Menu

Twitter feed Reindonk

Tienray


Filteren op datum:
        

In de steigers

Gepubliceerd op: 16-07-2019 12:06

Het is maandagavond als ik dit stukje tik. Of sterker nog; het is al bijna middernacht en ik kom zojuist uit een vruchtbaar en inspirerend overleg met de technische collega’s van Omroep Venlo en Omroep Reindonk. Een avond waar in gezamenlijkheid mooie lijnen zijn uitgezet voor de nieuwe omroep in Horst aan de Maas. Binnenkort zal Omroep Reindonk namelijk omgedoopt worden tot Omroep Horst aan de Maas. Precies volgens plan en de businesscase zoals die door een overtuigende meerderheid van de gemeenteraad op 12 februari jl. is omarmd.
Lees verder

Kindcentrum STip vanaf 2021 in gebruik

Gepubliceerd op: 26-06-2019 12:00

De bouw van het nieuwe kindcentrum STip voor de leerlingen van de voormalige basisschool De Klimboom in Swolgen en de Mariaschool in Tienray start na de zomervakantie 2020. KC STip opent de deuren voor haar leerlingen met aanvang van het schooljaar 2021-2022.

De kinderen krijgen nu onderwijs aangeboden in verouderde gebouwen die niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen. Deze scholen gaan als één nieuw kindcentrum STip, verder in een nieuw, op zichzelf staand gebouw dat bij sportpark Kerkebos in Swolgen wordt gerealiseerd.

De gemeente Horst aan de Maas wil dat de nieuwe school zo energie-neutraal mogelijk wordt. Het gebouw gaat in ieder geval voldoen aan de normen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Scholenkoepel Dynamiek, waar de scholen onder vallen, neemt dit mee in de aanbestedingsprocedure.

Oorspronkelijk zou de bouw augustus 2019 starten. Om verschillende redenen is het jaar vertraging ontstaan. Hierbij hebben we te maken gehad met het doorlopen van een groencompensatieprocedure tussen provincie en gemeente. Daarnaast heeft Dynamiek Scholengroep de aanbestedingsstukken extra laten toetsen. De scholengroep wil als risicodragend bouwheer van de school er zeker van zijn dat de nieuwbouw voldoet aan hun onderwijsvisie en te realiseren is binnen het beschikbare krediet.

De prijsontwikkeling binnen de bouw en de door de gemeenteraad gestelde duurzaamheids-doelstelling hebben invloed op de bouwkosten. Er wordt gewerkt aan een nieuw ontwerp passend binnen de financiële ruimte en met behoud van de elementen die borgen dat de onderwijsvisie van KC STip intact blijft.

Tot de start van de bouw in 2020 wordt achter de schermen druk doorgewerkt. Het ontwerp wordt aangepast, zodat het qua functionaliteit en duurzaamheid past bij de huidige ambitieniveau. Vervolgens worden het aangepaste plan en de duurzaamheidsvarianten voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna kan het werk worden aanbesteed. Zowel de gemeente Horst aan de Maas als Dynamiek scholengroep zijn er op gebrand om in te lopen op deze planning en zo snel mogelijk te beginnen aan de bouw van de nieuwe school.
Lees verder

Extra parkeerplaatsen in Tienray

Gepubliceerd op: 12-06-2018 13:00

Door de vestiging van een ijssalon in Tienray parkeren veel bezoekers hun auto op de Nieuwe Baan en de Swolgenseweg. Dit leidt in sommige gevallen tot overlast of een verkeersonveilige situatie.
Lees verder

Kinderdorpspanel in Tienray

Gepubliceerd op: 28-03-2018 12:00

Hoe is het voor kinderen om te wonen in Tienray? Wat zijn hun wensen en ideeën voor het dorp? Deze vragen staan centraal in het kinderdorpspanel waaraan 52 basisschoolleerlingen uit Tienray van zes jaar en ouder vrijwillig meedoen. Op twee woensdagmiddagen, 28 maart en 11 april, gaan de kids aan de slag in creatieve workshops die worden begeleid door hun ouders en dorpsgenoten.
Lees verder

Zwerfvuilactie in Tienray

Gepubliceerd op: 24-03-2018 13:55

Zaterdag was de jaarlijkse zwerfvuilactie in Tienray. 28 Man en een recordaantal kids gingen met de prikstok door het dorp.

Wat opviel waren een paar notoire zwervuilspots zoals het Hay Thiessen paadje, waar weer veel zwerfvuil lag. Ook richting Oirlo op de grens van Tienray voorbij Vergeldt lagen veel flessen in de sloot. Maar op andere plekken in de woonstraten zelf dit keer weinig zwerfvuil. 

De totale 'opbrengst' aan vuilniszakken met afval wordt later bekend gemaakt.
Lees verder

Meer Tienray

© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)