Menu

Twitter feed Reindonk

Start uitvoering hoogveenherstel Groote Peel

13 juli 2016

Deze maand wordt gestart met de uitvoering van het project LIFE+ Groote Peel om het hoogveen in het natuurgebied van de Groote Peel te versterken.

Het gaat onder meer om graafwerkzaamheden, het gedeeltelijk dempen van waterlopen en het ophogen van kades. Verschillende partijen werken samen aan de versterking van het hoogveen in het Brabantse en Limburgse Peelgebied.


Hoogveen komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor en telt bijzondere planten en dieren. De provincie Noord-Brabant coördineert het hoogveenherstelproject Life+ Groote Peel, in samenwerking met Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas, Provincie Limburg en waterschap Peel en Maasvallei. De Europese Unie draagt financieel bij vanuit LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000 gebieden.


© 2018 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)