Menu

Twitter feed Reindonk

  • Minimum rond 9°. Overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wat sluierbewolking of stapelwolken. Het blijft… twitter.com/i/web/status/1…

Verkeersoplossing spoorwegovergang Stationsstraat

De gemeente Horst aan de Maas heeft samen met belanghebbenden, het Ministerie, Prorail en de Provincie Limburg knelpunten benoemd en gezocht naar oplossingen voor de spoorwegovergang Stationsstraat in Hegelsom. De variant van een alternatieve noordelijke ontsluiting wordt verder uitgewerkt. De nieuwe ontsluitingsweg sluit aan op de Asdonckerweg en loopt achter het Loopcentrum langs naar het station Horst-Sevenum.

 
De spoorwegovergang Stationsstraat is opgenomen in het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Het LVO is een programma vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en heeft als doel om samen met betrokken partijen een veilige en vlotte doorstroming van weg- en spoorverkeer te realiseren zodat het aantal incidenten op overwegen of de kans daarop aantoonbaar vermindert. Belangrijk daarbij is een brede integrale aanpak in samenwerking tussen het Ministerie, Prorail, decentrale overheden, wegbeheerders en andere belanghebbenden.
 
Wethouder Paul Driessen: “Samen met omwonenden, bedrijven, belangenverenigingen en overige belanghebbenden hebben wij in 2015 de verkeersknelpunten geïnventariseerd bij de spoorweg­overgang Stations­straat. De geconstateerde knelpunten op het gebied van veiligheid en doorstroming zijn input geweest voor het aandragen van een aantal oplossingsrichtingen”.
 
Het Ministerie, Prorail, provincie Limburg en de gemeente hebben vervolgens 4 oplossings­richtingen verder uitgewerkt:, te weten: ontwerp aanpassingen kruispunt Stations­straat–Spoorweg; plaatsen verkeerslichtenregeling; alternatieve ontslui­ting; tunnel. De oplossingsrichting ‘alternatieve ontsluiting’ wordt verder onderzocht in een vervolgstudie op basis van 50% cofinanciering.
 
Het college van Horst aan de Maas vraagt de gemeenteraad in mei om in te stemmen met het, in gezamenlijkheid met de diverse belanghebbenden, onderzoeken van deze variant en in te stemmen met een voorbereidingskrediet van €50.000.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)