven. 


Jan Willem is een bezig baasje: hij was Carnavalsprins in 1994, enkele jaren lid van de Raad van Elf en voorzitter bij CV de Ruuk, lid van de werkgroep dorpsontwikkelingsplan Blitterswijck, lid van het St. Antonius Abt Gilde en bestuurslid van het Gemeenschapshuis. En verder is/was hij enorm actief bij voetbalvereniging als voetballer, leider en grensrechter, lid van de sponsorcommissie en kantinevrijwilliger van BVV’27.

U kunt Jan Willem Franssen en Prins Roel d’n Urste feliciteren tijdens de receptie op carnavalszaterdag 25 februari om 20.11 in het gemeenschapshuis in Blitterswijck.

Lees verder

Jeugdpaar Jens en Cloë in Wanssum


Tijdens de Bonte Middag zijn Jens Rutten en Cloë Janssen uitgeroepen tot Jeugdprins Jens I & Jeugdprinses Cloë I van de Wiendbuul. Zij regeren dit jaar over de jongste Wiendbuule in Wanssum.

Dit jaar werd het Miniplekske overhandigd aan Willy van der Heijden. Hij ontvangt deze onderscheiding van de carnavalsvereniging voor zijn inzet voor de jeugd in Wanssum.

De Jeugdprins, Jeugdprinses en de Miniplekskedrager houden op zaterdag 25 februari om 19:11 uur receptie bij OJC Midgard.

Lees verder

Jan Deenen Wiendbuuleplakdrager 2017


Tijdens de Bonte Avond op vrijdag 3 februari is Jan Deenen uitgeroepen tot Wiendbuuleplakdrager 2017.

Hij ontving de hoogste onderscheiding van carnavalsvereniging de WIendbuul uit Wanssum voor zijn tomeloze inzet voor het dorp.

Jan Deenen houdt receptie op 26 februari om 15:11 uur, tegelijk met Prins Peter in de Wiendbuultempel in Wanssum.

Foto: Angy Photodesign Wanssum

Lees verder

Frisse herstart organisatie Greenport Venlo


Met het zetten van de handtekening geven provincie- en gemeentebestuurders in NoordLimburg het startsein voor de nieuwe organisatie in Greenport Venlo. Er is nu één ontwikkelbedrijf gevormd dat verantwoordelijk is voor het maken van de nieuwe werklandschappen, de gebouwen en terreinen van Brightlands Campus Greenport Venlo.

De Provincie Limburg en de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Venray, samen de aandeelhouders van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, hebben gekozen voor één aanpak om bedrijven aan te trekken. Hiermee komt een einde aan de versnipperde structuur van de afgelopen jaren.

Lees verder

LLTB wil oplossingen wateroverlast


De LLTB wil dat Waterschap Limburg direct begint aan het achterstallig onderhoud van beken. Ook wil zij dat knelpunten door agrariërs en het waterschap gezamenlijk worden vastgesteld en dat er wordt gewerkt aan oplossingen. Verder wil het LLTB dat het waterschap onderzoekt hoe het watersysteem reageert bij extreme neerslag. Daarmee zou het waterschap een plan moeten maken voor de toekomst.

Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg ontving maandagmorgen een grote druppel van het LLTB, symbool voor de druppel die de beken vorig jaar deed overlopen.


Lees verder

Eerste finalisten LVK bekend


De halve-finale finalisten van het LVK 2017 uit Horst aan de Maas zitten de hele week op hete kolen. Slapeloze nachten, zweet onder de oksels en krijgen geen hap meer door de keel. En in hun agenda hebben ze één datum met rood omcirkeld: zaterdag 28 januari. Want dan krijgen ze te horen of ze wel of niet mee mogen doen aan de grote finale op vrijdag 10 februari in Heerlen.

Verslaggevers van L1-radio bellen in de ochtend aan op 20 adressen in Limburg. Want daar wonen of zijn de de finalisten van de LVK-Finale.

Inmiddels rinkelde de deurbel al in Grubbenvorst bij Bjorn van Berkel: hij staat als vijfde in de finale met het nummer 'd'n tel kwiet.

Lees verder

Vier ANWB Top Campings in Noord-Limburg


De ANWB heeft onlangs de Europese topcampings bekend gemaakt. Inspecteurs bezochten 2000 campings in Europa en beoordeelden het sanitair, terrein, zwemfaciliteiten, recreatie en winkels en horeca.


In 2017 mogen 48 Nederlandse campings de titel ANWB Top camping met 5 sterren dragen. Vier daarvan liggen in Limburg: het zijn Vakantiepark Leukermeer in Well, Recreatiecentrum de Schatberg in Sevenum, Camping de Leistert in Roggel en Ardoer camping de Heldense Bossen in Helden.

Lees verder

Lancering van Wij Zijn Koplopers.nl


Een bijzonder moment voor de Sportregio Noord-Limburg: woensdag 18 januari was de lancering van de website www.wijzijnkoplopers.nl. Voorzitter en wethouder van Horst aan de Maas Bob Vostermans gooide letterlijk en figuurlijk de nieuwe website de lucht in.

Noord-Limburg loopt letterlijk en figuurlijk voorop om mensen in beweging te krijgen. Veel innovatieve projecten en creatieve initiatieven zijn alleen mogelijk door een bijzondere samenwerking tussen overheid, onderwijs, ondernemers én verenigingen; uniek in heel Nederland.'“Daar zijn we enorm trots op', vertelt wethouder Bob Vostermans. 'Samen werken we aan de groenste en gezondste regio van Nederland in 2025'.

De website www.wijzijnkoplopers.nl is dé plek waar allerlei succesvolle sportieve en vooral innovatieve projecten uit de regio te vinden zijn.Met dit platform wil de sportregio Noord-Limburg de unieke samenwerking in de regio delen, zodat anderen inspiratie kunnen opdoen. 

Lees verder

Cas en Femke meest gekozen namen in 2016


Daan en Emma zijn in 2016 de meest populaire kindernamen in Nederland. Maar hoe zit het in onze eigen gemeente?


Ook in de gemeente Horst aan de Maas blijken veel nieuwgeborenen deze namen van hun ouders te krijgen.
In 2016 was Cas bij de jongens de meest gekozen naam, en Femke bij de meisjesnamen.

De kersverse ouders kozen in 2016 beide de namen zes maal bij de aangifte op het gemeentehuis in Horst.

Lees verder

Clownsbezoek asielzoekerscentra groot succes


Soroptimistenclub Fossa Eugeniana organiseert ieder jaar een filmavond waarbij de opbrengst geschonken wordt aan een goed doel. De opbrengst van vorig jaar werd op zaterdag 14 januari ingezet voor clowns voor de kinderen in de asielzoekercentra Overloon en Blitterswijck.

Lees verder

Prins Roel d'n urste bij de Ruuk


De Ruuk in Blitterswijck hebben sinds afgelopen weekend een nieuwe heerser die voorop gaat tijdens de dolle dagen van carnaval. Prins Roel d’n Urste en zijn prinses Maaike de Ries en zal de Ruuk en Roekinne dit jaar voorgaan onder het motto: 

'Een paar daag alle remme los mit een hoep schele proat, 
Carnaval viere wej mit jong, alt, knap en lellik, kiek mar nor de Road ...'

Prins Roel (Hendriks) is getrouwd met zijn prinses Maaike de Ries en de trotse vader van dochter Fem. In het dagelijks leven is hij software architect en manager R&D bij Inther Logistics in Venray. Voetballen is zijn grootste hobby, evenals speler bij de van de vele sketches die hij samen met zijn vrienden gemaakt heeft voor de Blitterswikse revue.

De receptie van Prins Roel d’n Urste is op zaterdag 25 februari om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis in Blitterswijck.

Lees verder

100 sociale huurwoningen voor 2021 in HadM


De gemeente, Wonen Limburg, Woonwenz en Huurdersvereniging Noord-Limburg hebben afspraken gemaakt over het wonen in Horst aan de Maas. In het Masterplan Wonen is vastgelegd hoe zij tussen 2017-2021 gaan samenwerken, met als doel: goed wonen en voldoende passende huurwoningen, nu en in de toekomst.

In de komende tien jaar willen zij zo'n 100 sociale huurwoningen realiseren in Horst aan de Maas. Concrete plannen zijn er voor de Afhang in Horst, De Comert in Grubbenvorst en Achter de Pastorie in Melderslo.

Lees verder

Vermiste man levenloos aangetroffen


Na ruim drie weken vermist te zijn geweest is Herman Philipsen uit Venray donderdag levenloos aangetroffen in De Maas in Bergen, zo heeft een familielid aan Omroep Venray bevestigd. Het lichaam van de 76-jarige Venraynaar werd rond 10.30 uur ontdekt.

Philipsen verdween op maandag 12 december 2016 spoorloos. Hij werd rond 07.30 uur voor het laatst gezien bij de rotonde nabij supermarkt Jan Linders in Venray. De honden van Signi Hulphonden uit De Rips werden ingezet bij de zoektocht en duikteams zochten in de Maas tussen Well en Wellerlooi. 

Donderdag 5 januari 2017 volgde dus de trieste afloop. De politie sluit een misdrijf uit.

Lees verder

Venray wil ‘aso-asielzoekers’ terugsturen


De gemeente Venray wil overlastgevende asielzoekers op het AZC in Blitterswijck zo snel mogelijk het land uitzetten. Dat schrijven onze collega's van Omroep Venray.

De gemeente Venray had voor tijdens de jaarwisseling voor negen asielzoekers huisarrest aangevraagd bij staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Ondanks de preventieve maatregel hielden drie bewoners van het AZC zich hier niet aan en werd één van hen opgepakt omdat hij het gebiedsgebod had geschaad. De andere twee weigerden zich tussentijds te melden.

Lees verder

Scheidingscijfers Afval 2015 bekend


De gemiddelde Nederlander is goed voor 497 kilo aan afval per jaar. Zo'n 40 procent, ongeveer 200 kilo, bestaat uit niet gescheiden huishoudelijk restafval. De overheid wil in 2020 het aantal kilo's restafval terug naar 100 kilo per persoon.

Maar hoe goed wordt het afval gescheiden in Horst aan de Maas? De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van het jaar 2015 zijn onlangs bekend geworden. De cijfers van 2016 zijn nog niet bekend.

Horst aan de Maas is goed bezig met het scheiden van afval. De inwoners van onze gemeente produceerden in 2015 ongeveer 21,5 kilogram restafval per inwoner per jaar. Dat aantal is al sinds 2012 nagenoeg ongewijzigd. Voor die tijd produceerden we per inwoner ongeveer 170 kilo restafval per jaar. In vergelijk: de rest van Nederland produceert maar liefst 200 kilo per persoon per jaar.

Aan afgedankte elektronische apparaten leverden we in 2015 gemiddeld 1,9 kilo per jaar in. Bij asbesthoudend afval is dat 0,4 kilogram, hetzelfde als in de jaren daarvoor.

GFT-afval leverden we in 2015 ongeveer 60,5 kilogram per persoon in. Opvallend is dat dit minder is dan het landelijke gemiddelde van 80 kilogram. Glas sorteerden we beter dan de rest van Nederland: 26,5 kilo tegen 20,6 kilo als landelijke gemiddelde.
Bij het inleveren van grof huishoudelijk restafval scoorde Horst aan de Maas goed: 9,6 kilogram tegen een landelijk gemiddelde van 28 kilo, ongeveer een derde van de rest van het land.

Maar de absolute topper bij het inzamelen van bruikbaar afval was het grove tuinafval: dat ligt al jaren rond de 390 kilogram: het landelijke gemiddelde is 27 kilo ... Ook bij het huishoudelijk restafval scoren we heel goed: 21,5 tegen 200 kilogram landelijk, bijna 10% van het landelijk gemiddelde.

Lees verder

Dienstregeling Arriva oudejaarsavond


Op oudejaarsavond, zaterdag 31 december, rijden de bussen en treinen van Arriva tot omstreeks 20.00 uur. Tijdens nieuwjaarsdag geldt de zondagdienstregeling.

Lees verder

Nieuw telefoonnummer JGZ


Per 1 januari 2017 wijzigt het telefoonnummer van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor kinderen van 0 tot 4 jaar van 088 - 61 08 861 (Zorggroep) naar 088 - 119 1111 (GGD Limburg-Noord). De GGD gaat dit proces namelijk zelf organiseren. JGZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Lees verder

Een luisterend oor tijdens een eenzame Kerst


De decembermaand staat in het teken van familiebezoek en gezelligheid. Eenzaamheid wordt daardoor tijdens de feestdagen vaak sterker ervaren. Wie behoefte heeft aan een mens tot mens gesprek, kan in de Kerstnacht terecht bij de vrijwilligers van Sensoor. Ze luisteren naar het verdriet om verloren dierbaren. Sensoor Venlo is telefonisch te bereiken via 077 - 354 88 88.

Lees verder

Koninklijke onderscheiding voor Harrie Bloemen


Burgemeester Hans Gilissen van Venray heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Harrie Bloemen (87) uit Venray. Hij ontving het lintje tijdens een feestelijke bijeenkomst voor de vrijwilligers van het ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Museum van de Psychiatriemuseum. Harrie Bloemen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bloemen werkte vele jaren in de geestelijke gezondheidszorg bij het Psychiatrisch Centrum Venray/Vincent van Gogh Instituut. Eind zestiger jaren nam hij met twee collega’s het initiatief tot de oprichting van een museum over psychiatrie. In 1977 werd het Museum van de Psychiatrie geopend.

Lees verder

Erepenning voor Patrick van der Broek


Gouverneur Theo Bovens heeft vrijdag de Provinciale Erepenning aan de heer Patrick van der Broeck overhandigd in verband met zijn afscheid als lid van Gedeputeerde Staten van Limburg. Hij krijgt deze provinciale onderscheiding uit waardering voor het werk ten dienste van de Provincie Limburg.

Patrick van der Broeck uit Oirlo is sinds 2011 gedeputeerde. Tot 2015 was hij onder meer verantwoordelijk voor de portefeuille provinciale wegen, rijksinfrastructuur, gebiedsontwikkeling, openbaar vervoer, natuurbeleid, waterveiligheid en arbeidsmigratie. Vanaf 2015 is hij gedeputeerde voor de beleidsvelden rijksinfrastructuur, openbaar vervoer en monumenten.

Met ingang van 1 januari 2017 is Patrick van der Broeck waarnemend voorzitter/dijkgraaf van het nieuwe Waterschap Limburg, in afwachting van zijn formele benoeming door het algemeen bestuur van dit waterschap.

Lees verder

Kick-Off Plan Sport aan de Maas ondertekend


Onderwijsinstellingen Dynamiek, Akkoord, het Dendron College en Kinderopvang ’t Nest gaan samen een belangrijke basis leggen voor een gezonde en sportieve leefstijl bij kinderen en jongeren. Daarvoor tekenden de organisaties op woensdag 14 december op het Dendron College een overeenkomst om deze ambitie te verwezenlijken.

Doel van de samenwerking is bewust te worden om voldoende te bewegen en gezonde voeding te eten, zodat we straks minder overgewicht kennen, kinderen gezond kunnen opgroeien, volwassenen gezonde keuzes kunnen maken en ouderen langer vitaal blijven.  Sport en bewegen dragen hieraan bij: met het nieuwe programmaplan Sport aan de Maas kunnen inwoners, verenigingen, zorg- en onderwijsinstellingen, de woningcorporatie en ondernemers actief meedoen.

Oud-topvolleyballer Nico Freriks gaf een toelichting op het plan ‘Jongeren op gezond gewicht.

De projectpartners gaan de komende tijd gezamenlijk aan de slag de plannen te verwezenlijken. Met maar 1 doel: samen op weg naar de Gezondste Regio 2025!

Lees verder

Lege flessen actie Davy van Balkum


De 11 jarige Davy van Balkum uit Wellerlooi is onlangs een flessenactie begonnen om van het statiegeld de medische behandeling voor zijn moeder te kunnen betalen. Zijn moeder leidt aan MS, en Davy spaart op deze manier voor een behandeling van bijna € 100.000, een behandeling die in Nederland niet wordt vergoed.

Via ophaalpunten in de hele regio verzamelt de jongen de flessen in. In Wellerlooi is inmiddels een tent geplaatst waar de maar liefst 380.000 benodigde flessen worden verzameld.

De actie van Davy loopt nog tot 20 december. Tot die tijd kan iedereen statiegeldflessen inleveren bij de lagere school in Wellerlooi of bij groepsaccomodatie ’t Luukske aan de Catharinastraat 49 in Wellerlooi.

Ook in Tienray is sinds kort een inzamelpunt: mocht u lege statiegeldflessen of -kratten willen doneren, kunt u deze inleveren bij Sandra Joosten, Nieuwe Baan 33 in Tienray. Zij zorgt dat ze in Wellerlooi worden ingeleverd.

Onze radiocollega Chris Smits van Maasland Radio maakte een reportage.

Lees verder

Boodschappenservice in Tienray, Meerlo en Swolgen


Naoberzorgpunt KANZ Tienray en NZP Meerlo hebben met de SamenUitBus en Jan Linders in Tienray een wekelijkse boodschappendienst opgezet. Ouderen en mensen met een beperking in Tienray, Meerlo en Swolgen kunnen hiervan gebruik maken.

In 2017 zal deze dienst op proef gaan draaien. De kosten voor de dienst blijven beperkt tot € 1,50 per rit, Jan Linders neemt in 2017 de overige kosten voor haar rekening. De vervoersvoorziening is met name bedoeld voor ouderen en mensen met een beperking.

De begeleiding op de bus zal door vrijwilligers van de beide NaoberzorgPunten worden verzorgd.

Lees verder

Groene Helden Limburg Stimuleringsprijs van start


Na een succesvolle lancering van de prijs in 2016, krijgen Limburgse MKB ondernemers nu de kans om Groene Held Limburg 2017 te worden. IVN Limburg zoekt ondernemers die het verschil willen maken en samen met andere ondernemers een duurzaam, groen initiatief van de grond willen tillen. Ondernemers die in aanmerkingen willen komen voor een prijs kunnen zich uiterlijk 5 februari 2017 aanmelden op www.groeneheldenlimburg.nl.

Lees verder

Kies Techniek Manifestatie in Venlo


De Stichting Technodôme en Bedrijf organiseert sinds enkele jaren de Kies Techniek manifestatie voor de basisschooljeugd uit de regio Venlo - Peel en Maas. In 2017 wordt de manifestatie gehouden van 2 tot 4 januari in het Technodôme aan de Hagerhofweg 15 in Venlo. Het doel van de Kies Techniek manifestatie is om de jeugd enthousiast te maken voor techniek zodat er meer instroom komt naar de technische opleidingen.

Lees verder

Tractordiefstallengolf in Limburg


Er komt een officieel Meldpunt Criminaliteit Buitengebied in Limburg waar anoniem melding gedaan kan worden over criminaliteit en misdaad in het buitengebied. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) introduceert dit meldpunt naar aanleiding van de nieuwe tractordiefstallengolf in Limburg. Daarnaast is de LLTB benieuwd naar meldingen van criminele activiteiten die in het recente verleden hebben plaatsgevonden tot 3 jaar geleden.

Lees verder

Brand in leegstaand pand GGZ Venray


Op zaterdagmiddag heeft korte tijd brand gewoed in een leegstaand gebouw op het terrein van GGZ Vincent van Gogh aan de Noordsingel in Venray. 


Een voorbijganger ontdekte rond 14:45 uur de binnenbrand: uit voorzorg zijn meerdere blusvoertuigen opgeroepen.
De brand bleek te woeden in de keuken van het pand en kon snel worden geblust, maar zorgde desondanks voor een flinke rookontwikkeling. 

Omdat het gebouw houten vloeren heeft, werd de vloer boven de ruimte uit voorzorg deels gesloopt, om zeker te zijn dat er geen vuur resten in de vloer zouden zitten. De brand, waarbij geen gewonden vielen was binnen 45 minuten geblust. De oorzaak is niet bekend.

Lees verder

van der Broeck: 16 december einde politiek


Gedeputeerde Patrick van der Broeck neemt op vrijdag 16 december in het Gouvernement van Maastricht afscheid van de Limburgse politiek. Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg biedt de Oirlonaar dan een receptie aan.

Ruim vijf jaar was Van der Broeck gedeputeerde. In de periode van 1995 tot 2002 was hij actief als Statenlid.

Van 2006 tot mei 2011 was hij wethouder in de gemeente Venray namens het CDA: eerst als partime en sinds 2010 voltijd en tevens locoburgemeester. Per 1 januari 2017 start hij als dijkgraaf van het nieuwe Waterschap Limburg.

Lees verder

Bouwkavels via Startpunt Wonen


De gemeente Horst aan de Maas werkt nauw samen met Startpunt Wonen bij de verkoop van bouwkavels en nieuwbouwwoningen.  Startpunt Wonen verzorgt de verkoop van de gemeentelijke bouwkavels.

Daarnaast biedt de website www.startpuntwonen.nl een compleet overzicht van alle nieuwbouwmogelijkheden in de gemeente .


Tot nu toe publiceerde de gemeente deze informatie op haar eigen website. Aangezien Startpunt Wonen ook al voor de gemeente de stimuleringsregelingen uitvoert is afgesproken dat ook de nieuwbouwwoningen en de kavels via hen verkocht worden. Op deze manier hebben inwoners die op zoek zijn naar mogelijkheden en stimuleringsregelingen voor nieuwbouw alle informatie op een plek bij elkaar.

Meer info via: www.startpuntwonen.nl

Lees verder

Verkiezing Zakenvrouw nu voor heel Limburg


Na vijf edities van de uitverkiezing Zakenvrouw Noord-Limburg wordt de award vanaf volgend jaar uitgereikt aan de beste zakenvrouw van de hele provincie.

Lees verder

Drie inzendingen naar finale TVK in Velden


In Gemeenschapshuis de Koppel in Dieteren zijn drie van de vier deelnemende deelnemers uit Horst aan de Maas doorgedrongen tot het TVK, het Tiener Vastelaovend Leedjes Konkoer.
'Ut Allerlekkerst' van Luc en Eef uit Grubbenvorst, De Eigewieze Kuukes uit Hegelsom met het liedje 'Miene preens', en het Horster duo Jeroen en Sam wisten met 'de werreld umgedreijt' de finale van het liedjesfestival te bereiken.

Het meidenduo Sam en Kim wisten met het liedje 'Vol gas veuroêt' helaas niet tot de finale door te dringen.

Lees verder

Succesvolle actie tegen criminele groepen


De politie basisteam Horst Peel en Maas hebben vrijdagavond, samen met de belastingdienst en 2 Poolse collega's, op diverse locaties deelgenomen aan de landelijke actie Trivium. Ook op andere plaatsen in de provincie waren collega's actief.

Trivium is een actie tegen internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming en zakkenrollerij.


De politie heeft tijdens de actie 6 openstaande boetes kunnen innen, voor € 50.000 euro aan achterstallige belasting, beslag gelegd op voertuigen ter waarde van 500.000 euro en 40 bekeuringen hoofdzakelijk vanwege verkeersovertredingen.

Lees verder

Wapenmakerij Hendrix wint Ondernemersprijs 2016


In een volle Mèrthal in Horst zijn donderdagavond Michel Hendrix en Silvie Kempen van Wapenmakerij Hendrix uit Lottum de winnaars geworden van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2016. De publieksprijs ging naar Paul van Rengs van LinQ Event Group uit Hegelsom.

Lees verder

College wil nieuw zwembad in Horst mogelijk maken


Een denktank van gebruikers en betrokkenen heeft het afgelopen jaar nagedacht over de toekomst van een zwembad in Horst aan de Maas. Hun conclusie is dat de gemeente zou moeten kiezen voor ambitie en visie voor een zwemvoorziening. De denktank ziet graag een zwembad voor alle doelgroepen en de mogelijkheid om het bezoekersaantal te verhogen.

Lees verder

Verhuisplannen voor basisscholen Meterik, Swolgen en Tienray


Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas willen samen met de partners Stichting Akkoord, Dynamiek Scholengroep, Dendroncollege en Citaverde, een nieuw plan opstellen voor de huisvesting van de basisscholen. Het worden plannen voor 2018 tot 2030. Voor de basisscholen in Meterik, Swolgen en Tienray wil het college nu al verbeteringen doorvoeren. B en W vragen de gemeenteraad goedkeuring om geld beschikbaar te stellen voor verplaatsing van de basisschool in Meterik naar het leegstaande klooster en om een voorbereidingskrediet voor een nieuwe basisschool voor de kinderen uit Tienray en Swolgen.

Lees verder

Genieten in Wereldpaviljoen


Zesendertig kinderen van het Asielzoekerscentrum De Roekenbosch Blitterswijck en van groep 6 van basisschool Megelsheim Meerlo hebben dinsdag een bijzonder uitstapje gemaakt. Samen bezochten zij het Wereldpaviljoen in Steyl, een culturele attractie waar bezoekers worden ondergedompeld in andere culturen. De kinderen van Meerlo speelden er met kinderen uit Syrië, Irak, Iran en Ethiopië. “Mogen we nog een keer terugkomen?”, was de reactie na afloop.

Lees verder

Nieuwe fase in project HadM Onderdak


Overal om ons heen vinden er ontwikkelingen plaats die van invloed zijn op de leefbaarheid van dorpen. Vaak betekent dit dat inwoners de koppen bij elkaar moeten steken om hun voorzieningen ook voor de toekomst overeind te kunnen houden. In Horst aan de Maas zijn alle 16 dorpen hier al een jaar mee bezig. De dorpsplannen zijn bijna afgerond of al aangeboden aan de gemeente.

Lees verder

Chocolade ook populair in HadM


De Sint is nog maar net in het land, en meer dan een derde van de Nederlanders heeft al aan een chocoladeletter gesnoept. Dit blijkt uit het Chocoladeletteronderzoek van HEMA onder meer dan 1.000 Nederlanders. De Sint geeft niet alleen graag een letter cadeau (97%) maar 2/3 van de ondervraagden koopt er wel eens een voor zichzelf. Diezelfde cijfers zijn relevant voor Horst aan de Maas, waar dit snoepgoed ook populair is.

83% van de Nederlanders vindt het belangrijker om hun favoriete smaak chocola te krijgen dan de juiste letter.

Voor 93% van de Nederlanders is de chocolade letter onlosmakelijk verbonden met het Sinterklaasfeest. Opvallend is ook dat mannen gemiddeld meer geld uitgeven aan chocoladeletters dan vrouwen: zij geven gemiddeld een tot vijf euro uit, terwijl mannen tussen de zes en tien euro besteden.

Limburgers geven gemiddeld het meeste uit: waar 4% van de Nederlanders 31 euro of meer uitgeeft aan de lekkernij, geeft een op de tien (11%) van de Limburgers dit bedrag uit.

Opvallend: een kwart van de snoepers geeft aan dat ze weleens een ‘grotere’ letter kopen omdat men denkt dat hier meer chocolade in zit.

Lees verder

Broekhuizenvorst heeft hoogste fastfooddichtheid


Op elke 10.000 inwoners telt Nederland 6 junkfoodrestaurants, zoals snackbars, cafetaria's of afhaalrestaurants. In Horst aan de Maas zijn dat er 6,2 per 10.000 inwoners. Het hoogste gemiddelde voor Horst aan de Maas ligt in Broekhuizenvorst (19).

Lees verder

ITSN in Innovatoren


ICT-bedrijf ITSN van de Horster ondernemer Hans Hendrikx, heeft vanmiddag haar nieuwe hoofdkantoor in de Innovatoren op het voormalige Floriadeterrein geopend.

Lees verder

Polen in Noord-Limburg


De Polen die zich in 2013 en 2014 in Nederland vestigden, deden dat vooral nabij de land- en tuinbouwgebieden waar ze werk vonden. In Noord-Limburg is een sterke concentratie van Poolse arbeiders. Bij het vestigen door de Poolse arbeidsmigranten speelde zowel de werkgelegenheid in de gebieden een rol, als de omstandigheden in de thuisregio’s van de migranten. Dat blijkt uit het Jaarrapport Integratie van CBS.

Lees verder

Te veel rioolbelasting?


De gemeente Horst aan de Maas incasseert te veel rioolheffing. Dat oordeel is Wonen Limburg toegedaan. De wooncoöperatie vindt dat ze sinds 2013 enkele honderdduizenden euro’s te veel rioolheffing heeft betaald aan Limburgse gemeenten waaronder Horst aan de Maas.

Lees verder

Ere Polonus naar Horst aan de Maas


'Het Belang van Arbeidsmigranten' heeft zaterdagavond in Aalsmeer de Ere Polonus 2016 gewonnen. Het regionale Noord-Limburgse project wist de prijs te winnen vanwege de grote verdiensten op het gebied van integratie van Polen in Nederland. De prijs werd door burgemeester Kees van Rooij in ontvangst genomen.

Lees verder

Veiligheid op de Maaslijn blijft gehandhaafd


Na 4,5 jaar komt er een einde aan het Veiligheidsarrangement Maaslijn. Ike Busser, die bestuurlijk aan het hoofd heeft gestaan van het project, kijkt tevreden terug. Politie en vervoerder Arriva nemen het stokje over om de (sociale) veiligheid op de Maaslijn ook in de toekomst op niveau te houden.

Lees verder

Eind 2017 significant minder inbraken


Aan het eind van 2017 moeten er in Horst aan de Maas significant minder inbraken zijn. Deze uitspraak deed burgemeester Kees van Rooij tijdens de informatieavond over de BuurtApp die woensdag 16 november in 't Gasthoês plaatsvond.
 

Lees verder

Marco Roelofs met Stavast in Grenswerk


Voormalig Heideroosjes-frontman Marco Roelofs begint een nieuw muzikaal hoofdstuk met een albumrelease in Grenswerk. Op vrijdag 10 maart verschijnt het album en start de tournee van Roelofs' Nederlandstalige rockband STAVAST.

Lees verder

Wethouder speelt rol in voorstelling


In het kader van de 'Week van de Mantelzorg' heeft Theater Kleinkunst Horst aan de Maas een voorstelling gemaakt. Hierin was ook een rol weggelegd voor wethouder Birgit Op de Laak. Onder brede belangstelling werd in het Parochiehuis van Tienray een toneelstuk opgevoerd.

Lees verder

Sint weer in Horst aan de Maas


In enkele kernen van Horst aan de Maas werd Sinterklaas vanmiddag verwelkomd. De Goedheiligman zal tot aan zijn verjaardag aanwezig zijn met zijn Pieten.

Lees verder

Minder geld voor brandweer Noord-Limburg


Gemeenten in Noord-Limburg geven dit jaar naar verwachting minder geld uit aan de brandweer. Er wordt 4 miljoen euro minder begroot voor deze hulpdienst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Lees verder

Noord-Limburg voorbereid op mobiliteit van de toekomst


Drones, zelfsturende auto's, elektrisch rijden, 3D printen... welke invloed hebben deze trends op de mobiliteit van de toekomst? En wat betekenen ze voor verkeer en vervoer in de regio Noord-Limburg? Over deze vragen hebben ruim 60 professionals uit diverse vakgebieden zich gebogen op 9 en 10 november. In een platform met de naam Trendsportal stellen zij zich tot doel, samen met de 8 Noord-Limburgse gemeenten, een toekomstbestendige visie te ontwikkelen op de mobiliteit voor de regio.

Om in Noord-Limburg de ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer voor te blijven, zet Trendsportal eigen trends op weg naar duurzame, veilige en slimme mobiliteit voor morgen. Een toekomstbestendige maar vooral complete visie ontwikkel je als overheid niet alleen, benadrukt Peter van Wijlick, coördinator van het Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg: “Trendsportal heeft daarom ruim 60 professionals uit diverse sectoren van het bedrijfsleven en de overheid uitgedaagd om in twee dagen concrete plannen te maken voor Noord-Limburg. Dat is gelukt, de hooggespannen verwachtingen zijn overtroffen en we zijn ontzettend tevreden met de opbrengst die we in de komende maanden verder gaan uitwerken.”

Opbrengst van Tweedaagse Dromen is de motor van vernieuwing. Zonder dromen waren de Afsluitdijk en de Deltawerken er nooit gekomen. Tijdens de Tweedaagse is er volop gedroomd, over een circulaire en groene economie waarin kwaliteit van leven centraal staat, bijvoorbeeld. Om deze dromen kracht bij te zetten, kregen deelnemers de kans het rijden in een zelfsturende auto te ervaren. 

Dromen alleen is niet genoeg. Durf en daden zijn nodig om dromen te realiseren. De deelnemers vertalen hun visie daarom meteen naar acties. Zij benoemen zeven thema's waarmee ze direct aan de slag gaan. Veiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot bijvoorbeeld, maar zeker ook innovatieve mobiliteitsvormen zoals openbaar vervoer ‘on demand’, deelfietsen en elektrische en zelfsturende deelauto’s. De aanwezige bestuurders benadrukken dat zij zich committeren aan de plannen.

Lees verder

Planten mantelzorgboom


Vandaag is het de Dag van de mantelzorg. Onlangs kreeg de gemeente Horst aan de Maas te horen dat zij uitverkoren was tot Mantelzorgvriendelijke Gemeente van Limburg. De bijbehorende boom werd vandaag geplant bij Mikado in Horst.

Wethouder Birgit Op de Laak gaf aan blij te zijn met de eretitel 'Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg.' "Het is een symbolische prijs voor de hele gemeenschap in Horst aan de Maas", zo vertelde ze tijdens het planten van de boom.

Lees verder

Pluimvee verplicht naar binnen


Voor heel Nederland is een ophok- en afschermplicht ingesteld voor alle bedrijven die pluimvee houden voor de productie van vlees en eieren. Verder wordt bedrijven gevraagd extra hygiënemaatregelen te nemen. Ook in Horst aan de Maas heeft dit voor nogal veel pluimveeboeren gevolgen.

Lees verder

WOZ-waarden woningen openbaar


De WOZ-waarde van woningen is sinds oktober 2016 openbaar. Dit is het gevolg van een wetswijziging die meer transparantie voor burgers nastreeft. In Horst aan de Maas zijn de gegevens ook digitaal beschikbaar.

Lees verder

Sevewaeg en Morgenstond in Cafe Top 100


Cafe Sevewaeg in Sevenum en herberg de Morgenstond in Griendtsveen staan ook dit jaar weer hoog genoteerd in de Misset Horeca Top 100.
De bekendmaking van de Café Top 100 was maandagavond in Studio 21 in Hilversum.

De Sevewaeg staat op de 33e plaats in de lijst. Volgens het juryrapport is het personeel 'uitermate hartelijk en blijft de zaak zich profileren als een gastvrij totaalbedrijf'.

Herberg de Morgenstond in Griendtsveen scoort een 59e plek. De juryrapport beoordeelde de werkwijze van het personeel vlot en zien er volgens de jury keurig verzorgd uit in een witte blouse, donkere broek en sloof. Dit is een fijn adres om even te onthaasten, aldus het rapport.

De Sevewaeg stond in 2015 op een twaalfde plaats, de Morgenstond behaalde toen een 33e plek.

De Café Top 100 wordt wel de Michelingids voor Nederlandse kroegen genoemd en wordt jaarlijks samengesteld door horeca-vakblad Misset Horeca. De zaken worden in drie rondes beoordeeld. Daarbij wordt gelet op onder andere gastvrijheid, sfeer en vakmanschap.

Lees verder

Gemeente presenteert digitaal huishoudboekje


De begroting 2017 van de gemeente Horst aan de Maas is er nu ook digitaal. Deze digitale begroting geeft de mogelijkheid op een eenvoudige manier de financiële huishouding van de gemeente te doorzoeken, zo meldt de gemeente.

Wethouder Ger van Rensch: "De begroting is een moeilijke kost. Omdat vele inwoners zich afvragen hoe de gemeente aan haar geld komt en waar dat geld naar toe gaat, is het idee gelanceerd voor een digitaal platform."

De begroting is digitaal in te zien via www.horstaandemaas.nl.

Lees verder

Buurtapps in Horst aan de Maas


In verschillende kernen in Horst aan de Maas zijn uit spontane initiatieven van inwoners WhatsApp-groepen ontstaan rondom buurtpreventie. In deze WhatsApp-groepen houden buurtbewoners elkaar op de hoogte van verdachte situaties in de buurt.

Lees verder

Echte Mannen bij Openbare Werken


Enkele mannelijke werknemers van het Team Openbare Werken van de gemeente Horst aan de Maas hebben besloten mee te doen aan de landelijke actiemaand Movember.

Lees verder

Blije gezichten bij Clubkas


Vele blije gezichten tijdens de uitreiking van de Clubkas van Rabobank Horst Venray, op donderdag 3 november. Alle aanwezige organisaties gingen met een cheque naar huis. De grote winnaar was Speeltuin Roeffen Mart uit Grubbenvorst. Vanwege ziekte was hiervan niemand aanwezig, maar de cheque wordt vandaag uitgereikt, in de speeltuin.

Lees verder

Herstel Molenbeek in volle gang


Waterschap Peel en Maasvallei is momenteel bezig met de renovatie van de Molenbeek in Noord-Limburg. Het doel is om er een attractief natuurgebied van te maken. De Molenbeek is op het moment erg kaal en daardoor weinig uitnodigend voor natuurliefhebbers en wandelaars. Daar komt nu verandering in door de aanbreng van bijvoorbeeld bruggen en wandelpaden.

Lees verder

Verbouwing vleugel Beukenrode


Verpleeghuis Beukenrode in Venray ondergaat momenteel de verbouwing van een vleugel van haar monumentale gebouw. De verbouwde vleugel zal ruimte bieden aan een nieuwe vorm van verpleeghuiszorg, een woonvorm voor mensen met een hoge zorgzwaarte.

"Er wordt gebouwd voor de bewoners van Beukenrode", zo vertelt Marleen Bartels van De Zorggroep. "Het concept zal worden vernieuwd. Er zal vooral gericht worden op meer zelfstandigheid, eigen regie en een hogere zelfredzaamheid. Er zijn minder obstakels bij deze verbouwing."

Bewoners krijgen in hun studio een eigen badkamer, voor veel meer privacy. In de tweede week van mei 2017 zal de verhuizing plaatsvinden. "Momenteel zijn we druk doende met voorbereidingen, zowel op het gebied van bouw alsook op het gebied van de zorg", aldus Bartels.

Lees verder

Eerste online geboorte-aangifte


De eerste online geboorteaangifte in Horst aan de Maas is een feit! Onlangs deden de eerste ouders deden aangifte vanuit huis zodat ze de eerste dagen alle tijd hadden voor hun zoontje. Maandag kwam burgemeester Kees van Rooij de benodigde handtekening ophalen.

Lees verder

Lage score bereikbaarheid mobiel


Horst aan de Maas scoort iets slechter dan het provinciale gemiddelde op het gebied van bereikbaarheid met de mobiele telefoon. Dat blijkt uit een gehouden onderzoek.

Lees verder

Ruim 1400 bezoekers Zomaarpop


Afgelopen weekeinde kwamen ruim 1450 bezoekers naar Zomaarpop in Oirlo. Het evenement, dat dit jaar voor de 31e maal werd georganiseerd, werd twee dagen lang druk bezocht. Bezoekers konden genieten van meer dan twintig acts verdeeld over drie podia. Het festival werd dit jaar een week verplaatst naar het tweede weekend van de herfstvakantie.

Lees verder

Mogelijk windmolens in Castenray


Momenteel wordt door Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en de dorpsraden van Castenray en Oirlo of het mogelijk is windmolens te plaatsen in Castenray. Mogelijke locatie is het gebied Breehei.

Lees verder

Nieuwe TV-programmering Reindonk


De lokale omroep uit Horst aan de Maas gaat vanaf dinsdag 1 november een nieuwe opzet bij haar tv-programmering uitvoeren. "Uit het recent gehouden Kijk- en Luisteronderzoek kwam naar boven dat kijkers vinden dat we te veel herhalen.

In combinatie met de opmerking dat programma's die in een cyclus van een week lopen als niet zo prettig worden ervaren, heeft ons doen besluiten de hele tv-programmering 'op de schop' te gooien", zo vertelt Pieter Janssen, directeur van Streekomroep Reindonk.

Lees verder

HadM participeert in Huis van Morgen


Bijna iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen en vaak is dat met enkele eenvoudige aanpassingen ook mogelijk. Er hoeft niet altijd ingrijpend te worden verbouwd. In Panningen is een demonstratiewoning gerealiseerd, het zogenaamde Huis van Morgen. 


Elke donderdagmiddag is open huis en kan men hier een kijkje komen nemen om persoonlijk te zien welke mogelijkheden er zoal zijn. Het project is een samenwerking tussen meerdere partijen en gemeenten, waaronder de gemeente Horst aan de Maas.

Op 28 november 2014 werd het Huis van Morgen geopend. Er zijn al vele belangstellenden komen kijken in het huis waar men demonstraties krijgt te zien van wat bouwkundig en technologisch kan om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving.

Lees verder

Verduurzamen openbare verlichting


De gemeente Horst aan de Maas gaat de openbare verlichting verduurzamen. Er wordt overgestapt op LED verlichting. Met de nieuwe lampen worden zowel kosten als energie bespaard. Daarnaast wordt een forse besparing op de onderhoudskosten gerealiseerd. Tot en met 2025 worden in totaal 4726 stuks armaturen met energiezuinige LED verlichting geplaatst.

Lees verder

Bestuursleden Menwedstrijden stoppen


Twee bestuursleden van de Menwedstrijden Horst aan de Maas hebben afgelopen jaar aangegeven om na de wedstrijd van 2016 te willen stoppen met hun functie binnen het bestuur. Onlangs werd bij het vertrek van Ben Potma en Jan van Schaijk stilgestaan.

Dit deed de organisatie door een uitstapje te maken naar Stoeterij Diepensteyn van Brouwerij Palm. De twee bestuursleden werden bedankt voor hun jarenlange inzet om de Menwedstrijden Horst aan de Maas naar een hoger niveau te tillen.

 

Lees verder

Aanranding op Rooyse Wissel in Oostrum


In tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum heeft een cliënt een medewerkster van de kliniek aangerand. Dat gebeurde maandag in het Arbeids- en Scholingscentrum van de kliniek.

De medewerkster is voor verder onderzoek naar een ziekenhuis gebracht, zo laat de kliniek weten. Medewerkers en directie van de Rooyse Wissel zijn erg geschrokken van het voorval.

Een voorlichter van de TBS-kliniek laat weten dat de eerste aandacht uitgaat naar de opvang van de medewerkers en patiënten.

Lees verder

Symposium Verbindend ondernemen


Het kabinet maakte de afspraak met werkgevers in het bedrijfsleven om 100.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook in Horst aan de Maas, Venray en Peel en Maas verkennen gemeenten samen met vele werkgevers de mogelijkheden. Daarom vindt op 3 november een symposium plaats: “Verbindend ondernemen… 100.000 banen, maar waar?”

Lees verder

Geschiedenis maak je zelf


'Geschiedenis ben je zelf', dat zegt Jos Schatorjé, lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Horst aan de Maas. Hij was zaterdag 22 oktober dagvoorzitter tijdens de aftrap die de gemeente Horst aan de Maas verrichte om te presenteren dat men op een vernieuwende manier inzicht krijgt in de cultuurhistorische waarden van de gemeente.

"De bedoeling is dat we, naast de bestaande monumentenlijst, met de bevolking hierover in contact gaan treden. Zo komen we erachter wat de mensen zelf nog karakteristieke panden vinden", zo vertelt Schatorjé. "Het is steeds belangrijker dat mensen zich thuis voelen in de omgeving", aldus de dagvoorzitter. "Inwoners moeten als het ware een 'Pokemon-app' kunnen gebruiken om informatie over panden op te zoeken en in te geven", vult wethouder Ger van Rensch van de gemeente Horst aan de Maas aan.

Naast de presentatie van het project werd er ook met een touringcar een rondrit door enkele kernen van de gemeente Horst aan de Maas gereden. Zo kon er bij verschillende gebouwen iets over de geschiedenis ervan worden verteld. "Deze aanpak is een voorbeeld voor de rest van Limburg", gaf gedeputeerde Patrick van der Broeck aan.

De aftrap werd gegeven in boerderij 'De Steinhagen' in Sevenum, waar PSW gaat starten met renovatiewerkzaamheden om er in 2018 een plaats te bieden voor hun cliënten. "We hebben vorig jaar al plannen voor deze locatie gemaakt. Het indienen van plannen, afspraken maken en meer kost erg veel tijd", aldus bestuurder Marc van Ooijen.

Lees verder

Derde Gezondheidscafé


Op woensdag 9 november 2016 organiseert Gezondste Regio 2025 wederom een Gezondheidscafé. Onder leiding van Rob van Lieshout praten zes gasten de aanwezigen in een RTL Late Night-setting bij over de ontwikkelingen en initiatieven rond gezondheid in de regio.

Gasten aan tafel zijn JOGG-regisseur Nico Freriks (Jongeren Op Gezond Gewicht), Sportdorp Sevenum, Rob Knoops (Rabobank Horst Venray), student Renzo den Bekker (opzet community rond 'gezond(ere) ontwikkelingen in de Horster keten'), Jeroen Achten (Glasvezel in het buitengebied) en Gezondheidsmaker Leon Weijs.

Daarnaast pitchen twee junior-companies vanuit Dendron College hun gezonde product op deze avond, die doorgang vindt in de kantine van Sparta '18 in Sevenum om 19.30 uur.

De Muzikantine verzorgt wederom een muzikaal intermezzo.

Lees verder

Brötchen Currywurst op 11de van de 11de


Het duo Beck & Bauer staat met het nummer Brötchen Currywurst op de 11e van de 11e in Maastricht. Het feestduo bracht vorige week het nieuwe nummer uit, dat inmiddels ruim 9000 keer is bekeken.

Björn van Berkel uit Grubbenvorst is de zanger van het nummer. Bij de plaat hoort ook een dansje, dat dus op de 11e van de 11e tijdens de start van de vastelaovend gebracht gaat worden. Het nummer is geschreven door Bas Keltjens en Mark van Mullekom.

Lees verder

Startsein lijst karakteristieke panden


Horst aan de Maas wil op een vernieuwende manier inzicht krijgen in de cultuurhistorische waarden van de gemeente. Naast de rijks- en gemeentelijke monumenten brengen ze ook de ‘karakteristieke’ panden in kaart. Interactief en van onderop en dat wil zeggen dat inwoners zelf op een interactieve kaart bijzondere panden kunnen aanmelden. Deze aanpak is uniek voor Limburg en ook landelijk gezien zeer vernieuwend.

Lees verder

Twan van Lier uitblinker Citaverde College


Twan van Lier uit Sevenum is gekozen als Uitblinker van CITAVERDE College. Hij is dit jaar dé mbo-student die zich, volgens docenten, het meest heeft onderscheiden in zijn studieloopbaan. Hij maakt nu kans op de landelijke titel mbo-ambassadeur.


Twan studeert aan de hoveniersopleiding bij CITAVERDE College in Roermond en wil als ambassadeur laten zien wat zijn beroep inhoudt. Hij dankt de titel aan zijn bijzonder goede stageprestaties en uitzonderlijk goede inzet op school. Door zijn klantvriendelijke instelling werd hij binnen no-time het visitekaartje van zijn stagebedrijf.

Tot 9 november kan er gestemd worden voor de landelijke titel ‘mbo-uitblinker 2016’. Stemmen kan op www.ditismbo.nl/uitblinkers/2016/twan-van-lier. 24 november 2016 wordt de landelijke winnaar bekend gemaakt.

Foto's: Roelie Arts

Lees verder

Meest mantelzorgvriendelijke gemeente


De gemeente Horst aan de Maas is uitgeroepen tot 'Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’. Dat heeft de organisatie donderdag 20 oktober te horen gekregen.

Lees verder

Project Stroomlijn


Rijkswaterstaat laat op dit moment in delen van de uiterwaarden de begroeiing verwijderen. Dit gebeurt ook in de uiterwaarden bij Ooijen, Broekhuizenvorst, Broekhuizen, Lottum en Grubbenvorst.

Lees verder

Belang van Arbeidsmigranten, echt van deze tijd


Het project 'Het Belang van Arbeidsmigranten' zal altijd bestaansrecht hebben. Die mening is Gregorz Czerwinski van het project toegedaan. "Er blijven steeds nieuwe arbeidsmigranten in de regio komen, daarnaast is ook de actuele situatie rondom vluchtelingen een thema om hierbij op te pakken", zo reageert hij. Dat het project 'leeft' dat is zeker. Met als basis Meterik is het project nu ook in de race voor 'Ere Polonus 2016'.

De nominatie voor 'Ere Polonus 2016' is op zich al een bekroning. "We helpen arbeidsmigranten op weg", aldus Gregorz. Daarnaast hebben we ook een faciliterende rol, zoals we bijvoorbeeld met onze kerk weten te bewerkstelligen met Meterik als centraal punt", aldus de Pool die al vele jaren in Sevenum woont en zich verbonden voelt met Horst aan de Maas.

Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas vult Gregorz aan: "Ik vind deze nominatie fantastisch, vooral voor al die mensen in de samenleving, medewerkers van de gemeente en andere instanties, die deze manier van aanpak in Noord-Limburg, beginnend in Horst aan de Maas, op onze eigen manier hebben gedaan." Landelijk is er over deze aanpak ook wel eens kritiek geuit. "Na enige jaren blijkt dat we niet alleen vanuit de Poolse gemeenschap gewaardeerd worden, maar ook dat het Ministerie en het Rijk het een voorbeeld vinden." Vorig jaar maakte minister Lodewijk Asscher (sociale zaken en werkgelegenheid) nog de opmerking dat het project 'Het Belang van Arbeidsmigranten' als blauwdruk voor meerdere regio's in Nederland kan dienen.

De winnaar van Polonus 2016, waar de nominatie deel van uitmaakt, zal op 19 november in Aalsmeer bekendgemaakt worden.

Lees verder

Tweede film Ooijen-Wanssum op TV


De tweede documentaire van Marijn Poels over de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is in première gegaan. Op 11 oktober konden belangstellenden in Meerlo een kijkje komen nemen. Documentairemaker Marijn Poels (Meerlo, 1975) heeft het proces van aanbesteding vanuit verschillende invalshoeken vastgelegd. In zijn film is goed te zien wat de verschillende stappen van de aanbesteding zijn geweest, hoe de deelnemende aannemers te werk zijn gegaan en hoe de bewoners in het gebied over het project denken. Komende zaterdag zal Streekomroep Reindonk deze documentaire uitzenden.

Lees verder

Patrick van der Broeck nieuwe dijkgraaf


Patrick van der Broeck wordt de dijkgraaf van het nieuwe Waterschap Limburg. De algemeen besturen van de twee Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei hebben dit woensdag 19 oktober unaniem besloten. De benoeming tot dijkgraaf bij Waterschap Limburg gaat in op 1 januari 2017, de startdatum van het nieuwe waterschap.

Lees verder

KERNgezond en Aevitae slaan de handen ineen


Aevitae wordt overall partner en naamgever van KERNgezond en maakt het mogelijk dat KERNgezond start met haar eigen programma: KERNgezond TV powered by Aevitae. Met deze gezonde en sportieve samenwerking willen beide partijen meer aandacht voor positieve gezondheid genereren.

Lees verder

Gemeente gaat woningen aankopen


De gemeente Horst aan de Maas gaat tien tot vijftien woningen aankopen om er statushouders in te gaan huisvesten. "Op die manier halen we ook de druk op de reguliere huurmarkt omlaag", zo reageert wethouder Bob Vostermans. "Daardoor zal de wachttijd voor een huurwoning niet oplopen."

De woningen zijn verspreid over de kernen van de gemeente Horst aan de Maas. "We kiezen ervoor om geen asielzoekers te huisvesten maar hebben de lat hoog gelegd qua het aantal te huisvesten statushouders", vertelt de wethouder.

De gemeenteraad wordt gevraagd voor dit project een bedrag van 1.850.000,-- euro beschikbaar te stellen. Hiervoor wil de gemeente woningen aankopen tot een bedrag van 200.000 euro. De gemeente verhuurt deze woningen vervolgens aan Wonen Limburg.

Lees verder

Valse biljetten in omloop


De politie in Horst aan de Maas heeft diverse meldingen ontvangen van inwoners die aangeven valse bankbiljetten van 50 euro te hebben ontvangen.

Lees verder

In 6% gevallen is ambulance te laat


Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de ambulance in Horst aan de Maas in zes procent van de gevallen te laat komt. In Gennep is dit percentage veel hoger, te weten 20%. Daarnaast is het aantal in buurgemeenten Venray (12%) en Peel en Maas (11%) ook vaker te laat dan in Horst aan de Maas.

Lees verder

Vaker diefstal in vrachtauto's langs A67


Vrachtwagens die geparkeerd staan langs de A67, Venlo-Eindhoven, worden steeds vaker bestolen, zo blijkt uit onderzoek van de politie.

Lees verder

Hond vergiftigd met rattengif


In de omgeving van de crossbaan op de Hoogheide tussen Lottum en Melderslo zou rattengif zijn gestrooid.

Lees verder

Van den Beuken stopt, Bertrams opvolger


Essentie raadslid Luc van den Beuken stopt met zijn werkzaamheden als gemeenteraadslid van Horst aan de Maas. Burgemeester Kees van Rooij is hierover per brief geïnformeerd. Luc kan zijn werkzaamheden als raadslid niet langer combineren met zijn privé situatie en veranderingen op zijn werk. Na afloop van de raadsvergadering op 18 oktober zal er afscheid worden genomen van Luc als raadslid.

Lees verder

Landelijke nominatie politie Horst


Ger Cox en Tiny Verhaeg van de politie in de eenheid Limburg, team Politie Horst en Peel en Maas, zijn genomineerd voor een landelijke Award, de Ere Polonus. De titel van Ere Polonus is voor Nederlandse personen of een Nederlandse organisatie met grote verdiensten op het gebied van integratie en verbinding van Polen in Nederland.


Ger en Tiny zijn beide actief in de basispolitiezorg en vanaf 2011 samen aan de slag om meer binding en verbinding te krijgen met de Poolse gemeenschap die in hun regio ruim vertegenwoordigd is.

Lees verder

Voorlichting over buurtpreventie


In verschillende kernen in Horst aan de Maas zijn uit spontane inwonerinitiatieven WhatsApp groepen ontstaan rondom buurtpreventie. In deze WhatsApp groepen houden buurtbewoners elkaar op de hoogte van verdachte situaties in de buurt.

Lees verder

Vanuit Horst-Sevenum direct naar Utrecht CS


Reizigers die vanaf 11 december vanuit station Horst-Sevenum naar Utrecht CS willen reizen, kunnen dat rechtstreeks gaan doen, zonder in Eindhoven over te stappen. Reizigers naar Den-Haag daarentegen zullen in Eindhoven moeten gaan overstappen.

Dat is onderdeel van de nieuwe dienstregeling van de NS, aldus 1Limburg. De NS geeft aan dat er voor iedere treinreiziger wel iets zal gaan veranderen.

Lees verder

Treinen Arriva: door reizigers gekozen namen


Vervoerder Arriva roept iedereen op om namen van bestemmingen voor te stellen voor de eerste serie nieuwe treinen die vanaf 11 december in Limburg gaat rijden.

Lees verder

Nieuw logo voor Waterschap Limburg


Per 1 januari 2017 fuseren de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas tot het nieuwe Waterschap Limburg. Het waterschap staat, net als andere waterschappen, voor droge voeten, veilige dijken en schoon en voldoende water. Waterschap Limburg doet dit echter op zijn eigen manier; vóór en mét de omgeving. Bij dit nieuwe waterschap hoort natuurlijk een nieuw logo en bijbehorende huisstijl, die opvallend fris en vernieuwend is.

Lees verder

Nieuw relatiegeschenk HadM


Laura Koning-Gielen en Hay Reijnders hebben het nieuwe relatiegeschenk voor de Gemeente Horst aan de Maas gemaakt. De gemeente was op zoek naar een passend geschenk voor bijzondere gasten of mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de gemeenschap. In het voorjaar werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven hiervoor.

Lees verder

Startsein gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum


Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft samen met vertegenwoordigers van de provincie Limburg, het Waterschap Peel en Maasvallei en de gemeenten Horst aan de Maas en Venray de afspraken bezegeld voor de ontwikkeling van het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum in Noord-Limburg. Met de werkzaamheden is in totaal 210 miljoen euro gemoeid. Het Rijk draagt 135 miljoen euro bij en de regio 75 miljoen euro.

In het gebied tussen Ooijen en Wanssum worden maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren. Een oude Maasarm wordt gereactiveerd, dijken worden verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. Met de herstellende ingrepen in de rivierbedding ontstaat een bijzonder waterrijk natuurlandschap van ruim 300 hectare.

Daarnaast krijgt de haven van Wanssum een uitbreiding en komt er voor het doorgaande verkeer een rondweg.

Minister Schultz is verheugd over de afspraken voor de realisatie van het project die zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. “In dit project wordt waterveiligheid op een mooie manier gecombineerd met andere maatregelen die de kwaliteit van het gebied verbeteren. Het gebied wordt niet alleen beter beschermd tegen hoog water, maar er ontstaat ook ruimte voor natuur, recreatie en andere economische ontwikkelingen.”

Gedeputeerde Van der Broeck, mede namens de gemeenten: “Dit is een belangrijk project voor de hoogwaterveiligheid in Limburg. Ik ben blij dat nu eindelijk de fase van uitvoering is aangebroken. En ook de inwoners van het gebied kunnen niet wachten tot we beginnen met dit prachtige project."

Rein Dupont van het Waterschap Peel en Maasvallei: “Het is mooi dat we nu gaan starten met de ontwikkeling van dit waardevolle gebied waarbij op een slimme manier gewerkt wordt aan natuur, landbouw, economie en waterveiligheid. Over ruim 10 jaar loop ik met mijn kleinkinderen door dit gebied en dan zal ik ze vol trots vertellen dat ik hier aan heb mogen meewerken.”

Lees verder

Thijs Lenssen nieuwe fractievoorzitter SP


Thijs Lenssen neemt vanaf 18 oktober aanstaande het fractievoorzitterschap van de SP in Horst aan de Maas over van Anthony van Baal. Dhr. van Baal gaf in september aan dat hij zijn werk en de veranderingen daarin niet meer kon combineren met deze functie.

Lees verder

Mike Teunissen en Peter Winnen op TV


In de uitzending van Reindonk Sport TV staat de wielrensport centraal. Aan tafel zitten Mike Teunissen en Peter Winnen. Mike Teunissen (24) geldt in het Nederlandse wielrennen al jaren als een aanstormend talent. Hij begon in 2002 met wielrennen. De enthousiaste wielrenner uit IJsselstein klopte in zijn jeugd al op de deur als veldrijder. Sinds dit jaar maakt hij deel uit van Team Lotto NL - Jumbo. Peter Winnen (59) was zonder twijfel één van Nederlands beste tourrenners van de jaren tachtig. Hij was twaalf jaar prof en startte acht keer in de Tour de France. Hij won drie Tourritten en in totaal zeventien wedstrijden.

Lees verder

Vergoeding bij winkeldiefstal


Winkeliers slagen er vaker in om derving door winkeldiefstal te verhalen op winkeldieven. Driekwart van de claims wordt direct betaald. In 2013 was dit nog 60 procent. Dit blijkt uit de gegevens van brancheorganisatie Detailhandel Nederland. Een winkelier kan een schadevergoeding van 181 euro eisen als de dief op heterdaad is betrapt.

Lees verder

Gemeenteraad organiseert Zinnige Zaken


Jongerengemeenteraad 'Zinnige Zaken' wordt op dinsdag 18 oktober georganiseerd door conceptbureau Witgoed en van Bontewas, in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas. Aan dit project zullen ongeveer 70 leerlingen, HAVO 4, HAVO 5 en VWO 5 van het Dendron College meedoen. Zij houden zich op het gemeentehuis een dag lang bezig met lokale politiek door samen met raadsleden en oud-raadsleden op zoek te gaan naar Zinnige Zaken.

Lees verder

Benoemingen in het Dekenaat Horst


De hoogeerwaarde heer Alexander de Graaf Woutering uit Horst is met ingang van 1 oktober benoemd als administrator (waarnemend pastoor) van de parochies in Baarlo, Maasbree, Kessel en Kessel-Eik. Hij behoudt zijn overige taken, onder meer als pastoor-deken van Horst.

Lees verder

Camping eist schadevergoeding


Camping 't Karrewiel in Meerlo heeft bij de gemeente Venray aangedrongen op het betalen van een schadevergoeding van 20.000 euro. De camping geeft aan dit jaar ruim 30.000 euro aan inkomsten mis te lopen vanwege de komst van het AZC in Blitterswijck. De gemeente Venray heeft de eigenaren van de camping per brief laten weten niet in te gaan op de eis tot schadevergoeding.

Lees verder

Jubileum Distributiecentrum Voedselbank


"Een noodzakelijk iets dat hopelijk in de toekomst onnodig is", deze woorden sprak gouverneur Theo Bovens uit tijdens de viering van het jubileum dat het distributiecentrum van de Voedselbank Limburg vrijdag 7 oktober vierde. Vanuit dit distributiecentrum in Landgraaf worden de lokale voedselbanken in Limburg, waaronder die in Horst aan de Maas, bevoorraad. Vandaar dat er dan ook een flinke afvaardiging van de Voedselbank Horst-Venray aanwezig was bij deze gebeurtenis.

Lees verder

WPM haalt termijnen niet


De 200 schademeldingen die bij het Waterschap Peel en Maas (WPM) zijn ingediend zijn niet allemaal binnen de termijn van negen weken afgehandeld, zo meldt het waterschap op haar website.

Lees verder

Omgewaaide boom al lange tijd langs oprit A67


Hij ligt er al sinds geruime tijd, een oude boom langs de oprit van de A67 bij Maasbree-Sevenum in de rijrichting naar Venlo. De boom waaide om tijdens het noodweer van 23 juni 2016. Navraag leert dat lange tijd onduidelijk was wiens taak het is de boom op te ruimen.

Lees verder

Geld voor wateroverlast


Het Waterschap Peel en Maasvallei en de Provincie Limburg trekken samen 50 miljoen euro uit voor maatregelen om de schade door klimaatverandering in te perken.

Lees verder

Lespakket Ooijen-Wanssum aangeboden


Op 5 en 6 oktober is het startschot gegeven voor ‘De waterwereld tussen Ooijen en Wanssum’, een lesprogramma voor basisscholen. Het lespakket bestaat uit een prentenboek voor de groepen 1 tot en met 4 en een interactieve lesmodule voor de groepen 5 tot en met 8. Met deze educatieve middelen wil Projectbureau Ooijen-Wanssum ook de allerjongste bewoners van het gebied bij de gebiedsontwikkeling betrekken. Alle basisscholen in het gebied doen mee aan ‘De waterwereld tussen Ooijen en Wanssum’. Het boek werd 5 oktober aangeboden aan de leerlingen van Basisschool 'De Peddepoel' in Wanssum, één dag later waren de leerlingen van Basisschool 'De Schakel' in Broekhuizenvorst en de Mariaschool in Tienray aan de beurt.

Lees verder

Lancering starters innovatiefonds


Donderdag 6 oktober heeft Rabobank Horst Venray tijdens de Ondernemers Vakdagen het Starters Innovatiefonds gelanceerd. Met dit fonds wil de bank de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in haar werkgebied stimuleren.

Lees verder

Kiwanis voor het goede doel


Komende zondag 9 oktober 2016 vindt de eerste editie plaats van de Kiwanis Horst aan de Maas Duo-Marathon. Een Duo-Marathon wordt afgelegd in een duo-team, waarbij één fiets kan worden gebruikt. Afwisselend kan één persoon fietsen, terwijl de andere persoon rent. Het is aan de deelnemers zelf om te bepalen wanneer en hoe vaak het rennen en fietsen wordt gewisseld. Het is een recreatieve tocht van 30 km, waarbij het de bedoeling is om met het duo door het fraaie landschap van Horst aan de Maas te bewegen, door middel van fietsen en hardlopen.

Speciaal voor deze marathon zal het binnenplein van de Horster Kasteelruïne zondag omgedoopt worden in het Horster 'Mont Martre Plein'.

Het startsein wordt om 11.00 uur gegeven door burgemeester Kees van Rooij, en zal muzikaal worden ondersteund door 'het Slaagveld'. Vanaf 14.00 uur zijn er op het plein tal van activiteiten voor jong en oud, voor deelnemers en iedereen die een zondagmiddag in Franse sferen wil meemaken. Tevens is er de gelegenheid om de kasteeltoren onder begeleiding te bezichtigen. De opbrengst van de activiteiten als ook van de Kiwanis Duo Marathon komt volledig ten goede aan Jong Nederland Horst. De toegang voor deze dag is gratis en het programma duurt tot 18.00 uur.

Kiwanis Horst aan de Maas is een serviceclub, die zich al vele jaren inzet voor goede doelen waarbij kinderen centraal staan.

Lees verder

Politie en gemeente tevreden over resultaat


‘Gereedschap en metaal, wij jatten het allemaal.’ Aan de  hand van deze slogan controleerde de politie in de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas met een zogenaamde caddy-actie de afgelopen maanden in het buitengebied. Om alertheid te vergroten en tips te ontvangen over verdachte personen of voertuigen in het buitengebied, bootste de politie de werkwijze van criminelen na. Gemeenten en politie kijken tevreden terug op deze actie.


Het komt steeds vaker voor dat spullen die onbeheerd op erven staan, worden gestolen. Criminelen rijden met een bestelwagen brutaal een erf op. Vaak kunnen ze onopgemerkt werktuigen, gereedschap en metalen stelen. Daarom reed de politie ook rond in een bestelwagen en ging daarmee de erven op. In tegenstelling tot de criminelen gingen zij wel het gesprek aan met de bewoners en gaven zij hen tips.

Als er niemand thuis was, lieten ze een formulier achter, waarop staat dat de politie het erf heeft gecontroleerd en dat er zo mogelijk verbeteringen kunnen worden aangebracht om diefstal te voorkomen.

Politievrijwilliger Piet Wijnen was een van de mensen die in de bestelwagen verschillende adressen bezocht. Het viel hem op dat veel mensen zich niet bewust zijn van de risico’s. “We kwamen op erven waar we de deuren van de huizen en schuren wagenwijd open stonden, auto’s waren niet afgesloten, sterker nog: de sleutels zaten vaak nog in het contact. We hadden onze bestelwagen op sommige adressen met gemak drie keer kunnen volladen met spullen."

De komende tijd bezoekt de politie de locaties opnieuw, om te bekijken of de adviezen zijn opgevolgd. Ze doen dit niet meer in een bestelauto, maar met eigen voertuigen. De politie roept op om verdachte situaties te melden via het telefoonnummer 0900 - 8844. Dit kan ook via een e-mail naar de wijkagent.

Lees verder

Militaire oefening in Horst aan de Maas


Van 10 tot en met 14 oktober vindt er binnen de gemeente Horst aan de Maas een militaire oefening plaats. Aan deze oefening nemen 45 personen en 10 militaire voertuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Lees verder

Contract Ooijen-Wanssum ondertekend


Woensdag 5 oktober hebben de Provincie Limburg en aannemerscombinatie Mooder Maas het contract voor de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum getekend. Mooder Maas, een samenwerkingsverband van aannemersbedrijven Dura Vermeer en Ploegam, is als winnaar uit de bus gekomen bij de aanbesteding van het omvangrijke Noord-Limburgse waterveiligheidsproject. Gedeputeerde Patrick van der Broeck: “Naar dit moment heb ik lang uitgekeken, en met mij vele bewoners in het gebied. Nu kunnen we zeggen: de fase van uitvoering is begonnen!” De aannemer en zijn plannen worden op dinsdag 11 oktober gepresenteerd tijdens een algemene informatieavond in ‘t Brugeind in Meerlo.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is aanbesteed in concurrentiegerichte dialoog. Drie aannemers hebben daarbij een jaar lang gewerkt om oplossingen aan te dragen voor complexe problemen in het gebied. Dit heeft geleid tot bijzondere plannen met een sterke meerwaarde voor de gebiedsontwikkeling. Bijkomend voordeel is dat de winnende aannemer het project inmiddels zo goed kent, dat hij een vliegende start kan maken.

Combinatie Mooder Maas heeft een aantal slimme oplossingen bedacht voor de gebiedsontwikkeling. Om ruimteverlies voor landbouw en natuur te beperken worden dijken ingepakt in hoge grond. Landbouwafwatering wordt gescheiden van het natuurlijke watersysteem voor een optimale natuurontwikkeling. Bruggen worden niet prefab, maar ter plekke gebouwd om een zo rank mogelijke oplossing voor alle bruggen in het gebied te waarborgen. Daarbij zet Mooder Maas in op streekparticipatie bij ontwerp en uitvoering en worden bestaande wegen en fietsverbindingen gemeden door het werkverkeer. De aannemerscombinatie belooft bovendien het werk reeds in 2020 af te kunnen ronden!

Combinatie Mooder Maas is een samenwerking tussen Dura Vermeer en Ploegam, twee grote aannemers die elkaar uitstekend aanvullen in disciplines. Dura Vermeer is actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Ploegam heeft met name ruime ervaring op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. De twee bedrijven werkten de afgelopen jaren samen in het project Ruimte voor de Waal bij Lent. Jules Janssen van Dura Vermeer: “We hebben met z’n allen keihard gewerkt om dit prachtige project binnen te halen. We zijn blij dat we als winnaar uit de bus zijn gekomen en kunnen niet wachten om onze plannen aan de bewoners te presenten en aan de slag te gaan. “

Op dinsdag 11 oktober presenteert aannemerscombinatie Mooder Maas zichzelf en de hoofdlijn van haar plannen aan de omgeving tijdens een algemene informatie- en kennismakingsavond. Deze vindt plaats in ’t Brugeind in Meerlo en begint om 19:30u.

Lees verder

Twee ruzies op AZC Blitterswijck: 1 aanhouding


De politie heeft dinsdagavond en woensdagochtend haar handen vol gehad aan agressieve asielzoekers op het asielzoekerscentrum in Blitterswijck. Eén persoon werd hierbij aangehouden. Dat melden onze collega's van Omroep Venray.

Dinsdagavond rond 22.00 uur kwam de melding over een vechtpartij op het azc binnen. Twee dronken asielzoekers zouden door nog onbekende oorzaak ruzie hebben gekregen, waarbij drie ruiten van een bungalows werden vernield. Er raakte niemand gewond. Omdat het daarna rustig bleef besloot de politie niemand aan te houden

Maar de agenten moesten woensdagochtend weer opdraven toen bleek dat een bewoner van het azc zich agressief gedroeg. De man wilde zijn woning niet verlaten. 'Deze persoon vormde wegens zijn agressieve optreden een gevaar voor anderen waardoor wij genoodzaakt waren de man aan te houden', aldus de politie tegenover Omroep Venray.

Lees verder

Start Kinderboekenweek


Voor altijd jong!, dat is het thema van de Kinderboekenweek 2016. Opa’s en oma’s staan hierin centraal. In de bibliotheek van Horst werd de Kinderboekenweek geopend met allerlei workshops rondom de hobby’s van opa’s en oma’s.

Kinderboekenambassadeur Nine Tissen verrichtte de feestelijke aftrap van Kinderboekenweek die duurt tot en met 16 oktober.

Lees verder

Belang van Arbeidsmigranten genomineerd


Al voor de vijfde keer organiseert Stichting Polonus de Pool van het Jaar verkiezing in Nederland om de positieve inbreng en successen van Polen in Nederland te belichten en promoten. Het regionale project 'Het Belang van Arbeidsmigranten' is genomineerd voor Ere Polonus 2016.

Dit is de prijs voor een vertegenwoordiger van de Nederlandse maatschappij die grote verdiensten heeft op het gebied van de integratie van Polen in Nederland. De winnaars van Polonus 2016 worden bekend gemaakt tijdens een feestelijk gala op 19 november in Studio’s Aalsmeer.

Lees verder

Politie waarschuwt voor klusjesmannen


In de hele regio Noord-Limburg komen vandaag veel meldingen binnen van mannen die in busjes met Ierse en Engelse kentekens rondrijden.
De mannen bieden hun diensten aan bij - vooral oudere - inwoners.
Steevast moet er later dan meer betaald worden dan in eerste instantie wordt afgesproken.

De politie adviseert niet met deze mensen in zee te gaan, maar meteen de politie te bellen via 0900-8844.

Lees verder

Hoogwaterplan wellicht eerder klaar


Eind 2020 zijn waarschijnlijk al de werkzaamheden bij Ooijen-Wanssum gereed. Qua planning zou het hoogwaterplan dan twee jaar eerder klaar zijn.

Lees verder

Kunstwerk overgedragen


De Paddestoelerij neemt het kunstwerk ‘Champignons’ over van de gemeente Horst aan de Maas. Het kunstwerk staat nu nog aan de Venrayseweg bij sportschool Anco. Binnenkort staan de drie champignons bij het streekrestaurant aan de Venloseweg.

Lees verder

Lasten voor inwoners niet hoger


Het college van de gemeente Horst aan de Maas presenteert een sluitende meerjarenbegroting 2017-2020 met gelijkblijvende lastendruk voor haar inwoners.

Lees verder

Minder treinen op Brabantroute


Over de Brabantroute gaan dit jaar minder treinen rijden, zo maakte staatssecretaris Sharon Dijksma bekend. Deze route gaat van Rotterdam naar Venlo en rijdt over een stuk Horst aan de Maas. De Brabantroute is de laatste jaren als gevolg van een omleidingsroute, drukker dan voorheen.

Lees verder

Jong waterschap zoekt jongere


De Limburgse waterschappen zijn voor het nieuwe Waterschap Limburg op zoek naar een nieuwe, enthousiaste jeugdbestuurder met lef. Hij of zij is ambassadeur en denkt mee over het bereiken en betrekken van jongeren bij het werk van het waterschap. Per 1 januari 2017 fuseren Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas en gaan ze verder als Waterschap Limburg. De nieuwe jeugdbestuurder volgt Tijn Derks en Jonathan Felix op.

Lees verder

Groot succes Dag van je Leven


Op 25 september was weer de Dag van je Leven. Dit jaar was er vanuit het Rode Kruis Horst-Venray een recordaantal gasten. Maar liefst 43 jongeren met een lichamelijk en/of geestelijk beperking werden in attractiepark Toverland vermaakt. Meer dan 60 vrijwilligers hebben zich ingezet om er een onvergetelijke dag van te maken.

Lees verder

Bewegen in Buitenschoolse opvang


Pedagogisch medewerkers van kinderopvang ’t Nest gingen onlangs geïnspireerd en vol ideeën naar huis na het bijwonen van de workshop 'bewegen in de BSO' onder leiding van een sportconsulente van de gemeente Horst aan de Maas. 

Lees verder

Project K was sfeervol


In Panningen vond afgelopen weekend Project K plaats, een grote productie waarin verenigingen uit Horst aan de Maas, Peel en Maas en Leudal hun krachten bundelden, om samen een voorstelling neer te zetten.

Vorig jaar werden musicalnummers op de planken gebracht, dit keer werd een reis door de tijd gemaakt. Nummers van de grootste artiesten van toen en nu kwamen voorbij, verschillende verenigingen werkten samen. Hoewel de voorstelling niet volledig uitverkocht was, spreekt de organisatie van een succes.

Lees verder

Herdenking Castenray-Leunen


De gecrashte B-17 waarbij acht van de tien bemanningsleden in Castenray-Leunen om het leven kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd zaterdag 24 september herdacht.

Lees verder

Fractievoorzitter SP stopt


SP fractievoorzitter Anthony van Baal stopt met zijn werkzaamheden als raadslid van Horst aan de Maas. Hij heeft burgemeester van Rooij per brief daarover geïnformeerd. Volgens Van Baal was het raadswerk in Horst niet meer te combineren met de invulling van zijn baan als wijkagent en met zijn taken binnen zijn gezin. Van Baal zat sinds de fusie van Horst met Sevenum in Meerlo-Wanssum in de gemeenteraad van Horst aan de Maas, waarvan de laatste 3,5 jaar als fractievoorzitter, met een onderbreking van een half jaar (met Thijs Coppus).

Lees verder

Stormloop op kinder-EHBO workshops


Het loopt storm voor nieuwe workshops kinder-EHBO in de regio. Spring Kinderopvang, actief in Horst aan de Maas, begon hier vorig jaar voorzichtig mee. "Het is een groot succes", aldus Nel Sanders van de organisatie in Horst.

Lees verder

Arriva baalt van speculaties


In de media verschijnen berichten waarin gespeculeerd wordt over de nieuwe dienstregeling in Limburg. Arriva baalt van deze speculaties, omdat enkel nog conceptstukken zijn gedeeld en gepubliceerd.

Lees verder

Piek in de zomer


De toeristisch recreatieve ondernemers in Noord-Limburg kijken terug op een druk zomerseizoen. Dat blijkt uit onderzoek van Leisure Port onder de leden van de toeristische platforms in Noord-Limburg. Maar liefs 46% van de respondenten zegt meer gasten verwelkomd te hebben dan in de zomervakantie van 2015. 21% Van de ondernemers heeft zelfs 20% meer gasten ontvangen!

Lees verder

Eerste integratieprijs uitgereikt


Tijdens een informele VIP-avond die symbool stond voor de aftrap van de tweede editie van het evenement 'Van Horster Land' werd in De Mèrthal in Horst de eerste 'Integratieprijs Horst aan de Maas' uitgereikt. Deze ging naar het 'Koempelproject' van Synthese.


Lees verder

Bekendmaking 'Win een Wethouder'


Deze week werd bekend welke klussen wethouders Birgit op de Laak en Ger van Rensch van Horst aan de Maasgaan doen. In het kader van de lancering van de nieuwe website HorstaandeMaasvoorelkaar.nl werd een actie uitgeschreven voor aanbieders van vrijwilligerswerk. Beide wethouders krijgen een taal- en een tuinklus.


Lees verder

Bergen 'tipt' Horst aan de Maas


De gemeente Horst aan de Maas is door buurgemeente Bergen 'geïnformeerd' over de komst van activiteiten door ActionDome naar deze gemeente. Burgemester Pelzer van Bergen: "We hebben onze buurgemeente ‘collegiaal geattendeerd’ op de komst van ActionDome. Het is niet zo dat we zeggen: ga maar lekker naar de buren, dan zijn wij jullie kwijt.”

Lees verder

Honderd nieuwe burgerinitiatieven


In de dorpen van Horst aan de Maas ontstaan veel initiatieven waar inwoners op eigen kracht mooie dingen voor elkaar krijgen. Grote en kleine initiatieven, allemaal heel waardevol. Denk aan de dagopvang, gerund door vrijwilligers in Broekhuizen, het Klus- en reparatiepunt in Swolgen, of het Huis van de Wijk in de Norbertuswijk in Horst, waar het bruist van de activiteiten. Maar ook de herinrichting van de groenvoorziening in Hegelsom, mét een nieuwe speeltuin, en meer parkeerplaatsen.

Lees verder

Nog geen garantstelling glasvezel buitengebied


De gemeenteraad van Horst aan de Maas wil nog niet garant staan voor de 4,5 miljoen euro die de coöperatie BuitenGewoon Bereikbaar gevraagd heeft. Het verzoek van de gemeenteraad aan het college tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 september is om eerst de risico's in kaart te brengen.

Lees verder

Boek Rector Hoogers in de winkel


Harrie Hoogers uit Horst werd in 1963 benoemd tot rector in de kleine Noord–Limburgse parochie Veulen. Hoewel hij daar zelf in eerste instantie niet blij mee was (“wat moet ik in dat boerengat, wat moet ik daar gaan doen?”) bleek al snel dat de rector en het dorp op een unieke manier bij elkaar pasten. Als mensen bij gelegenheden herinneringen ophalen wordt vaak gezegd “daar zou ik een boek over kunnen schrijven”. Veulenaar Twan Jacobs maakte de Rector vanaf zijn prille jeugd mee en voegde de daad bij het woord.

Lees verder

Feyenoord overweegt aangifte tegen Wanssummer


Voetbalclub Feyenoord overweegt aangifte te doen tegen vlogger Teun Peeters uit Wanssum. Hem wordt huisvredebreuk verweten, evenals Willem Vink uit Sambeek. De vloggers drongen vorige week stadion De Kuip in Rotterdam binnen, tijdens de wedstrijd tegen Manchester United.

Naast de aangifte zal de Rotterdamse club de twee jongens aanmelden bij de KNVB voor een stadionverbod en een bijbehorende geldboete vanwege overtreding van de huisregels.

Lees verder

NK Bloemschikken op Floriadeterrein


Op 6 en 7 oktober strijden zo’n 250 studenten en amateurs om de titel Nederlands Kampioen Bloemschikken in de Innovatoren op het voormalige Floriadeterrein in Venlo. Tijdens het aansluitende weekend kun je alle bloemwerken bewonderen en zijn er presentaties, demonstraties en workshops. Het kampioenschap heeft dit jaar als thema ‘Kunst en Kitsch’ en is een initiatief van tuinvereniging Groei & Bloei.

Lees verder

Dodenherdenking Noord-Limburg


Zondag 18 september vond op het Britse Oorlogskerkhof in Noord-Limburg de jaarlijkse dodenherdenking plaats ter gelegenheid van de bevrijding van onze regio in september 1944.

Lees verder

Overdracht ‘Veolia naar Arriva’


Vanaf 11 december dit jaar neemt Arriva het openbaar vervoer in de provincie Limburg over van Veolia. Er wordt volop samengewerkt om de overgang van Veolia naar Arriva voor medewerkers en reizigers zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Lees verder

Lening van € 3717 voor statushouders


Statushouders die geld willen lenen voor de inrichting van hun woning, krijgen in Horst aan de Maas een lening van 3.717,00 euro. Per gemeente in Limburg zit er verschil in de leningen. Zo kan een alleenstaande vluchteling die een woning betrekt in Gennep een lening van 2100 euro krijgen, in Peel en Maas 2918 euro, in Weert 3182 euro en in Maastricht een lening van 4297 euro. Voor een gezin met twee kinderen lopen de bedragen nog verder uiteen. Daar kan wel tot zo’n 4500 euro verschil in zitten. 

Lees verder

PSW bestaat 60 jaar


PSW bestaat 60 jaar! Ter ere van dit jubileum trekt er een Reizende Expositie door Noord- en Midden-Limburg met kunstwerken van de cliënten met een (verstandelijke) beperking. Het thema is ‘Door de ogen van…’ waarmee de cliënten van PSW laten zien hoe ze in het leven staan en de wereld om zich heen bekijken.

Lees verder

Klimaat Adaptatiefonds in Noord-Limburg


De LLTB is bezig een 'Klimaat Adaptatiefonds' in het leven te roepen. "Hier is dringend behoefte aan", zo vertelt voorzitter Léon Faassen van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. "Als boeren en tuinders bevinden we ons in de frontlinie van de klimaatverandering en krijgt onze sector als eerste te maken met de gevolgen van extreem natte periodes."


Lees verder

Dertigste MA Run


De dertigste editie van de M.A. Run staat komend weekend op het programma. Op zaterdag rijden mensen met een beperking weer mee in het zijspan van motoren door Noord-Limburg waarbij ook de gemeente Horst aan de Maas zal worden aangedaan.

Lees verder

O-twee nieuwe naam Industriële Club HadM


De Industriële Club Horst aan de Maas (ICH) heeft een nieuwe naam: O-twee Horst aan de Maas. De nieuwe naam en het logo van de ondernemersclub werden woensdag 14 september onthuld door burgemeester Kees van Rooij, tijdens een presentatie in equestrian centre De Peelbergen in Kronenberg.

Lees verder

Integratieprijs HadM


Tijdens de opening van het weekend 'Van Horster Land' op vrijdagavond 23 september in de Mèrthal in Horst, reikt burgemeester Kees van Rooij voor het eerst de nieuwe 'Integratieprijs Horst aan de Maas' uit.

Lees verder

Nieuw staatsieportret in raadszaal


Op dinsdag 20 september zal, voorafgaand aan de raadsvergadering, om 19.40 uur het nieuwe staatsieportret van Koning Willem Alexander officieel worden gepresenteerd. Voor belangstellenden is het gemeentehuis vanaf 18.00 uur geopend.

Lees verder

200 miljoen schade voor Limburgse agrariërs


Volgens de laatste berekeningen heeft agrarisch Limburg een totale schadepost van minstens 200 miljoen euro als gevolg van de hevige regenval in juni. ‘Nu het oogsttijd is, wordt pas goed duidelijk hoe groot de schade daadwerkelijk is’, stelt LLTB-voorzitter Léon Faassen.

Lees verder

Veel zittenblijvers


In Limburg blijven op de basisschool relatief gezien de meeste kleuters zitten. Liefst 12,3 procent van de kinderen in onze provincie begint met vertraging aan groep drie. Voor Horst aan de Maas ligt dit cijfer iets lager, te weten 10,3 procent.

Lees verder

Bijdrage peilgestuurde drainage


De eerste 25 verzoeken voor de ombouw of het vervangen van traditionele drainage door peilgestuurde drainage zijn binnen. Dit gebeurt naar aanleiding van een oproep van Waterschap Peel en Maasvallei in juli dit jaar. Bedrijven kunnen profiteren van een bijdrage van 25% als ze overgaan op peilgestuurde drainage voor 1 januari 2018. Aanvragen kunnen echter nog maar tot 1 november dit jaar ingediend worden, dus haast voor de resterende bedrijven is geboden.

Lees verder

Ruim € 29.000,-- voor Walk4theRoses


De zesde Walk4theRoses heeft ruim € 29.000,-- opgebracht. Die mededeling deed voorzitter Marcella Dings van Walk4theRoses.

Voor het derde jaar op rij liepen 2.000 wandelaars de route door Horst aan de Maas. Zij brachten dit respectabele bedrag bijeen, waarvan 90 procent van de opbrengst naar KWF Kankerbestrijding gaat en tien procent naar CliniClowns.

CliniClowns krijgt ruim € 4.800,-- en naar KWF Kankerbestrijding gaat het bedrag van € 25.655,--.

Lees verder

Reiniging en inspectie riolering


In Ysselsteyn wordt in de komende weken het gemeentelijk rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 18.00 uur.

Lees verder

Open Dag AZC Blitterswijck


Asielzoekerscentrum Het Roekenbosch in Blitterswijck zal op zaterdag 24 september de deuren openen. Hiermee zal het AZC meedoen aan de landelijke open dag die bij meerdere asielzoekerscentra gehouden wordt.

Lees verder

Start Herfstmaai


In de gehele gemeente Horst aan de Maas gaat de gemeente starten met het maaien van de bermen en sloten. Het maaisel zal vervolgens ook worden opgeruimd. Door het maaisel te ruimen kan dit niet composteren en worden de bermen schraler. Hierdoor ontstaat een rijkere bloeiende vegetatie die goed is voor de bijen, solitaire bijen, hommels, vlinders e.d. Een verdere bijkomstigheid is dat tijdens het ruimen van het maaisel ook het zwerfvuil wordt opgeruimd.

Lees verder

The DriveXperience in Horst


De gemeente Horst aan de Maas organiseert op zondag 16 oktober The DriveXperience. Dit is een ‘Praktijkdag voor Jonge Autorijders’ tot en met 24 jaar, die maximaal drie jaar in het bezit zijn van hun autorijbewijs. Deelnemers hoeven zelf geen auto mee te brengen, want jullie rijden deze dag in auto’s van de coaches en voor de praktijkoefeningen op de gladde rem/slipbaan stelt autobedrijf Oostendorp Toyota Venray gratis drie auto’s beschikbaar.

Lees verder

Zuinig met water


Waterschap Peel en Maasvallei roept inwoners van Noord- en Midden-Limburg op om zuinig om te gaan met het water.

Lees verder

80's Week bijzonder succesvol


De '80's Week' die maandag 5 september gestart is op het radiokanaal van Streekomroep Reindonk wordt als succesvol betiteld. "De vele positieve reacties en toenemende luistercijfers geven aan dat deze eerste themaweek die we op de zender hebben aanslaat", aldus omroepdirecteur Pieter Janssen.

"Online zien we een verdubbeling van de luistercijfers en reacties uit het veld geven veelal de 'blik van herkenning' aan", vertelt Janssen. "Dit is een proef geweest om te kijken of we een themaweek kunnen inrichten op een lokaal station, waarbij we naast de muziek ook veel informatie uit Noord-Limburg kunnen brengen", vult music director Peter Trienekens aan.

De '80's week' is nog tot en met vrijdag 9 september 19.00u te horen. "Op zaterdag zullen we tussen 14.00 en 17.00u nog een kleine after party houden", aldus Peter Trienekens. "In 'Reindonk Gold' zullen we de top 3 van drie hitparades uit dit decennium laten horen en we hebben de favoriete 80's hit van bekende Nederlanders, waaronder Lindo Duvall en Frans Duyts."

Op de vraag of dit voor herhaling vatbaar is reageren beide heren eenstemmig: "Zeker, maar we gaan hier eens rustig over nadenken!"

Lees verder

Subsidie voor afkoppeling regenwater


Waterschap Peel en Maasvallei wil samen met gemeenten het afkoppelen van particuliere terreinen stimuleren en stelt hiervoor 2 miljoen euro beschikbaar. Als burgers en bedrijven hun privéterreinen afkoppelen, doordat ze het regenwater opvangen op eigen terrein en beter gaan hergebruiken, voorkomt dit veel problemen bij zware regenval.

Wethouder Paul Driessen van Horst aan de Maas juicht het initiatief toe: "Mede naar aanleiding van de wateroverlast van enige tijd geleden is bij vele burgers toch het inzicht gekomen dat er iets moet gebeuren. De gemeente stimuleert het project afkoppelen dus van ganser harte."

Lees verder

Toename huishoudens in Noord-Limburg


Het aantal huishoudens in de regio Noord-Limburg is ten opzichte van 2015 met 0,6% toegenomen. Tegelijkertijd is de grootte van de bevolking in de regio in absolute zin met 0,2% afgenomen.
Dit blijkt uit de Regionale Bevolkings- en Huishoudensprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die volgende week officieel zal verschijnen.

Lees verder

Sluiting dreigt voor kerk Castenray


Het kerkbestuur van Castenray is onderbezet. Het bestuur vreest dat de toekomst van de kerk in het dorp hierdoor niet zo rooskleurig zal zijn. Nu wordt overwogen de kerkdiensten vanaf 1 januari 2017 niet meer wekelijks te houden. Het 'worst case' scenario gaat uit van een complete sluiting van het kerkgebouw.

Lees verder

'PSW in beeld' nieuw bij Reindonk


Al ruim zestig jaar biedt PSW zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, dagbesteding, onderwijs, vrije tijd en werk. Van oudsher is de organisatie gevestigd in Midden-Limburg, maar ook in Noord-Limburg wordt op vraag van ouders en verwijzers de betrokkenheid van PSW steeds groter. Streekomroep Reindonk zal in een zesdelige serie laten zien waar PSW voor staat.

Lees verder

Daling mannelijke basisschooldocenten


Het aantal meesters op basisscholen blijft maar dalen. Minder dan 14 procent van de leraren is man. In Horst aan de Maas loopt dit in dezelfde lijn, al zijn er enkele uitzonderingen die hoger dan de landelijke lijn lopen.

Lees verder

210 inwoners verdacht van misdaad


In 2015 heeft de politie ongeveer 210 inwoners van Horst aan de Maas als verdachte van een of meer misdrijven bestempeld. Dat zijn gemiddeld 57 verdachten per 10.000 inwoners, minder dan het landelijk gemiddelde van 113.

Lees verder

Start 80's week bij Reindonk


Vanochtend om 7.00u is de 80's Week bij Streekomroep Reindonk van start gegaan. Tot en met vrijdag 9 september zal de radiozender van de omroep tussen 7.00 en 19.00u stil staan bij gebeurtenissen en muziek uit dit decennium.

Naast internationaal nieuws zal er op de zender ook nieuws uit Noord-Limburg te horen zijn. Oude fragmenten, dialectnummers, de start van Rowwen Hèze, zijn enkele van de hoogtepunten. Daarnaast is er dagelijks in het actualiteitenprogramma een terugblik naar de jaren tachtig met een inwoner uit Horst aan de Maas. Zo vertelt oud gemeentesecretaris Bennie Oolthuis over de perikelen die in de jaren tachtig rondom het zwembad in Horst speelden, haalt Thei Verberkt de start aan van de Lokale Omroep Sevenum, vertelt Mark Nabben over speelgoed uit de jaren tachtig dat anno 2016 nog steeds in trek is en is er een lid uit de beginjaren van de dialectband Rowwen Hèze in de uitzending.

De tijd van de kubus, Back to the Future, jongens met een matje en gel in de haren, The Dukes of Hazard en meer. In de '80's Week' bij Reindonk komt dit allemaal terug.

Lees verder

Archeologische opgravingen Ooijen-Wanssum


In de toekomstige hoogwatergeul van Ooijen heeft Projectbureau Ooijen-Wanssum op verschillende niveaus tekenen van bewoning gevonden. Voor de provincie Limburg aanleiding om op deze plek verder archeologisch onderzoek te doen. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.

Voor geïnteresseerden wordt op 10 september een archeologische excursie georganiseerd.

Lees verder

Japanse delegatie bezoekt HadM


Op het gemeentehuis in Horst aan de Maas werd vrijdag 2 september stil gestaan bij twintig jaar samenwerking tussen de bedrijven Mertens uit Horst en Marubeni uit Japan.

Lees verder

Afkoppelen regenwater nu gesubsidieerd


Waterschap Peel en Maasvallei wil samen met gemeenten het afkoppelen van particuliere terreinen stimuleren en stelt hiervoor € 2 miljoen beschikbaar. Met deze bijdrage wil het waterschap gemeenten stimuleren het afkoppelen grootschaliger en met meer urgentie op te pakken.

Lees verder

Voldoende geld om liedje op te nemen


Het duo 'Goed Zat' kijkt tevreden terug op de Crowdfunding die vrijdag 26 augustus in Veulen plaatsvond. Insteek was geld op te halen om hun gemaakte carnavalsliedje alsnog professioneel te kunnen opnemen op cd en als videoclip. Omdat de Venrayse Carnavalsvereniging 'De Piëlhaas' de tekst niet toepasselijk vond werd het duo van deelname uitgesloten voor het Venrayse liedjesfestival en maakten zij geen kans meer op een professionele opname. Die opname komt er nu dus wel.

Zelfs carnavalsvereniging 'De Piëlhaas' deed een duit in het zakje. "Ze brachten een envelop mèt inhoud mee", zo vertelt David Janssen, een van de zangers van het nummer. Medio november zullen de opnamen gereed zijn. "Een LVK-plaats moet haalbaar zijn", aldus Janssen.

Lees verder

Vernieuwde website Boerderij Educatie online


De website van Boerderij-educatie is vernieuwd. LLTB Noord-Limburg is vorig jaar gestart om boerderij-educatie voor kinderen naar een hoger plan tillen. Het doel is om de banden tussen boer en burger nauwer aan te halen. Het plan is om kinderen via scholen boerderij-educatie te geven.

Lees verder

Tiende stakingsweek bij Brandweer


Brandweerregio Limburg-Noord is begonnen aan de tiende stakingsweek. Deze regio is niet de enige, ook bij de regio Limburg-Zuid wordt gestaakt. Sinds 27 juni rukken brandweerlieden alleen nog uit bij spoedgevallen. Op die manier probeert de FNV de werkgever weer aan de onderhandelingstafel te krijgen voor goede afspraken over een fatsoenlijk pensioen.

Lees verder

Oogstdankviering ditmaal in Blitterswijck


Een van de oudste activiteiten die de LLTB organiseert is een Oogstdankviering. Het thema dit jaar van de Oogstdankviering is ‘Hoe gaan we op een duurzame manier om met de heelheid van de schepping?’ In Blitterswijck wordt op 25 september de Oogstdankviering van de regio Noord-Limburg georganiseerd.

Lees verder

Werkervaringsplekken bij de gemeente


Bij de gemeente Horst aan de Maas zijn werkervaringsplekken beschikbaar. Inwoners van de gemeente die tussen 18 en 27 jaar zijn en momenteel geen werk hebben, kunnen wellicht in de periode van 1 november 2016 tot 1 mei 2017 terecht bij de gemeente.

De ambtelijke organisatie is op zoek naar vijf 'pittige' jonge medewerkers, waaronder een administratief/economisch medewerker, een medewerker groen en cultuurtechniek en een communicatieve medewerker duurzaam waterbeheer.

De Potentials in Training gaan zes maanden bij de gemeente aan de slag, 32 uur per week waarbij ze in de praktijk mee zullen werken. De werkervaringsplek is bedoeld als springplank naar een baan.

Bij 8 van de 10 jongeren van de eerste lichting ‘potentials’ is het doel bereikt: zij hebben inmiddels een baan!

Lees verder

Provincie helpt gedupeerden hagelschade


De provincie Limburg wil particulieren en bedrijven waarvan asbestdaken zijn vernield door de hevige hagelstorm van 23 juni in Noord-Limburg financieel gaan ondersteunen.

Lees verder

Gemeente wil garant staan voor glasvezel in buitengebied


De gemeente Horst aan de Maas geeft aan garant te willen staan voor glasvezel in het buitengebied van de gemeente. Hiervoor zal de coöperatie Buitengewoonbereikbaar een lening van 4,5 miljoen euro afsluiten om de aanleg te kunnen realiseren.

Lees verder

280 kinderen in bijstandsgezin


In de gemeente Horst aan de Maas groeien 280 kinderen op in een bijstandsgezin, het aantal is in vergelijking met 2011 met 46% gestegen. Toen waren er 210 kinderen die opgroeiden in een bijstandsgezin. Die conclusie trekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek in opdracht van RTL Nieuws. Landelijke tendens is dat dit aantal groeiende is.

Lees verder

Minder hufterboetes uitgeschreven


In de gemeente Horst Aan De Maas zijn in 2015 minder hufterboetes uitgeschreven dan gemiddeld in Nederland. In totaal ging het om 138 boetes. Dat zijn er 33 per 10.000 inwoners.

Lees verder

Wilhelmien Poels: 'Een bijzondere ervaring'


Zomaar ineens oog in oog staan met onze koning, terwijl je op bezoek bent in Rio om je zoon Wout Poels aan te moedigen. Dat overkwam Wilhelmien Poels. Zij was er overigens niet alleen voor haar zoon. Ze was er ook om namens de fanclub Wout Poels een TV aan te bieden aan een tehuis voor straatkinderen van de Stichting Sint Martinus. Haar zwager René Poels is bestuurslid van deze stichting die zich met hart en ziel inzet voor opvanghuis Casa Don Helder Camara.

René Poels kan gepassioneerd vertellen over het mooie werk van de stichting Sint Martinus en hoe ze er toe zijn gekomen om een TV te schenken aan het opvanghuis. René Poels is bestuurslid van deze stichting die jaarlijks een aanzienlijk geldbedrag beschikbaar stelt om jongeren in Rio de Janero weer een liefdevol leven te geven. Veel kinderen zijn tijdens de opbouw van het Olympisch dorp verjaagd uit de favela's en opgesloten in gevangenissen of opvanghuizen. Vaak met harde hand.

Wilhelmien Poels geeft aan het bijzonder indrukwekkend te vinden om enkele uren tussen deze kinderen te zijn geweest en dat de kinderen het enorm waardeerden de TV in ontvangst te mogen nemen. Tevens vertelde Wilhelmien hoezeer deze kinderen de liefde (o.a. van ouders) missen. In het gesprek komt ook de valpartij van Wout nog even ter sprake.

En...dan is er de ontmoeting met Koning Willem Alexander. Dit was zo gemoedelijk.... en heel erg bijzonder.

Met dank aan René en Marijn Poels voor het beschikbaar stellen van de foto's en video beelden.

Lees verder

Verdachten mensensmokkel aangehouden


De Koninklijke Marechaussee heeft maandag 22 augustus tijdens een controle Mobiel Toezicht Veiligheid op de A67 bij Venlo twee Poolse mannen aangehouden die worden verdacht van mensensmokkel.

Lees verder

Lied wordt door jury geweigerd


Het duo 'Goedzat' uit Veulen heeft een mooi en aanstekelijk carnavalsnummer gecomponeerd. De teleurstelling, verbazing en verwondering dat hun lied door de jury werd geweigerd, was dan ook erg groot.

Een aantal van de in de ludieke tekst opgenomen bewoordingen over drugs, hennep en wiet 'ging Venray te ver', zo luidde het oordeel van de jury. Echter: 'wiet' is gewoon dialect voor 'ver' in Noord-Limburg, dus ook in Venray. Enkele personen in het Venrayse kerkdorp Veulen vinden nu dat 'Venray te ver (te wiet) gegaan is door het lied van David en Coen uit te sluiten van deelname aan de carnavalsliedjescompetitie. 

Het dorp Veulen, waar iets meer dan 500 inwoners wonen, legt zich niet neer bij het oordeel van de Venrayse jury. Om, ondanks de tegenwerking van de Venrayse carnavalsvereniging De Piëlhaas, toch het LVK te kunnen bereiken laat Veulen op vrijdag 26 augustus zien hoe sterk een 'Asterix en Obelix-dorpje' is.
Er wordt een crowdfunding feest georganiseerd, waarbij de insteek is zoveel mogelijk geld in te zamelen om het nummer alsnog te kunnen uitbrengen.

Lees verder

Afval ABC Horst aan de Maas


Mag jouw barbecue aan het einde van deze zomer bij het afval? In het Afval ABC van de gemeente Horst aan de Maas vinden inwoners van de gemeente waar alles naartoe kan.

Lees verder

Reindonk gaat terug naar de 80's


De jaren tachtig zullen van maandag 5 tot en met vrijdag 9 september centraal staan in de radioprogrammering van Streekomroep Reindonk. Van 7.00 tot 19.00 uur zal de zender niet alleen teruggaan naar het decennium van Bruce Springsteen, The Bangles, maar ook naar de start van Rowwen Hèze. "Vijf dagen lang gaan we 'Back to the 80's", zo vertelt Music Director Peter Trienekens van de streekzender.


Naast de muziek uit de jaren tachtig zullen ook lokale nieuwsfeiten uit het betreffende decennium te horen zijn. "We maken een mooie afwisseling in de dagprogrammering", aldus Trienekens. In de actualiteitenuren 'ReindonkNU zal ook dagelijks een vooraanstaande inwoner uit Horst aan de Maas gevraagd worden naar verhalen uit de jaren tachtig.

De tijd van de kubus, Back to the Future, jongens met een matje en gel in de haren, The Dukes of Hazard en meer. In de '80's Week' bij Reindonk komt dit allemaal terug. "We zijn druk doende met de voorbereidingen; het is voor ons al een feest van herkenning en ik ben ervan overtuigd dat onze luisteraars dit hetzelfde zullen ervaren", zo besluit Trienekens.

Lees verder

Armbandjes voor Walk4theRoses


Vele vrijwilligers zijn flink aan het werk om de bestellingen voor roze en blauwe armbandjes klaar te krijgen, die men wil dragen tijdens de Walk4theRoses op 11 september.

Lees verder

Twee miljoen voor betere opvang regenwater


Waterschap Peel en Maasvallei stelt twee miljoen euro beschikbaar om in samenwerking met gemeenten voor een betere opvang en een beter hergebruik van regenwater te zorgen.

Lees verder

Nacht van de Vleermuis


Dit jaar neemt IVN Geijsteren-Venray wederom deel aan de Nationale nacht van de vleermuis. Deze activiteit wordt gehouden op vrijdag 26 augustus om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Wis aan de Matthiasstraat 2 in Castenray.

Lees verder

Groot gezondheidsonderzoek


GGD Limburg-Noord voert dit najaar een grootschalig onderzoek uit dat gericht is op de gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen (vanaf 17 jaar), ook wel de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 genoemd. Inwoners in Midden- en Noord-Limburg kunnen vanaf eind september 2016 een uitnodiging voor de Gezondheidsmonitor ontvangen.

Lees verder

145 claims ingediend


Er zijn tot nu toe 145 claims ingediend bij Waterschap Peel en Maasvallei naar aanleiding van de wateroverlast.
Eind mei en de eerste week van juni 2016 werd Noord-Limburg geconfronteerd met extreme regenbuien. Op sommige plaatsen viel in een week 125 mm regen. Vooral akkers met diverse gewassen en weiden, maar ook kassen, schuren en huizen kregen te maken met wateroverlast.

Lees verder

Stuwen weer op zomerstand


In mei en juni van dit jaar heeft Horst aan de Maas te maken gehad met extreme neerslag met grote wateroverlast als gevolg. Het Waterschap Peel en Maasvallei constateert nu, medio augustus, dat de waterafvoeren in de beken zijn gedaald naar gemiddelde zomerstanden.

Lees verder

Straatverlichting uitgevallen


In een groot deel van Horst aan de Maas viel dinsdagavond de straatverlichting uit. De storing kwam voor in een groot deel van Limburg. Volgens Enexis was er een storing in de centrale die de openbare verlichting aanstuurt.

Lees verder

Gevolgen noodweer juni blijven zichtbaar


De gevolgen van het noodweer dat in de maand juni Noord-Limburg trof, zijn nog steeds zichtbaar. Diverse landbouwbedrijven en tuinderijen hebben veel schade opgelopen. Burgemeester Kees van Rooij gaf tijdens de opening van het Rozenfestival nogmaals aan dat er nog steeds overleg gevoerd wordt met diverse instanties, waaronder LLTB en politiek, om aandacht te blijven vragen voor deze gebeurtenissen.

Lees verder

Slecht weer voor campinghouders


De afgelopen dagen is het weer niet heel goed geweest en dat merken vooral de campings in Noord-Limburg goed. De temperaturen daalden vooral ‘s nachts tot ver onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar.

Lees verder

324 inbraakmeldingen in 1000 dagen


De afgelopen 1000 dagen is er in de gemeente Horst aan de Maas 324 maal ingebroken of is daartoe een poging gedaan. De kern Horst was koploper met 98 inbraken of inbraakpogingen, Griendtsveen en Broekhuizen staan op een gedeelde laatste plaats met drie inbraken of pogingen daartoe. Dat blijkt uit de aangiftecijfers van de politie.

In de omliggende gemeentes liggen de aantallen beduidend anders: koploper is de gemeente Venlo met 1092 meldingen, Peel en Maas met 348 aangiftes, Venray met 392 en Gennep met 138. Relatief de minste inbraken lijken in de gemeente Bergen te worden gepleegd: daar waren sinds 13 november 2013 slechts 137 inbraken en pogingen daartoe.

Klik voor een overzicht van de inbraken en pogingen daartoe per kern van de gemeente Horst aan de Maas:

Lees verder

Steeds meer What's App buurtgroepen


Steeds meer buurtbewoners in Horst aan de Maas richten een WhatsApp-groep op om samen een digitale buurtwacht te vormen.

Lees verder

Staatsieportret krijgt vorm


Het staatsieportret dat in de raadszaal van de gemeente Horst aan de Maas komt te hangen krijgt vorm. Ontwerper Teun Verbeek uit Venray is momenteel druk bezig.

Lees verder

Consumenten kopen vaker op internet


Mensen kopen steeds vaker hun elektronische apparaten via internet en minder vaak in een winkel. Binnen de detailhandel in consumentenelektronica neemt de online omzet (via webwinkels) toe, terwijl de offline omzet (via winkels) juist afneemt. Dit fenomeen is ook in Horst aan de Maas merkbaar.

"Uiteraard merken we dit", zo vertelt Erik Verdellen van TVI Computers in Horst. "Wij zorgen er echter wel voor dat we extra's bieden die online zaken niet kunnen bieden en daar zit 'm nou net de service in." De ondernemer uit Horst geeft aan dat het werkt. "We lossen ook problemen op aan electronica die bijvoorbeeld niet bij ons gekocht is. Het is dan wel aardig dat we merken dat die mensen achteraf zeggen: 'had ik toch maar hier gekocht'."

In het eerste kwartaal van 2016 werd door de middelgrote en grote detaillisten in consumentenelektronica ruim 34 procent meer omgezet via online verkoop dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Via de winkel werd in deze periode juist bijna 11 procent minder omgezet. Aan het eind van 2015 en het begin van 2016 ging ook een aantal grote ketens failliet. De terugval in de offline omzet speelt echter al langer. Over 2015 daalde deze omzet met 2,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor, terwijl de online omzet met ruim 21 procent toenam.

"We houden ons hoofd boven water door ook andere zaken erbij te doen", aldus Verdellen. Hij doelt hiermee onder andere op een pakketdienst die hij in zijn winkel heeft gerealiseerd. "Op die manier komen mensen ook met je corebusiness in aanraking", aldus de Horster ondernemer.

Lees verder

Ondernemers Oirlo-Castenray verenigen zich


In Oirlo en Castenray hebben ondernemers zich verenigd in de OOC (de Ondernemersvereniging Oirlo-Castenray). Dit zijn allen ondernemers die op welke manier dan ook verbonden zijn aan de dorpen Oirlo of Castenray.

Lees verder

Programma OP2016 bekend


Kom cultuur ontdekken, sfeer proeven en een terrasje pikken om te vieren dat het nieuwe culturele seizoen voor de deur staat! Op zondag 11 september vindt voor de vierde keer het OP-festival plaats, op het Wilhelminaplein in Horst. Een gratis toegankelijk festival waar Horst aan de Maas laat zien wat er in de gemeente allemaal te beleven is op cultureel gebied.

Twee podia, straattheater, workshops en heel veel meer. Tijdens het OP-festival verandert het Wilhelminaplein in een echt festivalterrein met een zeer divers programma. Dat wordt lastig kiezen! Een van de optredens is een unieke samenwerking tussen Dansschool Froxx uit Horst en feelgood music festival OMG!. De leerlingen dansen een eigen choreografie op een wel heel bijzonder muziekstuk. Speciaal voor OP2016 maakte OMG! festival de track, die live wordt uitgevoerd door dj-collectief Nachtburgemeesters.

Een andere act die zeker zal weten te verrassen is Fanfare Monte Corona uit Kronenberg en Evertsoord. Op 11 juli 2015 speelde de fanfare op uitnodiging al op het toonaangevende dancefestival Extrema Outdoor. Ruim 30.000 bezoekers kregen bij binnenkomst een muzikale verrassing. Geen EDM (Electronic Dance Music), maar ADM (Acoustic Dance Music). De fanfare speelde er voor de gelegenheid danceklassiekers op blaasinstrumenten. De ADM werd zo goed ontvangen, dat het in het jaarlijkse Friends for Music event is opgenomen. Tijdens OP2016 doet de fanfare er nog een schepje bovenop. Voor het festival is samenwerking gezocht met dj Ron van den Beuken uit Horst.

OP2016 is hét podium voor en van alle inwoners van Horst aan de Maas. Op het programma staan onder andere Shantygroep de Maashave, TAKE 9, Balletschool Horst, Thalamus, Kukeleku, Slagwerkgroep Harmonie Horst, Muzikantine en Theater Kleinkunst.

Lees verder

Rozenfestival op TV Reindonk


Het Rozenfestival in Lottum komt er weer aan, op 13, 14 en 15 augustus 2016. Momenteel wordt in het Rozendorp Lottum hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen. Streekomroep Reindonk zal in een dagelijks TV-bulletin van maandag 8 tot en met maandag 15 augustus verslag doen van de voorbereidingen en op de dagen zelf een impressie geven van de gebeurtenissen.

Lees verder

Verdwaalde man gered uit moerasgebied Helenaveen


Met hulp van de politie en een helikopter is zaterdagavond een oudere man uit een moerasgebied bij Helenaveen gehaald. De man was verdwaald en het lukte hem niet meer om op eigen kracht uit het bos te komen. Een politiehelikopter werd opgeroepen om hem op te sporen.

Volgens Omroep Brabant maakte de man zaterdagavond een wandeling, toen hij verdwaalde.
Rond half acht vonden agenten hem in het bosrijke gebied.

Lees verder

347 baby's geboren in Horst aan de Maas


In Horst aan de Maas zijn vorig jaar 347 baby's geboren. Er kwamen 197 jongens en 150 meisjes ter wereld.

Er werden 8,3 kinderen per 1000 inwoners geboren, iets minder dan het landelijk gemiddelde van 10,1. Vergeleken met de rest van Nederland waren veel moeders in Horst aan de Maas tussen de 30 en 35 jaar toen hun kind geboren werd. Ook zijn veel kinderen in Horst aan de Maas het 2e kind in het gezin. 51% van de moeders in Horst aan de Maas is getrouwd, minder dan het landelijk gemiddelde.

In de gemeente Peel en Maas werden in verhouding minder meisjes geboren: 174 jongens tegen 166 meisjes. In Venray ligt het op 187 jongens tegen 163 meisjes, in Venlo lag dit op 428 jongens tegen 404 meisjes.

Lees verder

AZC nog niet vol


Op 17 juni werd het asielzoekerscentrum in Blitterswijck geopend. De eerste bewoners waren veertig vluchtelingen, voornamelijk uit Irak en Syrië. De bedoeling was dat AZC 'Het Roekenbosch' eind juli vol zou zitten met het maximum aantal van 450. Deze planning blijkt veel te optimistisch. De teller staat nu op 165.

Lees verder

Vaker bij elkaar blijven


Aan het begin van 2014 woonden er volgens cijfers van het CBS 6.321 koppels tussen de 25 en 55 jaar samen in Horst aan de Maas. Aan het eind van het jaar waren er daarvan nog 6.157 bij elkaar. Van 42 koppels weet het CBS de status niet. 118 stellen waren dus uit elkaar, dat is 1,9% van alle koppels in Horst aan de Maas, minder dan het landelijk gemiddelde van 3,3%.

Lees verder

Archeologisch onderzoek Ooijen nodig


Projectbureau Ooijen-Wanssum gaat een tweetal plekken in de toekomstige hoogwatergeul van Ooijen nader onderzoeken op archeologische waarden. Directe aanleiding voor het aanvullende onderzoek zijn de uitkomsten van het recente proefsleuvenonderzoek. Daarbij zijn rondom Ooijen op verschillende niveaus tekenen van bewoning gevonden. De werkzaamheden starten midden augustus en duren 8 tot 10 weken. Rondom de werkzaamheden organiseert het projectbureau een archeologische excursie.

Lees verder

Marktplaats voor vrijwilligers


Eind juni dit jaar is de nieuwe online markplaats voor burenhulp en vrijwillige inzet van gemeente Horst aan de Maas gelanceerd. Op www.horstaandemaasvoorelkaar.nl is een talentenbank geïnitieerd.

Op deze talentenbank kunnen bewoners uit de gemeente vraag en aanbod met betrekking tot vrijwilligerswerk kwijt. Ook in de zomervakantie kun je iets betekenen voor een ander. Want als iedereen een ander helpt, zijn we allemaal geholpen.

Om aandacht te blijven vragen voor de vrijwilligers in Horst aan de Maas zullen naast vraag en aanbod van bewoners, verenigingen en stichtingen ook de laatste nieuwtjes over vrijwilligerswerk en een overzicht van cursussen voor vrijwilligers getoond worden.

Tot september maken personen die zich aanmelden ook nog kans om de wethouders Op de Laak en van Rensch voor een klus te winnen. Daarnaast maakt dit jaar iedere 50e geregistreerde aanmelder op HorstaandeMaasvoorelkaar.nl kans op een dinerbon van La Rondine.

Lees verder

Juli 2016 was droge maand


Na de extreem natte maand juni gaat juli de boeken in als een droge maand. In een breed gebied tussen Echt en Horst is volgens Reindonk-weerman Lei Spreeuwenberg de vorige maand slechts zo’n 20 millimeter regen gevallen.

Lees verder

HadM meeste Facebookgebruikers van Limburg


De gemeente Horst aan de Maas heeft de meeste Facebookgebruikers van Limburg. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Social Dutch.

Lees verder

Schutterij verkast


Schutterij St. Antonius-Abt Gilde in Blitterswijck maakt ruimte voor de Maas. Donderdag 28 juli ondertekende het schuttersgilde een document waarin zij aangeeft te verhuizen naar de historische locatie van de kasteelruïne.

Lees verder

Dure plons in het water


Waterschap Peel en Maasvallei heeft in samenwerking met Stichting Limburgs Landschap actief gecontroleerd op naleving van zwemverboden.
De verboden zijn ingesteld op locaties waar zwemmen gevaarlijk kan zijn. Gaan mensen ondanks een verbod toch zwemmen, dan loopt men het risico op een proces-verbaal.

Lees verder

Hennepkwekerij op Roekenbosch opgerold


De politie heeft donderdagochtend een wietkwekerij opgerold in Blitterswijck. Hierbij werd een man, de bewoner van het pand, aangehouden. Dat melden onze collega's van Omroep Venray.

De politie trof een in werking zijnde wietkwekerij met 51 planten aan, in een woning op recreatiepark Het Roekenbosch. De planten zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Het is nog onduidelijk hoe de politie op het spoor kwam van de kwekerij. Van het illegaal aftappen van stroom was geen sprake.

Lees verder

Alle vlinders in beeld


Om erachter te komen hoe het met de vlinders in de tuin gaat, houdt De Vlinderstichting op 5, 6 en 7 augustus de jaarlijkse tuintelling. Dankzij de tellingen krijgt De Vlinderstichting een goed beeld van de natuur in stad en dorp.
Lodewijk Hoekstra, ambassadeur van De Vlinderstichting: "Iedereen ziet wel eens vlinders in de tuin. Maar waarom zou je ze tellen? Door de vlinders in je tuin te tellen, kun je meten hoe het met de natuur in je omgeving gaat. Die cijfers zijn belangrijk, want dagvlinders reageren snel op het milieu en op klimaatverandering."

Lees verder

Nieuw uniform Schuttersbond Juliana


Het bestuur van de Noord-Limburgse schuttersbond Juliana, heeft na 13 jaar een nieuw uniform. De bordeauxrode jas, zwarte pantalon en witte blouse krijgen een moderne opvolger: een nachtblauw colbert met donkerblauwe pantalon, lichtblauwe blouse en bijpassende stropdas of shawl.

Lees verder

Nieuw parkeerbeleid in gemeente Venray


Het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Venray gaat 14 oktober dit jaar van start. Tot dat moment blijft alles bij hetzelfde. De invoering van de blauwe zone zal uiterlijk over een jaar worden geëvalueerd. Direct na het invoeren zal worden gemonitord of er sprake is van parkeeroverlast en indien noodzakelijk zal de blauwe zone worden uitgebreid.

Vlakbij de winkels wordt een blauwe zone ingevoerd. U mag daar maximaal 2 uur parkeren en moet een parkeerschijf gebruiken.
Op de slagboomterreinen Blekersveld en Raadhuisstraat en in parkeergarage de Gouden Leeuw zijn de parkeerkosten € 1,00 per uur, met een maximum van € 3,00 per dag.

Lees verder

Christoffel weer terug op zijn plek


De inwoners van Well hebben er zo'n 30 jaar op moeten wachten, maar vlak naast de oude veerstoep in het Maasdorpje prijkt sinds zondag 24 juli weer het Christoffelbeeld. Het beeld symboliseert de kranige veerlieden van Well.

In 1956 bood een dispuut van een Studentenvereniging uit Delft het beeld aan, toen gemaakt door de Helmondse beeldhouwer Herman Magis. Maar het beeld verdween in het midden van de jaren '80 op raadselachtige wijze. Enkele jaren geleden werd het idee opgevat een nieuw beeld te plaatsen.

De kinderen en kleinkinderen van 'Tiesse de Post', postkantoorhouder in vroeger jaren aan de Grotestraat, bieden nu het nieuwe beeld aan. Kunstenaar Henk Vissers uit Bergen heeft het beeld ontworpen.

En zondag 24 juli was het zover: op de naamdag van St. Christoffel werd het beeld onthuld op de oude veerstoep, want aan de Maas en de oversteekplaats heeft Well zijn ontstaan te danken ...

Lees verder

Onderwijshuisvesting basisscholen HadM


Het gemeentebestuur van Horst aan de Maas heeft van Scholengroep Dynamiek een meervoudig verzoek gekregen voor aanpassing van onderwijshuisvesting. Het gaat over de basisscholen in America, Meterik en Tienray/Swolgen.

Lees verder

Uitslaande woningbrand in Velden


De brandweer kreeg maandagmiddag kort voor twee uur een melding van een uitslaande woningbrand aan de Sparrenlaan in Velden. Twee tankautospuiten en het snelle interventievoertuig bestreden het vuur. De woning heeft flinke brand-, rook- en waterschade opgelopen. Er zijn geen gewonden gevallen, de bewoners waren met vakantie.

De brandoorzaak is op nog niet bekend, de brandweer doet hier onderzoek naar. Bij de brand zijn mogelijk asbestdeeltjes vrijgekomen. De verspreiding van deze asbestverdachte deeltjes beperkt zich rondom de woning.

De bewoners zijn op de hoogte gebracht en keren vanaf hun vakantieadres huiswaarts.

Lees verder

5-sterren fietsen in Limburg


De hoogst haalbare beoordeling voor het fietsroutenetwerk krijgen, dat is het doel van Routebureau Noord- en Midden-Limburg. En het Routebureau is hier hard naar op weg.
In 2014 scoorde het fietsroutenetwerk in Noord- en Midden-Limburg bij 81% van de ondervraagden een 8 of hoger. Onlangs werd het onderzoek herhaald en scoorde het netwerk nog beter: 96% van de respondenten is zeer tevreden over het routenetwerk en het gemiddelde rapportcijfer is een 8,7.

Het fietsroutenetwerk in Noord- en Midden-Limburg telt 1400 kilometer. De routes worden bewegwijzerd door middel van het knooppuntensysteem, een ingenieus systeem dat maakt dat fietsers zelf routes kunnen samenstellen.
Het Routebureau Noord- en Midden-Limburg zorgt voor aanleg en onderhoud van het netwerk. Het routenetwerk wordt niet alleen gebruikt door inwoners van de regio maar ook door toeristen. Maar liefst 22% van de Nederlanders gaat tijdens een vakantie in Limburg van twee dagen of langer een keer uit fietsen en daarmee is fietsen een van de belangrijkste tijdsbestedingen.

Fietsen in Limburg wordt door het landelijke Fietsplatform beoordeeld met 4 van de 5 sterren. Verbeterpunten zijn vooral te vinden in het toevoegen van rustplekken en het verbeteren van de bewegwijzering naar die plekken. Coördinator van Routebureau Noord- en Midden-Limburg, Nikolien van Isterdael, denkt dat die vijfde ster binnen handbereik is. ‘Het onderzoek biedt veel inzicht in wie de fietsers zijn en wat ze willen, daar kunnen ze natuurlijk naadloos op aansluiten.’

Lees verder

Aanhouding na achtervolging in Grashoek


Na een crash in het maisveld zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie personen aangehouden op verdenking van diefstal. Agenten zagen zaterdagochtend rond 05.00 uur een personenauto met hoge snelheid over de Middenpeelweg rijden.

De politie wilde het voertuig controleren en gaf een stopteken. De bestuurder stopte, maar reed toen hard achteruit en ging ervandoor. Er ontstond een achtervolging richting het centrum van Grashoek.

Op de straat Belgenhoek verloor de bestuurder de macht over het stuur en kwam met zijn auto in een maïsveld tot stilstand. Een persoon werd bij de auto aangehouden, twee andere inzittenden wisten te ontkomen.

De politie startte een zoekactie in het maïsveld en wist ook de andere twee verdachten aan te houden. In de auto werden onder andere een bosmaaier en gereedschappen aangetroffen, die van diefstal afkomstig zijn.

De drie personen, een 27-jarige man uit Venlo, een 21-jarige man uit Venlo en een 24-jarige man uit Tegelen zitten nog vast voor verhoor. De politie heeft een onderzoek opgestart.

Lees verder

Acht jaar cel voor pogingen tot verkrachting


Een 39-jarige man is onlangs door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens drie pogingen tot verkrachting. De rechtbank acht bewezen dat de man, samen met een mededader, tot drie keer toe heeft geprobeerd om jonge vrouwen te verkrachten. Deze pogingen vonden plaats in Sevenum, Tienray en Malden. De man werd er van beschuldigd hetzelfde ook twee keer in Venlo en een keer in Blerick geprobeerd te hebben.

Lees verder

Regionaal vrijetijdsbestedingsplatform online


Inwoners en bezoekers van de Gemeente Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray hoeven sinds deze week niet meer langer te zoeken om er achter te komen wat er allemaal te doen is in de regio. Vanaf nu kun je voortaan terecht bij www.thatshappening.com een initiatief van Robert Peeters en Mike Peeters, twee ambitieuze ondernemers uit Sevenum.

Lees verder

Nationaal Hitteplan van kracht


Het Nationaal Hitteplan is vanaf dinsdag afgekondigd voor de provincie Limburg. Het RIVM adviseert voldoende water te drinken, dunne kleding te dragen, lichamelijke inspanning 's middag te beperken en veel in de schaduw te blijven.

Lees verder

Eerste dierenuitvaartcentrum in Noord-Limburg


Het eerste Dierenuitvaartcentrum van Noord-Limburg is onlangs geopend. Dit bevindt zich op het Bedrijventerrein Vennendreef in Oostrum. In het uitvaartcentrum is tevens een crematorium gerealiseerd.

Lees verder

Vakantieservice Politie Horst aan de Maas


Vanwege de toegevoegde waarde zet de politie in de gemeente Horst aan de Maas de Vakantieservice Politie voort. Naast Horst aan de Maas is de politie eenheid ook in Peel en Maas actief.

Lees verder

Onderwijs aan asielzoekers na zomervakantie


Maandag 5 september zal er bij Basisschool Megelsheim in Meerlo en, als alle plaatsen daar bezet zijn,  basisschool De Klimboom in Swolgen gestart worden met onderwijs geven aan kinderen die verblijven op het Asielzoekerscentrum Het Roekenbosch in Blitterswijck.

Lees verder

Miljoenen-besparing met leidingen-convenant


Waterschap Peel en Maasvallei tekende maandag 18 juli samen met 17 partners het convenant kabels en leidingen in waterkeringen. Met dit convenant zorgen de partijen voor een betere onderlinge samenwerking, waarmee tientallen miljoenen kunnen worden bespaard. Ook is er minder risico en overlast voor bewoners.

Lees verder

Ongeluk op A67: Chauffeur overleden


Op de A67 is maandag 18 juli omstreeks 17.30u een ongeluk gebeurd waarbij een chauffeur om het leven is gekomen.

Lees verder

Eerste Pokémon Go Tour in Horst


Pokemon Go is razend populair. In Horst aan de Maas wordt dit aangegrepen door Dagje Horst aan de Maas om in de gemeente een eerste Pokémon Go Tour te organiseren.

Lees verder

Paraglidster zwaargewond bij ongeluk


Zaterdag 16 juli is omstreeks 11.30 uur op de Steegse Peelweg in Veulen een paraglidster zwaargewond geraakt. Hiervoor zijn meerdere ambulances en een traumahelikopter naar de plaats van bestemming gegaan.

Lees verder

Nieuwe website Wereldpaviljoen


Het Wereldpaviljoen in Steyl, dat haar oorsprong kent vanuit SOS Meerlo-Wanssum, heeft dit weekend de nieuwe website gelanceerd. Dat gebeurde tijdens een speciale vrijwilligersavond in de theaterruimte van het Wereldpaviljoen.

Lees verder

Inloopavonden bestemmingsplan buitengebied


Op maandag 18 en woensdag 27 juli organiseert de gemeente Horst aan de Maas een tweetal inloopavonden in het gemeentehuis. Tussen 18.00 en 21.00 uur kunnen inwoners vrij binnenlopen.

Lees verder

Genomineerden Ondernemersprijs 2016 bekend


Michel Hendrix en Silvie Kempen van Wapenmakerij Hendrix uit Lottum, Peter, Ron en Suzanne Martens van Martens Asperges uit Tienray en Paul van Rengs van Linq Event Group uit Hegelsom zijn de drie genomineerde ondernemers die voor 2016 door de selectiecommissie aan de jury worden voorgedragen voor de Ondernemersprijs 2016 van de gemeente Horst aan de Maas.

Op woensdag 13 juli heeft de selectiecommissie onder leiding van Leon Litjens, de kandidaten voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas persoonlijk ontvangen en beoordeeld. Door middel van een pitch hebben de kandidaten zich aan de selectiecommissie kunnen presenteren gevolgd door een gesprek. De selectiecommissie heeft als taak om drie kandidaten te nomineren die aan de jury worden voorgelegd.   
 
Nu ligt er een taak bij de jury, die onder leiding staat van Chris Buijink om de uiteindelijke winnaar te bepalen. De jury doet eigenstandig onderzoek en diept hiermee de genomineerden verder uit. Ook kan de jury bij de voorgedragen ondernemers referenten vragen, die zij, indien nodig, zullen benaderen.

De drie genomineerde kandidaten worden door de jury bezocht en mogen zichzelf en hun onderneming presenteren. Ook een interview maakt onderdeel uit van de jurering. 
 
De uitreiking vindt dit jaar plaats op 24 november in 'De Merthal' in Horst, die dan weer is getransformeerd in een feestelijke hal, passend bij de gelegenheid.

Lees verder

Zomervakantie in Horst aan de Maas


Thuisblijvers hoeven deze zomervakantie niet te zitten kniezen want in de gemeente Horst aan de Maas is ontzettend veel te doen. Op www.liefdevoorlimburg.nl staan honderden tips op een rij. Van attractie tot museum en van fietsroute tot evenement. 
 

Lees verder

Maaiwerkzaamheden gestart


Donderdag is gestart met de maaiwerkzaamheden op de dijken. De afgelopen weken was het vanwege de natte ondergrond erg moeilijk om te maaien, maar inmiddels is het lang genoeg droog geweest om de dijken met werktuigen te kunnen berijden, zo meldt Waterschap Peel en Maasvallei.

Lees verder

Extra treinen Vierdaagse


Tijdens de Vierdaagse in Nijmegen zet openbaar vervoerder Veolia Transport Limburg extra treinen in op het traject Nijmegen – Venray. Treinen rijden overdag vaker en/of rijden ’s nachts langer door.

Lees verder

Hoogste punt toren Wanssum


Donderdagmiddag 14 juli, werd rond 15.30 uur de vlag in top van de Vitelia elevatortoren geplaatst. De bouw had met 66 meter het hoogste punt bereikt. In een metalen bak, met de Vitelia- vlag in de hand, werd Edwin Michiels, voorzitter coöperatie Vitelia, naar het hoogste punt van het gebouw gehesen. 

Lees verder

Gedeputeerde bezoekt Horst aan de Maas


Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen met onder andere arbeid, burgerparticipatie en leefbaarheid in haar portefeuille, zal vrijdag 15 juli een bezoek brengen aan de gemeente Horst aan de Maas.

Lees verder

Nieuwe plek Ambulancezorg Limburg-Noord


Ambulancezorg Limburg-Noord heeft een nieuwe plek. In de regio zullen de ambulances voortaan vanuit Venray aangestuurd worden. De opening van de nieuwe locatie, aan de rand van de snelweg A73, vond donderdag 14 juli plaats, door wethouder Jan Loonen van Venray.

Lees verder

Horst aan de Maas voorbeeld met afvalscheiding


Horst aan de Maas is koploper op het gebied van afvalscheiding. In deze gemeente gooien inwoners gemiddeld 30 kilo restafval weg, veel minder dan in andere gemeenten. Het getal ligt ver onder de doelstelling voor 2020, het jaartal wanneer de burgers in ons land al het afval gescheiden in dienen te leveren zodat er jaarlijks minder dan 100 kilo restafval per inwoner over blijft.

Lees verder

Nieuwe project-directeur Ooijen-Wanssum


Theo Reinders (1970) is per 1 juli aangesteld als directeur ad interim van Projectbureau Ooijen-Wanssum.

Nu het project in de realisatiefase komt en de rol van het projectbureau sterk verandert, is het een logisch moment om ook de rol van projectdirecteur anders in te vullen. Reinders, die werkzaam is bij de Provincie Limburg, is al jaren als programmamanager Maas bij Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum betrokken. “Het is een mooie kans om zo dicht bij de realisatie betrokken te zijn. Het project komt snel in uitvoering en dat is toch waar we al die jaren naar toe gewerkt hebben.”

Lees verder

Weekendafsluiting N270


Een gedeelte van de N270 wordt afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden, van vrijdag 22 juli vanaf 21.00 uur tot en met zondag 24 juli tot 21.00 uur.

Lees verder

Aanmelden Muzikantineweekend


Op 9, 10 en 11 september is het derde Muzikantineweekend. Het muzikaalste weekend van het jaar daagt muzikanten uit de gemeente Horst aan de Maas uit om met elkaar een weekend lang muziek te maken. Ook dit jaar mondt dit uit in een concert op het OP-festival. De inschrijving voor muzikanten uit Horst aan de Maas is geopend.

Lees verder

Bijeenkomst wateroverlast


Waterschap Peel en Maasvallei organiseert in samenwerking met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) een tweetal bijeenkomsten als gevolg van de wateroverlast van afgelopen maand. Eén van die ontmoetingen vindt aanstaande donderdag om 20.00u plaats in zaal Roelanzia in Ysselsteyn.

Lees verder

Dendron TV bestaat 1 jaar


Voor veel jongeren is het een droom: in de keuken kijken bij een mediabedrijf. Streekomroep Reindonk heeft vorig jaar leerlingen van het Dendron College die kans geboden. Eén schooljaar later kijken leerlingen en directie van de middelbare school uit Horst aan de Maas terug op een samenwerking die een mooie toekomst tegemoet gaat.

Sinds dit schooljaar heeft het Dendron College een eigen TV-ploeg, die bestaat uit zo’n 13 leerlingen van vmbo, havo, vwo en vwo-plus in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. Van de medewerkers en stagiair(e)s van Reindonk krijgen de leerlingen masterclasses. Met veel geduld leren zij de jonge Dendronploeg de kneepjes van het vak. De leerlingen vinden het geweldig om aan zulke projecten deel te nemen. “Ik kan niet wachten om te starten als verslaggever”, aldus een enthousiaste Merel Poels en ook de overige leerlingen blijven niet achter: “Dit is zo gaaf!”

De items worden door jongeren bedacht en gemaakt. "We kunnen nog lang hiermee doorgaan", aldus de jongeren.

Lees verder

Gemeente controleert bij PMD


De gemeente Horst aan de Maas controleert tijdens het ophalen van het PMD afval of inwoners doorzichtige zakken gebruiken of het PMD-afval los in de betreffende container stoppen. Sinds maandag 4 juli worden containers en emmers met ondoorzichtige zakken, zoals grijze vuilniszakken, niet meer geleegd.

Lees verder

Zorgen over samenvoeging


De gemeenteraadsfractie van de SP in Horst aan de Maas maakt zich zorgen over het samenvoegen van de meldkamers van de Veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord. De SP Horst aan de Maas sluit zich hiermee aan bij de fracties in Gennep, Venray, Venlo en Weert.

Lees verder

Particuliere woning aanbieden voor statushouders


De gemeente Horst aan de Maas biedt de mogelijkheid om leegstaande woningen tijdelijk te verhuren aan statushouders. Dit is één van de uitwerkingen van Limburgs Maatwerk onder de noemer 'het ontzorgingsarrangement'. Het is een set van afspraken tussen particuliere eigenaren (geen commerciële verhuurders), gemeente, Provincie Limburg en corporatie(s). Met het ont­zorgings­arrangement wil de gemeente de druk op de huurwoningmarkt verlichten. Deze is overal toegenomen door de grote groep statushouders die woonruimte zoeken.

Lees verder

Fraaie wolkenluchten zondagavond


Via diverse kanalen ontving Streekomroep Reindonk zondagavond foto’s van oranje gekleurde wolkenluchten. Volgens Reindonk-weerman Lei Spreeuwenberg zijn dit soort luchten vaker te zien. “De Piël staat echt niet in brand want de oranje gloed wordt veroorzaakt door de zon die daarbij al onder de horizon is gezakt maar de wolken nog verlicht. Door breking van het licht kleuren de aanwezige wolken, die uit waterdruppels bestaan, oranje-achtig”.

Lees verder

Dorpsraad Castenray verzon kattenverhaal


In het dorpsblad 'De Schans' heeft de Dorpsraad van Castenray foutieve informatie verstrekt met betrekking tot het verhaal over de loslopende katten in het dorp die zouden worden gevangen en naar het dierenasiel in Smakt gebracht. Coen Goumans, eigenaar van het asiel, geeft aan dat hij de afgelopen periode veel telefoontjes heeft gekregen naar aanleiding van het verhaal. "Ik moest het verhaal blijven ontkennen, bijzonder vervelend."

De Dorpsraad geeft aan dat men met het gebrachte verhaal een krachtig signaal wilde afgeven, omdat de vele katten overlast bezorgen in het dorp. ''Achteraf gezien op niet zo'n slimme wijze", laat een woordvoerder van de Dorpsraad Castenray weten.

Lees verder

Kogelhulzen gevonden


Voorbijgangers hebben zondag diverse kogelhulzen gevonden bij de bushalte aan de Oude Heerweg in Blitterswijck. De politie heeft de hulzen meegenomen voor onderzoek, maar tast vooralsnog in het duister over de herkomst ervan.

Lees verder

Mogelijk tekort aan diepvriesgroenten


Door het noodweer in Limburg en Noord-Brabant van de afgelopen weken dreigt er een tekort te ontstaan aan conserven en diepvriesgroenten in de supermarkt.

Lees verder

LLTB zwaar teleurgesteld


De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is zwaar teleurgesteld in de uitkomsten van het Tweede Kamerdebat over de waterschade in Zuidoost-Nederland.
Diverse politieke partijen riepen het kabinet op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) in werking te stellen of te komen tot een vergelijkbare oplossing. Staatssecretaris Martijn van Dam voelde hier niets voor en werd hierin gesteund door de coalitiepartijen VVD en PvdA.

Lees verder

Meeste deelnemers Burgernet


Horst aan de Maas voert de lijst met Limburgse gemeenten aan, met het hoogste percentage inwoners dat meedoet aan Burgernet Limburg. Per 1 januari 2016 doet 20,3 procent van de inwoners mee aan het burgerinitiatief. Daarmee staat Horst aan de Maas op de eerste plaats van deelnemers aan Burgernet.

Lees verder

Aanbieding bidbook Kasteelsche Bossen


Op donderdag 7 juli heeft de Stuurgroep Kasteelsche Bossen in Horst aan de Maas het bidbook Kasteelsche Bossen aangeboden aan het College van B&W en de Gemeenteraad van Horst aan de Maas.

De voorbereidingen hebben circa twee jaar geduurd. De stuurgroep bestempelt de plannen van de Kasteelsche Bossen als een uniek, groots en krachtig burgerparticipatie-initiatief.

Het plan rondom de Kasteelsche Bossen is, zo geeft de organisatie aan, een diepgaande samenwerking tussen vertegenwoordigers van Overheid, Sport, Onderwijs, Zorg, Cultuur en Bedrijfsleven, als een uniek, groots en krachtig burgerparticipatie-initiatief dat tot stand is gekomen door een samenwerking van ca. 70 partijen uit diverse segmenten in een stuurgroep en klankbordgroep.

Vele enthousiaste vrijwilligers gingen de uitdaging met elkaar aan om de plannen uit te werken waarmee de leefbaarheid van Horst aan de Maas door middel van intensieve samenwerking nu en in de toekomst een belangrijke boost krijgt. De deelnemers aan de Kasteelsche Bossen vertegenwoordigen ca. 8000 leden (georganiseerde en ongeorganiseerde sporters en algemene leden) en/of 1400 vrijwilligers, ca. 3000 leerlingen in het middelbaar onderwijs en 525 medewerkers van de bedrijven uit de regio in en rond de Kasteelsche Bossen, etc. Daarnaast ontvangt het bedrijfsleven tienduizenden nationale en internationale gasten op jaarbasis.

Lees verder

Zoektocht naar locatie voor statushouders


Horst aan de Maas blijft doorgaan met het huisvesten van statushouders en zoekt naar een locatie voor de opvang van minimaal 300 asielzoekers. Dit heeft het College van B&W ingebracht als onderdeel van de gezamenlijke oplossing in het ‘Pact van Limburg.’ Ook gaat het College door met de integratie en participatie van statushouders en asielzoekers in de gemeente.

Lees verder

Man probeert woning binnen te sluipen


Een man heeft woensdagmiddag geprobeerd een woning in Blitterswijck binnen te dringen. De bewoners hadden de insluiper net op tijd in de gaten.

Lees verder

Geen steun gedupeerden water- en hagelschade


De regio Noord-Limburg en Zuid-Oost Brabant die getroffen is door het noodweer van juni wordt niet tot rampgebied uitgeroepen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt staatssecretaris Martijn van Dam om de Wet Tegemoetkoming Schade niet in te zetten.

De Tweede Kamer geeft wel aan om soepel om te gaan met bestaande regelingen en het oplossen van problemen in kaart te brengen.

Bijna dertig gemeentebesturen, woningbouwcorporaties, gezondheidsinstanties en landbouworganisaties in Brabant en Limburg en de provinciebesturen van Brabant en Limburg tekenden een petitie om de getroffen gebieden in Brabant en Limburg uit te roepen tot rampgebied.

Lees verder

Gelukkig met Genoeg


De Budgetkring Horst aan de Maas is een werkgroep waarin je gestimuleerd wordt bewust en zorgvuldig om te gaan met je geld en met je leven. Het is een leefstijlprogramma met een unieke aanpak.

 

Lees verder

Debat over rampenstatus


Met een schade van 1 miljard euro, ontredderde burgers en vernielde bedrijven is de benaming 'ramp' op zijn plaats. Dat vinden steeds meer Tweede Kamerleden. Donderdag 7 juli staat een debat gepland.
Delen van Noord-Brabant en Limburg zijn veranderd in een rampgebied. Tot die conclusie kwam CDA-kamerlid Jaco Geurts dinsdagmiddag toen hij in de Tweede Kamer pleitte om nog vóór het zomerreces een debat te voeren over de situatie. Hij kreeg bijval van een brede Kamermeerderheid en kreeg het onderwerp voor donderdag op de agenda, een dag voordat politiek Den Haag de vakantiekoffers pakt.

Lees verder

Overlast van katten in Castenray


Bij de Dorpsraad van Castenray bereiken de laatste tijd meerdere signalen over kattenoverlast. Dit meldt De Schans. Het is vervelend als katten hun behoefte in de tuin van dorpsgenoten doen, dit is niet alleen vies, maar het stinkt ook. Er is na overleg met de gemeente Venray besloten om vallen te plaatsen.

Lees verder

Hoge vergrijzing in Noord-Limburg


In de afgelopen twee decennia is Limburg het sterkst vergrijsd van Nederland. Het CBS heeft onderzocht dat 20,2% van de bevolking in Noord-Limburg ouder dan 65 is. Zuid-Limburg scoort nog meer 65-plussers, namelijk 22,5.

In stedelijke gebieden is gemiddeld 15% 65 jaar of ouder. Ook het aantal geboorten in Noord-Limburg blijft achter op het landelijk gemiddelde. In 2015 waren er 8,1 geboorten per 1000 inwoners in deze regio.

Lees verder

Uitreiking cheques Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray


Op maandagavond 4 juli werden in het MFC De Buun in Well 21 cheques overhandigd aan de initiatieven die dit jaar een bijdrage ontvangen vanuit het Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray. Deze cheques werden uitgereikt door Directievoorzitter Rob Knoops en Alice Jansen, Directeur Bedrijfsmanagement. Tijdens deze avond werd er een totaalbedrag van € 138.458,- toegekend.

Lees verder

Reindonk 'leeft' in Horst aan de Maas


"De uitkomsten van het in mei gehouden Kijk- en Luisteronderzoek van Streekomroep Reindonk mogen er wezen", dat stelt Pieter Janssen, directeur van de zender. "We blijken goed geworteld in de gemeente Horst aan de Maas”. 

De publieke lokale omroep uit Horst aan de Maas heeft via onderzoeksbureau Toponderzoek uit Horst aan de Maas een enquête gehouden. "We hebben via ons burgerpanel TipHorstaandeMaas.nl een vragenlijst rond laten gaan en vervolgens de onderzoeksresultaten gewogen op leeftijd en geslacht om een afspiegeling van de werkelijkheid te krijgen", zo geeft Martijn Hulsen van Toponderzoek aan. "We kregen hierop gigantisch veel reacties, een indicatie dat het onderwerp leeft."

“Het onderzoek is uitgesmeerd over alle dragers van de omroep. Op radio scoren we bijzonder hoog", zo vertelt Pieter Janssen. “We behoren tot de top 3 van best-beluisterde zenders. Daarnaast zie je dat ook op televisie de score goed is, want één op de vier huishoudens kijkt wekelijks naar ons tv-kanaal. Je merkt wel dat het traditionele TV-kijken wordt ingehaald door het kijken 'on demand' via internet en social media", aldus Janssen.
 
"De website Reindonk.nl blijft één van de meest geraadpleegde (nieuws)sites in Horst aan de Maas. 
Janssen: "Ook onze app wordt regelmatig genoemd als informatiekanaal. Daarnaast zien we de cijfers van onze social media kanalen ook flink stijgen. Aandachtspunt blijft om jongeren te binden aan de organisatie, iets waarmee we dit jaar zijn gestart met onder andere scholenprojecten zoals Dendron-TV."
 
Uiteraard zijn er ook aanbevelingen. "Dat vinden we eigenlijk nog het meest waardevolle. We zijn in november 2013 gestart met een 'nieuw Reindonk', waarbij de focus voornamelijk lag op het nieuws in de regio. We zien dat dit bijzonder gewaardeerd wordt. Aandachtspunt is onder andere het feit dat we veel herhalen op de televisie en we hierin geen herkenbare programmering hebben buiten het nieuwsprogramma Focus", aldus Janssen. "Hier gaan we de komende periode flink aan werken!" Ook enkele programma's op de radio worden gemoderniseerd. "Reacties die veelvuldig terug kwamen hebben we opgepakt en hebben al geresulteerd in enkele aanpassingen, die we de komende tijd nog verder gaan finetunen."
 
De samenwerking met huis-aan-huis-blad 1HorstaandeMaas is ook onderzocht. "De samenwerking tussen Streekomroep Reindonk en het weekblad wordt als bijzonder positief ervaren", aldus Janssen.
 
Streekomroep Reindonk zal de komende periode de aanbevelingen verder uitwerken tot concrete veranderingen. Daarmee doe je recht aan de uitkomst van het onderzoek", aldus Janssen die de zender een verder nieuws-elan wilt geven. Dit bereiken we onder andere door in te zetten op samenwerking met collega-omroepen in Noord-Limburg waarbij de herkenbaarheid voor inwoners van Horst aan de Maas geborgd dient te blijven. Op deze manier kunnen we hyperlokaal nieuws blijven brengen met onze vrijwilligers die in de haarvaten van de samenleving zitten en waar we ontzettend trots op zijn. Deze insteek wordt enorm gewaardeerd, zo blijkt uit het onderzoek, en hier hebben inwoners in de regio gewoon recht op.

Daarnaast zullen we ons nog meer op jongeren gaan focussen. En dat hopen we, bij een herhaling van een Kijk- en Luisteronderzoek over een jaar of twee, terug te kunnen zien in de resultaten. Maar eerst... gaan we een klein feestje bouwen", zo besluit Janssen.

Lees verder

Petitie aangeboden


Dinsdag 5 juli is een delegatie van de Provincie Limburg, gemeenten uit Noord-Limburg en Zuid-Oost Brabant, de Provincie Noord-Brabant, MKB Limburg, LWV, woningcorporaties, LLTB en ZLTO naar Den-Haag afgereisd om een petitie aan te bieden aan de leden van de Tweede Kamer. Onder de aanwezigen waren gedeputeerde Patrick van der Broeck, wethouder Bob Vostermans van Horst aan de Maas en Jan Loonen van de gemeente Venray.

De petitie roept de Kamer op om het kabinet te bewegen Zuidoost-Nederland tot rampgebied te verklaren. Zo kan de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in werking worden gesteld.

Lees verder

Toerisme positief over zomerseizoen


Vanaf 9 juli vieren Nederland en de Duitse grensstreek zomervakantie. De Belgen kregen al op 1 juli vakantie. Het toerisme naar Noord-Limburg trekt aan. Uit onderzoek dat Leisure Port enige tijd geleden uitvoerde blijkt, dat 88% van de toeristische ondernemers verwacht net zo goed of beter te draaien dan in 2015. Er wordt zelfs verwacht 10 procent beter te scoren.

Lees verder

Petitie aanbieden aan Tweede Kamer


Wethouder Bob Vostermans van Horst aan de Maas zal met enkele collega-bestuurders uit Noord-Limburg dinsdag 5 juli een petitie aan de Tweede kamer in Den Haag aanbieden waarin men aandacht vraagt voor het door noodweer getroffen gebied in de regio, dat voor een noodvoorziening in aanmerking wil komen.

Vorige week was staatsecretaris Martijn van Dam in het getroffen gebied en kreeg door burgemeester Kees van Rooij en wethouder Jan Loonen van Venray een brief overhandigd waarin hem gevraagd werd de waterschade als nationale ramp te erkennen. Alleen al in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland zou er voor meer dan 100 miljoen euro schade zijn als gevolg van de regen- en hagelbuien. In deze provincies kunnen duizenden hectares aan land- en tuinbouwgewassen, zoals aardappelen en bieten, als verloren worden beschouwd.

Volgens Van Dam valt dit noodweer niet onder het begrip ramp en kunnen boeren en tuinders zich er bovendien tegen verzekeren. Hierop heeft de regio een brief naar premier Mark Rutte gestuurd. Om deze brief kracht bij te zetten wordt er morgen een petitie aangeboden in de Tweede Kamer.

Lees verder

Weerschade ook merkbaar bij autoherstelbedrijven


Niet alleen de agrarische sector lijdt onder het natuurgeweld van de afgelopen weken. Talloze auto’s hebben hagelschade opgelopen en de autoherstelbedrijven hebben hun handen vol om alle schade te repareren.

In de brede lijn Helmond-Venray-Venlo is voor vele miljoenen euro's schade aangericht door hagelbuien waarbij hagelstenen vielen ter grootte van tennisballen. Dat ze zo groot waren is echt uitzonderlijk. Volgens sommigen leken de hagelbuien wel mortiervuur. Auto's zijn veranderd in poffertjespannen en veel daken en dakramen zijn gesneuveld. Dit gebeurde tijdens een supercel.

Een supercel, het zwaarste type onweersbui dat er bestaat, komt in Nederland elk jaar wel een keer voor, maar die van vorige week donderdag was wel uitzonderlijk zwaar. Een supercel ontstaat niet zomaar, maar alleen onder specifieke omstandigheden. Zo moet de atmosfeer warm en vochtig zijn. De wind op de grond moet uit een andere richting komen en een andere snelheid hebben dan de wind op grotere hoogte. Daardoor ontstaat een weersysteem dat om de eigen as draait en hoge verticale snelheden bereikt. Hagelstenen worden daarin omhoog gezogen en blijven aangroeien tot ze uiteindelijk te zwaar worden en naar beneden komen. De hagelstenen kunnen daarbij 5 centimeter of nog groter worden.

Lees verder

Zomervakantie Noord limburg


Uit onderzoek dat Leisure Port enige tijd geleden uitvoerde blijkt, dat 88% van de ondernemers verwacht net zo goed of beter te draaien dan in 2015.

In Resort Arcen is vooral het luxe segment erg in trek en er wordt vroeger geboekt. In Helden worden vooral meer caravans verwacht dan andere jaren. Vakantiepark Leukermeer in Well overweegt om gasten regengarantie te bieden tijdens de bouwvak-weken.  Sjors Winkelmolen van Eldorado in Plasmolen zegt: 'Het wordt een topzomer in Nederland vanwege het afgenomen neerslagrisico.'  Ook Attractiepark Toverland verwacht een goed zomerseizoen.

Opvallend is dat in het voorjaar vooral groei te zien was vanuit Duitsland en België. De komende weken worden vooral veel Nederlanders verwacht die op de Noord-Limburgse campings, bungalowparken en in de hotels en B&B’s verblijven.

Limburg staat in de top drie van meest populaire bestemmingen voor binnenlandse vakanties. De meest populaire activiteiten tijdens een vakantie in Noord-Limburg zijn uit eten gaan, funshoppen, wandelen en zwemmen. Ook Duitsers en een groeiend aantal Vlamingen kiezen Noord-Limburg als bestemming voor een dagje uit of een vakantie.

Lees verder

Opening melkfabriek Venray


Op vrijdag 15 juli 16.30 uur zal de loco-burgemeester van Venray de officiële opening van de gerestaureerde Schoorsteen van de Melkfabriek te Venray verrichten. Hij zal de schoorsteen dan in werking stellen.

Programma: van 16.00 uur tot 17.00 uur, bij de Oude melkfabriek aan de Leunseweg 2 te Venray.

'Stichting Industrieel Erfgoed Melkfabriek Venray.'

Lees verder

Geen bestemmingsplanwijziging nodig


Hoewel het plan niet past binnen de huidige bestemming, is het niet nodig om het huidige bestemmingsplan van de oude melkfabriek te wijzigen. Dat zei wethouder Martijn van der Putten (Wonen) dinsdag na vragen van oppositiepartij SP.

Lees verder

Jongerencommunity organiseert InHouse Dag


De Jongerencommunity van de Rabobank Horst Venray organiseert regelmatig bedrijvenmarkten en in-housedagen om jongeren in Horst aan de Maas en Venray te laten zien dat deze regio een inspirerende en sexy werkomgeving kan zijn. Op woensdag 6 juli zal de community naar Toverland gaan.

Lees verder

Maaiwerk dijken later door wateroverlast


De hevige regenval van de afgelopen tijd zorgt ook op de dijken voor overlast. Bij normale omstandigheden wordt medio juni gestart met de maaiwerkzaamheden, maar door de verzadigde bodem is het nu onmogelijk om daar te werken. Om te kunnen maaien zijn ten minste enkele dagen droog weer nodig.

Lees verder

Eerste lustrum SamenUitBus


De Stichting SamenUitBus bestaat dit jaar vijf jaar. Het eerste lustrum werd feestelijk afgesloten op donderdag 30 juni in Broekhuizen. De Stichting stelt senioren en mensen met een beperking in de gelegenheid om samen met leeftijdsgenoten te gaan winkelen en gezellig op stap te gaan. Ontmoeting en contacten leggen is dan ook een belangrijke doelstelling van de SamenUitBus.

Lees verder

Rabobank komt gedupeerde agrariërs tegemoet


De Rabobank heeft een pakket maatregelen getroffen om door noodweer gedupeerde ondernemers financieel tegemoet te komen. De maatregelen zijn erop gericht om financiële problemen op korte termijn te kunnen voorkomen en verlichten.

Lees verder

Overwegend gezinnen bij AZC Blitterswijck


Op het asielzoekerscentrum in Blitterswijck zijn tot nu toe vooral gezinnen gehuisvest. Ruim een derde van de huidige bezetting is kind. Dat blijkt uit cijfers van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

Lees verder

Overhandiging brief aan staatssecretaris


Dertien Limburgse gemeenten, waaronder Horst aan de Maas, hebben vanmorgen een brief overhandigd aan staatssecretaris Martijn van Dam waarin ze hem vragen de weerschade te erkennen als nationale ramp.

Lees verder

Sensoor hulpverlening zoekt vrijwilligers


De vrijwilligers van Sensoor bieden dag en nacht een luisterend oor aan mensen die hun verhaal niet in hun eigen omgeving kwijt willen of kunnen. Ze luisteren naar verdriet en problemen, geven steun en denken mee. Donderdag 8 september start weer een Sensoortraining in Venlo om nieuwe vrijwilligers op te leiden.

Lees verder

Waterschap neemt maatregelen tegen wateroverlast


Waterschap Peel en Maasvallei gaat de komende weken de stuwen in de winterstand plaatsen. Daarnaast onderzoekt het waterschap de mogelijkheden van een verzwaard maairegime en gaat een programmateam nieuwe knelpunten in afvoer en doorvoer van beken in beeld brengen en aanpakken.

Lees verder

Laat je stem horen in de Burger Advies Raad


De Burger Advies Raad Horst aan de Maas is dringend op zoek naar een nieuwe secretaris en een nieuwe teamleider voor het Team Werk en Inkomen. Wil je graag een rol spelen in het belangrijkste adviesorgaan van de gemeente Horst aan de Maas? Voel je je betrokken bij leefbaarheid en ontwikkelingen op het gebied van werk, zorg en inkomen?

Lees verder

Nieuwe subidievormen 2017


Vanaf 2017 gaat de gemeente Horst aan de Maas met twee nieuwe vormen van subsidie werken, te weten de exploitatiesubsidie en de vouchers voor verenigingen die iets extra’s doen voor de samenleving. De gemeente werkte samen met een vertegenwoordiging van verenigingen en instellingen een nieuw toetsingskader uit, met spelregels voor het verlenen van subsidies. Het totale budget blijft ongeveer hetzelfde als in de afgelopen jaren.

Wethouder Ger van Rensch: “We werkten in het verleden al met weinig regels en eenvoudige procedures. Dat blijft zo. Nu maken we een volgende slag: we richten ons steeds meer op sociale activiteiten en voorzieningen voor alle inwoners, maar in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen. We steunen de mooie initiatieven die ontstaan op het gebied van leefbaarheid, ondersteuning en zorg. Deze zorgen er voor dat meer mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen én deelnemen aan activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn de dorpsdagvoorzieningen en Noaberzorgpunten. Als initiatiefnemers te maken krijgen met een tekort in hun exploitatie, kunnen ze vanaf 2017 een exploitatiesubsidie aanvragen als dekking van dit tekort.”

Een andere nieuwe vorm van subsidieverstrekking is de voucher: een eenmalige extra subsidie voor verenigingen en stichtingen die een bijzonder project of activiteit uitvoeren, naast hun normale activiteiten. De gemeente experimenteerde in 2015 en 2016 al met deze vorm. Wethouder Van Rensch: “Vrijwilligers zijn het kloppend hart van onze samenleving. Zij dragen met hun activiteiten bij aan de vitale gemeenschap die we voor ogen hebben. Als ze daar extra hun best voor willen doen, geven wij ze graag een financieel steuntje in de rug.” De ervaringen met het experiment zijn zo positief, dat de vouchers nu definitief een plek krijgen in de nieuwe toetsingskaders en de algemene subsidieverordening (ASVH).

Het college heeft op dinsdag 21 juni de nieuwe voorstellen goedgekeurd. Betrokken verenigingen en instellingen zijn in de dagen daarna per brief geïnformeerd over de verdere gang van zaken, o.a. dat de nieuwe toetsingskaders voor subsidieverlening vanaf 1 juli ter inzage liggen. Zeven weken lang kunnen er vervolgens zienswijzen worden ingediend. In oktober stelt de gemeenteraad de toetsingskaders en de daaraan verbonden beschikkingen vast.

Lees verder

Aftrap website HorstaandeMaasvoorelkaar


Iets voor elkaar doen wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Gelukkig zijn er veel mensen bereid een ander te helpen. Om hulpvragers en vrijwilligers met elkaar in contact te brengen, is er nu een nieuwe online ontmoetingsplaats: www.horstaandemaasvoorelkaar.nl. Op dinsdag 28 juni vond de officiële aftrap plaats.

Op de Horster weekmarkt promoten medewerkers van Synthese, gemeente Horst aan de Maas en diverse vrijwilligersinstellingen de nieuwe website. Potentiële vrijwilligers konden zich er live aanmelden en mensen en organisaties met een vrijwilligersklus konden die ook aanmelden.

Tussen 11.00 en 12.00 uur vormden wethouders Birgit op de Laak en Ger van Rensch het speciale promo-team. Hierbij was de insteek dat mensen die zichzelf of hun organisatie aanmeldden via de website, kans maakten om een van beide wethouders 'aan te nemen' als eenmalige vrijwilliger voor hun organisatie.


Foto's: Pieter Janssen

Lees verder

Twee Arthur van Poecke-troffeeën


Tijdens de internationale jeugdwedstrijden in het Zeeuwse Koewacht is een zevenkoppige groep jongeren van de afdeling Horst a/d Maas-Venray erin geslaagd met het behalen van een eerste en een derde plek, twee prestigieuze Arthur van Poecke-trofeeën mee te nemen.

Lees verder

Waterschap: Noodweer is een nationale ramp


Volgens voorzitter Ger Driessen van Waterschap Peel en Maasvallei moeten de gevolgen van de hevige regen- en hagelbuien van de afgelopen weken worden erkend als nationale ramp.

Lees verder

Zakenvrouw Noord-Limburg 2016


Mieke Verhaegh, directeur Trias B.V. uit Venlo, heeft tijdens een avondvullend programma in Theater de Maaspoort in Venlo de award gewonnen voor ‘Zakenvrouw Noord-Limburg 2016’.

Over de winnende zakenvrouw zei de jury: 'Mieke profileert zich sterk als zakenvrouw in de regio. Naast haar rol als directeur-eigenaar van Trias is ze zeer maatschappelijk betrokken. Zo zet zij zich als lid van de Advisory Board van LWV-Women in voor het versterken van de positie van vrouwen in Limburg en voor diversiteit in het zakenleven'.


Mieke Verhaegh heeft er volgens de jury een duidelijk beeld van, welke marktsegmenten en klantgroepen voor haar onderneming belangrijk zijn. Zij heeft scherpe keuzes gemaakt en zich hierop gefocust. Mieke stimuleert innovatie in de regio door het vinden van subsidies voor vernieuwende projecten. Daarmee stimuleert zij samenwerking tussen bedrijven en laat ze de regio groeien in haar innovatieve kracht.

'Ze is doeltreffend en weet wat er speelt om haar heen. Ze heeft laten zien dat ze ook in een tijd van crisis en een dalende omzet, haar bedrijf door middel van een sterke nieuwe strategie kan laten groeien.'

Lees verder

Win een wethouder als vrijwilliger


Elke inwoner van Horst aan de Maas kan op de website van de gemeente een vrijwilliger om hulp of ondersteuning vragen. Deze hulpvragen kunnen uiteenlopen van hulp bij vervoer, gezelschap en een kopje koffie tot begeleiding van een kind met een beperking bij een voetbalvereniging. Het is daarnaast ook mogelijk om je eigen talent aan te bieden aan een ander.

Lees verder

Enorme schade door hagel in Reindonk-regio


Door de storm die donderdagavond over Limburg raasde, had de brandweer de handen vol aan het opruimen van omgewaaide bomen, ondergelopen kelders en weggespoelde putdeksels.

Volgens een woordvoerder van de brandweer kreeg vooral Venray het zwaar te verduren. Het gemeentehuis en basisschool Coninxhof liepen onder water. Ook waaiden veel bomen om en liepen kelders onder.

In de Reindonk-regio kwam de brandweer onder andere in actie door omgewaaide bomen op de Bernadettelaan in Tienray, Holstraat in Meerlo, Brugstraat in Wanssum en de Deurneseweg in Griendtsveen. Op de Bernardstraat in Meerlo pompte de brandweer een kelder leeg. Verder kwam de brandweer onder andere in actie voor stormschade op de Pastoor Janssenstraat in America, Wielder in Lottum en de Kempweg in Meterik. Daar was in alle gevallen enkel sprake van materiële schade.

Lees verder

Schade landbouwgewassen Limburg


Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken komt naar Limburg om de gevolgen van de extreme regenval te bekijken.

Lees verder

Kadernota Horst a/d Maas: financieel op koers


De gemeente Horst aan de Maas koerst aan op een positief rekeningsaldo in 2018. Maar de begroting voor de jaren 2017 t/m 2019 staat wel onder druk. De gemeente staat nog voor de uitdaging een bezuiniging van € 3,2 miljoen te realiseren. Daarvoor zijn al maatregelen in gang gezet. De gemeente komt tot dit resultaat zonder meer dan trendmatige verhoging van de lastendruk voor inwoners. Dit blijkt uit de Kadernota 2016 die op 12 juli aan de raad wordt voorgelegd.

Lees verder

Politie wordt bijgeschoold


Ook politiemensen moeten regelmatig hun kennis bijspijkeren. Daarom woonden dinsdag 21 juni enkele collega's van het bureau in Horst aan de Maas een sessie bij over Incident Management.

Lees verder

Betalingen HadM binnen 10 dagen


De gemeente Horst aan de Maas betaalt haar rekeningen gemiddeld binnen tien dagen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Overheden zijn wettelijk verplicht om binnen 30 dagen te betalen. De praktijk wijst echter uit dat dit lang niet overal het geval is.

Lees verder

Bijdragen aan vluchtelingenopvang


Horst aan de Maas blijft doorgaan met het huisvesten van statushouders en zoekt naar een locatie voor de opvang van minimaal 300 asielzoekers. Dit brengt het College in als onderdeel van de gezamenlijke oplossing in het ‘Pact van Limburg.’ Ook blijft het College doorgaan met de integratie en participatie van statushouders en asielzoekers in de gemeente.

Lees verder

Drukbezochte boekpresentatie


Zaterdag 18 juni werd door Veulens Historie het boek Rector Hoogers, een bijzondere dorpspastoor, gepresenteerd. Harrie Hoogers, afkomstig uit Horst aan de Maas, werd in 1963 benoemd tot rector in de kleine parochie Veulen. Dat hij daar zelf in eerste instantie niet blij mee was blijkt uit zijn reactie “Wat moet ik in dat boerengat, wat moet ik daar gaan doen?” Hij kon echter niet anders dan het besluit van het bisdom respecteren. Al snel bleek dat de rector en het dorp Veulen op een unieke manier bij elkaar pasten.

Lees verder

Oproep voor selfies


Designer Teun Verbeek, die oorspronkelijk uit de gemeente Horst aan de Maas komt, hoorde enkele maanden geleden dat hij de opdracht heeft gekregen om het staatsieportret in de raadszaal van de gemeente Horst aan de Maas te gaan maken.
Verbeek is nu op zoek naar... selfies!

Lees verder

Geen gedwongen ontslagen bij Dichterbij


Als gevolg van de splitsing van de gezamenlijke locaties met UniK vervallen bij Dichterbij de huidige werkzaamheden voor 98 medewerkers in vaste dienst. Dichterbij biedt al deze medewerkers een passende functie aan, zo geeft de organisatie in een persboodschap aan. Dichterbij is ook actief in Horst aan de Maas.

Lees verder

Eerste vluchtelingen komen vandaag in Blitterswijck


Nadat de komst van de eerste vluchtelingen meermaals werd uitgesteld, arriveren vandaag de eerste asielzoekers in Blitterswijck. Er zullen zo'n 30 bewoners per bus op het park aankomen.

Lees verder

Huizen voor statushouders


De gemeente Horst aan de Maas gaat mogelijk woningen opkopen om ze door te verhuren aan statushouders. Burgemeester Kees van Rooij laat weten dat deze optie de komende tijd wordt onderzocht. Hij verwacht in het laatste kwartaal van dit jaar uitsluitsel te kunnen geven. In dat geval wordt een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd.

De Gemeente Horst aan de Maas bekijkt deze mogelijkheid omdat het tot nu toe amper lukt particuliere (leegstaande) woningen te laten verhuren aan vluchtelingen die beschikken over een verblijfsvergunning, aldus Dagblad de Limburger.

Het verbouwen van gemeentelijk vastgoed tot woonruimte blijkt te kostbaar. De gemeente wil naast het jaarlijks opgelegde aantal te huisvesten statushouders (dit jaar 106) plek bieden aan maximaal 400 extra personen.

Lees verder

Boom als symbool overgedragen


Op donderdag 9 juni werd tijdens een inspiratiebijeenkomst van het samenwerkingsproject 'Het Belang van Arbeidsmigranten', het stokje overgedragen naar een nieuwe setting. Raf Janssen, wethouder in de gemeente Peel en Maas en voorzitter van de Regiotafel Sociaal Domein, kreeg van burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas in zijn hoedanigheid als voorzitter van het samenwerkingsproject en gedeputeerde Patrick van der Broeck van de Provincie Limburg, een appelboom overhandigd.

Janssen gaf tijdens de bijeenkomst aan, deze appelboom als symbool voor alle arbeidsmigranten en vluchtelingen te schenken aan Krystyna Gorska, die vanuit Meterik een steunpunt heeft voor Poolse arbeidsmigranten. "Zij heeft vanuit de basis ertoe bijgedragen dat dit project positief verlopen is", vertelt Janssen. Deze overhandiging vond dinsdag 14 juni plaats.

Meer nog dan in veel andere gebieden van Nederland kent de regio Noord-Limburg een instroom van arbeidskrachten uit met name Polen (90%) en andere Oost-Europese landen. "Vanuit de nieuwe opzet werken we niet alleen voor de arbeidsmigranten, maar ook voor de vluchtelingen die in onze regio aanwezig zijn", aldus Raf Janssen.

Gorska beloofde de boom een mooie plaats te zullen geven. "Ik doe dit werk met veel passie voor deze mensen en waardeer dit gebaar enorm", aldus de ondersteuner voor Poolse arbeidsmigranten uit Horst.

Lees verder

Meeste Polen wonen in HadM


In Horst aan de Maas leven de meeste Polen van Limburg. In deze gemeente, evenals in buurgemeente Venray, woont het grootste aantal mensen van Poolse afkomst. In beide gemeenten is 2,4 procent van de inwoners Pools. De gemeente Venlo volgt met 2,1 procent.

Lees verder

Waak voor Inbraak zet VW Caddy in


'Gereedschap en metaal, wij jatten het allemaal.' Onder deze slogan controleert de politie Horst en de politie Peel en Maas met een zogenaamde caddy-actie momenteel in het buitengebied van beide gemeenten. Het doel: alertheid vergroten en tips ontvangen over verdachte personen of voertuigen in het buitengebied.

Het komt steeds vaker voor dat spullen die onbeheerd op erven staan, worden gestolen. Criminelen rijden met een bestelwagen brutaal een erf op. Als ze door de bewoners worden aangesproken gebruiken ze vaak een smoes, maar in de praktijk blijkt dat ze in veel gevallen niet worden opgemerkt. Hun buit bestaat dan uit werktuigen, gereedschap en metalen.

De politie rijdt rond in een bestelwagen die lijkt op de auto’s die criminelen ook gebruiken. Om het effect van criminelen na te bootsen, rijden de agenten ook de erven op. Ze gaan in gesprek met de bewoners of eigenaren en geven dan tips en advies. Als er niemand thuis is, laten ze een flyer achter, waarop staat dat de politie het erf heeft gecontroleerd en dat er zo mogelijk verbeteringen kunnen worden aangebracht om diefstal te voorkomen.

De politie roept op om verdachte situaties te melden via het telefoonnummer 0900 - 8844. Dit kan ook via een e-mail naar de wijkagent.

Lees verder

Reorganisatie Dichterbij


Bij de dagbesteding van Dichterbij, waar zorg verleend wordt aan mensen met een verstandelijke beperking, vervallen tientallen banen. De organisatie verwacht dat zo’n tien tot vijftien procent van al het werk gaat verdwijnen.

Lees verder

Nieuwe recreatiewijzers


Diverse prominente locaties in de gemeente Horst aan de Maas zijn deze week voorzien van nieuwe Recreatiewijzers. Zij brengen de gemeente overzichtelijk in kaart. Van straatnamen, fietsknooppunten tot en met bezienswaardigheden.

Lees verder

LLTB ondersteunt leden met afhandeling wateroverlast


De LLTB en Arvalis ondersteunen leden in de afhandeling van wateroverlast. Niet alleen in het oplossen van knelpunten, maar ook bij het melden van schade. Dit is met name van belang wanneer het gaat om aansprakelijkheid en het aanvragen van een schadevergoeding.

Lees verder

Arbeidsmigranten: regio-gesprekstafel aan zet


Tijdens een inspiratiebijeenkomst op donderdag 9 juni door het samenwerkingsproject Het Belang van Arbeidsmigranten werd stil gestaan bij de vijf jaar dat het project in Noord-Limburg gelopen heeft. Kees van Rooij, als voorzitter van dit project: "We hebben vanuit dit project vele zaken gerealiseerd, denk maar eens aan de succesvolle deelname aan de pilot Participatieverklaring, de uitgebreide aandacht voor het huisvestingsvraagstuk en de organisatie van de kerkeböske-bijeenkomsten."

Raf Janssen als voorzitter van de Regiotafel Sociaal Domein: "We hebben een goede basis die we in Noord-Limburg breed kunnen oppakken. Vanuit de verschillende groepen die samenwerken vormen arbeidsmigranten een groep, die samen meedoen om over en weer het gesprek met respect voor elkaar open te houden, waarbij elkaars sterke punten worden opgezocht. Ditzelfde geldt voor nieuwe burgers die onze maatschappij komen versterken."

In de nieuwe setting wordt naast arbeidsmigranten ook ruim aandacht geschonken aan de vluchtelingen. "Vanuit de overheidsaanpak zitten daar veel parallellen in. Je zag de aandacht verschuiven naar vluchtelingen en dat was mede oorzaak om dit alles onder dezelfde paraplu te brengen", aldus Kees van Rooij.

Gedeputeerde Patrick van der Broeck: "Het is goed hoe we met deze situatie om gaan. Zelf woon ik woon in een klein dorp en ik vind het goed dat voor de leefbaarheid ook arbeidsmigranten een vaste stek binnen deze leefgemeenschappen krijgen, waarbij het spreken van de Nederlandse taal een must is."

Lees verder

Hoog water mindert langzaam


Waterschap Peel en Maasvallei zorgt in Noord- en Midden Limburg voor veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water. Met al het regenwater dat de laatste tijd is gevallen, gaat op dit moment veel tijd en energie naar de taken ‘veilige dijken’ en ‘droge voeten’. Om burgers op de hoogte te houden heeft men onlangs een app gelanceerd.

Daarnaast stimuleert het Waterschap samen met gemeenten het afkoppelen van regenwater bij woningen.

Lees verder

Leergeld en Jarige Job werken samen


Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen uit gezinnen die het financieel niet zo breed hebben, zodat ook zij binnen- en buitenschoolse activiteiten niet hoeven te missen. Sinds januari 2015 is Stichting Leergeld ook in Horst aan de Maas actief en gaat zij samenwerken met Stichting Jarige Job. 'Jarige Job' richt zich op gezinnen in dezelfde situatie en heeft als motto ‘elk kind verdient een verjaardag’.

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 60.000 kinderen in Nederland sociaal worden uitgesloten omdat ze opgroeien in armoede. Zij zitten niet op een sport, niet op muziekles, gaan niet mee met schooluitjes en vieren nooit hun verjaardag. In Horst aan de Maas wil men de samenwerking vanuit Stichting Leergeld hierover oppakken.

Lees verder

Veel ondernemers getroffen door wateroverlast


Bij het Centraal Meldpunt Water zijn meer dan 370 meldingen binnengekomen van wateroverlast. Uitsplitsing naar categorie (burger, bedrijf, ongebouwd) heeft nog niet plaatsgevonden. Oplossen van knelpunten heeft vooralsnog de prioriteit.

Lees verder

100% groene stroom in Horst aan de Maas


De gemeente Horst aan de Maas kiest voor 100% groene stroom. Dit wil zeggen dat de gemeente haar energie duurzaam inkoopt.

Lees verder

Glasvezel buitengebied start niet voor 4e kwartaal


Aangezien het financieringsvoorstel voor glasvezel in het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas op zijn vroegst in de raadsvergadering van september wordt behandeld, zal de aanleg niet eerder starten dan het vierde kwartaal van 2016.

Lees verder

Stuurgroep HWBP Noordelijke Maasvallei


Waterschap Peel en Maasvallei gaat de komende jaren voortvarend aan de slag om de Noordelijke Maasvallei beter te beschermen tegen hoogwater. Op 14 locaties tussen Nieuw-Bergen en Thorn wordt zo’n 70 kilometer aan dijken aangepakt. Vandaag vond het eerste stuurgroepoverleg plaats waaraan gemeenten, waterschap, provincie en rijk deelnemen.

Lees verder

Burgemeester spreekt met staatssecretaris over giftreinen


Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas heeft maandag 6 juni samen met burgemeester Antoine Scholten van Venlo en andere Brabantse burgemeesters, gesproken met staatssecretaris Sharon Dijksma, over de giftreinen die over het spoor Venlo-Eindhoven hebben gereden.

Van Rooij vertelt: "Het is jammer dat het een jaar heeft moeten duren voordat de resultaten bekend zijn gemaakt." Onlangs werd bekend dat vervoerders over het traject diverse grenzen hebben overschreden. Tussen oktober 2014 en oktober 2015 reden er meer wagons met brandbare en giftige vloeistoffen en gassen dan is toegestaan.

"We hebben met de staatssecretaris afspraken gemaakt dat de komende weken gekeken zal worden waar de overschrijding exact in zit en hoe hier beter op gestuurd kan worden", aldus de burgemeester van Horst aan de Maas.

Staatssecretaris Dijksma gaf tijdens het overleg aan dat er volgens haar mening geen onverantwoorde risico's zijn genomen richting de burgers.

Lees verder

De voorjaarsmaai gaat beginnen


De gemeente Horst aan de Maas gaat weer van start met de voorjaarsmaai. Dit betekent dat in de hele gemeente de berm 1 meter breed vanaf het asfalt gemaaid wordt.

Lees verder

Spoedoverleg giftreinen met Sharon Dijksma


De gemeente Horst aan de Maas heeft samen met Venlo en enkele andere Brabantse gemeenten komende maandag een spoedoverleg met staatssecretaris Sharon Dijksma over de giftreinen die over het spoor Venlo-Eindhoven hebben gereden.

Lees verder

60-jarig Huwelijksjubileum


Burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Horst aan de Maas feliciteerde onlangs het echtpaar Rutten – Coenen uit Lottum met hun 60 jarig huwelijksjubileum.

Lees verder

LLTB bezorgd over wateroverlast


Er is de afgelopen dagen veel regen gevallen. De LLTB maakt zich dan ook zorgen over de afloop en mogelijke consequenties voor bepaalde gewassen. LLTB-bestuurslid Jan Veltmans volgt, net als diverse medewerkers van de LLTB-organisatie en leden, de situatie zeer nauwgezet. "Na de oproep om calamiteiten en schade direct te melden bij het Centraal Meldpunt Water is dat meldpunt tijdelijk overbelast geweest", zegt Veltmans.

Lees verder

Aftrap Regionale Energie Alliantie


Donderdag 2 juni werd de website www.bespaarenergieinlimburg.nl gelanceerd, een initiatief van alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en diverse energiecorporaties. De lancering vond in Heythuysen plaats onder toeziend oog van wethouder Birgit Op de Laak van Horst aan de Maas.

Wethouder Op de Laak: "In Noord en Midden Limburg is een beweging op gang gekomen om op lokaal niveau allerlei organisaties en bedrijven, die zich bezig houden met het ondersteunen van woningbezitters op energiebesparing, samen te laten werken in zogenaamde allianties. Dit mede dankzij de financiële ondersteuning van de VNG. Een andere aanpak dan de meeste regio’s in Nederland, waar de gemeenten er met name voor kiezen om zaken van bovenaf te regelen."

"Met de aanpak die wij in deze regio hebben gekozen, duurt het wellicht langer voordat je resultaten behaalt, maar we verwachten dat je door het bevorderen van deze samenwerking alle activiteiten en projecten ook voor de toekomst borgt. Zo zijn er in diverse gemeenten allianties ontstaan tussen energiecoöperaties en bedrijven," aldus projectleider Geert Claessens.

De lancering van het overkoepelend informatiepunt ‘bespaarenergieinlimburg.nl’ is een concreet resultaat van het samenwerkingsverband. Via dit informatiepunt kunnen inwoners snel en eenvoudig alles te weten komen wat in hun gemeente, maar ook in de regio, te halen is op het gebied van energiebesparende maatregelen voor hun woning.

Lees verder

PvdA stelt vragen over vervoer gevaarlijke stoffen


De PvdA-fractie van de gemeente Horst aan de Maas heeft schriftelijk vragen gesteld aan het College van B en W, naar aanleiding van de berichtgeving van verschillende media de laatste week over het vervoer door de gemeente, buurgemeenten en provincies, van veel meer gevaarlijke stoffen dan toegestaan.

Lees verder

Wateroverlast in Horst aan de Maas


De regenbuien op woensdagavond hebben ook voor de nodige wateroverlast gezorgd in de gemeente Horst aan de Maas. Met name de wijk Stuksbeemden kreeg te maken met veel overlast.

Lees verder

Beken overstroomd


In Horst aan de Maas zijn meerdere beken overstroomd. Waterschap Peel en Maasvallei geeft aan druk in de weer te zijn om het overtollige water te laten afvloeien.

Lees verder

Maak het inbrekers niet te makkelijk in Limburg


Deze week startte het ministerie van Veiligheid en Justitie de campagne ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’. Hoewel het aantal woninginbraken in 2015 op het laagste niveau was van de afgelopen 10 jaar - mede door een effectieve aanpak van de Rijksoverheid, politie, gemeenten én burgers - is het aantal nog altijd te hoog.

‘Even snel’ de deur achter je dichttrekken, omdat je maar ‘heel even’ naar de buren gaat? Veel mensen staan er niet bij stil dat een inbreker maar 10 seconden nodig heeft om binnen te komen. De eerste stap om inbrekers letterlijk buiten de deur te houden, is mensen ervan bewust te maken dat zij daar zelf invloed op hebben.

De meeste inbraken gebeuren op vrijdag en zaterdag, met name in de middag. Inbrekers trekken niet graag rond. Landelijk plegen verdachten gemiddeld 81 procent van hun woninginbraken in de politie-eenheid waarin ze wonen. De inbrekers kennen de wijk, zwakke plekken bij verschillende woningen en vluchtroutes goed. 


Recente gegevens van de Gemeente Horst laten zien dat er dit jaar al 24 inbraken en 11 pogingen tot inbraak zijn geweest. Met de campagne wil de overheid stimuleren dat alle Nederlanders preventieve maatregelen moeten (blijven) nemen om zo de kans op woninginbraak af te laten nemen.

Lees verder

Beter zicht door eieren uit Oirlo


In Oirlo lopen kippen die speciaal voer krijgen. Hun eieren bevatten daardoor essentiële stoffen die het lichaam niet kan aanmaken en die onmisbaar zijn om goed te kunnen zien. Een publicatie in een toonaangevend internationaal wetenschappelijk medisch tijdschrift bevestigt het bijzondere effect van de speciale eieren.

Lees verder

Veel overlast door hevige regenval


Woensdag 1 juni is in vele delen van Noord-Limburg erge overlast geweest vanwege de hevige regenval.

Lees verder

Gesjoemel met giftreinen


Over het spoor tussen Eindhoven en Venlo is gesjoemeld met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze route doet ook de gemeente Horst aan de Maas aan.

Lees verder

Vluchtelingen komen later naar Blitterswijck


De gemeente Venray heeft laten weten dat de aankomst van de aangekondigde vluchtelingen die naar het nieuwe asielzoekerscentrum in Blitterswijck komen, is uitgesteld naar woensdag 13 juni. Reden hiervoor is dat het gezondheidscentrum niet op tijd klaar is.

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) is momenteel druk met de laatste voorbereidingen. Burgemeester Hans Gilissen van Venray is aanwezig om de eerste groep welkom te heten bij Het Roekenbosch.

De vluchtelingen arriveren in vier fases met telkens twee weken ertussen. Dit betekent dat er gedurende zes weken een evenredig deel van 450 vluchtelingen in Blitterswijck zal aankomen.

Lees verder

Suzan Buitenhuis reageert op Facebook


De uit Horst afkomstige Suzan Buitenhuis heeft op Facebook gereageerd op haar verdwijning. Ze schrijft dat ze niet vrijwillig is vertrokken uit Helden.

Lees verder

Azc Blitterswijck opent volgende week


Het asielzoekerscentrum in Blitterswijck opent over exact een week. De gemeente Venray verwacht de eerste vluchtelingen dinsdag 7 juni op recreatiepark Het Roekenbosch te mogen verwelkomen.

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) is momenteel druk met de laatste voorbereidingen. Zodra alle werkzaamheden zijn afgerond, arriveren de eerste asielzoekers per bus bij Het Roekenbosch. Burgemeester Hans Gilissen van Venray is aanwezig om de eerste groep welkom te heten.


De vluchtelingen arriveren in vier fases met telkens twee weken ertussen. Dit betekent dat er gedurende zes weken een evenredig deel van 450 vluchtelingen in Blitterswijck zal aankomen. Het is nog niet duidelijk hoe laat de opening precies zal plaatsvinden.

Lees verder

Doorzichtige zakken in PMD-container vanaf 4 juli


In Horst aan de Maas worden plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken in de PMD-container verzameld. Inwoners mogen dit los in de container doen of in een doorzichtige plastic zak. De gemeente wilde dit eerder invoeren maar kreeg vanuit verschillende kanten opmerkingen hierover, zodat de organisatie de ingangsdatum tot 4 juli heeft uitgesteld.

Omdat de gemeente reacties kreeg van mensen die de PMD-container al vol hadden (met ondoorzichtige zak, red.) of nog geen nieuwe zakken hadden kunnen kopen, is de ingangsdatum uitgesteld naar maandag 4 juli. Vanaf die datum worden containers en emmertjes met een zwarte of ondoorzichtige zak niet meer geleegd. De afvalinzamelaars hangen er dan een kaartje aan met de reden. Tot 4 juli worden PMD-containers met een ondoorzichtige zak nog geleegd. Ook dan komt er een kaartje aan om inwoners eraan te herinneren de volgende keer een doorzichtige zak te gebruiken.

De laatste tijd controleren de recyclingbedrijven steeds strenger of het PMD-afval echt wel alleen uit PMD-verpakkingen bestaat. Zij beschouwen zwarte, ondoorzichtige zakken als restafval. Want helaas gebruiken sommige mensen bewust een ondoorzichtige zak om restafval via de PMD-container af te voeren. PMD-afval dat wordt afgekeurd, wordt als restafval verbrand. Dat is niet alleen jammer van het herbruikbare materiaal maar het leidt ook tot extra kosten en gemiste inkomsten.

Lees verder

Nieuw strategisch plan Synthese


Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn in Noord- en Midden-Limburg. De organisatie heeft het nieuwe strategisch plan 2016-2019 vastgesteld. Haar missie wordt de komende jaren Ruimte voor het alledaagse leven, overal en voor iedereen.

Directeur-bestuurder Wim Gort van Synthese: "Dit plan bouwt voort op de idee dat krachtige gemeenschappen zeer belangrijk zijn voor de eigen kracht van inwoners en is tot stand gekomen met behulp van feedback vanuit veel netwerkpartners."

Synthese wil zich graag verdiepen in de samenwerking met andere organisaties. "Hiermee kunnen we ruimte voor het alledaagse leven creëren voor de inwoners voor wie we werken", aldus Gort.

Lees verder

Jan Janssen op non-actief bij Vitelia


Topman Jan Janssen van Vitalia is door een meningsverschil tussen de Raad van Commissarissen en de directeur op non-actief gesteld.

Volgens woordvoerder Bram Bierens van Vitelia is er een verschil van mening tussen commissarissen en de directeur over hoe de coöperatie het best geleid kan worden, zo meldt Dagblad de Limburger. Aangegeven wordt dat de Raad van Commissarissen niet met Janssen als algemeen directeur verder wil, maar dat hij mogelijk in een andere (directie)functie zou kunnen aanblijven binnen coöperatie Vitelia.
 
De leden zijn inmiddels geïnformeerd en reageren verrast. Vitelia bestaat uit een veevoer- en verzekeringstak (Summa). De coöperatie heeft ruim 200 werknemers en 150 miljoen euro omzet. Tegenover Streekomroep Reindonk geeft Janssen aan dat hij een verschil van mening met de Raad van Commissarissen heeft en er verder geen mededelingen over wil doen.

Lees verder

Innovatieve en duurzame integratie als motor voor regionale ambities


De zeven gemeenten in Noord Limburg gaan op zoek naar innovatieve en duurzame manieren om vluchtelingen en arbeidsmigranten te laten integreren. De gemeenten gaan hiervoor samenwerken met werkgevers, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, maatschappelijk werk en belangengroeperingen. De kern van de aanpak: talenten van nieuwkomers koppelen aan regionale ambities.

De deelnemende partijen vonden het hoog tijd om de handen ineen te slaan. Door de aanhoudende migrantenstroom staat elke gemeente de komende jaren voor dezelfde uitdaging op het gebied van integratie. Maar óók op het gebied van werk: Noord Limburg heeft te maken met een krimpende arbeidsmarkt, door vergrijzing en lage instroom van jonge arbeidskrachten. Tegelijkertijd is een groot deel van de vluchtelingen ná het krijgen van een verblijfsvergunning zo’n vijf jaar afhankelijk van een uitkering. Terwijl dat doorgaans goed opgeleide, intelligente mensen zijn. Daar liggen dus kansen.
 
De samenwerkende gemeenten gaan dus uit van de kracht van nieuwkomers. Zij willen hun talenten en ambities, ongeacht afkomst niet onbenut laten. Hoe sneller en beter deze mensen integreren, hoe groter de kracht voor de samenleving. Door deze samenwerking helpen de regiogemeenten de vluchtelingen en arbeidsmigranten hun talenten te benutten en om de banden met deze regio te versterken. 

Naast de focus op werk richten de deelnemende organisaties zich ook op leefbaarheid in wijken en kernen. Net zoals de overheid kunnen inwoners hun steentje bijdragen aan integratie van nieuwkomers. Daarom komen er twee pilot-wijken, waar inwoners zelf ideeën kunnen ontwikkelen en uitvoeren voor integratie van nieuwkomers.
 
De bereidheid om met deze bril naar integratie te kijken bleek groot: maar liefst 57 organisaties uit het bedrijfsleven, onderwijs, woningbouw, welzijnsorganisaties en belangenorganisaties wilden meedenken en kijken naar de kansen die migranten bieden. Dat heeft geresulteerd in een subsidieaanvraag voor een project, waarbij naast de gemeente ook andere partijen zijn betrokken. Het wordt pas in oktober duidelijk of de subsidie wordt toegekend. Toch wacht de regio niet af. De betrokken partners werken een regionaal plan uit, waarbij wordt geput uit de goede ervaringen met arbeidsmigranten. Daarnaast zoeken ze aansluiting bij ontwikkelingen op provinciaal niveau.

Lees verder

Goede Doelen Fietsvierdaagse Venray bekend


De Stichting Fietsvierdaagse Venray biedt jaarlijks een stichting of vereniging de mogelijkheid om tijdens het fietsevenement geld in te zamelen voor de eigen kas. De organisatie, die fietstochten door Noord-Limburg organiseert, heeft de Goede Doelen voor editie 2016 bekend gemaakt. Dit jaar gaat er geld naar De Zonnebloem en Stichting Sportgala Regio Venray.

Lees verder

Blitterswijcks Belang hangt spandoeken op


Actiegroep Blitterswijcks Belang heeft donderdag vier ludieke spandoeken in het dorp opgehangen. De actie is het gevolg van een voor de groepering teleurstellende uitslag van het spoedberaad dat afgelopen maandagavond plaatsvond. De gemeente besloot toen een telefonische klachtenlijn te openen.

Volgens de actiegroep, die bestaat uit zo'n 15 inwoners van het dorp, worden de inwoners van Blitterswijck onnodig met meer criminaliteit geconfronteerd door het huidige beleid van de gemeente en het bestuur van Het Roekenbosch. De actiegroep is al langer bezorgd over de veiligheidssituatie op en rondom het vakantiepark. Zij hoopt dat de betrokken instanties snel maatregelen nemen waardoor Blitterswijck weer gevrijwaard wordt van wildwesttaferelen. 'Het handhaven van het bestemmingsplan zou het beste zijn', aldus de actiegroep.

Lees verder

Reindonk gaat verder professionaliseren


De lokale omroep uit Horst aan de Maas gaat verder inzetten op professionalisering. Vanaf 1 juni zal Gerard Pansier uit Blerick bij de zender uit Horst aan de Maas part-time aan de slag gaan.

Lees verder

Provincie koopt tankstation in Wanssum


De Provincie Limburg heeft tankstation De Pitstop aan de Brugstraat in Wanssum aangekocht. Daarmee komt een einde aan de onzekere toekomst voor de ondernemer en ontstaat een betere uitgangspositie voor de nieuwe inrichting van het centrum van Wanssum.

Lees verder

Nieuwe stimulans beweging woningmarkt


De gemeente Horst aan de Maas presenteert in haar woonvisie nieuwe stimuleringsmiddelen om voor iedereen goed wonen te realiseren. Met name aan de woningen (huur en koop) voor jongeren, starters en senioren wordt extra aandacht besteed. Zo wil de gemeente starters stimuleren om een bestaande woning te kopen. Voor senioren wil de gemeente graag dat ze zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En in elke kern wil de gemeente graag voldoende huurwoningen realiseren. Vandaar dat ingezet wordt op levensloopbestendige en daarmee ook duurzame woningen.

Lees verder

Gemeente in gesprek met bezwaarmakers


De gemeente Horst aan de Maas heeft het Jaarverslag bezwaren en klachten in 2015 uitgebracht. Het aantal bezwaren op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg is in 2015 toegenomen. Het aantal bezwaren tegen de WOZ-beschikking en de gemeentelijke belastingen is voor het tweede jaar op rij afgenomen. De gemeente gaat vaker meteen in gesprek met bezwaarmakers, vóórdat een formele procedure begint. Deze aanpak werpt zijn vruchten af en wordt door bezwaarmakers positief ontvangen.


Lees verder

Opening Telefonisch Loket Het Roekenbosch


Burgemeester Hans Gilissen van de gemeente Venray heeft, namens de fractievoorzitters van de gemeenteraad, gereageerd omtrent de situatie rondom vakantiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck.  
"Mede naar aanleiding van de recente meldingen is het van belang te reageren", aldus Gilissen. "De werkwijze en aanpak van de politie hebben de fractievoorzitters het vertrouwen gegeven dat de politie de situatie goed in beeld heeft, adequaat reageert op onregelmatigheden en goed voorbereid is op de komst van het azc. De gemeente heeft de situatie ook besproken met de leiding van Het Roekenbosch. Deze ziet strikt toe op naleving van de huisregels op het park."

Lees verder

Project 'Waak voor Inbraak' gestart


Met een oude bestelwagen waarop de slogan staat: 'Gereedschap en metaal, wij jatten het allemaal', gaat de Politie Horst aan de Maas en de Politie Peel en Maas de komende tijd meer controleren in het buitengebied van beide gemeenten.

De politie geeft aan dat het steeds vaker voor komt dat er uit schuren, loodsen en spullen die onbeheerd op erven staan diefstal gepleegd wordt.

Criminelen rijden met een bestelwagen brutaal een erf op en gebruiken vaak een smoes als ze door bewoners worden aangesproken. Als ze niet worden opgemerkt is het vaak raak en verdwijnen er spullen van het erf.

De politie gaat daarom extra controleren. Om de campagne neer te zetten heeft de Gemeente Horst aan de Maas de lokale omroep een promotieclip laten maken.

Lees verder

Overdracht naar Gezondste Regio 2025


Horst aan de Maas Natuurlijk Ondernemend gaat op in de organisatie Gezondste Regio 2025. Beide organisaties bundelen hun krachten omdat ze vinden dat er veel overeenkomsten zijn, waardoor ze gezamenlijk veel sterker kunnen zijn.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 24 mei werd de overdracht beklonken, waarbij er als aftrap een viertal projecten een financiële bijdrage kreeg: Agro Leeft van het Citaverde College en het Dendron College, een Beweeg- en Beleefpad bij de nieuwe school De Twister, een burgerinitiatief voor een Beweeg- en Speelstraat bij Hof te Berkel en 50 Tinten Groen, waarin gezond bewegen, gezonde voeding, duurzaamheid en een belevingstuin volgens de principes van de ECO school gerealiseerd zal worden door de middelbare onderwijsinstellingen in Horst aan de Maas.

Lees verder

OOK voor gezinnen in Horst a/d Maas


Synthese biedt ouders, met het project OOK, ondersteuning bij het opvoeden van kinderen. Vrijwilligers van OOK helpen gezinnen, die om verschillende redenen tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het opvoeden en opgroeien. Tanja Cuppen is coördinator voor de gemeente Horst a/d Maas.

Lees verder

HadM scoort goed in AD Misdaadmeter


De gemeente Horst aan de Maas staat nummer 31 op de lijst van onveiligste gemeenten van Limburg. Dit staat in de Misdaadmeter die het Algemeen Dagblad publiceerde.

Lees verder

Deel Blitterswijck voelt zich niet meer veilig


Bewoners en omwonenden van het Roekenbosch in Blitterswijk werden in de nacht van vrijdag op zaterdag opgeschrikt door het geluid van twee schoten en een hard wegscheurende auto.

Er heerst voor veel mensen sinds enige tijd een onveilig gevoel in het dorp. Het is volgens hen het 'zoveelste incident' in een korte tijd. Enkele weken geleden werd een autodief na een wilde achtervolging in Venray aangehouden. De auto was gestolen door een 'Blitterswijckse' man, die de auto op de Mgr. Martensstraat in het dorp had gestolen. Bij de aanhouding van de man werden enkele schoten gelost.

Bewoners en de werkgroep 'Blitterswijcks Belang' hebben de afgelopen tijd meerdere verontruste e-mails naar de gemeente Venray gestuurd, maar kregen daarop nauwelijks tot geen reactie.
Zaterdag heeft 'Blitterswijcks Belang' wederom mails gestuurd naar de burgemeester van Venray, de project leider AZC en de fractievoorzitters van VVD,CDA en SAMENWERKING.

Fractievoorzitter Martin Leenders van SAMENWERKING heeft inmiddels die mail beantwoord. Hij wil met spoed om de tafel met de fractievoorzitters van de Venrayse gemeenteraad en de burgemeester. Burgemeester Hans Gelissen heeft inmiddels laten weten hieraan deel te willen nemen.

Op social media gaat ook de vraag op waarom de gemeente niet handhavend optreedt:
'Volgens het huidige bestemmingsplan heeft Roekenbosch nu twee bestemmingen: recreatie en AZC. Echter bevinden er zich hier ook arbeidsmigranten waarvoor geen omgevingsvergunning is. Ook wonen er veel ex-gedetineerden op het park. Dit wordt door gemeente ontkend maar wij weten beter', schrijft een van hen.

Lees verder

Aftrap 24 uur van HadM


Vrijdagmiddag om 12.00u werd door Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas de aftrap gegeven voor 'de 24 uur van Horst aan de Maas.' Tot zaterdag 21 mei 12.00 uur zullen de raadsleden van de Gemeente Horst aan de Maas samen met collegeleden en medewerkers van de gemeente inspiratie gaan opdoen om ‘anders te gaan doen’.

Lees verder

Kunstencentrum blijft nog 1 jaar


Kunstencentrum Jerusalem in Venray blijft nog één jaar de deuren openhouden. Dit besluit werd woensdag 18 mei door de gemeenteraad van Venray genomen. In het Kunstencentrum volgen mensen uit verschillende gemeenten in Noord-Limburg, waaronder Horst aan de Maas, cursussen voor dans, muziek, zang, beeldende kunst en theater.

Lees verder

Geen Glaze Hoês in Horst aan de Maas


Het bestuur van Stichting Ut Glaze Hoês Horst aan de Maas heeft, naar aanleiding van de bevindingen die voort gekomen zijn uit het onderzoek van TIP Horst aan de Maas, na zorgvuldige afweging besloten geen Glaze Hoês-actie te organiseren. Uit onderzoek is te weinig naar voren gekomen dat er voldoende draagkracht is voor een goededoelenactie, in de opzet van een glazen huis-actie binnen de gemeenschap.
 
Voorzitter Jan Nabben: "We hebben de uitslag goed doorgenomen en concluderen dat er te weinig animo is om deze goededoelenactie, waarvoor we altijd rekenen op veel steun vanuit de gemeenschap, goed te kunnen laten slagen. De organisatie wil graag een nieuwe weg inslaan. Om dit voor 2016 te realiseren is het te kort dag", zo geeft Jan Nabben weer. "Vandaar dat we bekijken of we in een andere context voor 2017 iets kunnen organiseren. Organisaties en stichtingen die graag aandacht voor een project of evenement hebben voor een goed doel, willen we oproepen om dit bij ons kenbaar te maken, zodat we per project kunnen kijken hoe we hiermee om kunnen gaan", zo vertelt Jan Nabben.

De organisatie betreurt het besluit. Het is altijd jammer om zo'n conclusie te moeten trekken, maar ik denk dat dit de enige juiste is", aldus de voorzitter die nogmaals aangeeft dat er bij een nieuwe actie een nieuwe insteek gekozen zal worden. "Je ziet dat dit in de lijn loopt met de landelijke tendens, waar ook de animo afneemt voor een goededoelenactie in december. Maar we gaan vol goede moed door om organisaties te helpen daar waar we kunnen", zo besluit Nabben.

Lees verder

Film Food Festival


Op woensdag 18 mei vond in Venlo het Food Film Festival plaats. Dertig internationale Fresh Business studenten van Fontys Venlo werkten twee semesters lang aan hun food-filmproject. Een van de sprekers tijdens dit festival was Leon Weijs, gezondheidsmakelaar van Gezondste Regio 2025, een initiatief dat vanuit de gemeente Horst aan de Maas is gestart.

Het thema was voedselkwaliteit, -innovatie en –veiligheid, met als eindresultaat leuke én leerzame korte videoreportages die bedrijven in de toekomst kunnen gebruiken op hun social media en scholen in hun onderwijs.

De prijs 'beste entertainment' werd gewonnen door de film 'Safe the waste' en de prijs voor 'beste inhoud' werd gewonnen door 'zijn insecten de kippen van morgen?'.
 

Lees verder

Regionale Structuurvisie Wonen vastgesteld


De gemeenten Horst aan de Maas, Beesel, Bergen, Gennep, Mook en Middelaar, Venlo, Venray, Peel en Maas en de Provincie Limburg hebben een Regionale Structuurvisie Wonen opgesteld. Inmiddels is deze visie in alle acht de gemeenten vastgesteld.

Lees verder

Syrische vluchtelingen in Wereldpaviljoen


Het Wereldpaviljoen Steyl heeft zondagmiddag de eerste Syrische familie ontvangen. Het gaat om het gezin Alloush dat twee jaar geleden het door oorlog geteisterde land is ontvlucht.

Er was daar geen normaal leven meer mogelijk. De ouders en zeven kinderen hebben daarna gezworven van de het ene naar het andere vluchtelingenkamp. Uiteindelijk zijn zij terechtgekomen in Steyl.

Lees verder

'Groene' BOA's controleren


Onlangs heeft de politie van Horst aan de Maas de politie-eenheid Venray-Gennep geholpen bij de controle's die door 'groene BOA's zowel op het land als op het water werden uitgevoerd.

Lees verder

Generale Repetitie voor FunFactor


In Venray werd zaterdag 14 mei hard gerepeteerd voor de Funfactor. Die zal op zondag 29 mei gehouden worden tijdens Funpop in de Kasteelse Bossen in Horst.

Lees verder

Inpassingsplan unaniem vastgesteld


Vrijdagmiddag heeft Provinciale Staten unaniem het Provinciale Inpassingsplan (PIP) van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum vastgesteld. Daarmee zijn alle toekomstige bestemmingen goedgekeurd die nodig zijn voor de uitvoering van de maatregelen. Gedeputeerde Patrick van der Broeck: “Dit is een belangrijke mijlpaal voor de gebiedsontwikkeling. Met de vaststelling van het PIP komt de uitvoering nu echt in zicht en kunnen we snel beginnen met het verbeteren van de hoogwaterveiligheid.”

Lees verder

Gebiedsontwikkeling schept kansen voor Het Roekenbosch


Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum richt het gebied rondom Het Roekenbosch in Blitterswijck helemaal opnieuw in. Over een paar jaar ligt het vakantiepark op een prachtige lommerrijke locatie aan het water. De gebiedsontwikkeling faciliteert bovendien uitbreiding van het park. Provincie Limburg en het bestuur van Het Roekenbosch hebben op 10 mei een overeenkomst ondertekend waarin afspraken over de herinrichting zijn vastgelegd.

Lees verder

Uitbreiding samenwerking Reindonk en Nima


De publieke lokale omroepen uit Gennep en Horst aan de Maas zetten hun samenwerking verder in. Vanaf maandag 16 mei zal er dagelijks een identiek radioprogramma tussen 12.00u en 13.00u te horen zijn op beide zenders, waarin actualiteiten uit Noord-Limburg de boventoon voeren.
 
"In januari zijn we verkennend gestart om een televisieprogramma op beide zenders uit te zenden", zo vertelt directeur Pieter Janssen van Streekomroep Reindonk uit Horst aan de Maas. "Je merkt dat het interessegebied van kijkers en luisteraars niet stopt bij gemeentegrenzen. Met die insteek bereiden we redactioneel het TV-programma voor. Daar breiden we nu ook naar het dagelijks radioprogramma mee uit."

"We merken dat we door krachtenbundeling veel sterker staan", aldus voorzitter Rob Stolk van NimaRTV uit Gennep. "Belangrijk voor de lokale omroepen in deze regio is het behoud van de lokale identiteit, die we hoog blijven behouden", aldus Janssen. "Op TV-gebied gaan we voor de zomer een gezamenlijk programma rondom de Nijmeegse Vierdaagse uitzenden", aldus Stolk. "Ook hier is regiobinding voornaam", vult Pieter Janssen aan.

De reclame-aquisitie loopt al via Streekomroep Reindonk", vertelt Rob Stolk. "Deze stap geeft aan dat we vertrouwen in de samenwerking hebben."

Naast de samenwerking tussen NimaRTV en Streekomroep Reindonk wordt er in Noord-Limburg tussen verschillende lokale omroepen ook gekeken om verdere zaken gezamenlijk op te pakken. Denk hierbij aan reclame, opleidingen en redactionele uitwisselingen", aldus Janssen.

Lees verder

Netwerkbijeenkomst Funpop


Op donderdag 12 mei vond de feestelijke netwerkbijeenkomst Fundament plaats in Broekhuizen. Aanleiding van deze bijeenkomst is het aanstaande 20-jarig jubileum van Funpop. Deze bijeenkomst was een bedankje van stichting Funpop aan alle begunstigers die het evenement elk jaar weer mogelijk maken.

'Funpop 20 jaar Fun!', is het thema van de 20e editie van hét openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en bekenden, dat jaarlijks wordt bezocht door ruim 6.000 bezoekers uit geheel Nederland. Het festival vindt plaats op zaterdag 28 en zondag 29 mei 2016 op het evenemententerrein Kasteelpark 'ter Horst' in Horst.

De organisatie is er ook dit jaar weer in geslaagd om een keur van artiesten naar Horst te halen. Dit jaar betreden de volgende klinkende namen het Funpoppodium waaronder Fabrizio, Martijn Fischer, The Kik, Wolter Kroes, Ali B, BZB, de Boem Box Band, Jan Smit, Thomas Berge, Corry Konings, Gers Pardoel, FEZZ, en The Guilty Six.

Naast muziek zijn er ook veel actieve- en ontspannende dingen te beleven op Funpop. Zo kunnen bezoekers zich laten schminken, knutselen, dansen in een dance tent of worden ze vermaakt door diverse theaterfiguren.

Op zondag wordt wederom de strijd om de Funfactor gestreden. Welke bezoeker met een verstandelijke beperking is het grootste muzikale talent van dit jaar?

Foto: Jos Derks

Lees verder

Veiligheid wint het van privacy


Ouderen voelen zich in 2016 veiliger in hun woonomgeving dan in voorgaande jaren. Dat is de conclusie uit het derde veiligheidsonderzoek van de KBO in drie jaar tijd.

Ouderen leveren graag een stukje van hun privacy in als zij daardoor langer zelfstandig en veiliger thuis kunnen wonen.
Dit geldt voor zeven van de tien ouderen.
Vier van de tien ouderen maken gebruik van allerlei technologische snufjes die voorhanden zijn, zoals videocamera, een alarmsysteem, buitenverlichting met infrarood- en bewegingsmelders.

De omgeving in de buurt wordt veiliger door massaal gebruik van de Whatsapp-buurtgroep, waar ook vier van de tien ouderen gebruik van maken. 

Maar veiligheid blijft ook gewoon mensenwerk. Zes van de tien senioren zijn daar heel actief mee bezig: zij sluiten alles thuis af, zijn alert op vreemde zaken en als de buren op vakantie gaan, houden ruim acht van de tien senioren een oogje in het zeil.

Ook overdag voelen bijna zeven van de tien ouderen zich weleens onveilig als ze de deur uitgaan. Dit kan worden veroorzaakt door hangjongeren, stilte op straat of de angst dat er zomaar ineens iets kan gebeuren.

Terrorisme baart 38% van de ouderen de meeste zorgen. Gevolgd door de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk (20%), criminaliteit en het milieu (10%).

Lees verder

Campagne ‘Veilig reageren op voorrangsvoertuigen’ van start


“Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?” Die vraag stond centraal in de campagne over voorrangsvoertuigen die op dinsdag 10 mei van start is gegaan. Gouverneur Bovens gaf in Noord-Limburg het startsignaal.

Lees verder

AZC Blitterswijck pas in juni open


Het asielzoekerscentrum in Blitterswijck, dat gerealiseerd wordt op vakantiepark Het Roekenbosch, zal pas in juni openen, zo geeft de Gemeente Venray aan.

Lees verder

Waterschappen en Provincie werken samen aan water en klimaat


De Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei en Provincie Limburg hebben een samenwerkingscontract gesloten over financiering van projecten voor meer waterveiligheid, een betere waterkwaliteit en natuurontwikkeling in Limburg. Deze projecten dragen de komende jaren intensief bij aan het klimaatproof maken van Limburg.

Limburg kampt nu al met de gevolgen van klimaatverandering: zachtere winters, vaker hevige regenbuien in de zomer en langere perioden van droogte. Dit leidt tot problemen op het gebied van droogte, waterkwaliteit, veiligheid en leefbaarheid in steden. Waterschapsvoorzitter Roer en Overmaas Jan Schrijen: “Waterbeheer vergt een lange adem. Daarom is het belangrijk dat we nu voor 6 jaar afspraken maken met de Provincie over financiering. Deze langjarige afspraken bieden duidelijkheid en flexibiliteit in de planning van projecten die bijdragen aan voldoende water en goede waterkwaliteit. Denk aan het opnieuw inrichten van beken, zodat die meer water kunnen vasthouden en de waterkwaliteit verbetert.”

Door de gezamenlijke financiering kunnen de waterschappen deze projecten sneller en efficienter oppakken. “Water is van economisch belang voor Limburg. Denk aan de bescherming van het onroerend goed, met een economische waarde van circa 118 miljard euro. Of de landbouwprouctie, goed voor een export van 5 miljard euro. Gezamenlijk waterbeheer is een zeer belangrijke schakel in de verdere economische ontwikkeling van Limburg”, aldus voorzitter Ger Driessen van het Waterschap Peel en Maasvallei.

De beide waterschappen investeren tot en met 2021 80 miljoen euro. De provincie levert hierin een bijdrage van 20 miljoen euro. Gedeputeerde Daan Prevoo: “Dat geld is nodig, omdat water van vitaal belang is voor Limburg, maar ons ook voor grote problemen stelt als we nu niet in actie komen. Klimaatverandering heeft een enorme impact op waterveiligheid én de beschikbaarheid van water. En daarmee op wonen, werken en recreëren voor de ruim 1,1 miljoen Limburgers en de talloze bezoekers van onze provincie.”

Het samenwerkingscontract richt zich op verschillende aspecten van waterbeheer, zoals:

*het opnieuw inrichten van beekdalen en beken, zodat beken meer water kunnen vasthouden en de natuur een impuls krijgt.

*omgaan met watertekorten en wat dit betekent voor grondgebruik.

*slim omgaan met water in steden zodat wateroverlast afneemt en in de zomer geen hittestress ontstaat.

*verontreiniging van beken en plassen intensiever aanpakken zodat oppervlaktewater geschikt blijft voor drinkwaterbereiding, natuur en recreatie

*vismigratie.

Specifieke aandacht gaat naar het Deltaplan Hoge Zandgronden. Hierin werken waterschappen, provincie, natuur- en terreinbeheerders en de agrarische sector aan het tegengaan van verdroging van landbouw- en natuurgebieden, verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van bescherming tegen wateroverlast.

Foto's: Lei Spreeuwenberg

Lees verder

In-House dag bij de gemeente


'Na je studie wonen en werken in de regio Horst-Venray? Wie weet is werken bij de gemeente iets voor jou!' Met deze leuze roept de gemeente Horst aan de Maas belangstellende jongeren van 16 tot en met 25 jaar uit Horst aan de Maas en Venray op om naar de 'In-House' te komen bij het gemeentehuis op het Wilhelminaplein.

Van 13.00 tot 16.00u op vrijdag 27 mei vinden er tal van workshops plaats en maken de aanwezigen kans op een zomerbaantje.

Lees verder

Stiekeme stickers op rolluiken


De politie waarschuwt voor gasten die stiekem stickers plakken op gesloten rolluiken, voor inbrekers een signaal dat in die woning iets te halen valt. De bewoner merkt er niks van, want eenmaal de oogjes open worden de rolluiken omhoog getrokken en verdwijnen de stiekeme stickers uit zicht.

Lees verder

Verkiezing Aspergekoningin 2017


Zijn asperges je grote culinaire liefde? Zou je het witte goud wel willen vergezellen op hun reis van het veld naar aspergeminnend Nederland? Het blad Navenant organiseert een Aspergekoning-wedstrijd voor 2017.
Jaarlijks kiest de Confrérie de l'Asperge Limbourgondië een nieuwe Aspergekoningin. Momenteel is de titel in handen van Sharon Martens uit Tienray.

Lees verder

Geslaagde 13e Kunstmanifestatie


In subtropische sferen werd zondag 8 mei de Kunstmanifestatie Geijsteren geopend, een samenwerking met SOS Meerlo-Wanssum. De opening werd verricht door onder andere gedeputeerde Patrick van der Broeck en burgemeester Hans Gilissen van Venray. Het tweejaarlijkse festijn trok vele bezoekers.

Lees verder

Toddezèk zingen voor Moederdag


De Toddezèk en Margo Verbeek uit Grubbenvorst lanceerden vorige week bij Streekomroep Reindonk hun nieuwste single 'Leever dan de Leefde'. Ter gelegenheid van deze release werd via de streekzender opgeroepen om in te sturen waarom een bepaalde moeder 'leever dan de leefste' was. Aan de oproep werd massaal gehoor gegeven, want de muzikanten zouden drie moeders verrassen met een live-optreden.

Moederdag, zondag 8 mei, werd de daad bij het woord gevoegd. Op drie plaatsen, in Grubbenvorst, Kronenberg en Arcen, werden moeders toegezongen.

De reacties waren op alle plaatsen bijzonder sfeervol. De Toddezèk gaven aan dat ze het bijzonder vonden om op deze wijze hun nieuwe nummer samen met zangeres Margo Verbeek te promoten.

Het nummer, geschreven op de melodie van 'Perhaps Love' van John Denver, werd door de Toddezèk vorig jaar al geschreven, voor ene revue die opgevoerd werd vanwege het jubileum van de band. "De vraag na de opvoering kwam waar het nummer verkrijgbaar was", aldus de muzikanten. Vanwege Moederdag werd er een promotie aan gekoppeld. De single is nu overal verkrijgbaar.

Lees verder

Code Oranje in Noord-Limburg


De brandweer heeft voor Noord-Limburg code oranje afgegeven. Dat betekent dat er sprake is van verhoogd risico op een natuurbrand.

Lees verder

Melderslo is Baas van HadM


Zaterdag 7 mei om 11.00 uur barstte de strijd los om de titel Baas van Horst aan de Maas! Met de zon hoog aan de hemel, 24 deelnemende teams, 16 zelfgemaakte spectaculaire spellen en vele toeschouwers afkomstig uit Horst aan de Maas, maar ook daarbuiten, mag nu al gezegd worden dat de tweede editie van Baas van Horst aan de Maas een daverend succes was. Met een supergave winnaar, het team: KPJ Melderslo!

Na het startschot dat om 10.30 uur werd gegeven door Wethouder Bob Vostermans, barstte de strijd los om de titel 'Baas van Horst aan de Maas'. 24 teams, afkomstig uit dertien dorpskernen van Horst aan de Maas, hebben zich vol overgave gestort op zestien superuitdagende spellen, gemaakt door twaalf verenigingen uit de gemeente. Spellen waarin zij hebben gestreden waren onder andere: Waterbingo, Super Mario, Levende Kamelenrace, Megaknikkerbaan en de Ladderman.

Lang ging de strijd gelijk op. Na de middagpauze stond Team Metiezentos aan kop. Maar onverminderd gingen de andere teams er volop tegenaan. Na een gezellige barbecue in het Bazendorp stond het Eindspel nog op het programma, waar de teams hun laatste punten konden verzamelen. De teams werden nog tot 22:00 uur in spanning gehouden, waarna Team KPJ Melderslo uitgeroepen werd als winnaar door niemand minder dan burgemeester Kees van Rooij. Het zilver ging naar Little Steef & the Smokers (Kronenberg) en de bronzen plek werd gedeeld door Team Metiezentos (Evertsoord) en Stammi 2.1 (Grubbenvorst).

De winnaars uit Melderslo mogen een jaar lang de titel 'Baas van Horst aan de Maas' dragen. Zij krijgen borden met daarop Baas Van Horst aan de Maas, die worden opgehangen aan het begin van hun dorp en last but not least wordt de volgende editie georganiseerd in het winnende dorp en mag Melderslo optreden als gastheer.

Lees verder

Samenwerking vanuit SOS Meerlo-Wanssum


22 Deelnemende kunstenaars hebben gehoor gegeven aan de oproep om tijdens het Wereldfestival en de Kunstmanifestatie Geijsteren aanstaande zondag een kunstwerk te doneren voor het project: De bouw en bemensing van een speciale school voor kinderen met een handicap in Jiboro, Gambia.

Lees verder

'Heb Jij Smaak' op TV Reindonk


Bij Streekomroep Reindonk zal vanaf 13 mei op vrijdag, zaterdag en zondag het TV-programma 'Heb Jij Smaak' te zien zijn.

Lees verder

Laat uw hond niet achter in een snikhete auto


Voor de komende dagen worden zomerse temperaturen voorspeld. Dat is lekker genieten natuurlijk, maar als je met huisdieren op pad gaat moet je toch extra opletten. De dierenpolitie van Horst aan de Maas waarschuwt hiervoor, omdat tot op de dag van vandaag nog steeds huisdieren worden achtergelaten in een snikhete auto.

Lees verder

Voorbereidingen Singelloop in volle gang


De voorbereidingen voor de derde Venrayse Singelloop zijn in volle gang. Deze sportieve activiteit, waar veel deelnemers uit Horst aan de Maas aan meedoen, heeft dit jaar enkele nieuwe elementen toegevoegd.

Behalve de nieuwe wandelafstand van 20 km is er ook een Bambinorun voor kinderen van 3 t/m 5 jaar. Deze afstand is 0,4 km. Daarnaast is er X-loop voor mensen met eXtra aandacht of eXtra begeleiding. Deze afstand is 0,8 km en is niet leeftijdsgebonden. Deelnemers aan de X-Loop kunnen ook deelnemen aan de 2,4 km (Spring JuniorRun/Unicef loop) (leeftijdsvrij), de 5 en 10 km en alle wandeltochten. Tevens bestaat er de mogelijkheid dat een buddy meeloopt.

Deze derde editie wordt op zondag 2 oktober gehouden. Voorzitter Brendan Rijsdijk: "Het eerste jaar startten we met 800 deelnemers, vorig jaar waren het er 1.200. Voor dit jaar hopen we op zo'n 1.500 deelnemers."

Minimaal een derde van het inschrijfgeld gaat naar een goed doel. De organisatie heeft dit jaar gekozen voor het Jeugdsportfonds Venray.

Lees verder

Inwoners blijven in eigen gemeente voor avondje stappen


Gemiddeld gaan inwoners van Horst aan de Maas zo’n twee tot drie keer per maand een avondje uit en dat doen ze massaal in de eigen gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl.

Lees verder

Daling aangiftes fietsendiefstal


In Horst aan de Maas werd vorig jaar 217 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal. Dit aantal was nagenoeg gelijk aan het aantal van 2014: slechts een lichte daling van bijna 2 procent ten opzichte van vorig jaar.

Lees verder

Dodenherdenking in Horst aan de Maas


Op woensdag 4 mei 2016 vindt de Nationale Dodenherdenking plaats. Voor de gemeente Horst aan de Maas worden deze herdenkingen met traditionele kranslegging in de diverse kerkdorpen op verschillende manieren gevierd.

Lees verder

Spargelumzug in Walbeck


Zondagmiddag 1 mei trok een bonte stoet door de straten van Walbeck, net over de grens bij Arcen.

Lees verder

Oorlogsmonumenten in HadM op TV


De gemeente Horst aan de Maas kent bijna zestig oorlogsmonumenten. Tijdens Dodenherdenking wordt er bij enkele monumenten de oorlog en haar slachtoffers herdacht.

Lees verder

Selfies in de raadszaal


Enige tijd geleden heeft de gemeente Horst aan de Maas opgeroepen om met ideeën te komen voor een nieuw staatsieportret in de raadszaal van het gemeentehuis. Uit alle inzendingen is het idee van Teun Verbeek uit Venray gekozen: Laat 804 selfies van de inwoners uit de gemeente de basis vormen voor het staatsieportret.

Lees verder

Kijk- en Luisteronderzoek Omroep Reindonk


Op dinsdag 3 mei start het Kijk- en Luisteronderzoek van Streekomroep Reindonk. "We werken hiervoor samen met het onderzoeksbureau Toponderzoek uit Horst aan de Maas", zo vertelt directeur Pieter Janssen van de zendgemachtigde.

Lees verder

Samenwerking Waterschappen en Provincie


De Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei en Provincie Limburg hebben vandaag een samenwerkingscontract ondertekend over financiering van projecten voor meer waterveiligheid, een betere waterkwaliteit en natuurontwikkeling in Limburg.
Door de gezamenlijke financiering kunnen de waterschappen deze projecten sneller en efficiënter oppakken. Water is van economisch belang voor Limburg.
Beide waterschappen investeren 80 miljoen euro tot en met 2021. De provincie levert hierin een bijdrage van 20 miljoen euro.

Het samenwerkingscontract richt zich op verschillende aspecten van waterbeheer, zoals:

- het opnieuw inrichten van beekdalen en beken, zodat beken meer water kunnen vasthouden en de natuur een impuls krijgt.
- omgaan met watertekorten en wat dit betekent voor grondgebruik.
- slim omgaan met water in steden zodat wateroverlast afneemt en in de zomer geen hittestress ontstaat.
- verontreiniging van beken en plassen intensiever aanpakken zodat oppervlaktewater geschikt blijft voor drinkwaterbereiding, natuur en recreatie
- vismigratie.

Specifieke aandacht gaat naar het Deltaplan Hoge Zandgronden. Hierin werken waterschappen, provincie, natuur- en terreinbeheerders en de agrarische sector aan het tegengaan van verdroging van landbouw- en natuurgebieden, verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van bescherming tegen wateroverlast.

Lees verder

Grondeigenaren slaan handen ineen


Particuliere grondeigenaren van Nationaal Park de Maasduinen gaan elkaar ontmoeten om over de toekomst van het park van gedachten te wisselen. Aan deze dag in de Kasteeltuinen Arcen wordt deelgenomen door 120 eigenaren.

Lees verder

Fiets geplaatst voor Veulens Historie Herleeft


Zaterdag 30 april is in Veulen een 13 meter grote fiets geplaatst. Dit gebeurde om het evenement Veulens Historie Herleeft, dat op zondag 17 juli zal plaatsvinden, onder de aandacht te brengen.

Lees verder

Inschrijvingen geopend voor Walk4theRoses


Vanaf vandaag is het weer mogelijk om in te schrijven voor de Walk4theRoses, de jaarlijkse tocht voor KWF Kankerbestrijding en een lokaal goed doel, die dit jaar op zondag 11 september zal plaatsvinden.

Lees verder

Peeltroeven onthuld op grens Brabant-Limburg


In Helenaveen en Meijel zijn zaterdag de eerste twee Peeltroeven onthuld door gedeputeerde Patrick van der Broeck (provincie Limburg) en Johan van den Hout (Brabant). De gedeputeerden ontmoetten elkaar op de grens van Brabant en Limburg, daar waar de twee peelkanalen bij elkaar komen.
Peeltroeven zijn speciale plekken in De Peel, die een bijzonder verhaal met zich meedragen. In totaal zijn er 12 plekken met een cultuurhistorische betekenis in Brabant en Limburg die de naam Peeltroef mogen dragen.

Lees verder

Familie Joop Kusters zit nog steeds met vragen


Deze week is het twee jaar geleden dat Joop Kusters uit Horst aan de Maas op de A73 is overleden. Hij werd op de snelweg meerdere keren overreden. Eerdere onderzoeken en oproepen van de nabestaanden leverden niets op.

Lees verder

Kwaliteit waterrecreatie Noord-Limburg in de lift


Waterrecreatie in Noord-Limburg zit ‘in de lift’. Dat staat vast. De Maas en binnenwateren hebben een steeds grotere aantrekkingskracht op toeristen en recreanten, dankzij de inspanningen van ondernemers en overheid. Op 21 april werden door de Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken blauwe vlaggen toegekend. Vakantiepark Leukermeer in Well had een primeur; nooit eerder gingen er twee Blauwe Vlaggen tegelijk naar één bedrijf. Ondernemer Martin van Wiefferen mag de blauwe vlag laten wapperen op de stranden én in de jachthaven.

Lees verder

Routeaanpassing lijn 38 in Blitterswijck


Met ingang van zondag 8 mei wijzigt openbaar vervoerder Veolia Transport Limburg de route van lijn 38 in Blitterswijck. De wijziging is een gevolg van het verzoek van de gemeente Venray om AZC Het Roekenbosch te voorzien van een openbaar vervoerverbinding.

Lees verder

Jeugdhulp HadM onder Limburgs gemiddelde


Van alle jongeren uit Horst aan de Maas zit 8,4% in de jeugdhulpverlening. Dat is minder dan het Limburgse gemiddelde van 9,7 %.

Ook in de gemeenten Venray, Peel en Maas en Bergen ligt het percentage onder het gemiddelde.

Lees verder

Militaire vluchten Vredepeel


Boven de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel zullen tussen 10 en 13 mei vliegactiviteiten plaatsvinden in verband met de oefening Advanced Windmill. Er zal met F16's worden gevlogen, die overigens niet hier zullen landen of opstijgen.

Lees verder

Mekx meest unieke babynaam in HadM


Ouders worden steeds creatiever in het verzinnen van namen voor hun jonge spruit. Ook in de gemeente Horst aan de Maas werden in 2015 heel wat bijzondere voornamen geregistreerd. De populairste jongensnaam in deze gemeente in 2015 is Gijs. Mekx is de meest unieke naam, gegeven aan een meisje.

Zes jongens kregen vorig jaar de naam Gijs in Horst aan de Maas, vier kinderen werden Jop genoemd, een typische jongensnaam voor deze gemeente.  De populairste meisjesnaam in Horst aan de Maas in 2015 is Lotte. Zes meisjes heten zo. Drie kinderen kregen de naam Suze, een typische meisjesnaam voor deze gemeente.

 

Lees verder

Project hennepbestrijding start weer


Het project ‘Hennepbestrijding’ gaat weer van start. Bedrijfsleden van de Limburgse Land en Tuinbouwbond (LLTB) ontvangen volgende week een brief met deelnameformulier.

Lees verder

Koningsdag in Zooparc Overloon


Ook in het Zoopark in Overloon is het een beetje Koningsdag. Want daar is woensdag voor de Koningen van het dierenrijk een koninklijk verblijf geopend. 

De zes nieuwe bewoners liepen door hun verblijf en het buitenterrein alsof ze er al jaren woonden. In werkelijkheid was dit pas hun 'eerste kennismaking': de leeuwen zijn afkomstig van het Safaripark de Beekse Bergen uit Hilvarenbeek en vanaf nu de nieuwe bewoners op Zooparc Overloon.

Enkele vroege bezoekers van het park zagen de majestueuze leeuwen zich al meteen thuis voelden in hun nieuwe verblijf.

Lees verder

Boerderijeducatie Limburg provincie breed


Boerderijeducatie Limburg is ruim 5 jaar actief in Midden- en Zuid-Limburg. Daar komt nu verandering in. Enkele maanden geleden heeft de LLTB regio Noord het initiatief genomen om in deze regio boerderijeducatie een nieuwe impuls te geven. Kartrekkers in Horst aan de Maas zijn Elly Michiels en Marieke Claessens. Zij geven aan dat ze voorstander zijn voor het idee 'in ieder dorp een educatieboerderij'.

Lees verder

Glasscherven op schoolplein


Maandagochtend 25 april werd er door een oplettende opa die met zijn kleinkinderen op het schoolplein in Oirlo ging spelen, een met glasscherven bezaaid schoolplein aangetroffen. Deze lagen verspreid van het tuinhuisje, in de zandbak tot aan speeltoestel, op het speelplein aan de kant van de Hoofdstraat.

Lees verder

Groen licht Asielzoekerscentrum Blitterswijck


De vraag van omwonenden om de vergunning voor het Asielzoekerscentrum in Blitterswijck op te schorten, heeft geen positief antwoord van de rechter gekregen. De Rechtbank Limburg heeft dat dinsdag 26 april besloten.

Lees verder

Experiment met vouchers een succes


Het voucher-experiment voor eenmalige extra subsidies aan verenigingen en stichtingen is een succes. De gemeente Horst aan de Maas reikte in de eerste periode 41 vouchers uit. Deze vouchers vertegenwoordigden elk een bedrag van € 500, waarmee de vrijwilligersinstellingen een bijzonder project of activiteit konden uitvoeren, naast hun normale activiteiten.

Lees verder

Helikopteroefening in de avonduren


Het personeel van het Defensie Helikopter Commando traint in de periode van eind april tot augustus in de late avonduren in de regio van Horst aan de Maas tot uiterlijk 01.00 uur.

Lees verder

Lintjesregen in Horst aan de Maas


Vanwege Koningsdag zijn er in de gemeente Horst aan de Maas een zestal personen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij werden door burgemeester Kees van Rooij thuis bezocht.

Lees verder

Tweede editie Baas van HadM


Over twee weken is het zover, de tweede editie van Baas van Horst aan de Maas 2016! Op 7 mei zullen 24 teams uit 13 kernen van de gemeente Horst aan de Maas strijden om deze felbegeerde titel. Dit jaar vindt het evenement plaats in Hegelsom, het winnende dorp van vorig jaar.

Lees verder

Herbenoeming burgemeester Kees van Rooij


Kees van Rooij is herbenoemd voor een nieuwe termijn van 6 jaar als burgemeester van Horst aan de Maas. Vandaag is hij beëdigd door de Gouverneur, de heer Bovens.

Lees verder

Hennepkwekerijen opgerold


Het controleren van een auto zette de politie de afgelopen week op het spoor van diverse hennepkwekerijen in de regio. Naast dat in de auto met aanhanger een grote hoeveelheid hennep werd aangetroffen, stuitte de politie op wietkwekerijen in Lottum, Blitterswijck, Ysselsteyn en Nieuw-Bergen.

Lees verder

Medio mei opent AZC


Het Asielzoekerscentrum in Blitterswijck zal in de derde week van mei openen. Dit is enkele weken later dan eerder werd aangekondigd.

Lees verder

Knstencentrum overweegt juridische procedure


Het bestuur van kunstencentrum Jerusalem in Venray, waar ook vele inwoners uit Horst aan de Maas cursussen volgen, is niet blij met het eerder gepresenteerde raadsvoorstel over de vorming van de nieuwe culturele organisatie Cultura Venray. In een inhoudelijke reactie laten zij weten zich door de gemeente gepasseerd te voelen. Ook worden juridische procedures overwogen.

Lees verder

Jaarrekening HadM positiever dan geraamd


De gemeente Horst aan de Maas heeft niet de begrote € 1,6 miljoen maar € 295.000 uit de Algemene Reserve nodig om de jaarrekening 2015 sluitend te krijgen. Ook de financiële situatie op het gebied van werk, ondersteuning en zorg valt mee. Waar de gemeente een fors tekort verwachtte, is een positief resultaat te zien.

Lees verder

Deelnemers gezocht voor Horst Muzikaal Totaal


Tijdens de Harmoniefeesten start de Harmonie van Horst dit jaar een non-stop programma voor muzikaal talent uit de gemeente Horst a/d Maas. De organisatie is op zoek naar eenieder die een instrument bespeelt of muziek maakt en zich graag wil presenteren.

Lees verder

Papierkroam Horst zoekt vrijwilligers


Een vrijwilliger van Papierkroam Horst komt bij inwoners van de gemeente Horst aan de Maas thuis. De vrijwilliger biedt ondersteuning bij het op orde brengen van de (financiële) administratie, trekt samen met de hulpvrager op en begeleidt waar nodig. Synthese is op zoek naar vrijwilligers voor Papierkroam Horst.

Lees verder

Intensievere aanpak drugsbeleid


De gemeente Horst aan de Maas heeft in 2015 acht panden gesloten, nadat er drugs of drugsgerelateerde activiteiten werden aangetroffen. In nog eens vier gevallen werd een waarschuwing gegeven. Het aantal incidenten lijkt te stijgen. Daarom gaat de gemeente Horst aan de Maas samen met partners op het gebied van veiligheid door met deze ‘One strike, you’re out’- aanpak. Bovendien komt er meer aandacht voor het voorkomen van criminele drugsactiviteiten.

Lees verder

Glaze Hoês HadM onderzoekt draagvlak


Na een succesvolle editie van 'Ut Glaze Hoês Horst aan de Maas' in 2014, waar bijna 20.000 euro voor het Hospice D'n Doevenbos in Horst werd opgehaald, kwamen er zwarte wolken te hangen boven de editie van het vorig jaar. Om te onderzoeken of het idee de inwoners van Horst aan de Maas nog aanspreekt, heeft de organisatie ervoor gekozen om dit te laten onderzoeken door TIPHorst aan de Maas via een burgerpanelmeting.

Lees verder

Logo OP2016 bekend gemaakt


De organisatie van OP2016 heeft haar nieuwe logo bekend gemaakt.

Lees verder

SV Oxalis ruim € 250 voor goede doel


Peter Hermans, eigenaar van kinderdagverblijf Monki in America en sponsor van SV Oxalis E2 en F1, organiseerde 2 april een spinningmarathon om geld op te halen voor twee goede doelen: KWF en het Toon Hermans Huis Venlo.

Hermans gaat eind augustus de Mont Ventoux in Frankrijk beklimmen voor deze goede doelen. SV Oxalis steunt dit initiatief en enkele leden hebben meegedaan aan de spinningmarathon in ruil voor een donatie.

Lees verder

Première met mooie combinatie


Op zondag 17 april is de documentaire Ageless Friends van documentairemaker Marijn Poels uit Swolgen in landelijke première gegaan in het theater Forum in Sittard. De première werd voorafgegaan door een exclusief concert van het Limburgs Jeugdorkest.

Ageless Friends is een intiem verhaal over Heerlenaar Maarten Vossen die op 13-jarige leeftijd een graf adopteerde op de Amerikaanse begraafplaats Margraten. Hij startte een zoektocht naar P.F.C. James E. Wickline in zowel Nederland als West Virginia (USA). De zoektocht bracht Vossen niet alleen dichter bij het verhaal achter één van de 8300 kruisen. Het laat ook zien hoe 70 jaar na de bevrijding een verhaal nog steeds doorleeft in het hart van een Limburgse adoptant.

Vossen: "Door Raymond Knops uit Hegelsom ben ik in contact gekomen met Marijn Poels en al snel hadden we een klik." Knops: "Ik leg verbindingen en vind het bijzonder mooi om te zien dat het resultaat dat uit deze verbinding is voortgekomen wereldwijd goed wordt opgepakt."

Marijn Poels, die vorig jaar de Cultuurprijs van de Gemeente Horst aan de Maas won vindt de vele erkenningen die hij nu al voor Ageless Friends heeft ontvangen een bijzonder mooi compliment. "Ik sta er niet al te lang bij stil want ik ben nu weer bezig met een nieuwe documentaire." Al te veel mag hij er nog niet over vertellen. "Ik ga onder andere filmen in Oost-Duitsland, waar ik naast Swolgen ook woon, waarbij ik het onderwerp 'voedseldistributie' aan het licht ga houden", zo vertelt Poels.

De première werd druk bezocht, onder andere door gouverneur Theo Bovens en de wethouders Paul Driessen en Ger van Rensch uit Horst aan de Maas.

Lees verder

Vluchtelingen in HadM sneller aan het werk


De Gemeente Horst aan de Maas start maandag 18 april met het pilotproject ‘Start met participeren’, waarin 16 vluchtelingen met een verblijfsstatus in een kort en intensief traject worden voorbereid op een betaalde baan. Ze krijgen een stoomcursus Nederlandse taal, workshops over Nederlandse waarden en normen en ze gaan als vrijwilliger aan de slag bij bijvoorbeeld sportclubs. Na drie maanden gaan ze via een werkervaringstraject aan het werk bij een bedrijf. Op jaarbasis worden hiermee 60 vluchtelingen klaargestoomd voor werk.

Lees verder

Sportweek HadM van start


Sportweek editie 2016 in Horst aan de Maas staat in de startblokken op zaterdag 16 april. 

Wethouder Bob Vorstermans geeft om 13 uur het startsein op het Lambertusplein in Horst. De openingsshow is verder in handen van Hosema. Vervolgens kan de jeugd zich vermaken met gratis deelname aan toffe clinics bij het PadXpress festival.

Lees verder

De 24 uur van Horst aan de Maas


Van vrijdag 20 mei 12.00 uur tot zaterdag 21 mei 12.00 uur is er een bijzondere bijeenkomst voor raadsleden van de gemeente Horst aan de Maas.

Lees verder

Verplaatsen bushaltes baart zorgen


Directeur Ton Hermans van het Citaverde College Horst en voorzitter Hay Arts van de dorpsraad Hegelsom verwachten dat het verplaatsen van twee bushaltes naar een nieuw plein bij station Horst-Sevenum voor een toename zal zorgen van het aantal onveilige verkeerssituaties met overstekende voetgangers en fietsers.

Lees verder

Arriva gaat Limburg vervoeren


Bussen en treinen van Arriva worden met ingang van december 2016 een vertrouwd beeld in Limburg . De provincie Limburg is samen met Arriva en vorige vervoerder Veolia tot dit besluit gekomen.

Lees verder

Wet Damocles ook in Horst aan de Maas


Het komt steeds vaker voor dat er hennepplantages in woningen of bedrijfspanden worden aangetroffen. Ook de gemeente Horst aan de Maas heeft hiermee te maken. Het eerste kwartaal is er in deze gemeente een stijging te zien. "De voorbije maanden hebben we al vier panden gesloten en bij vier anderen lopen nog procedures", zo vertelt burgemeester Kees van Rooij.

Eigenaren van een gebouw wordt aangeraden om regelmatig toezicht op de verhuurde woning of het bedrijfspand te houden. "Hennepteelt gaat meestal gepaard met uitkeringsfraude, belastingontduiking, oneigenlijk woninggebruik, verzekering- en hypotheekfraude en stroomdiefstal. Niet alleen de gemeente maar ook woningcorporaties, netbeheerders, hypotheekbanken en verzekeringsmaatschappijen worden gedupeerd", aldus van Rooij.
 
De verhuurder of eigenaar kan ook geconfronteerd worden met tijdelijke sluiting van het verhuurde pand vanwege de werking van het gemeentelijk Damoclesbeleid.
 
"Controleer uw huurder goed voordat u een huurovereenkomst aangaat. Een goede screening is belangrijk om risico’s op misbruik van uw pand te voorkomen", zo besluit de burgemeester van Horst aan de Maas.

Lees verder

Opening aspergeseizoen over de grens


In Walbeck, net over de grens bij Arcen is net als in Nederland het aspergeseizoen officieel begonnen.

Lees verder

Aspergeseizoen geopend


Op het ss Rotterdam is vanmiddag het nationale aspergeseizoen 2016 voor geopend verklaard. Onder toeziend oog van culinair en aspergeminnend Nederland is de aspergeambassadeur 2016 onthuld. Tweesterren chefkok François Geurds is door het Nederlands asperge centrum Aceera uit Hegelsom benoemd tot aspergeambassadeur 2016. De opening is afgesloten met een walking dinner, waarbij enkele chef-koks diverse overheerlijke en verrassende aspergegerechten serveerden.

Lees verder

Limburgse waterschappen starten pilot akkerrandenbeheer


De Limburgse waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas onderzoeken hoe agrariërs door het beheer van akkerranden kunnen bijdragen aan waterbeheer. Natuurrijk Limburg onderzoekt in opdracht van beide waterschappen of er draagvlak is voor de aanleg van akkerranden door agrariërs. Door de aanleg van akkerranden langs beken ontstaat een bufferstrook. Die moet voorkomen dat verontreinigende stoffen, zoals stikstof en fosfaat en bestrijdingsmiddelen, in het water terecht komen en biedt mogelijk ruimte voor waterberging.

Lees verder

Einde Kunstencentrum Venray in zicht


Het gaat slecht met Kunstencentrum Jerusalem in Venray, waar ook veel inwoners van Horst aan de Maas werken en aan activiteiten deelnemen.  De gemeente Venray heeft besloten de subsidie in november 2016 te stoppen. De 43 werknemers verliezen hun baan. Het cultuuronderwijs wordt geregeld door een nieuwe, kleine organisatie, zo meldt 1Limburg.

 

Lees verder

Blitterswijck wil gemeenschapshuis renoveren


Burgemeester en wethouders van Venray stellen de gemeenteraad voor om Blitterswijck het gemeenschapshuis zelf te laten renoveren. En hiervoor een gemeentelijke bijdrage van €725.000,- te reserveren. De dorpswerkgroep streeft ernaar om zoveel mogelijk gemeenschapsfuncties bijeen te brengen in het Multifunctioneel Gemeenschapshuis (MFG) Blitterswijck, zoals het zelfsturingsinitiatief heet. In de raadsvergadering van 17 mei 2016 buigt de gemeenteraad zich over dit plan. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota wordt het in de brede prioriteitenweging meegenomen.

Lees verder

Organisaties aan het woord bij Reindonk


Streekomroep Reindonk zal vanaf woensdag 4 mei starten met een nieuw programma 'Studio 2b'. In dit programma komen wekelijks organisaties aan bod om in een soort van 'elevator pitch' van één minuut te vertellen wat zij het aankomend weekeinde voor activiteit organiseren.

Lees verder

Nieuwe dirigent Harmonie-Orkest Noord-Limburg


Onlangs is de 24-jarige Marjolein Vermeeren uit Sevenum benoemd als dirigent van HONL. Uit een aantal kandidaten kwam zij als beste uit de bus. Vanaf de eerste proef repetitie hadden de muzikanten er een goed gevoel over en ontstond er meteen een prima wisselwerking tussen haar en het orkest.

Lees verder

Miriam Joosten wint Heel Noord-Limburg bakt


Mirjam Joosten uit Horst heeft de finale van 'Heel Noord-Limburg Bakt' gewonnen. Nadat er door Rendiz op diverse plekken in Noord-Limburg voorrondes waren gehouden, was zondag 10 april de grote finale.

Lees verder

Online special over asperges op één website


Alle informatie over asperges is vanaf deze week te vinden in een overzicht op de website liefdevoorlimburg.nl. De online special over asperges wordt ieder jaar gelanceerd door de toeristische platforms, in samenwerking met Leisure Port.

Lees verder

Plannen Duurzaam perspectief Greenport


De Provincie Limburg, de Universiteit Maastricht en enkele gemeenten in Noord-Limburg starten op Greenport Venlo een Ontwikkelbedrijf, een Brightlands Campus en een innovatienetwerk.

De gemeentes Gennep en Peel en Maas doen niet mee en stappen uit Ontwikkelingsbedrijf Greenport Venlo. Reden is dat ze te ver van Venlo liggen en betalen in totaal 2,35 miljoen euro ter compensatie voor het vertrek.

Daartoe zijn onlangs belangrijke besluiten genomen, die aan het Limburgs Parlement en de betrokken gemeenteraden worden voorgelegd. 

De bestaande organisaties in het werklandschap ‘Klavertje 4’ werken samen in het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Het bedrijf heeft zo'n 300 hectare uit te geven bedrijfsterreinen en een vermogen van € 200 miljoen. Brabants oud-gedeputeerde Ruud van Heugten zal het bedrijf leiden. De verkoop van de grond levert  naar verwachting zo’n 15.000 nieuwe banen op.

Het Brightlands Campus Greenport Venlo wordt een R&D-instituut met de focus op het thema ‘voedsel, voeding en gezondheid’ met koppelingen naar logistiek en maakindustrie. De Universiteit Maastricht is gestart met een onderzoeksprogramma, de ‘Healthy Eating and Food Innovation’. Ook is met de komst van de BrightBox en BrightLabs een begin gemaakt met het realiseren van 'shared facilities' voor de campus en het innovatienetwerk.

Het Bright Innovation Network Greenport Venlo, afgekort BING, faciliteert voor communities, groeimogelijkheden bij innovatie-initiatieven, onderzoek en het faciliteren van initiatieven en communicatie. 

 
Dit kan verzorgd worden vanuit de Provincie, LIOF, HAS Hogeschool Venlo, Fontys Venlo en mogelijk de campusorganisatie.

Lees verder

Mooie fietsroutes Horst aan de Maas


Lekker genieten van de beginnende lente op de fiets in Horst aan de Maas. Niemand hoeft ver weg te gaan om de prachtige natuur te ervaren.

Lees verder

Autobrand in Geijsteren


Aan de Oostrumseweg in Geijsteren is donderdagnacht een BMW volledig uitgebrand.
De brandweer kreeg rond 05.00 uur uur een melding van een brand: ter plaatse bleek een auto in lichterlaaie te staan. Het blussen nam niet veel tijd in beslag, maar ondanks dat brandde de auto volledig uit.

Bij het voertuig werden twee spuitbussen gevonden: de politie stelt een technisch onderzoek in.

Lees verder

Mooie online cijfers voor Reindonk


Streekomroep Reindonk uit Horst aan de Maas heeft de voorbije periode hoge online cijfers gescoord. Op de online kanalen zijn hoge cijfers gehaald en op de CBS-conferentie 'Big Data' in Heerlen kwam het woord 'Reindonk Nieuws' naar voren als één van de belangrijkste items voor inwoners uit de regio.

Lees verder

Informatiemiddag over de uiterwaarden Maas


Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden van de rivier is belangrijk voor de hoogwaterveiligheid. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat project Stoomlijn opgezet. Op maandag 9 mei houdt Rijkswaterstaat een informatiemiddag over de plannen van dit programma voor de uiterwaarden van de Maas in Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum.

Lees verder

Uitslag Raadgevend Referendum


De kiezers in Horst aan de Maas hebben zich net als de andere stembusgangers in Nederland overtuigend uitgesproken tijdens het Raadgevend Referendum.

In onze gemeente ging 30,1% van de kiesgerechtigden naar de stembus. Daarvan stemden 35,4% voor en 64% tegen het Europees-Oekraïens associatieverdrag. Blanco stemden 0,6%.

Heel Limburg bracht 31%  een stem uit, om het raadgevend referendum rechtsgeldig te maken. 

Lees verder

18.00: 20% in HadM heeft gestemd


Om 18.00 uur had in de gemeente Horst aan de Maas 20% van de stemgerechtigde burgers gestemd tijdens het referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Lees verder

13.00 uur: Al 10% gestemd


Om 13.00 uur had in de gemeente Horst aan de Maas al 10% van de stemgerechtigde burgers gestemd tijdens het referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Lees verder

7000 euro voor Toon Hermans Huis


De Lions Venlo Bontamps en Ladies Circle Venlo organiseerden zaterdag 2 april gezamenlijk een fundraiser in poppodium Grenswerk. Hiermee haalden ze in totaal 7000 euro op voor het Toon Hermans Huis in Venlo. Ook singer-songwriter Joep van Wegberg uit Horst leverde een bijdrage in het fundraiser-programma.

Lees verder

Drie kandidaten Zakenvrouw Noord-Limburg


Nicole Holtackers, eigenaar van eNJee Kappers uit Leunen, Mieke Verhaegh, directeur van Trias B.V. uit Venlo en Monique Zeegers, directeur/eigenaar van Zetex Body Favourites uit Haelen zijn de drie kandidaten die in de race zijn voor de titel 'Zakenvrouw Noord-Limburg 2016'. Dat heeft de onafhankelijke jury vanochtend bekend gemaakt.

Lees verder

Blitterswijck: extra bushalte, geen pinautomaat


Er komt een extra bushalte nabij de ingang van het asielzoekerscentrum aan de Ooijenseweg in Blitterswijck. Dat bevestigt de gemeente Venray tegenover Omroep Venray.

Lees verder

Knallend startschot Bijenimpuls


'Beej-iën' werd de naam, waarmee deze en nog vele aan te sluiten ondernemers, scholen, overheden zich in gaan zetten om biodiversiteit te creëren en de Bij op 1 te zetten, met z’n alle tezamen!! Samen 'Beej-iën'!

Lees verder

Geslaagde Truckrun


Op zondag 3 april werd de 17e editie van de Truckrun Horst gehouden, ditmaal vanuit de nieuwe startlocatie bij Verhuurbedrijf Lumar in Horst. Om kwart voor één gaf wethouder Paul Driessen het startschot en daar vertrok de lange stoet vrachtwagens voor een feestelijke tocht door de gemeente Horst aan de Maas.

Lees verder

Aftrap Kom in de Kas 2016


In Egchel werd zondag 3 april de aftrap gegeven voor 'Kom In De Kas'. Het thema van deze 38ste editie is 'In de kas kan alles'. Bij de aftrap waren vanuit de gemeente Horst aan de Maas ook vele afgevaardigden.

Lees verder

Campagne 'Heb jij Smaak' gestart


Wat is in Noord-Limburg de moeite waard om te ontdekken? Het Toeristisch Platform Horst aan de Maas en Leisure Port roepen inwoners van de gemeente op om dit te vertellen. De campagne heeft de titel ‘Heb jij smaak’ meegekregen. 


‘Inwoners van een gebied kunnen het beste vertellen welke plekken of ervaringen niet gemist mogen worden in hun eigen regio’, stelt Adri Dorrestein, voorzitter van Toeristisch Platform Horst aan de Maas. ‘Met iedere inzending hopen wij dat de Noord-Limburger een klein beetje extra trots wordt op zijn of haar eigen regio.’

Meedoen aan de actie kan door een foto met bijbehorende uitleg voor eind juni in te sturen, dan dingt u mee naar mooie prijzen. Via de website www.liefdevoorlimburg.nl kunnen ‘smaken’ ingestuurd worden.

Op de website worden alle smaken verzameld en iedere week wordt een winnaar gekozen uit alle inzendingen. De mooiste inzendingen krijgen bovendien een plek in een van de uitzendingen van het televisieprogramma ‘Heb jij smaak’ dat via alle lokale televisiestations uitgezonden wordt.

Lees verder

Vrijwilligers Wereldpaviljoen: groot wij-gevoel


De vrijwilligers van het Wereldpaviljoen in Steyl, dat haar oorsprong kent vanuit SOS Meerlo-Wanssum, zijn erg content met hun functioneren binnen deze culturele attractie en de wijze waarop het vrijwilligersbeleid wordt uitgevoerd.
Ze zijn erg gemotiveerd om hiermee door te gaan getuige het feit dat ze bijna allemaal zeggen over twee jaar nog bij het Wereldpaviljoen werkzaam te zijn. 

Dat zijn de conclusies van student Leon Oltheten (25) uit Nijmegen die onderzoek heeft gedaan naar de tevredenheid van de vrijwilligers van het Wereldpaviljoen. Hij slaagde deze week voor de Bachelor Communicatie aan de Fontys Hogeschool te Tilburg. Zijn eindresultaat van het onderzoek werd beoordeeld met een negen. Een net zo hoog cijfer als de vrijwilligers geven aan hun tevredenheid binnen het Wereldpaviljoen. De 75 vrijwilligers van het wereldpaviljoen kregen digitaal een vragenlijst van de student welke door 55 mensen werd ingevuld. 

Lees verder

Nederlandse première film Marijn Poels


In Filmtheater de Nieuwe Scene in Venlo vindt op zondag 10 april de Nederlandse première plaats van 'Kanthari, Change from Within', een documentaire van Marijn Poels uit Swolgen.

Lees verder

HadM aan de slag met accommodaties


Op dit moment zijn de diverse dorpen in Horst aan de Maas bezig met het maken van een blauwdruk met als centrale vragen: hoe ziet mijn dorp er over 10 jaar uit, welke ontwikkelingen zien we op ons afkomen en wat betekent dat voor de diverse activiteiten/verenigingen met daaraan gekoppeld de behoefte aan accommodaties. Naast het opstellen van deze blauwdrukken is de gemeente aan zet om beleid te maken op een vijftal onderwerpen: eigendom, beheer, onderhoud en exploitatie; duurzaamheid; verhuur- en tarievenbeleid; verbreding gebruik maatschappelijke accommodaties; kaders voor investeringssubsidies.

Lees verder

Half miljard naar hoogwaterveiligheid


De komende vier jaar wordt in Noord- en Midden Limburg een half miljard euro geïnvesteerd om inwoners te beschermen tegen hoogwater. De forse investering is nodig om mens en kapitaal achter de Maas te beschermen. Om een wettelijk beschermingsniveau van 1:250 te bieden, versterkt Waterschap Peel en Maasvallei de komende 5 jaar 100 kilometer dijk tussen Mook en Roermond.

Lees verder

CBS-aandacht voor Gemeente HadM


Op donderdag 31 maart vond bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen de conferentie 'Horst aan de Maas en Big Data' plaats.

Lees verder

Archeologisch onderzoek Ooijen-Wanssum


Momenteel wordt op de locaties van de toekomstige hoogwatergeulen van Ooijen en Wanssum archeologisch onderzoek uitgevoerd. Een deel van deze gebieden zijn in het najaar van 2014 al onderzocht, maar dat bleek onvoldoende voor een adequate waardering van de verschillende vindplaatsen. Daarom worden nu ook de plekken die toen niet beschikbaar waren voor onderzoek nader bekeken.

Lees verder

Grafkosten goedkoper dan elders


Een eigen graf voor 1 persoon kost in gemeente Horst aan de Maas gemiddeld € 1.323,--. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde van € 3.039,--.

Lees verder

Weer Recycle Award voor HadM


De inwoners van Horst aan de Maas zijn voor het derde achtereenvolgende jaar de beste afvalscheiders van Nederland als het gaat om kunststof. Dat is donderdag 31 maart bekend gemaakt tijdens het gemeentelijk afvalcongres in Utrecht.

Lees verder

Limburg verdubbelt aantal laadpalen voor elektrische auto’s


Limburg gaat samen met de Provincie Noord-Brabant een grote uitbreiding van het aantal publieke laadpalen voor elektrische auto’s aanbesteden. Met 240 extra laadpalen verdubbelt het aantal in Limburg.

Lees verder

Mammoettransport door HadM


Dinsdag 29 maart reed er omstreeks 20.00 uur een mammoettransport van Kersten Europa uit Wanssum via Meerlo, Tienray naar de autoweg bij Horst-Noord richting Cuijk.

Lees verder

HadM Op Koers


De gemeente Horst aan de Maas zit op koers. Dat was de algemene strekking die burgemeester Kees van Rooij aan de start van een bijeenkomst van het voltallige college van Burgemeester en Wethouders gaf over de voortgang van het collegeprogramma.

Lees verder

‘Elf Graden’ Starter van het jaar 2015


Niels Rameckers is gekozen tot Starter van het jaar 2015. Starter van het Jaar is een initiatief van de gemeente Venray, Rabobank Horst Venray en het Venrays Ondernemers Platform.Lees verder

Limburgse senioren samen verder


Vijf van de zeven Limburgse ANBO afdelingen gaan met steun van de KBO samen verder, zo meldt Dagblad De Limburger. Lees verder

Stallenberg begint bij Dichterbij


Cecile Stallenberg begint op 1 april als lid van de Raad van Bestuur van zorginstelling Dichterbij die in Horst aan de Maas activiteiten heeft.

Lees verder

Ruim € 700,-- voor KIDZZ en Armoede


Ladies’ Circle i.o. Vici Maas & Peel is een nieuwe serviceclub in de regio Peel en Maas en Horst aan de Maas. Zij hebben met hun eerste inzamelingsactie ten bate van Mafcentrum KIDZZ & Armoede € 710,70 euro opgehaald.

Lees verder

Finalisten Funfactor Funpop bekend


Op zaterdag 26 maart 2016 was de voorronde van Funfactor. Die dag streden 19 kandidaten voor negen finaleplaatsen op Funpop, hét openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor hun familie, vrienden en bekenden. Het was een spannende strijd. Voorafgaand aan de bekendmaking gaf voorzitter Thijs Rutten van Funpop aan dat alle deelnemers gratis toegang kregen op Funpop. Hierna maakte wethouder Birgit Op de Laak de deelnemers bekend die voor de Funfactor zullen strijden.

Lees verder

Eenzijdig ongeval in Helden


Op de kruising van de Baarloseweg en Middenpeelweg in Helden is zondagochtend rond 06:30 uur een automobilist gewond geraakt. De man botste met zijn auto tegen een boom, waardoor die dwars op de rijbaan terecht kwam. 


De brandweer heeft een deur uit de auto geknipt om de bestuurder uit de auto te verwijderen en kon eerste hulp worden verleend door het ambulancepersoneel. 

Lees verder

Motorrijder gewond bij aanrijding in Oirlo


Een laagstaande en felle zon is de oorzaak van een ongeluk met een auto en een motor op de Zandhoek in Oirlo.

Rond twee uur reed een vrouw met haar auto vanuit een oprit de weg over en zag door de felle zon de motorrijder over het hoofd. De motorrijder reed, ter hoogte van de bestuurster, vol tegen de auto.

De motorrijder raakte gewond en heeft volgens de politie 'erg veel geluk gehad.' Bij het ongeluk raakte de auto zwaar beschadigd en raakte de motor total-loss, de auto raakte zwaar beschadigd.

Lees verder

Vijf fietsen gestolen in Wanssum


Tussen vrijdag 25 maart 21.00 uur en zaterdag 26 maart 00.30 uur zijn er bij een café in Wanssum aan de Venrayseweg vijf afgesloten fietsen gestolen. De fietsen stonden voor het café.  Waarschijnlijk is er gebruik gemaakt van een busje en/of auto met aanhangwagen.

Mensen die mogelijk iets hebben gezien, worden verzocht om contact op te nemen met de politie Venray-Gennep, bereikbaar via telefoonnummer: 0900-88 44.

Mogelijk dat er ook bewoners uit Wanssum vrijdagavond oud papier hebben weggebracht naar de containers op de parkeerplaats tegenover het café en iets verdachts hebben gezien. Hebt u iets verdachts gezien verzoekt de politie u met hen contact op te nemen.

Lees verder

De zomertijd gaat weer in !


De zomertijd gaat zaterdagnacht in. Om twee uur gaat de klok een uur vooruit. Dat betekent dat het ’s avonds een uur langer licht is en ’s ochtends een uur langer donker. Toevallig valt het ingaan van de zomertijd dit jaar met eerste paasdag.

Heb je ieder jaar weer moeite om te onthouden wanneer de klok nu vooruit of achteruit wordt gezet? Er is een handig ezelsbruggetje: in het voorjaar gaat de klok om klokslag 02.00 uur een uur vooruit. Of: als het weer achteruit gaat (winter), dan gaat de klok ook achteruit.

In het laatste weekeinde van oktober is de zomertijd voorbij. Dan begint de wintertijd en gaat de klok dus weer een uur terug.

Lees verder

Zelf werken aan gezondheid


'Hoe kan ik mijn eigen leven beter organiseren?' De zeven Noord-Limburgse gemeenten gaan nog meer samen werken met zorgverzekeraar VGZ om zo positieve gezondheid bij de inwoners te bevorderen.
De bedoeling is dat zo iedereen zijn of haar leven beter kan organiseren.


Lees verder

Paashazen geland in Weeze


Reizigers uit Horst aan de Maas die dit weekend vliegen vanaf Airport Weeze zullen zien dat het vliegveld zich in paasstemming heeft uitgedost.
Een aantal grote paashazen verwelkomen in zes verschillende talen waaronder Nederlands, Italiaans, Zweeds en Spaans.

Lees verder

Samenwerking gemeenten


De zeven Noord-Limburgse gemeenten waaronder Horst aan de Maas, gaan nu ook in regionaal verband intensiever samenwerken met Zorgverzekeraar VGZ en zorgkantoor VGZ.

Lees verder

Afvalgame ontwikkeld door Dendron-leerlingen


Tim en Guus van het Dendron College in Horst ontwikkelden een afvalgame als profielwerkstuk voor hun school. Dit naar aanleiding van de folder die inwoners van de gemeente Horst aan de Maas onlangs in de brievenbus kregen rondom afvalinzameling.

Lees verder

Veilig gevoel voor wie allemaal?


Jarenlang klopten vrouwen- en meisjesharten sneller wanneer ze in het pikkedonker over de Beeteweg in Blitterswijck fietsten.
Ook waren onverlichte fietsende schoolkinderen vogelvrij voor snelle automobilisten.
Al die jaren reden diezelfde automobilisten in spanning omdat onverlichte wandelaars, fietsers of speels kleinwild ineens konden opdoemen.
En verkeerden konijnenmoeders in onrust of hun spelende Bright Eyes kindjes wel thuis zouden komen.

Lees verder

Nationale Ombudsman naar Noord-Limburg


Heeft u een probleem met een overheidsinstantie zoals de Belastingdienst, het CJIB, de gemeente of het UWV? En komt u er niet uit? Kom dan naar de Ombudsbus van de Nationale ombudsman. Op 6 april staat hij op de Oude Markt in Venlo van 10.00 tot 15.00 uur.


Lees verder

Openbaar vervoer hogere waardering


De reizigers van Veolia geven het openbaar vervoer in Limburg in 2015 een hogere waardering dan in het jaar ervoor. 

Lees verder

75ste partner Feed Design Lab


Feed Design Lab in Wanssum, het onderzoek & educatiecentrum voor innovatie en verduurzaming van de diervoerindustrie, heeft in het tweede jaar na de opening haar 75ste partner mogen verwelkomen.

Lees verder

Nieuwe seniorenclub


Jongeren van Vroeger is de naam van een nieuwe seniorenclub die in Horst aan de Maas, Venlo, Peel en Maas en Beesel actief zal worden.
De reden voor de oprichting komt voort uit onvrede met de ANBO. Uit onvrede stapten vele leden vorig jaar bij deze organisatie op.

Lees verder

Eerste 22 Landschapsambassadeurs


Sinds deze week is Horst aan de Maas 22 landschapsambassadeurs rijker. In vier avondbijeenkomsten werden de deelnemers geïnformeerd over het lokale cultuurhistorische erfgoed, landschapsontwikkeling en natuurgebieden, ontwikkeling van de landbouw, de typisch lokale streekgewassen en streekproducten en de toeristische hoogtepunten. De cursus Landschapsambassadeur werd zaterdag afgesloten met een veldexcursie, o.l.v. meerdere specialistische gidsen, langs diverse pareltjes binnen de gemeentegrenzen.

Lees verder

Symposium Verbindend Ondernemen


Ondernemen om de wereld te verbeteren. Dat verbindt Ard Gerards (Zorg- en Leefbakkerij), John van Helden (The Bird Family), Johan Janssen (Van Den Biggelaar Groep), Marieke Claessens (Zorgboerderij Wienes), Peter Broekmans (Rendiz), Marc Deckers (Brownies & Downies) en Lonneke Mertens (Vorster Land). Zij hebben hart voor hun zaak maar hebben ook zaak van hun hart gemaakt. Tijdens het symposium 'Verbindend Ondernemen' in Horst aan de Maas op donderdag 17 maart vertelden deze pioniers niet alleen hun verhaal. Zij gingen ook met andere ondernemers in gesprek.

Lees verder

Grondloket geopend


Bij de realisatie van de hoogwatergeulen van Wanssum en Ooijen worden grote stukken land afgegraven. Daarbij komt veel grond vrij die goed bruikbaar is om agrarische percelen op te hogen. Agrariërs kunnen in de toekomst mogelijk gebruik maken van deze grond om hun percelen landbouwkundig te verbeteren. Ook andere toepassingen dan landbouwkundige verbetering zijn denkbaar en mogelijk. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wil hier graag een faciliterende rol in spelen en heeft daarom een grondloket geopend.

Lees verder

Wilma Delissen Chevallier Aspergebroederschap


Burgemeester Wilma Delissen van Peel en Maas is zondag benoemd tot Chevallier van het Noord Limburgse Aspergebroederschap. Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas, werd vorig jaar, tijdens de 35ste verjaardag van de broederschap, benoemd tot Chavallier.

Lees verder

Opdringerige verkopers actief in regio


De politie kreeg zaterdagavond een melding dat 2 mannen die 'op een opdringerige manier' camerasystemen wilden verkopen. Ook probeerden ze de woning binnen te gaan.

De mannen spraken gebrekkig Nederlands, waren gekleed in nette zakelijke kleding, hadden een getinte huidskleur. Ze reden in een grijze Mercedes, waarschijnlijk model 190, het kenteken is onbekend.

De politie heeft de mannen na een zoekactie niet meer aangetroffen. Wie de opdringerige verkopers ziet lopen, wordt vriendelijk verzocht met de politie te bellen via telefoonnummer 0900-8844.

Lees verder

Kees van Rooij officieel voorzitter Tuinbouwraad


Burgemeester Kees van Rooij heeft vrijdag tijdens de bestuursvergadering van het NTR-bestuur in de Drijfveer in Almere formeel de voorzittershamer overgenomen van Nico Koomen die sinds februari 2006 de voorzittersfunctie vervulde.

Lees verder

Meer samenwerking in waterketen


Er is weer een nieuw samenwerkingsverband getekend. Negentien overheden uit Noord- en Midden-Limburg, Waterpanel Noord, en de nieuwe samenwerkingspartner Waterleidingmaatschappij Limburg hebben hiervoor getekend. Daarmee werkt de hele waterketen nauw samen met elkaar.
Met goede afspraken en een nog betere organisatie trapt Waterpanel Noord daarmee het gaspedaal nog wat verder in.


Lees verder

374 Legale wapens in Horst aan de Maas


In de gemeente Horst aan de Maas zijn 2,23 wapens per 100 inwoners geregistreerd. Dat zijn in totaal 374 wapens met vergunning in de gemeente. Dat blijkt uit cijfers van de politie, die NU.nl opgevraagd heeft met behulp van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 

Het grootste deel van de vergunningen en vuurwapens is aangevraagd voor de jachtsport. Het aantal geweigerde en ingetrokken vergunningen in Nederland daalde voor het derde jaar op rij. 

In Limburg staan in totaal 14. 55 vuurwapens officieel geregistreerd en er werden 6460 vergunningen voor het bezit van een vuurwapen verstrekt. De gemeente Roerdalen per 100 inwoners heeft de meeste wapens met vergunning in Limburg met 3,55. Dat komt neer op 735 legale wapens. In de gemeenten Peel en Maas en Venray zijn respectievelijk 2 en 1,62 per 100 inwoners geregistreerd.

Lees verder

Keepster gewond bij wedstrijd tegen GFC'33


De keepster van de Oeffeltse voetbalclub De Zwaluw VR1 is zondag gewond geraakt tijdens een wedstrijd tegen GFC'33 uit Grubbenvorst. 

De 29-jarige keepster kwam tijdens de wedstrijd in botsing met een speelster van GFC'33, die een sliding maakte op de bal.

Zij raakte daarbij dusdanig gewond dat een ambulance en een traumahelikopter werd opgeroepen.
Uiteindelijk is de vrouw met een ambulance naar het ziekenhuis in Boxmeer gebracht, waar bleek dat ze 2 gebroken ribben had opgelopen.

Lees verder

Zilveren draagspeld voor Jos van Herpen


Tijdens de jaarvergadering van de LLTB afdeling Horst-Venlo werd afscheid genomen van bestuurder Jos van Herpen. Hij ontving voor zijn 12,5 jarige inzet de Zilveren Draagspeld.

Lees verder

't Nest in actie voor Anak Bangsa Foundation


Een grote groep vergeten kinderen, de allerarmste die in kleine, donkere, onhygiënische, kapotte huizen of zelf bamboe hutjes leven in de kampung. Deze groep kinderen loopt grote risico om op straat te belanden door de armoede waar ze in leven. Kinderopvang 't Nest in Horst aan de Maas is in actie gekomen voor deze mensen.

Lees verder

Voorbereiding OP Festival


Dit jaar zal wederom OP georganiseerd worden. Onder de noemer OP2016 betekent het wederom dé aftrap van het cultuurseizoen voor Horst aan de Maas.

Lees verder

Landelijke compostdag


De gemeente Horst aan de Maas doet dit jaar weer mee aan de Landelijke Compostdag. Op zaterdag 19 maart kunnen de inwoners gratis compost ophalen. De gemeente doet dit als een bedankje voor de inwoners voor hun inspanningen om het keuken- en tuinafval gescheiden aan te leveren.
Er zijn 3.000 zakken compost van 25 liter beschikbaar. Per huishouden kunnen maximaal 5 zakken of 1 m3 losse compost opgehaald worden. 

De gemeente vraagt inwoners zelf voor vervoer te zorgen. De gemeente zorgt vervolgens voor het beladen daarvan. Er zijn verschillende laadzones voor auto’s met aanhanger en er is één laadplek voor de zakken.

Lees verder

AgroLeeft stimuleert innovatief onderwijs


Het samenwerkingsverband AgroLeeft is dinsdag gelanceerd tijdens de LIV (Landbouwdagen Intensieve Veehouderij) in Venray. Dit samenwerkingsverband bestaat uit het Citaverde College in Hegelsom en 34 bedrijven uit de sectoren melkvee, tuinbouw, varkenshouderij, open teelt, boomteelt en agrarisch loonwerk.
Ook HAS Hogeschool, Fontys Hogeschool, Wageningen UR en Provincie Limburg participeren.

Lees verder

Rendiz bouwt woonunits van zeecontainers


Maatschappelijke onderneming Rendiz, met vestigingen in Horst en Sevenum, verbouwd zeecontainers tot woningen om te voldoen aan de behoefte naar tijdelijke woningen. De eerste woonunit is inmiddels gereed.
Rendiz geeft mensen met een afstand op de arbeidsmarkt een nieuwe kans om terug te keren in het arbeidsproces. Ook bij dit project wordt deze doelgroep betrokken.

Lees verder

Extra aandacht aanbesteding Ooijen-Wanssum


Projectbureau Ooijen-Wanssum organiseert op donderdag 10 maart een themadag voor de drie aannemerscombinaties die nog meedoen aan de aanbesteding. Ondernemers en bewoners geven die dag een toelichting op belangrijke aandachtspunten vanuit de omgeving. Zo is er aandacht voor de agrarische sector en de transportbedrijven in het gebied, komen de belangengroepen aan bod en wordt er gesproken over veiligheid. Het projectbureau zal tijdens de themadag ook een aantal niet omgevinggerelateerde onderwerpen bespreken met de aannemers. Projectdirecteur Alex Zonneveld: “Tijdens de themadag willen we graag nog eens extra aandacht vragen voor belangrijke thema’s binnen Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Hoe beter we de aannemers vooraf kunnen informeren, hoe beter het project wordt.”

Lees verder

Weer Recycle-award voor HadM


Dankzij de inspanningen van de inwoners heeft de gemeente Horst aan de Maas in 2015 voor de tweede maal op rij de ‘Recycle Award Kunststof’ gewonnen.

Lees verder

Horst aan de Maas op vierde plaats


De gemeente Horst aan de Maas staat op de vierde plaats in de Top 10 voor wat betreft het grootste oppervlakte aan glastuinbouw in Nederland. De gemeente heeft ruim 250 hectare glastuinbouw. InnovationQuarter heeft deze cijfers bekend gemaakt.

Lees verder

Geslaagd WinterZon Festival


De twaalfde editie van het Winterzon Festival, zondag 28 februari, is geslaagd genoemd door de organisatie. Vele artiesten traden op tijdens dit indoor festival voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Lees verder

Geen vermenging AZC Blitterswijck


Asielzoekers in het toekomstige AZC in Blitterswijck zullen niet gemengd geplaatst worden met arbeidsmigranten en eventueel andere bewoners. In het inrichtingsplan komt dit naar voren.

Lees verder

Politie zoekt graffiti-spuiters


De Politie in Horst aan de Maas is op zoek naar graffiti-spuiters.

Lees verder

Busvervoerder wil lijnen aanbieden


FlixBus uit Duitsland wil een tweetal buslijnen voor binnenlands passagiersvervoer in Limburg aanbieden, waaronder een lijn die Horst-Sevenum en Toverland zal aandoen. Hiermee gaat de Duitse organisatie de directe concurrentie aan met de NS.

Lees verder

Plan voor windturbinepark


Er wordt een windturbinepark ontwikkeld op Greenport Venlo. Er komen maximaal negen windturbines met een hoogte van 120 meter.
Donderdagochtend 25 februari hebben de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, de Provincie Limburg en ontwikkelmaatschappij Etriplus een intentieovereenkomst getekend.

Lees verder

Belevingsonderzoek over handhaving


De gemeente Horst aan de Maas heeft een onderzoek laten verrichten naar de beleving van ondernemers en inwoners over handhaving. De gegevens uit het onderzoek vormen de input voor een nieuw handhavingsbeleid dat in 2016 moet komen. De algemene uitkomst is dat zowel de inwoners als de ondernemers tevreden zijn over de inzet van handhaving zoals het in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.

Lees verder

Cursus voor statushouders


Woensdag 24 februari is in aanwezigheid van wethouder Birgit op de Laak de cursus ‘Financiën en zelfredzaamheid in Nederland Formulierenland’ van start gegaan.

Lees verder

Uitwerkingen POL weinig concreet


In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) - dat in 2014 is vastgesteld - is aangegeven dat op een groot aantal terreinen nadere uitwerking door en met gemeenten zal plaatsvinden. Die eerste uitwerking is nu beschikbaar. Ze heeft nog vooral het karakter van procedureafspraken.


Lees verder

Aantal werklozen gedaald


Het aantal werklozen in de gemeente Horst aan de Maas is gedaald. De werkloosheid was in 2015 5,4%. De hoogste werkloosheid was in 2014 (6,2%). De werkloosheid was op zijn laagst in 2008 (2,9%). De groep met de hoogste werkloosheid in Horst aan de Maas zijn laagopgeleiden (7,8%).

Lees verder

Prijswinnende wandelroute blijft populair


De wandelroute waarmee gemeente Horst aan de Maas in 2010 de titel ‘Wandelgemeente van het jaar 2010’ binnenhaalde blijft onverminderd populair. De route die via de website www.liefdevoorlimburg.nl, de Liefde voor Limburg-app en de i-punten verstrekt wordt aan wandelaars blijft ook na 5 jaar de meest uitgeprinte route van Noord-Limburg en het Leudal. De route loopt over het wandelknooppuntennetwerk dat in Sevenum aangelegd werd door Stichting KnopenLopen.

Lees verder

Wereldpaviljoen scoort landelijk


De culturele attractie Wereldpaviljoen in Steyl kent haar oorsprong vanuit SOS Meerlo-Wanssum. Deze organisatie is dit jaar wederom genomineerd voor de landelijke prijs Leukste Dagje Uit van de organisatie Eropuit in Eigen Land. Vorig jaar eindigde het Wereldpaviljoen op de tweede plaats. Het Wereldpaviljoen is een heel bijzondere attractie waar de bezoekers op een belevingachtige wijze kennismaken met andere culturen. In de setting van het Nicaraguaans stadje San Pedro ervaar je het eigen in Nicaragua. Ook zijn er workshops om van waardeloos materiaal speelgoed te maken of leuke snuisterijen.

Lees verder

Stijging inbraken in Horst aan de Maas


In Horst aan de Maas werd tussen november 2015 en februari 2016 op 20 plaatsen ingebroken, of vond een poging tot inbraak plaats, zo laat de Politie weten.

Lees verder

Première Ageless Friends met concert


Filmmaker Marijn Poels uit Swolgen en het Limburgs Jeugdorkest slaan de handen ineen om van de première van de prijswinnende film 'Ageless Friends' een prachtig evenement te maken.

Lees verder

Grote opkomst eerste Gezondheidscafe


Op weg om de gezondste regio van 2025 te worden, is op donderdag 18 februari het eerste Gezondheidscafé gehouden bij PETC+ in Hegelsom. Hierbij werd Leon Weijs als dé Gezondheidsmaker bekend gemaakt.

Lees verder

Wereldpaviljoen ontvangt beeld


Het broederschap Confrérie de l’Asperge Limbourgondië heeft het Wereldpaviljoen in Steyl (voorheen inzending op de Floriade) een beeld van de Heilige Michaël geschonken. Michaël is de patroonheilige van de kerk die in het Wereldpaviljoen is nagebouwd in het stadje San Pedro.

Lees verder

Veel banen verdwijnen na overname Maxwell


ElectronicPartner (EP) neemt de 17 winkels van elektronicaconcern Maxwell over. Dat heeft het bedrijf, met een vestiging in Horst, dinsdag bevestigd. De 50 winkelmedewerkers gaan over naar het nieuwe bedrijf.

Lees verder

Politie waarschuwt voor babbeltrucs


De laatste dagen heeft de Politie in Horst aan de Maas verschillende meldingen gekregen van een aantal babbeltrucs, variërend van het aanspreken van oudere bewoners in het centrum van Horst tot het aanbellen in een appartementencomplex.

Lees verder

Documentairefilmfestival in Venlo


IDFA gaat op tour en doet ook Venlo aan! Het grootste documentairefilmfestival ter wereld, het International Documentary Filmfestival Amsterdam, gaat met een programma van prijswinnaars en andere festivalfavorieten van de afgelopen editie op tour door Nederland en komt ook naar Venlo, meldt de Nieuwe Scene. Op zondag 21 februari vanaf 13.00 uur zijn de beste documentairefilms te zien bij de Nieuwe Scene, die eerder zijn vertoond op IDFA 2015.


Lees verder

Waterschap alert op hoge waterstanden beken


Waterschap Peel en Maasvallei houdt de waterstanden en afvoeren van de beken in Noord- en Midden-Limburg nauwlettend in de gaten. Enkele beken zijn lokaal buiten de oever getreden.

Lees verder

Regionale aanpak arbeids- en asielmigranten


Vijf Noord-Limburgse samenwerkende gemeenten, waaronder Horst aan de Maas, stoppen per 1 maart het project 'Het belang van arbeidsmigranten'. De gemeenten willen de aanpak van arbeidsmigranten en de opvang van vluchtelingen in een breder regionaal overleg gaan organiseren.

Lees verder

Aftrap Provinciaal Jaar van de Molen


In Meterik werd vrijdag 12 februari de aftrap gegeven voor het Provinciale Jaar van de Molen. Dit gebeurde onder brede belangstelling. Bij molen Eendracht maakt Macht in Meterik werd door Kees van Rooij, voorzitter van de Limburgse Molenstichting en gedeputeerde Patrick van der Broeck door middel van kruien (het draaien van de wieken, red.) de opening van dit jaar.

Lees verder

Nieuw bedrijf voor legen tuinkorven


Reiling Sterksel BV is sinds kort overgenomen door Den Ouden Groep.

Lees verder

€ 5000,-- voor Stichting Leergeld HadM


Stichting Leergeld Horst aan de Maas heeft door samenwerking met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds 5000 euro ontvangen vanuit de Rabobank Foundation. Hiertoe werden donderdag 11 februari handtekeningen gezet.

Lees verder

Greenport Bikeway verder verbeteren


De fietsroute tussen Venlo en Sevenum, de Greenport Bikeway, die in juni vorig jaar werd geopend, moet nog verder worden verbeterd. Bij de Grubbenvorsterweg in Sevenum moet door middel van het aankopen van grond een stuk worden verbeterd en op de Eindhovenseweg in Venlo moet nog nieuw asfalt komen.

Lees verder

Landelijke Opschoondag zwerfvuil


De gemeente Horst aan de Maas gaat in 2016 weer meedoen aan de 'Week van Nederland Schoon'. Op 19 maart 2016 wordt de Landelijke Opschoondag gehouden. De gemeente nodigt inwoners en lokale clubs uit om ook een opruimactie te organiseren. Door aan te sluiten bij de Landelijke Opschoondag profiteren ze van de brede publiciteit rond deze dag. Dit zorgt voor meer bewustwording over zwerfafval en meer deelnemers aan lokaal georganiseerde opschoonacties.

Lees verder

Nominatie Wonen Limburg Duurzaam Bouwen


Wonen Limburg is een van de drie genomineerden voor de Duurzaam Bouwen Award 2016 in de categorie duurzaamste woningcorporatie. Het thema van de Duurzaam Bouwen Awards 2016 is: Verduurzaming van bestaande voorraad.

Lees verder

Geslaagde carnaval ondanks weer


Op Aswoensdag is door de 15 carnavalsprinsen van de diverse dorpen van Horst aan de Maas de sleutel weer terug gegeven aan burgemeester Kees van Rooij in het gemeentehuis . Na drie dagen het officieuze gezag over de gemeente te hebben gehad kwam daar nu weer een einde aan en wordt de vastentijd ingeluid.Lees verder

Leergeld, sport- en cultuurfonds samen verder


Op donderdag 11 februari gaan Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds gezamenlijk officieel van start in gemeente Horst aan de Maas. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds willen deze kinderen mee laten doen! Zij bieden deze kinderen de kans om te kunnen deelnemen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Lees verder

Veiligheidsplan voor AZC Blitterswijck


Gemeente Venray werkt aan een veiligheidsplan voor het Azielzoekers Centrum in Blitterswijck waarin de zorgen en aandachtspunten van het dorp worden meegenomen.

Het gaat hierbij o.a. om de straatverlichting, de omheining van het park, camerabewaking, zichtbare surveillance, verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Maar ook om spanningen tussen de asielzoekers onderling of met andere bewoners van het park.

Tijdens de informatiebijeenkomsten van november zijn er veel aandachtspunten en zorgen rondom veiligheid geuit. De klankbordgroep heeft dit alles geinventariseerd en aan de gemeente aangeboden.
Het veiligheidsplan wordt gemaakt samen met Gemeente, COA, Roekenbosch, politie, Vreemdelingenpolitie, OM, brandweer, GGD en omwonenden.

Op donderdag 18 februari wordt het plan getoetst door de klankbordgroep.

Lees verder

Ruim 2000 bezoekers bij Sleuteloverdracht


De Sleuteloverdracht van alle carnavalsverenigingen in de gemeente Horst aan de Maas, die zondagochtend 7 februari in De Mèrthal plaatsvond, werd door ruim 2.000 bezoekers bijgewoond.

Lees verder

Plan gemeenschapshuis Blitterswijck is klaar


Het plan voor een Multifunctioneel Gemeenschapshuis in Blitterswijck is gereed.

De projectgroep heeft het met trots overhandigd aan wethouder Lucien Peeters van de gemeente Venray. Deze was erg te spreken over de wijze waarop er de afgelopen jaren binnen het dorp is samengewerkt.

De gemeente gaat nu dit plan beoordelen en het vervolgens via een voorstel aan de raad opnemen in de begroting van 2017. De gemeenteraad zal in november de begroting vaststellen. Ook de Provincie en een aantal fondsen worden in dit financiele plan uitgenodigd.

Lees verder

Jongeren op gezond gewicht


Met als missie ‘Jongeren op gezond gewicht’ maakt de GGD Limburg Noord zich sterk voor gezonder eten en drinken in sportkantines en clubhuizen in de Noord-Limburgse regio. Bij de uitvoering van dit project zijn dan ook zeven Noord-Limburgse gemeenten, waaronder Horst aan de Maas betrokken. Het project ‘De Gezonde Sportkantine‘ krijgt een financiële bijdrage van maximaal 37.500 euro.

Lees verder

Jury Zakenvrouw Noord-Limburg


De jury voor de verkiezing van Zakenvrouw van Noord-Limburg wordt vanaf dit jaar versterkt met Riet Jansen-van der Linden, directie/inkoop Jansen-Noy en Marcia Adams, directeur Dichterbij en Zakenvrouw Noord-Limburg 2015.
De overige juryleden zijn Leo Linders, algemeen directeur Jan Linders supermarkten, Dorrie Eilers, directeur Neptunus en Paul Hermsen, general manager Inther Group.

Lees verder

Gijs en Lotte populairste kindernamen in HadM


Bij de pasgeborenen in 2015 zijn Gijs als jongensnaam en Lotte als meisjesnaam het meest gebruikt in de gemeente Horst aan de Maas. 

Dat werd bekend gemaakt door Wim Broers van de afdeling Bevolking van de gemeente aan Streekomroep Reindonk.
 

Lees verder

Optochten mogelijk afgelast


Er bestaat een mogelijkheid dat de carnavalsoptochten van maandag worden afgelast. Zware windstoten tot 100 kilometer per uur dreigen roet in het eten te gooien. Vrijdagmorgen is er een overleg over de veiligheidsrisico's door het Regionaal Operationeel Team. 


Hierin zitten politie en brandweer. Het is uiteindelijk aan de gemeente of evenementen kunnen doorgaan of niet. 

De laatste keer dat carnavalsevenementen werden afgelast was in 1990: toen stond er ook een stormachtige wind. De optochten trokken toen veelal een week later door de straten.

Lees verder

Wie maakt een staatsieportret voor de raadzaal?


Wie maakt een nieuw staatsieportret van Koning Willem Alexander voor de raadzaal? Tot 14 maart kunnen kunstenaars een ontwerp indienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Vervolgens zal een selectiecommissie een keuze welk kunstwerk een plek krijgt in de raadzaal.

Lees verder

Bierprijzen gelijk met carnaval


Zijn de bierprijzen met de carnaval een aanslag op de portemonnee in Horst aan de Maas? Bij navraag blijkt dat wel mee te vallen. Zeker als deze vergeleken worden met prijzen in Brabant waar zo’n 2,35 tot 2,50 euro wordt betaald volgens omroep Brabant.


Lees verder

Glasvezel buitengebied maakt volgende stap


Dankzij de verlenging van de inschrijftermijn voor glasvezel in het buitengebied van Horst aan de Maas heeft de coöperatie Buitengewoonbereikbaar70% aanmeldingen ontvangen.

Lees verder

Carnavalsband.nl Top 3 NPO 3FM


Carnavalsband.nl uit Horst aan de Maas die vorige week nog in de Top 11 van NPO 3FM stond, staat op dit moment in de Top 3 van NPO 3FM.

Dit maakte Giel Beelen via zijn website bekend, morgen wordt de definitieve winnaar bekend gemaakt. 

Lees verder

Twee personen overleden na aanrijding


Twee personen zijn in de nacht van maandag op dinsdag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Overloonseweg in Venray. Een derde persoon raakte zwaargewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De drie personen betreffen vermoedelijk de inzittenden van het voertuig.

Lees verder

Jeugdtoneel Flink! start


Flink! is een initiatief van verschillende Toneelverenigingen uit Horst aan de Maas. Om kennis te maken met Flink is er een programma van 19 februari tot 17 juni om de sfeer te proeven.


Lees verder

Nieuwe app Limburgse waterstanden


Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei lanceren vandaag een nieuwe unieke app WaterstandLimburg. Via deze app is 24 uur per dag, 7 dagen in de week de actuele waterstand en –afvoer te raadplegen van alle belangrijke Limburgse beken én de Maas. Hiermee is Limburg de eerste provincie in Nederland waar dergelijke informatie op deze manier wordt aangeboden.


Lees verder

Provincie: investering toeristiche ondernemers


De provincie Limburg wil 12 miljoen euro investeren in het toeristisch ondernemerschap. Zo wordt er geïnvesteerd in de toeristische infrastructuur zoals de internationale Maasfietsroute en de Liberation route.
De luisterstenen markeren de route die de geallieerden aflegden in 1944 en 1945 tijdens de eindfase van de Tweede Wereldoorlog.

Lees verder

Geen airsoft in carnavalskleding?


Een spelletje airsoft spelen mag in Helenaveen niet in carnavalskleren. Tenminste, als het aan de Nederlandse Airsoftbond ligt. Airsoft heeft veel weg van het bekende paintball, alleen heeft het een militair karakter, en schiet met niet met verfballetjes.

Het Airsoft Training Center in het Peeldorp wilde op carnavalsvrijdag een airsoftpartijtje organiseren waarbij iedereen in carnavalsoutfit mag komen. Maar de Airsoftbond stak daar een stokje voor. Volgens Gerard Timmers van de bond is het een serieuze sport en dus geen vermaak. Als militair of als agent verkleden mag wel, omdat het een militaire simulatiesport is. 'In carnavalskleren airsoft spelen, noem ik niet serieus', aldus Timmers, die 'officieel heeft bevolen' het evenement niet door te laten gaan.

Volgens Dave Broekhuizen van het airsoftcentrum schiet de bond de plank mis. 'Natuurlijk is airsoft een serieuze sport, maar de meesten hier spelen het gewoon voor het vermaak'.


Opvallend is wel dat het carnavals-evenement nog wel vermeld staat in de evenementenagenda van diezelfde Nederlandse Airsportbond. 
Lees verder

Gespannen sfeer dorpsraad Blitterswijck


Twee weken geleden trok de woordvoerder van de dorpsraad van Blitterswijck zich terug na een aanvaring op Twitter met een ander lid van de dorpsraad. 'Dit was de bekende druppel', aldus de voormalig woordvoerder tegenover onze collega's van Omroep Venray.

Er heerste een gespannen sfeer binnen de dorpsraad. Hij had eerder diverse aanvaringen met het bestuurslid, die naar zijn zeggen geheel pro-azc is. Na een artikel in De Limburger, waar de woordvoerder werd aangehaald, plaatste een bestuurslid van de dorpsraad op Twitter: 'Dit is niet de mening van alle inwoners. Propageert onze woordvoerder hier geweld?'.


Het stoort de opgestapte woordvoerder dat het bestuurslid niet eerst contact met hem opnam. 'Je weet immers dat een journalist nooit exact jouw woorden zal gebruiken en zelf ergens de nadruk op kan leggen', zo laat hij weten.

Lees verder

Dorpen aan de slag met accomodaties


In de gemeente Horst aan de Maas zijn in elke kern werkgroepen van start gegaan om te bekijken wat de toekomst is van verenigingen en accommodaties.
Dit is gebeurd naar aanleiding van de grote brainstormsessie op 27 juni 2015 in het Dendron. De werkgroep meldt in haar nieuwsbrief dat inmiddels bijna elke kern heeft geinventariseerd of en welke behoeften er zoal bestaan.
De vertegenwoordigers van de werkgroepen komen 1x in de 6 weken bij elkaar en dan wordt bekeken wat de stand van zaken is. Informatie over de voortgang vindt u op www.horstaandemaas.nl/HadMonderdak.

Lees verder

Open Deur Blitterswijck gaat dicht


Na een jaar van hard en enthousiast werken is besloten om te stoppen met het ontmoetingspunt Open Deur in Blitterswijck .

Lees verder

Beheer borden naar Scheidsrechtersvereniging


De ‘oude’ evenementenborden langs de diverse invalswegen worden vanaf februari beheerd door de Scheidsrechters vereniging Horst-Venray. Als organisaties een evenementen willen aankondigen op de digitale informatieborden kunnen zij nog steeds terecht bij de gemeente Horst aan de Maas.

Lees verder

Vrijwilligersvacaturebank wordt talentenbank


In samenwerking met Synthese en de dorpsraden/dorpsplatforms start de gemeente Horst aan de Maas een zogenaamde talentenbank. Deze talentenbank koppelt mensen die zich in willen zetten voor de gemeenschap aan de organisaties en particulieren die juist op zoek zijn naar vrijwilligers. In april gaat de talentenbank online.

Lees verder

Minder muskusratten in Limburg


In 2015 zijn er minder muskusratten in Limburg  gevangen: 1503 stuks. Daarentegen was er wel een toename van beverratten.

Muskus- en beverratten worden gevangen omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van waterkeringen. 


Lees verder

Documentaire FC Polska in premiere


De documentaire 'FC Polska, de Nederlandse droom' van documentairemaker Ruud Lenssen uit Horst is maandag in première gegaan in Panningen. De documentaire gaat over twee jonge Poolse arbeidsmigranten in Nederland.

Lees verder

Ruuk-Orde van Verdienste voor Frank Thiesen


Afgelopen zaterdag, 23 januari, werd tijdens de revue-avond de Roek Van Verdienste uitgereikt aan Frank Thiesen. De roek van verdienste is bedoeld voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de carnaval in het dorp, voor de dorpsgemeenschap cq. het verenigingsleven.

Lees verder

Grote Theatershow 'Back to School'


Afgelopen weekend hebben een 120 tal leerlingen van Froxx Feesterij en Danserij vier voorstellingen gegeven van hun theatershow ‘Back to School’ in Horst aan de Maas. De show bestond uit meer dan twintig acts, bestaande uit dans, musical, sport en toneel. Met onder andere thema’s als ‘geen zin in school’, gymles, ‘raar maar waar’, pesten, jezelf zijn, schoolkamp en vrije tijd. Kinderen vanaf vier jaar stonden al in hun ‘uppie’ op te treden voor een meer dan 500 koppig publiek. 

Lees verder

Een hanger aan uw PMD-container?


De meeste inwoners van Horst aan de Maas bieden hun PMD-afval goed aan. Soms gaat het mis. Dan zit er bijvoorbeeld speelgoed of piepschuim in de container. En dat maakt het PMD minder geschikt voor recycling. We kunnen ons voorstellen dat het niet altijd duidelijk is wat wel en wat niet bij het PMD-afval mag. Daarom introduceert de gemeente een PMD-hanger. Die wordt aan de PMD-container gehangen als er afval in zit dat er niet in thuis hoort. Op de hanger staat welk afval dat is.

Let op: de container wordt niet geleegd als er afval in zit dat geen PMD is. Wilt u even checken welk afval in welke bak of zak thuishoort? Kijk dan op het uitgebreide Afval ABC via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl. Is de container niet groot genoeg voor al uw PMD-afval? Dan mag u een doorzichtige plastic zak met PMD-afval naast de container zetten.

Lees verder

Kern met Pit-bijeenkomst


In Grathem werd zaterdag 23 januari een Kern Met Pit-bijeenkomst gehouden. Ook vanuit Horst aan de Maas was hier aanloop. Zo was onder andere burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas een van de sprekers.

Lees verder

Synthese sluit aan bij Zorgalliantie


Synthese, die vanuit Horst werkzaam is, wil graag een goede verbinding houden met onderzoek en onderwijs. Dat is de belangrijkste reden dat de organisatie zich aangesloten heeft bij de Zorgalliantie, zo geeft directeur-bestuurder Wim Gort aan.

Lees verder

Droogkoken pan oorzaak brand Well


In het zorgcomplex Eldershof in Well is zaterdagmiddag rond kwart over 4 een grote brand uitgebroken. De hulpdiensten werden gealarmeerd via een automatische brandmelding. De brandweer heeft ter plaatse de brand opgeschaald naar 'grote brand'.

Bij aankomst van brandweer en ambulance bleken er nog twee mensen in het complex aanwezig te zijn en zij werden door de brandweer in veiligheid gebracht. In het gebouw,waarin naast oudere zelfstandigen ook mensen wonen die gedeeltelijke zorg nodig hebben, wonen 23 mensen.

De brand, die woedde in de keuken van een van de woningen op de eerste verdieping, was snel geblust en daardoor is de brandschade beperkt gebleven tot een woning.
Het vuurheeft de keuken volledig vernield en voor behoorlijke rook en roetschade in de woning gezorgd. 


De geëvacueerde bewoners konden vanaf 18.00 terug naar hun woning. Voor de bewoners van het door brand getroffen appartement zal de gemeente voor opvang zorgen.

Bij de brand raakte niemand gewond. De vermoedelijke oorzaak is het droogkoken van een pan op het vuur.

Lees verder

Heel Noord-Limburg bakt


De Stijlfactorij en Rendiz starten 17 februari een bakwedstrijd Noord-Limburg in de regio. Op zeven locaties, waaronder Staatsie 1866 in Hegelsom en Beej Mooren in Horst, kan iedereen zelfgemaakte appeltaarten presenteren.

Lees verder

Geen LVK winnaar uit Horst aan de Maas


Het 40ste Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) is vrijdag 22 januari gewonnen door het duo Spik en Span uit Susteren. Met hun lied 'Kampioene van de Nach', geschreven door de uit Helden afkomstige Mark van Mullekom kreeg de meeste punten en wint voor het tweede jaar op rij dit liedjesfestival.

Lees verder

Noodloket voor lokale ondernemers


De gemeente Horst aan de Maas en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) hebben een speciaal noodloket opengesteld voor lokale ondernemers via de website van het initiatief ‘155-red-een-bedrijf’.

Lees verder

Start talentenfabriek


In samenwerking met Synthese en de dorpsraden/dorpsplatforms start de gemeente Horst aan de Maas een zogenaamde talentenbank. Deze talentenbank koppelt mensen die zich in willen zetten voor de gemeenschap aan de organisaties en particulieren die juist op zoek zijn naar vrijwilligers.

Lees verder

Oeverafval onderzoekers gezocht


Langs de Maas in Horst aan de Maas ligt regelmatig veel zwerfafval. SchoneMaas Limburg zoekt naar vrijwilligers die willen helpen met onderzoek naar zwerfafval op de oevers van de Maas. Niet alleen in Horst aan de Maas maar in veel gemeenten belandt er in de hoogwaterperiode van de winter, een enorme hoeveelheid afval op de oevers van de Maas. Afval dat meestroomt met de Maas naar zee, komt in de zee terecht en zorgt hier voor de bekende Plastic soep. Dit is een groot probleem voor al het leven in zee. Om de plastic soep te verminderen en onze Maasoevers schoon te houden, organiseert SchoneMaas Limburg al sinds 2013 opschoonacties op de oevers van de hele Maas. In maart en april helpen verenigingen de gemeenten en terreinbeheerders met het schoonmaken van grote stukken Maasoever.

Lees verder

Stijging werkloosheid


Het aantal inwoners van Horst aan de Maas dat zonder baan zit, is het afgelopen jaar licht gestegen. Dat blijkt uit cijfers die uitkeringsinstantie UWV donderdag publiceerde.

Lees verder

Ger Driessen voorzitter Waterschapsbedrijf Limburg


De uit Horst afkomstige Ger Driessen is gekozen tot voorzitter van het Algemeen Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg. Driessen is reeds interim-voorzitter van Waterschap Peel- en Maasvallei. Driessen volgt Jan Schrijen op die de voorbije twee jaar de voorzittersrol heeft ingevuld. Om de twee jaar wisselt het voorzitterschap tussen Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel- en Maasvallei.

Lees verder

Finale techniekwedstrijd


Op zaterdag 30 januari barst in Villa Flora op het voormalige Floriade terrein in Venlo, de Benelux finale los van techniekwedstrijd FIRST® LEGO® League. Het is voor het eerst dat deze finale in Venlo plaatsvindt en voor de tweede keer in de provincie Limburg. 


Zo’n 500 kinderen van negen tot zestien jaar gaan de strijd met elkaar aan met een zelf geprogrammeerde robot. Daarnaast presenteren zij oplossingen voor het slim hergebruiken van afval, het wedstrijdthema van dit jaar. Gedeputeerde Hans Teunissen (ruimte en onderwijs) verzorgt de prijsuitreiking, die via livestream (vanaf 16.30 uur) te bekijken valt: www.firstlegoleague.nl/livestream


Lees verder

In elk dorp een educatieboer


LLTB Noord-Limburg wil boerderijeducatie voor kinderen naar een hoger plan tillen. Het doel is om de relatie tussen boer en burger nauwer aan te halen. Het plan is om kinderen via scholen boerderijeducatie te geven.

Lees verder

Ria van Eijck stopt bij Walk 4 the Roses


Ria van Eijck uit Lottum heeft onlangs besloten om haar bestuursfunctie van Stichting Walk 4 the Roses neer te leggen.

Lees verder

Geslaagd Regio on Stage


VMBO leerlingen van het Citaverde College, het Bouwens van der Boije College, Den Hulster, Blariacumcollege, Valuascollege, de Velddijk en het Wildveld waren dinsdag 19 januari naar Attractiepark Toverland gekomen voor de derde editie van Regio Venlo on Stage.

Lees verder

Documentaire FC Polska te zien


Hoe vergaat het jonge Poolse arbeidsmigranten in Limburg? Dat is het thema van de documentaire FC Polska die voor L1 gemaakt werd door filmmaker Ruud Lenssen uit Horst aan de Maas. Op 25 januari vindt in DOK6 Cinema in Panningen een speciale voorpremière plaats in aanwezigheid van Lenssen en de eveneens uit Limburg afkomstige producent Hans Heijnen.

Lees verder

Juridische stappen tegenstanders AZC


Actiegroep Blitterswijcks Belang heeft aangegeven dat de tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum in die plaats een juridische procedure tegen de gemeente Venray gaan aanspannen evenals aan het adres van de bestuurders van vakantiepark Het Roekenbosch.

Lees verder

Piëtro T. verdacht van meer verkrachtingen


De 38-jarige Pietro T, die verdacht wordt van de ontvoering van een scholier uit Maasbree in Sevenum, wordt daarnaast ook verdacht van verkrachtingen of pogingen daartoe van zes vrouwen in Noord-Limburg en Noord-Brabant. Onlangs bleek dit tijdens een Tussentijdse Zitting voor de rechtbank in Roermond.

Lee