Menu

Twitter feed Reindonk

  • Minimum rond 14°. Overdag zonnige perioden, afgewisseld door wat stapelwolken of sluierbewolking. Het blijft droog.… twitter.com/i/web/status/1…

Samen werken aan onze accomodaties

Inwoners en ondernemers verwachten een gemeente die meedenkt met hun belangen. In het collegeprogramma van de gemeente Horst aan de Maas is participatie opgenomen als een van de hoofddoelen. We gaan vraagstukken veel meer vanaf het begin samen met betrokkenen oplossen. Momenteel is het noodzakelijk na te denken over de toekomst van onze accommodaties voor sport, spel, onderwijs en ontmoeting. Hiervoor is een vernieuwende aanpak afgesproken, waarbij intensief wordt samengewerkt.

Wat speelt er momenteel?
Iedereen is het erover eens dat Horst aan de Maas een levendige gemeenschap is. Dat neemt niet weg dat verenigingen hun ledenaantal terug zien lopen als gevolg van maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing. Ook hebben verenigingen steeds vaker moeite met het werven en behouden van vrijwilligers. Accommodaties kampen met een lage bezetting of leegstand en onderhoudskosten nemen toe. Hierdoor zien we het aantal maatschappelijke initiatieven dat inwoners in hun buurt organiseren steeds meer toenemen.

Nieuwe aanpak
Reden genoeg voor de gemeente om samen met gebruikers en partners van gemeenschapsaccommodaties aan een toekomst met optimale voorzieningen voor alle inwoners te werken. In februari gaf de gemeenteraad groen licht voor een nieuwe aanpak van participatie. Tijdens interactieve werkconferenties kunnen betrokkenen straks directe invloed uitoefenen op de toekomst van sportaccommodaties, scholen en gemeenschapshuizen in Horst aan de Maas. Op donderdag 2 april vond de aftrap van de nieuwe werkwijze plaats. Raads- en collegeleden, een zogenaamd ontwerpteam en enkele ambtenaren spraken over de nieuwe rollen, waarin overheid en inwoners partners worden.

Ontwerpteam

Inmiddels is het ontwerpteam aan de slag gegaan met de voorbereiding van een eerste werkconferentie in juni. In dit ontwerpteam zit een tiental inwoners uit onze gemeente, dat een afspiegeling is van alle belanghebbenden. Bij de samenstelling is gezocht naar mensen met brede kennis en ervaringen vanuit de omgeving. De leden denken na over de doelstelling, werkwijze en op te leveren resultaten van de werkconferentie. Op 9 april is het ontwerpteam voor het eerst bij elkaar geweest.

Hoe verder?
Door deze nieuwe aanpak werken we stapsgewijs aan een gezamenlijke visie voor onze toekomstige accommodaties. Wat betekent die visie voor elk dorp? Hoe zien de gemeente en uw dorp er over tien à vijftien jaar uit met alle huidige ontwikkelingen? En welke voorzieningen passen daarbij? Er liggen kansen voor win-win situaties door samenwerking en het gebruik van voorzieningen voor meerdere functies. Uiteindelijk komen we zo tot voorzieningen voor sport, spel, onderwijs en ontmoeting van betere kwaliteit, die ook betaalbaar zijn.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)