Menu

Twitter feed Reindonk

Start van WMO meldpunt

De Werkgroep WMO Horst aan de Maas start per 1 januari van het nieuwe jaar een Meldpunt Wmo. Via de telefoon of per email kunnen mensen bij dit Meldpunt hun ervaringen door geven met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Horst aan de Maas. Dat kan tussen 1 januari 2014 tot 1 april 2014. De gemelde ervaringen worden door de werkgroep gebundeld en na april 2014 aangeboden aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Doel van het Meldpunt is in beeld te brengen wat de ervaringen van de gebruikers van de Wmo zijn en of die aanleiding zouden moeten zijn tot aanpassing van het gemeentelijk beleid.

Zoals bekend wordt door het huidige kabinet bezuinigd op de zorg en ook gemeenten bezuinigen fors op de Wmo. Tegelijkertijd wordt onder de titel “De kanteling” een ander beleid gevoerd met betrekking tot de toekenning van Thuiszorg, hulpmiddelen, dagbesteding en dergelijke. Bij dat beleid wordt er van uit gegaan dat eerst bekeken wordt of bijvoorbeeld door mantelzorg (familie, kennissen) hulp verleend kan worden. Blijkt dat niet het geval, dan kan de gemeente besluiten die hulp te betalen. Wat betekenen de bezuinigingen voor de mensen die afhankelijk zijn van ondersteuning om nog deel te kunnen nemen aan de maatschappij? En wat zijn de gevolgen van het nieuwe beleid? Op die vragen wil de werkgroep antwoord hebben van de gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Mensen die hun ervaringen kwijt willen bij het Meldpunt Wmo kunnen dat doen via email: pgeurts1@home.nl of via telefoon: 06-57311011.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)