Menu

Twitter feed Reindonk

SP wil uitstel bouw ‘Polenhotel’

4 januari 2019

Op 20 december j.l. heeft de gemeente Horst aan de Maas een vergunning verleend voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Eric de Roodeweg in Sevenum. Gezien de aankondiging van Otto Work Force om maandag 7 januari a.s. al te starten met de bouw, wil de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas in een spoedvergadering van de gemeenteraad overleg voeren met het College van B&W. In dat overleg wil de SP voorstellen om de bouw stil te leggen om belanghebbenden in staat te stellen om bezwaren te uiten/juridische stappen te zetten tegen de vergunningverlening.

De SP komt met haar verzoek om een spoedvergadering naar aanleiding van een brief van de Werkgroep Arbeidsmigranten aan B&W en de aankondiging van Otto Work Force om komende maandag al te starten met de bouw. In de brief schrijft de werkgroep dat ze ernstig bezwaar maken tegen de manier waarop door Otto Work Force én door de gemeente is gehandeld bij de vergunningverlening. In een brief aan gemeenteraad en College van B&W stelt de SP voor dinsdag 8 januari a.s. de kwestie in de gemeenteraad te bespreken. Op die dag is een zogeheten (of weglaten) themabijeenkomst van de gemeenteraad gepland over arbeidsmigranten. Volgens de SP is het goed mogelijk voorafgaande aan het programma van deze themabijeenkomst de kwestie in de raad te bespreken. Daartoe heeft de SP een motie ingediend die er op gericht is dat B&W in overleg met Otto Work Force bewerkstelligt dat de bouw stilgelegd wordt totdat er een goede dialoog heeft plaatsgevonden en/of belanghebbenden in staat zijn geweest eventuele juridische stappen te zetten.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)