Menu

Twitter feed Reindonk

Subsidies in de Landbouw

14 mei 2018

Vanaf vandaag kan er door landbouwers, kennisleveranciers en samenwerkingsverbanden subsidie worden aangevraagd voor verbeteringen en investeringen in de landbouw. Dat is mogelijk via het Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 Limburg (POP3).

Activiteiten en projecten die onder dit POP3 programma vallen dragen bij aan gestelde doelen van het provinciale land- en tuinbouwbeleid. Het gaat bijvoorbeeld om trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties, waarbij kennisuitwisseling centraal staat, en samenwerking rondom verbeteringen en daadwerkelijke investeringen voor duurzame verbetering. Speciale aandacht heeft hierbij het terugdringen van grondwatervervuiling.


Subsidieaanvragen dienen medio juni gedaan te zijn.
(bron: WijLimburg.nl)


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)