Menu

Twitter feed Reindonk

Spannende raadsvergadering voor wethouders

12 september 2017

Het is een spannende dag voor de wethouders van gemeente Horst aan de Maas. In de raadsvergadering van vanavond behandelt de gemeenteraad diverse spraakmakende dossiers.

Wethouder Ger van Rensch van Leefomgeving en Financiën zal vanavond met samengeknepen billen in de raadszaal zitten. Want ziet de gemeenteraad op het laatste moment toch nog bezwaren voor de financiering van 12.5 miljoen euro voor ‘t Gasthoês? Is de raad gevoelig voor de kritiek op de plannen van Van Rensch dat het nieuw te bouwen gemeentezwembad niet (genoeg) aan alle doelgroepen tegemoet komt? Het dossier zwembad lijkt minder een gelopen race dan de verbouwing van ‘t Gasthoês, niet in de laatste plaats omdat in het nieuwe voorstel voor de ombouw van het cultureel centrum de wensen van de raad al zijn opgenomen.

UPDATE 14:18 UUR: Het presidium heeft besloten de beslissing over 't Gasthoês uit te stellen tot de raadsvergadering van december.

Ook voor collega’s Bob Vostermans (Regionale economie, Ruimte en Wonen) en Paul Driessen (Lokale economie, Ontwikkeling en Beheer) is het een belangrijke vergadering. Vostermans hoopt dat tegenstanders - met name uit de hoek van de SP en D’66- de protesten rond de gang van zaken rond de verkoop van de Kasteelboerderij na vandaag echt zullen laten varen. Ook moet hij met een antwoord komen op de commotie die is ontstaan naar aanleiding van de koerswijziging van het gemeentebestuur omtrent de bouw van een megastal aan de Kleefsedijk in Sevenum. In de laatste commissievergadering kon Vostermans de onverwachte steun van het college voor de megastal vanwege vakantie niet toelichten.

Driessen heeft van de drie bestuurders misschien wel de gemakkelijkste avond. De raad spreekt zich uit over de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een groentebedrijf aan de Peelheideweg in America. De gemeente heeft bij eerdere uitbreiding van het bedrijf eisen gesteld in het kader van de landschappelijke inpassing, maar is daar later op teruggekomen. Ook nu bij de vergunning voor de nieuw te bouwen bedrijfspanden wil het college zijn fiat verlenen, maar Driessen zal er vanavond niet helemaal gerust op zijn dat dit geruisloos door de raad komt.


© 2018 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)