Menu

Twitter feed Reindonk

Start werkseizoen hoogveenherstel Mariapeel

8 juli 2016

Vanaf maandag 18 juli gaat Staatsbosbeheer verder met het hoogveenherstel in het natuurgebied de Mariapeel, als weers- en terreinomstandigheden het toelaten. In het zuiden van Mariaveen gaan de aannemers aan de slag met het verwijderen van de uitheemse trosbosbesstruiken en het ondieper maken van enkele watergangen. Ook wordt deze zomer gestart met het ‘waterdicht’ maken van het Defensiekanaal. In het najaar van 2016 starten de hoogveenherstelwerkzaamheden in Driehonderd Bunders. Het tweede werkseizoen loopt tot en met maart 2017.

Dit werkseizoen wordt een groot deel van de struiken weggehaald door aannemers De Beijer en Van Stipdonk. In het voorjaar van 2018 moeten alle struiken weggehaald zijn. Aannemer Van Beers voert hydrologische maatregelen uit, zoals het aanbrengen van nieuwe kades, het afdichten van de bodem van het Defensiekanaal en het plaatsen van stuwen en dammen. Om de bomen langs het zandpad bij het Defensiekanaal zoveel mogelijk te behouden, gaat de aannemer vanaf de zijde van het natuurgebied werken. Onvermijdelijk is echter om een aantal bomen weg te halen om een werkgang te maken langs het water. Ook takken die te ver over het Defensiekanaal hangen, worden verwijderd.

Deze ‘verbouwing’ is nodig om de bijzondere natuur in het gebied te behouden en duurzaam te herstellen. Het hoogveen krijgt dan weer de kans om te groeien.

In de Mariapeel wordt sinds september 2015 het Life+ project Hoogveenherstel Mariapeel uitgevoerd. De belangrijkste maatregelen die daarbij genomen worden, zijn herstel van het watersysteem en verwijdering van de trosbosbes. Door de werkzaamheden zijn sommige paden tijdelijk slecht toegankelijk. Andere paden zijn of worden uit oogpunt van veiligheid tijdelijk afgesloten. Na afloop van het project worden paden in de Mariapeel hersteld waardoor fietsen en wandelen weer goed mogelijk is. Het project loopt tot en met voorjaar 2018.

Het project in de Mariapeel wordt uitgevoerd met een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000 gebieden, en van de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Foto: NMP, Jurgen Sloots


© 2018 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)