Menu

Twitter feed Reindonk

Subsidie voor 'ondersteuning en zorg'.

11 januari 2019

Horst aan de Maas kenmerkt zich al jaren door vele actieve inwoners die iets willen betekenen voor dorpsgenoten. Dat is te zien aan de vele initiatieven op het gebied van ondersteuning en zorg. Omdat ze bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen en aan gezondheid en zelfstandigheid van inwoners, ontvangen deze initiatieven een subsidie.

Nu steeds meer - al dan niet commerciële - voorzieningen uit dorpen verdwijnen, zijn inwonersinitiatieven de basis voor de ondersteuning van dorpsgenoten. “Het mes snijdt hierbij aan twee kanten,” aldus wethouder Birgit Op de Laak. “Inwoners kunnen in hun eigen dorp hulp, ondersteuning of informatie vinden. En de actieve vrijwilligers zorgen voor ontmoetingen en nieuwe samenwerkingen. Dit kan ook een samenwerking met professionele organisaties zijn. Ze leveren daarmee ook een bijdrage aan de dynamiek in het dorp zelf.”

Juist omdat deze initiatieven door vrijwilligers gerund worden, hebben ze soms een financieel steuntje in de rug nodig om hum ambities te realiseren. “We dragen daar graag aan bij, want daarmee voorkomen we dat inwoners met een hulpvraag andere en duurdere oplossingen moeten zoeken.” Niet elk dorp kent dezelfde initiatieven. “Wat inwoners nodig vinden en kunnen organiseren, verschilt in elk dorp. Inwoners weten vaak zelf het beste wat in hun dorp nodig is,” aldus wethouder Op de Laak. 


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)