Menu

Twitter feed Reindonk

Regio


Filteren op datum:
        

Green Deal ondertekend!

Gepubliceerd op: 20-01-2019 16:00

Woensdag is een akkoord getekend door Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en de Groene onderwijsinstellingen in Nederland. De afspraak is gemaakt om leerlingen en studenten in het Groene onderwijs, en specifiek degenen die opleidingen in de agrarische richting volgen, meer kennis te geven over kringlooplandbouw. Daarbij wordt door alle Groene onderwijspartijen (VMBO, MBO, HBO en Wageningen Universiteit) samengewerkt aan de kennisontwikkeling. CITAVERDE College heeft als Limburgse onderwijspartij ook haar commitment afgegeven.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, heeft in het najaar van 2018 haar nieuwe visie op kringlooplandbouw gepresenteerd, waarbij alle boeren en tuinders – door anders te gaan werken – veel duurzamer met onze natuur omgaan. En die goede balans tussen natuur en landbouw komt ons leven ten goede.

CITAVERDE College heeft met de Minister en met andere groene onderwijsinstellingen een handtekening gezet onder een afspraak om kringlooplandbouw een belangrijke plaats te geven in de agrarische opleidingen. Maar ook in de andere opleidingen van CITAVERDE College komt nóg meer aandacht voor duurzaamheid en het denken in kringlopen, want CITAVERDE College wil bijdragen aan een beter, mooier en leuker leven voor ons allemaal.
Lees verder

Duur­zaam­heids­re­ge­ling krijgt 75 mil­joen

Gepubliceerd op: 19-01-2019 13:00

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Provincie Limburg investeren beiden EUR 75 miljoen in de zogeheten ‘Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis’. Deze regeling is er voor particulieren: zij kunnen er geld lenen om hun woning klaar voor de toekomst te maken. Het is voor het eerst dat de EIB investeert in een fonds dat rechtstreeks geld leent aan particulieren.

In totaal is er met deze kapitaalinjectie zo’n EUR 234 miljoen beschikbaar voor ‘Duurzaam Thuis’. De provincie heeft een wat ouder woningbestand dan de rest van Nederland. Dat biedt kansen én de noodzaak om nu versneld investeringen te plegen. De leningen worden beheerd en verstrekt door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Foto: EIB-vice president Andrew McDowell ondertekent onder toeziend oog van gedeputeerden Geurts en Koopmans de overeenkomst waarmee er 150 miljoen euro extra beschikbaar wordt gesteld voor Duurzaam Thuis.
Lees verder

Voor of tegen 'Europa'!?

Gepubliceerd op: 19-01-2019 09:00

Over de Europese Unie wordt vrijwel dagelijks geschreven. Vooral nu in het Verenigd Koninkrijk opnieuw door voor- en tegenstanders de degens gekruist worden. Ook in Nederland pleiten sommigen voor uittreding, voor Nexit. Emoties alom. Iedereen heeft vroeg of laat met Europa te maken. Tijd om een deskundige het woord te geven over de argumenten voor en tegen.

Gelukkig is de werkgroep van het HV Noord Limburg erin geslaagd dr. Patrick Bijmans te 'strikken' voor een causerie waarin de argumenten pro en contra aan bod zullen komen.

Gehoopt wordt op de aanwezigheid van journalisten, personen uit de Limburgse politiek, leerlingen uit het middelbaar en hoger onderwijs en andere geïnteresseerden. Een unieke gelegenheid hem aan te horen en zo nodig in discussie te gaan.

De Europese verkiezingen in mei 2019 maken het bezoek aan deze lezing bovendien extra interessant.

Feitelijke informatie over de Europese Unie - over verleden en heden - vindt men op de website van de Europese Unie. De bijeenkomst is openbaar en gratis toegankelijk. De discussie zal geleid worden door de historicus dr. André de Bruin.

Donderdag 24 januari 2019, Aanvang 20.00 precies, Jeugdhuis De Maagdenberg, Maagdenbergweg 27, 5915 CP Venlo
Lees verder

VieCuri behaalt SCAS certificaat

Gepubliceerd op: 17-01-2019 13:00

Sporten is goed voor de gezondheid, maar ondeskundige sportbegeleiding kan een averechts effect hebben. Daarom is het voor de sporter belangrijk om te weten dat de behandelaar deskundig is en voldoet aan de eisen in de sportgezondheidszorg. VieCuri Sportgeneeskunde heeft onlangs een verlenging behaald van haar SCAS certificaat voor vijf jaar. Dit is een erkenning van de vakbekwaamheid en het niveau van VieCuri.

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) is opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid en kwaliteit vast te stellen van personen die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures. De certificering gebeurt middels een uitgebreid onderzoek door een onafhankelijke auditor.

Sportgeneeskunde VieCuri is hét centrum voor sportmedisch advies in Noord- en Midden-Limburg. Dit is niet alleen geneeskunde voor sporters, het is steeds meer gericht op problemen van de bewegende mens. Zowel oud als jong en zowel sportief en gezond als chronisch ziek. VieCuri werkt met ervaren en deskundige sportartsen, -fysiotherapeuten en -diëtisten. U kunt er terecht voor sportmedisch onderzoek, preventief advies en snelle diagnose, blessurebehandeling, sportbegeleiding en training op maat. Is een operatieve ingreep of aanvullend onderzoek nodig, dan kan snel en gericht worden verwezen naar andere specialisten. Het team van Sportgeneeskunde VieCuri werkt nauw samen met orthopedisch chirurgen, huisartsen, podotherapeuten en fysiotherapeuten in de regio. Met één gezamenlijk doel: snelle en deskundige hulp om mensen blessurevrij te laten sporten en bewegen.
Lees verder

Duurzaam perspectief voor Roekenbosch

Gepubliceerd op: 17-01-2019 10:00

De huidige situatie in en om het park heeft geleid tot diverse problemen waarvoor een oplossing dringend gewenst is. In het afgelopen jaar zijn aan de door de gemeente ingestelde overlegtafel meerdere gesprekken gevoerd tussen alle belanghebbenden in en rond het Roekenbosch over de toekomst van het park. Helaas heeft dat niet geleid tot een oplossing waar alle betrokkenen zich in konden vinden.
Om toch tot een oplossing te komen stelt de gemeente Venray nu voor om het park in tien jaar tijd geleidelijk, maar uiteindelijk helemaal af te bouwen. De gemeente sluit daarvoor met steun van de Provincie Limburg overeenkomsten af met de diverse eigenaren, die worden gecompenseerd voor het opgeven van hun eigendom.

Het plan in het kort: 50 tot 60 woningen in het afgeschermde deel van het park waarin voorheen het AZC was gehuisvest zijn bestemd voor bewoning door maximaal 250 arbeidsmigranten. (Op het park verblijven er nu 440). Deze woningen worden beheerd door een organisatie die arbeidsmigranten begeleidt tijdens hun verblijf in Nederland. De gemeente sluit hiervoor een overeenkomst met de beheerorganisatie. Verder worden 44 huisjes vrijgemaakt voor tijdelijke bewoning door mensen die acuut een woning nodig hebben, zogeheten woonurgenten. Deze woningen worden beheerd door Wonen Limburg. De gemeente sluit hiervoor een overeenkomst met Wonen Limburg.
De overige 120 huisjes op het park worden zo snel mogelijk gesloopt zodat geborgd is dat het aantal aanwezige huisjes ook aansluit bij het afgesproken aantal bewoners op het park. Aan het einde van de rit, eind 2029, heeft de gemeente de gronden in eigendom en worden de resterende vakantiewoningen op het park gesloopt. De gemeente is dan eigenaar van het park.

Tijdens de raadsvergadering op 12 februari a.s. wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de voorgestelde oplossing. De raad kan dan ook zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de plannen kenbaar maken. Daarna wil de gemeente Venray zo snel mogelijk beginnen met het uitvoeren van de plannen.
Lees verder

Meer Regio

© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)