Menu

Twitter feed Reindonk

Vergunning huisvesting arbeidsmigranten verleend!

4 januari 2019

De Werkgroep Arbeidsmigranten heeft een brief geschreven naar het College van B&W van Horst aan de Maas. In de brief maakt de werkgroep bezwaar tegen de handelwijze van de gemeente bij het verlenen van een vergunning voor de bouw van een “Polenhotel” in Sevenum.

Op maandag 24 december ontvingen de leden van de Klankbordgroep (die Otto Work Force heeft opgericht in verband met de plannen van de bouw van een “Polenhotel” op Greenport) een mail. In die mail schreef Frank van Gool van Otto Work Force: “afgelopen week (is) door het College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Horst aan de Maas de vergunning voor LH Greenport (..) verleend. We zullen in januari met de bouw starten en de planning is dat in mei de eerste bewoners arriveren.”. De gang van zaken schoot de werkgroep in het verkeerde keelgat. Reden om een brief te schrijven naar B&W en – in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) - alle stukken op te vragen die te maken hebben met de vergunningverlening. 

Volgens de werkgroep is er geen sprake geweest van een deugdelijke dialoog met de omwonenden, zoals de gemeente die voorschrijft. De werkgroep vraagt B&W waarom ze desondanks een vergunning verleend hebben. Ook vraagt de werkgroep waarom de omwonenden zo slecht geïnformeerd worden over de vergunningverlening en dat zo vlak voor kerstmis. De werkgroep Arbeidsmigranten vraagt verder waarom de stukken met betrekking tot de vergunningverlening niet ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis. De geheimzinnigdoenerij leidt volgens de werkgroep tot onrust met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten en leidt tot wantrouwen over de manier waarop met burgers in het algemeen en buurtbewoners in het bijzonder wordt omgegaan in deze kwestie.

De Werkgroep vraagt B&W om vóór 15 januari a.s. de brief te beantwoorden en vóór die datum ook alle stukken met betrekking tot de vergunningverlening beschikbaar te hebben gesteld aan de werkgroep.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)